U kunt snel een koppeling naar een PDF-document delen, zodat andere gebruikers het kunnen bekijken of opmerkingen kunnen plaatsen. Het document dat als een koppeling wordt gedeeld, kan in elke browser, op elk apparaat worden geopend. Het document wordt veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud. Ontvangers krijgen een e-mail met een koppeling waarop ze kunnen klikken om het document te bekijken in een browser en opmerkingen te plaatsen. (Geen aanmelding vereist.)

Opmerking:

Adobe voert tests uit voor een nieuwe ervaring voor het delen van PDF's in Acrobat DC. Als de stappen die in dit document worden weergegeven, niet overeenkomen met uw versie van Acrobat, raadpleeg dan PDF's online delen en opvolgen | Nieuwe ervaring.

PDF's delen

 1. Klik rechtsboven op de knop Delen wanneer een PDF-document is geopend in Acrobat DC of Acrobat Reader DC. U kunt ook Gereedschappen > Delen kiezen en vervolgens de PDF zoeken en selecteren. Het dialoogvenster Delen wordt weergegeven.

  De opties voor het delen worden weergegeven in het rechterdeelvenster.

 2. Selecteer of voer het e-mailadres in van degene naar wie u het bestand wilt sturen in de sectie Mensen uitnodigen. U kunt ook de koppeling Adresboek gebruiken om e-mailadressen te kiezen. Als u meer bestanden wilt toevoegen, klikt u op Bestanden toevoegen en bladert u naar de gewenste bestanden om ze te selecteren.

  Bestanden toevoegen
 3. Deel het bestand met een van de volgende methoden:

Persoonlijke uitnodigingen verzenden met de deeloptie van Adobe Document Cloud

De gedetailleerde volggegevens zijn beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld via een persoonlijke koppeling naar individuele personen.

 1. Kies Bestand weergeven.

 2. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in en klik op Verzenden.

  De ontvangers krijgen een e-mailbericht met de melding dat het bestand met ze wordt gedeeld.

Een anonieme of openbare koppeling delen

Met een anonieme of openbare koppeling zijn de bestanden toegankelijk voor iedereen die op de koppeling klikt. De gedetailleerde volggegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld via een openbare koppeling.

 1. Klik op Koppeling ophalen. De optie Bestand weergeven is standaard geselecteerd.

 2. Klik op Koppeling maken. De geselecteerde bestanden worden geüpload naar Adobe Document Cloud en er wordt een openbare koppeling gemaakt.

 3. Klik op Koppeling kopiëren en sluit het venster Delen.

 4. Deel de koppeling met de ontvangers.

Het document delen als e-mailbijlage

De gedetailleerde volggegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld via een e-mailbijlage.

 1. Klik op Verzenden als bijlage.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in de sectie Verzenden als bijlage:

  • Kies Standaard-e-mailtoepassing en klik op Doorgaan.
  • Kies Webmail. Kies een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Selecteer een optie:
   • Gmail toevoegen: voer uw e-mailadres in en klik op Doorgaan. Voer het wachtwoord in en verleen desgevraagd toestemming.
   • Andere toevoegen: voer uw e-mailadres, wachtwoord en IMAP/SMTP-mailserverinstellingen in. Klik op Toevoegen.
  Webmail gebruiken om bestanden te delen
 3. Er wordt een e-mailconcept weergegeven met het bijgevoegde bestand. Voer de e-mailadressen van de ontvangers in, voeg een geschikte tekst voor het onderwerp en het bericht toe aan de e-mail en verstuur de e-mail.

Het document delen om handtekeningen van anderen te verkrijgen

U kunt als volgt handtekeningen van anderen verkrijgen.

 1. Kies Bestand invullen en ondertekenen.

  De PDF delen om handtekeningen van anderen te verkrijgen
 2. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Geef de gewenste informatie op en voer een van de volgende stappen uit:

  • (Optioneel) Klik op Meer opties om de geavanceerde opties te leren kennen, waaronder verificatie van de ondertekenaar, herinneringen en veel meer.
  • Klik op Doorgaan om formuliervelden in te voeren en om aan te geven waar de handtekening moet worden gezet.

  Het Adobe Sign-venster wordt weergegeven. Verstrek de gevraagde informatie. Zie Documenten laten ondertekenen door anderen voor meer informatie.

 3. Klik op Verzenden. Het document wordt ter ondertekening verzonden naar de ontvangers en een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Aan de kant van de ontvanger

Ontvangers krijgen een e-mailbericht met de melding dat er een bestand met hen wordt gedeeld. Het e-mailbericht bevat de knop Bestand weergeven en een koppeling naar het gedeelde document. Wanneer de ontvanger op de koppeling of de knop klikt, wordt het document geopend in een browser. Ontvangers kunnen het document zo nodig ook downloaden.

 Zie de schermafbeelding hieronder met daarin de e-mailmelding voor de ontvanger.  

Ontvangen koppeling in e-mail
De e-mailmelding met een koppeling naar het gedeelde document

Gedeelde bestanden bijhouden

De onlangs door u gedeelde bestanden worden weergegeven in Start > Recent. Wanneer de ontvanger het bestand bekijkt, krijgt u daar een melding van in Acrobat en een e-mailbericht. Als u alle bestanden wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor weergave, doet u het volgende:

 1. Klik op Start. Klik in de sectie Gedeeld op Ter weergave. Alle voor weergave gedeelde bestanden worden weergegeven met de volgende informatie:

  • Naam:de naam van het bestand dat is gedeeld voorweergave.
  • Verzonden/ontvangen: de tijdstempel van wanneer het bestand is verzonden of ontvangen voor weergave.
  • Afzender: de naam van de persoon die het bestand heeft gestuurd.
  • Status: het aantal mensen dat het bestand heeft bekeken.
  Bewerkingen op gedeelde bestanden
 2. Selecteer het bestand om de details ervan te bekijken. In het rechterdeelvenster wordt een miniatuur van het bestand weergegeven. Het actiebord in het rechterdeelvenster toont de acties die u op het bestand kunt uitvoeren. De getoonde acties zijn sterk afhankelijk van of u het bestand hebt gedeeld, of voor weergave hebt ontvangen, zoals hieronder wordt getoond:

  Acties voor gedeeld bestand

  • De activiteit en tijdstempel van het gedeelde bestand bekijken. Vouw Activiteit uit om details te bekijken als Gemaakt door, Verzonden naar, Bekeken door en Gedownload door.
  • Bestand niet meer delen: zorg dat het bestand niet meer wordt gedeeld om te voorkomen dat iemand anders het bestand kan bekijken of downloaden.
  • Met Koppeling voor revisie kopiëren kunt u het document voor weergave delen met andere ontwikkelaars.
  • Kies Gedeeld bestand verwijderen om het bestand permanent te verwijderen van Adobe Document Cloud.
  • Met Downloaden haalt u het bestand naar uw apparaat.
  Acties voor bestanden die zijn gedeeld voor weergave
  Acties voor bestanden die zijn gedeeld voor weergave

  Acties voor bestanden die zijn ontvangen

  • Bekijk het tijdstempel van het ontvangen bestand.
  • Met Koppeling voor revisie kopiëren kunt u het bestand met andere ontvangers delen, of het bestand op uw browser openen.
  • Met Downloaden haalt u het bestand naar uw apparaat.
  • Gebruik Koppeling verwijderen van Document Cloud om het bestand permanent te verwijderen.
  • Met Misbruik rapporteren meldt u ongewenste inhoud die u hebt ontvangen.
    
  Acties voor bestanden die zijn ontvangen voor weergave
  Acties voor bestanden die zijn ontvangen voor weergave

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid