PDF's afdrukken

Ontbreekt de knop Afdrukken?

Als u de knoppen Afdrukken en Annuleren niet ziet, is uw beeldscherm ingesteld op een lage schermresolutie. Reader is niet bedoeld voor schermen met een lage resolutie (de aanbevolen minimumresolutie is 1024 x 768). U kunt deze beperking echter omzeilen. Voer een van de volgende handelingen uit om het document af te drukken:

 • Druk op Enter of Return.
 • Als rechts in het dialoogvenster een schuifbalk verschijnt, sleept u de regelaar omlaag om de knoppen te kunnen gebruiken.
Opmerking:

(Windows) Op sommige beeldschermen wordt de knop Afdrukken bedekt door de Windows-taakbalk. U kunt de taakbalk verbergen, zodat deze alleen verschijnt wanneer u de muis helemaal onder aan het scherm plaatst. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen de optie Taakbalk automatisch verbergen en klik op OK.

De taakbalkeigenschappen instellen
Stel de taakbalkeigenschappen zodanig in dat de taakbalk wordt verborgen en u de knop Afdrukken kunt selecteren

Gebruikelijke afdruktaken

Afdrukken aan beide zijden

U kunt tweezijdig afdrukken als uw printer ondersteuning biedt voor deze functie (dubbelzijdig afdrukken).  

Opmerking: dubbelzijdig afdrukken wordt ook wel duplex of tweezijdig afdrukken genoemd.

De printerdriver bepaalt de opties, niet Adobe Acrobat of Adobe Reader. Controleer in de printerdocumentatie welke functies uw printer ondersteunt.

 • In het dialoogvenster Afdrukken schakelt u Op beide zijden van papier afdrukken in en kiest u een rand om te spiegelen.
Opmerking:

Soms biedt een printer wel ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken, maar wordt deze optie niet weergegeven in het dialoogvenster Afdrukken. In dergelijke gevallen klikt u op de printereigenschappen om deze optie in te schakelen via de printervoorkeuren.

Afdrukken in zwart-wit

U kunt een kleuren-PDF in grijstinten afdrukken (ook wel grijswaarden of grijsschaal genoemd).

• Schakel in het dialoogvenster Afdrukken de optie Afdrukken in grijsschaal in.

Afdrukken in grijsschaal inschakelen

Op een ander formaat afdrukken

U kunt de pagina schalen om pagina's tijdens het afdrukken te verkleinen of te vergroten. U kunt automatisch schalen naar het passende papierformaat of u kunt handmatig schalen op percentage

Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Grootte en geef vervolgens de opties voor het schalen op.

Op Grootte klikken

Grote documenten afdrukken

U kunt een document van groot formaat, zoals een poster of een banner, afdrukken door de pagina over meerdere vellen papier te verdelen (dit heet 'naast elkaar'). De optie Poster berekent hoeveel vellen papier benodigd zijn. U kunt het formaat van het origineel aanpassen aan het formaat van het papier en opgeven hoeveel elk gedeelte overlapt. U kunt de vellen vervolgens aan elkaar plakken.

 • Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Poster en geef vervolgens de opties voor Naast elkaar op.
Op Poster klikken

Meerdere pagina's per vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's van een PDF op één vel papier afdrukken. Het afdrukken van meerdere pagina's per vel wordt ook wel N-up afdrukken genoemd. U kunt opgeven hoe de pagina's worden gerangschikt, ofwel horizontaal op de pagina ofwel in verticale kolommen.

Op Meerdere klikken

Boeken afdrukken

U kunt een documenten met meerdere pagina's als een boek afdrukken. Er worden twee pagina's op een vel geplaatst. Als u de dubbelzijdig bedrukte pagina's sorteert, vouwt en niet, krijgt u een boek met de juiste paginavolgorde.

 • Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Boek en geef vervolgens de opties voor het boek op.

Zie Boeken en PDF's afdrukken voor stapsgewijze instructies.

Op Boek klikken

Opmerkingen afdrukken

U kunt opmerkingen op de desbetreffende plaats afdrukken (als notities op een pagina), of in een lijst of een samenvatting.

Voer een van de volgende handelingen uit in het gebied Opmerkingen & Formulieren:

 • Kies een optie in de vervolgkeuzelijst
 • Klik op Opmerkingen samenvatten.
Opmerkingen & Formulieren

Een gedeelte van een pagina afdrukken

U kunt een gedeelte van een pagina in een PDF afdrukken. Gebruik de tool Momentopname (Bewerken > Momentopname maken) om alleen het gebied te selecteren dat u wilt afdrukken. Dit gebied kan uit tekst, afbeeldingen of uit allebei bestaan. U kunt het geselecteerde gebied op volledig formaat afdrukken of u kunt het formaat aanpassen aan het papier.

 1. Kies Bewerken > Momentopname maken
 2. Teken een rechthoek om een gedeelte van een pagina te selecteren
 3. Kies Bestand  > Afdrukken
 4. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Geselecteerde afbeelding.
Klikken op Geselecteerde afbeelding

Waarom kan ik mijn document niet afdrukken?

Begin met deze tips voor het oplossen van problemen

Afdrukproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Om het probleem te identificeren, begint u met deze handige TechNote: Problemen met het afdrukken van PDF's oplossen | Acrobat, Reader

De PDF is beveiligd met een wachtwoord en afdrukken is niet toegestaan

Als u een PDF ontvangt die is beveiligd met een wachtwoord, geeft u het desbetreffende wachtwoord op om het document af te drukken. Bepaalde beveiligde documenten zijn voorzien van beperkingen zodat u de content in het document niet kunt afdrukken, bewerken of kopiëren. Neem contact op met de auteur van de PDF als een document afdrukbeperkingen heeft.

(Alleen Windows) De beveiligde modus stoort

De standaard ingestelde Beveiligde modus verbetert de beveiliging van Reader aanzienlijk. Als u wilt bepalen of de beveiligde modus het afdrukken stoort, kunt u deze tijdelijk uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op het document en kies Documenteigenschappen. Klik op Geavanceerd om te zien of de beveiligde modus is ingeschakeld.

Kies Bewerken > Voorkeuren en klik op Beveiliging (uitgebreid) links in het scherm om de beveiligde modus uit te schakelen. Schakel Beveiligde modus inschakelen bij opstarten uit. Sluit Reader, start het programma weer en probeer het document weer af te drukken.

Opmerking:

Voor een maximale beveiliging kunt u, als u gereed bent met afdrukken, opnieuw Beveiligde modus inschakelen bij opstarten selecteren.

Overdrukken van inkten simuleren

Overdrukken simuleren benadert hoe het overvloeien en overdrukken van gekleurde illustraties eruitziet bij afdrukken op een offsetpers. U kunt de effecten van overdrukken simuleren op een gewone kleurenprinter door Overdrukken simuleren te kiezen in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen. Bij het simuleren van overdrukken worden steunkleuren geconverteerd naar proceskleuren voor afdrukken. Als u een bestand wilt gebruiken voor de uiteindelijke uitvoer, selecteert u de optie Overdrukken simuleren niet.

Opmerking:

De reproductiekwaliteit van kleuren verschilt enorm per kleurenprinter. Daarom zijn proefdrukken van een serviceprovider de beste manier om te zien hoe de voltooide afdruk eruit zal zien.

Drie overlappende cirkels
Drie overlappende cirkels zonder overdrukken (links) en drie overlappende cirkels met overdrukken (rechts).

Wat moet ik doen als Adobe Reader me vraagt een bestand op te slaan bij het afdrukken van een document?

Als Adobe Reader u vraagt of u het bestand wilt opslaan wanneer u op Afdrukken klikt, klikt u op Geavanceerd om naar het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen te gaan. Hier schakelt u de optie Afdrukken naar bestand uit.

Opmerking:  

 • Zorg ervoor dat u een fysieke printer hebt geselecteerd voor de afdruktaak, en niet Adobe PDF/XPS/Send note of een andere virtuele printer.
 • Tot Acrobat 10.X was de optie Afdrukken naar bestand beschikbaar in het dialoogvenster Afdrukken.

Wat moet ik doen om opmerkingen in het PDF-document af te drukken?

Er zijn bepaalde annotaties beschikbaar in PDF-documenten (zoals pop-upnotities). Standaard worden deze niet afgedrukt, tenzij u deze wilt afdrukken.

Dit is zo ontworpen om te voorkomen dat annotaties de weergave van de content erachter blokkeren.

In bepaalde gevallen wilt u deze echter wellicht afdrukken. Pop-upnotities en andere annotaties afdrukken:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren.
 2. Klik op Opmerkingen.
 3. Schakel de optie Notities en pop-ups afdrukken in.

Adobe Reader loopt vast tijdens het afdrukken / Adobe Reader drukt niet af nadat op de knop Afdrukken is geklikt

Dit kan gebeuren als een Adobe Acrobat-installatiebestand beschadigd is. U kunt dit probleem oplossen door de meest recente versie van Adobe Reader/ Acrobat te gebruiken.

Als dit probleem optreedt als u al de meest recente versie gebruikt:

 1. Maak de installatie van Acrobat Reader ongedaan met het hulpprogramma Acrobat cleaner.
 2. Installeer Adobe Reader opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online