De belangrijkste nieuwe functies in de Acrobat DC-versie van mei 2019
Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Acrobat DC met Adobe Document Cloud-services is de volledige PDF-oplossing als u overal wilt kunnen werken met uw belangrijkste documenten. Deze geheel nieuw ontworpen versie van Acrobat DC biedt een eenvoudige en consistente gebruikerservaring op bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten, inclusief apparaten met aanraakfunctionaliteit.


Nieuwe introductiefunctie in de app

Acrobat toont nu een progressief startscherm met meerdere statussen. Hiermee kunt u:

 • De eerste stappen op weg naar succes zetten door eigendom van PDF-bestanden te claimen en bijbehorende mobiele apps te downloaden.
 • Eersteklas Acrobat-gereedschappen zoals PDF bewerken, PDF indelen, PDF's combineren, Verzenden voor revisie enzovoort ontdekken.
 • Beginnende gebruikers een intuïtieve ervaring binnen de gereedschappen van de app geven.
Introductiefunctie in de app

Zie Basisbeginselen van de werkruimte voor meer informatie.

Vereenvoudigde functie voor delen ter weergave, revisie en ondertekening

De nieuwe functie voor delen vereenvoudigt de manier waarop u PDF's deelt ter weergave, revisie of ondertekening. De interface Delen in het rechterdeelvenster is vervangen door een nieuwe modaal dialoogvenster waarin u een van de volgende vier hoofdtaken kunt kiezen:

 • Een koppeling ophalen: deel een koppeling naar uw PDF-bestand voor weergave of revisie. Selecteer vervolgens Opmerkingen voor revisie toestaan om snel en gemakkelijk feedback te krijgen.
 • Personen uitnodigen: Selecteer deze optie om personen via e-mail uit te nodigen voor het weergeven of reviseren van PDF-bestanden. Selecteer vervolgens Opmerkingen voor revisie toestaan om snel en gemakkelijk feedback te krijgen.
 • Bijvoegen bij e-mail: selecteer deze optie om een PDF te verzenden als een bijlage bij een e-mail.
 • Vragen om handtekeningen: verzend uw documenten ter ondertekening met gebruik van Adobe Sign.
Het venster Delen

Opmerking:

Adobe voert tests uit voor deze nieuwe ervaring voor het delen van PDF's in Acrobat DC. Daardoor is deze nieuwe ervaring mogelijk nog niet beschikbaar voor alle Acrobat DC-gebruikers.

Raadpleeg voor meer informatie PDF's online delen en bijhouden (Nieuwe ervaring | Oude ervaring).

Uniform gereedschap Delen voor ondertekenaars en afzenders

Invullen en ondertekenen en Adobe Sign (voorheen bekend als Verzenden ter ondertekening) zijn nu ondergebracht in één gereedschap Ondertekenen waarmee u een document kunt invullen en ondertekenen of een document door anderen kunt laten ondertekenen. Er wordt nu gewoon gevraagd wie het document eerst moet invullen en ondertekenen: u of anderen. Daarna wordt u stapsgewijs begeleid bij het uitvoeren van de taak. U kunt al uw formulieren invullen en al uw handtekeningen plaatsen op één plek.

1. Selecteer Invullen en ondertekenen in het rechterdeelvenster of in het Gereedschappen centrum. De interface Invullen en ondertekenen wordt weergegeven.

Startpagina Invullen en ondertekenen

2. Kies een optie op basis van wie het document/formulier het eerst moet invullen en ondertekenen:

a. Kies Ik als u het document of formulier wilt invullen en ondertekenen. De opties Invullen en ondertekenen worden weergegeven.

b. Kies Anderen als u het document ter ondertekening naar anderen wilt verzenden. De opties Ter ondertekening verzenden met Adobe Sign worden weergegeven.

Begeleid Invullen en ondertekenen met nieuwe opties voor delen

Zodra u het formulier opent, weet Acrobat nu dat u het moet invullen. Het programma begeleidt u door het invullen van het formulier. Als u in de interface Invullen en ondertekenen op Ik klikt, verschijnen de opties voor invullen en ondertekenen automatisch in de werkbalk. Als u het formulier hebt ingevuld en op Volgende hebt geklikt, verschijnt een nieuw dialoogvenster voor delen met de volgende opties:

 • Een koppeling ophalen: kies deze optie als u een alleen-lezen exemplaar van uw document met anderen wilt delen.
 • Vragen om handtekeningen: kies deze optie als u het document ter ondertekening naar anderen wilt verzenden.
Opties voor het delen van een ingevuld formulier

Zie Documenten verzenden ter ondertekening voor meer informatie.

PDF's uit de vorige Acrobat- of Reader-sessie weer openen

U kunt nu de vorige sessie voor geopende PDF's in Acrobat herstellen. Wanneer Acrobat onverwacht wordt gesloten, wordt de contextgevoelige tip Gesloten PDF's opnieuw openen weergegeven. Klik op Herstellen.

Gesloten PDF's opnieuw openen

U kunt de vorige sessie ook herstellen door op Bestand > PDF's uit de vorige sessie weer openen te klikken.

PDF's uit de vorige sessie weer openen

Onlangs gesloten tabbladen weer openen

Als u een onlangs gesloten tabblad weer wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad van een geopende PDF en selecteert u Gesloten tabblad opnieuw openen. Selecteer deze optie nogmaals om meerdere gesloten tabbladen te openen. U kunt ook de sneltoets Alt + Shift + T gebruiken. De bestanden worden weer geopend in de volgorde waarin ze zijn gesloten.

Gesloten tabblad opnieuw openen

Verbeterde zoekervaring

Wanneer u de eerste paar letters van een zoekopdracht typt in een PDF, worden suggesties afgebeeld voor overeenkomsten en de frequentie van de desbetreffende overeenkomsten in het document. Als u een woord selecteert, worden alle overeenkomsten gemarkeerd in de PDF.

Zoeken terwijl u typt
Zoeken terwijl u typt
Gemarkeerde zoekresultaten doorlopen
Gemarkeerde zoekresultaten doorlopen

Zie Zoeken in PDF's voor meer informatie.

Acrobat-gereedschappen in context ontdekken

Acrobat geeft nu contextgevoelige tips weer op basis van de bewerking die u uitvoert op een PDF. Deze tips zijn intuïtief en besparen u een hoop tijd. Acrobat begeleidt u bij het uitvoeren van de volgende handelingen:

 • Delen nadat u een PDF hebt gewijzigd.
Acrobat-tip voor delen van PDF
 • Het gereedschap Pagina's indelen gebruiken nadat u bestanden hebt gecombineerd of paginaminiaturen gebruiken.
 • Een opmerking toevoegen en het gereedschap Scan verbeteren gebruiken wanneer u het gereedschap Markeren op een gescand document gebruikt. Als bij gebruik van het gereedschap Scan verbeteren geen scanners worden weergegeven, helpt Acrobat u bovendien de Adobe Scan-app voor mobiele apparaten te gebruiken.
Contextgevoelige tip voor gebruik van mobiele app Adobe Scan als geen scanners worden gevonden
 • De Revisieservice gebruiken als u opmerkingen in een PDF plaatst of als u werkt aan een gereviseerde versie van een document waarop u feedback hebt ontvangen.
Acrobat-tip voor delen van een revisie

Verbeteringen op het gebied van opmerkingen plaatsen

Er worden in Acrobat nu snel toegankelijke handelingen afgebeeld in een zwevende werkbalk zodat u contextgevoelige handelingen kunt uitvoeren in een geopende PDF. U hoeft het gereedschap voor opmerkingen niet te openen voor toegang tot deze handelingen.

 • Handelingen voor een tekstselectie: Tekst markeren, Tekst doorhalen, Tekst onderstrepen, Tekst en afbeeldingen bewerken en Tekst kopiëren.
Handelingen voor een tekstselectie
 • Handelingen voor een selectie afbeeldingen: Notitie toevoegen, Tekst markeren, Tekst en afbeeldingen bewerken en Afbeelding kopiëren.
Handelingen voor een selectie afbeeldingen
 • Handelingen voor een gemarkeerde selectie: Notitie toevoegen of Notitie verwijderen.
Handelingen voor een gemarkeerde selectie

Verbeterde ervaring met mentions bij het reviseren van documenten

Wanneer u een opmerking toevoegt, is de @vermelding consistent aanwezig in het vak met opmerkingen voor een eenvoudige toegang en selectie door de reviseur.

Nieuwe en verbeterde integratie met Microsoft-toepassingen

Rechtstreeks vanuit PowerPoint en Word PDF's maken op een Mac

U kunt nu de optie Adobe PDF maken en delen in het menu Start in Microsoft PowerPoint en Microsoft Word gebruiken om meteen PDF's te maken en met anderen te delen ter inzage of revisie. Tijdens het delen kunt u bovendien het plaatsen van opmerkingen toestaan zodat u snel en gemakkelijk feedback krijgt.

PDF maken en delen vanaf Word of PowerPoint op Mac

Mac PDFMaker voor PowerPoint met gebruik van de PDF maken-service

Gebruik het nieuwe Acrobat-lint om veelzijdige, hoogwaardige en toegankelijke PDF's te maken vanuit Microsoft PowerPoint op Mac. Voor deze functie wordt gebruik gemaakt van de service Document Cloud PDF maken.

Delen ter ondertekening vanuit Microsoft Word- en Microsoft PowerPoint-documenten

Verzend uw documenten rechtstreeks vanuit Microsoft Word of Microsoft PowerPoint ter ondertekening. U doet dit door een willekeurig Microsoft Word- of PowerPoint-document te openen en in het tabblad Start op Vragen om handtekeningen te klikken.

Vragen om handtekeningen

PDF-bijlagen vanuit Microsoft Outlook openen in Acrobat

Wanneer u een PDF-bijlage ontvangt in Outlook, kunt u er nu voor kiezen het desbetreffende bestand te openen in Acrobat. Gebruik een van de volgende opties vanaf Outlook:

 • Klik op de strook PDF's openen in Acrobat die wordt weergegeven aan de rechterkant in de rij met bijlagen. (De strook wordt weergegeven wanneer Acrobat op uw machine niet de standaardviewer voor PDF-bestanden is.)
PDF vanuit Outlook openen in Acrobat
 • Kies Openen in Adobe Acrobat vanaf de vervolgkeuzelijst met PDF-bijlagen.
Openen in Acrobat vanaf de vervolgkeuzelijst met bijlagen

Opmerking:

Nadat u Acrobat DC hebt geïnstalleerd of een upgrade naar nieuwste versie hebt uitgevoerd, dient u Outlook opnieuw te starten om de nieuwe opties weer te geven.  

PDF's openen in Acrobat vanaf Google Chrome

In Google Chrome wordt een nieuwe zwevende knop Openen in Acrobat weergegeven wanneer u een online-PDF opent. Wanneer u op de knop klikt, wordt de PDF gedownload en geopend in Acrobat.

In Acrobat openen vanaf Chrome

Verbetering van toegankelijkheid

Codewijzigingen opnieuw uitvoeren of ongedaan maken met het gereedschap Leesvolgorde

De functie Opnieuw/Ongedaan maken is toegevoegd aan het gereedschap Leesvolgorde in Toegankelijkheid. U kunt de vorige taggerelateerde wijzigingen in een document een voor een ongedaan maken met behulp van het gereedschap Leesvolgorde. Klik op Bewerken > Ongedaan maken Bewerken om wijzigingen in de leesvolgorde ongedaan te maken. Klik op Bewerken > Opnieuw Bewerken om wijzigingen opnieuw aan te brengen.

Codewijzigingen opnieuw uitvoeren/ongedaan maken

Zie Het gereedschap Leesvolgorde voor PDF's voor meer informatie.

Voiceover-navigatie op Mac is verbeterd

De voiceover-navigatie op Mac is verbeterd. Er zijn nieuwe voiceover-containers in Start, het gereedschappencentrum en de documentweergave van Acrobat DC en Acrobat Reader DC. 

Nieuwe voiceover-containers in weergave Start
Nieuwe voiceover-containers in weergave Start: [1] Bovenste balk [2] Deelvenster Gereedschappen rechts
Nieuwe voiceover-containers in gereedschappencentrum
Nieuwe voiceover-containers in gereedschappencentrum: [1] Bovenste balk [2] Deelvenster Gereedschappen rechts [6] Gereedschappencentrum
Nieuwe voiceover-containers in documentweergave
Nieuwe voiceover-containers in documentweergave: [1] Bovenste balk [2] Deelvenster Gereedschappen rechts [3] Navigatiedeelvenster [4] Takendeelvenster links [5] Documentdeelvenster

Recente bestanden wissen

U hebt nu de optie om de lijst met recente bestanden volledig te wissen, inclusief de gedeelde, weergegeven en gereviseerde bestanden in Acrobat DC. Klik hiertoe op Start > Recent en Lijst met recente bestanden wissen.

Recente bestanden wissen

Met MIP beveiligde bestanden weergeven in Acrobat Reader DC en Acrobat DC op Mac-bureaublad

U kunt de Mac-bureaubladtoepassingen Adobe Acrobat DC en Acrobat Reader DC nu gebruiken om bestanden te openen die zijn beveiligd met gebruik van MIP-oplossingen (Microsoft Information Protection), zoals Azure Information Protection (AIP) en Information Protection met gebruik van Office 365.

In Acrobat Reader DC en Acrobat DC wordt nu automatisch gedetecteerd wanneer een bestand beveiligd is met MIP, en u wordt dan gevraagd de overeenkomende insteekmodule te downloaden van de Help-pagina. Als u de insteekmodule hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de beveiligde bestanden net als alle andere PDF-bestanden openen in Acrobat of Reader.

Mac OS X 10.11 wordt niet langer ondersteund

Acrobat biedt niet langer ondersteuning voor Mac OS 10.11, aangezien Apple in augustus 2018 heeft aangekondigd deze versie niet langer te ondersteunen. U kunt uw Mac OS-besturingssysteem het beste bijwerken naar de meest recente versie, en de nieuwste versie van Acrobat installeren om Acrobat-updates te blijven ontvangen.

Zie Systeemvereisten voor Acrobat DC voor informatie over de meest recente systeemvereisten.

Nieuwe Preflight-profielen

De volgende profielen zijn toegevoegd aan de Preflight-functie in Acrobat:

 • GWG 2015-specificaties voor verpakking: controleert op specifieke problemen met betrekking tot het produceren van verpakkingen en etiketten voor Offset opnemen in pakket (GWG2015)-, Gravure opnemen in pakket (GWG2015)- en Flexo in pakket opnemen (GWG2015)-designs.
 • Verwerkingsstappen: geeft informatie over de verwerkingsstappen waarbij metagegevens in een PDF-bestand aanwezig zijn, en meldt lege lagen.
 • Gebruikt PDF 2.0-functies: bepaalt of in een PDF aan afdrukken gerelateerde functies van PDF 2.0 worden gebruikt.
 • 100% zwarte tekst naar voorgrond brengen: tekst waarin 100% zwart wordt gebruikt, wordt tijdens runtime op de voorgrond geplaatst.

Verbeteringen op het gebied van beveiliging

 • Acrobat DC en Acrobat Reader DC zijn nu beter beveiligd tegen aanvallen door voorkoming van gegevenslekken, sandboxing van extra workflows en codeopschoning.
  • Binaire Acrobat- en Reader-bestanden bieden nu ondersteuning voor Controlestroombeveiliging in Windows.
  • Sandboxing is geïntroduceerd in workflows voor afbeeldingsconversie.
 • AppContainer is nu standaard ingeschakeld voor Acrobat Reader DC.

Verbeteringen voor performance

Acrobat DC werkt nu veel sneller. U profiteert van de volgende voordelen:

 • Toepassingen worden sneller gestart in macOS 10.14.
 • Het kost 50% minder tijd om een revisie te starten.
 • Verbeterde prestaties voor diverse functies.
 • Verbeterde productstabiliteit.

Extra verbeteringen

Pop-upmelding van besturingssysteem om Acrobat DC als standaardapp voor PDF's in te stellen

Als Acrobat DC niet de standaard-PDF-eigenaar op uw computer is, ziet u een pop-upmelding van het besturingssysteem om Acrobat DC als standaardapp voor PDF's in te stellen. Klik op de melding om stapsgewijs een workflow te volgen waardoor Acrobat DC wordt ingesteld als de toepassing voor het weergeven van alle PDF-bestanden.

Pop-upmelding om Acrobat als standaard-PDF-eigenaar in te stellen

Enkele schuifbalk voor de weergave Start

De weergave Start heeft nu een enkele schuifbalk voor het hele venster met de secties Aanbevolen gereedschappen, Takenlijst-kaarten en Recent.

Acrobat DC downloaden vanuit Acrobat Reader DC

Als u een actieve Acrobat-abonnee bent maar nog steeds Reader gebruikt, wordt u door Acrobat Reader DC gevraagd om Acrobat DC te download.

Twee gratis Adobe Sign-transacties voor Acrobat Reader DC-gebruikers

Binnenkort verwacht: Acrobat Reader DC-gebruikers krijgen elke maand twee gratis Sign-transacties wanneer ze zich aanmelden, zodat ze kunnen kennismaken met de Sign-workflow.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid