U kunt snel een koppeling naar een PDF-document delen, zodat andere gebruikers het kunnen bekijken of opmerkingen kunnen plaatsen. Het document dat als een koppeling wordt gedeeld, kan in elke browser, op elk apparaat worden geopend. Het document wordt veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud. Ontvangers krijgen een e-mail met een koppeling waarop ze kunnen klikken om het document te bekijken in een browser en opmerkingen te plaatsen. (Geen aanmelding vereist.)

PDF's delen

Open een PDF in Acrobat DC of Acrobat Reader DC. De tools voor delen staan in de rechterbovenhoek van de gereedschapsbalk.

Gereedschappen voor het delen van PDF-bestanden

U kunt een PDF-bestand via de volgende methoden delen:

Met een anonieme of openbare koppeling zijn de bestanden toegankelijk voor iedereen die op de koppeling klikt. Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die via een openbare koppeling zijn gedeeld.

 1. Klik op het pictogram Een koppeling naar dit bestand delen ().

  Een koppeling naar het bestand delen
 2. De gedeelde koppeling wordt meteen gegenereerd. U hoeft niet te wachten totdat het bestand is geüpload naar de cloud. Standaard is de schakeloptie Opmerkingen toestaan ingeschakeld. Als u het bestand alleen voor weergave wilt delen, klikt u op de schakelknop om de optie uit te schakelen. Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling met de ontvangers.

  Koppeling kopiëren en delen

Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld via een e-mailbijlage.

 1. Klik op het pictogram Bestand verzenden via e-mail ().

  Het PDF-bestand per e-mail verzenden
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Verzenden via e-mail:

  • Kies Outlook als dat uw standaarde-mailtoepassing is.
  • Selecteer Webmail in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Gmail toevoegen. Voer uw e-mailadres in en klik op OK. Voer het wachtwoord in als hierom wordt gevraagd.
  • Selecteer Webmail en selecteer vervolgens Ander e-mailadres toevoegen, waarbij u het e-mailadres opgeeft dat u wilt gebruiken. Voer de instellingen voor e-mailadres, wachtwoord, IMAP en SMTP in in het dialoogvenster Webmailaccount toevoegen en klik op Toevoegen.

  De schakelknop Een koppeling bijvoegen is standaard ingeschakeld. In de hoofdtekst van de e-mail wordt dan een koppeling geplaatst waarmee de PDF alleen kan worden weergegeven. Als u de PDF in plaats van de koppeling wilt bijvoegen, klikt u op de schakelknop om deze uit te schakelen.

 3. Klik op Volgende. Voer het e-mailadres van de ontvanger in en verzend het bericht.

Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld met een persoonlijke koppeling naar bepaalde personen.

 1. Klik op het pictogram Dit bestand delen met anderen ().

  Personen uitnodigen voor weergave of opmerkingen
 2. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in en klik op Verzenden.

  De ontvangers ontvangen een e-mail met de mededeling dat het bestand met ze is gedeeld.

Aan de kant van de ontvanger

Ontvangers krijgen een e-mailbericht met de melding dat er een bestand met hen wordt gedeeld. Het e-mailbericht bevat de knop Openen en een koppeling naar het gedeelde document. Wanneer de ontvanger op de koppeling of de knop klikt, wordt het document geopend in een browser. Ontvangers kunnen het document zo nodig ook downloaden.

 Zie de schermafbeelding hieronder met daarin de e-mailmelding voor de ontvanger.  

Ontvangen koppeling in e-mail
De e-mailmelding met een koppeling naar het gedeelde document

Gedeelde bestanden bijhouden

De onlangs door u gedeelde bestanden worden weergegeven in Start > Recent. Wanneer de ontvanger het bestand bekijkt, krijgt u daar een melding van in Acrobat en een e-mailbericht. Ga als volgt te werk als u alle bestanden wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor weergave:

 1. Klik op Start. Voer onder Gedeeld een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de bestanden wilt weergeven die u hebt gedeeld voor weergave of revisie, klikt u op Gedeeld door u.
  • Als u de bestanden wilt weergeven die u voor weergave of revisie hebt ontvangen, klikt u op Gedeeld door anderen.

  Alle voor weergave gedeelde bestanden worden weergegeven met de volgende informatie:

  • Naam: de naam van het bestand dat is gedeeld voor weergave.
  • Status: het aantal mensen dat het bestand heeft bekeken.
  • Laatste activiteit: de tijdstempel van het moment waarop het bestand is verzonden of ontvangen voor weergave.
  Bewerkingen op gedeelde bestanden
 2. Selecteer het bestand om de details ervan te bekijken. In het rechterdeelvenster wordt een miniatuur van het bestand weergegeven. Het actiebord in het rechterdeelvenster toont de acties die u op het bestand kunt uitvoeren. De getoonde acties zijn sterk afhankelijk van of u het bestand hebt gedeeld of voor weergave hebt ontvangen, zoals hieronder wordt getoond:

  Opmerking:

  Met ingang van 1 december 2020 is de functie voor bijhouden en melden niet langer van toepassing op het downloaden van gedeelde bestanden.

  Acties voor gedeeld bestand

  • De activiteit en tijdstempel van het gedeelde bestand bekijken. Vouw Activiteit uit om details te bekijken zoals Gemaakt door, Verzonden naar en Bekeken door.
  • Bestand niet meer delen: zorg dat het bestand niet meer wordt gedeeld om te voorkomen dat iemand anders het bestand kan bekijken of downloaden.
  • Met Koppeling voor revise kopiëren kunt u het document voor weergave delen met andere ontvangers.
  • Kies Gedeeld bestand verwijderen om het bestand permanent te verwijderen van Adobe Document Cloud.
  • Met Downloaden haalt u het bestand naar uw apparaat.
  Acties voor bestanden die zijn gedeeld voor weergave
  Acties voor bestanden die zijn gedeeld voor weergave

  Acties voor bestanden die zijn ontvangen

  • Bekijk het tijdstempel van het ontvangen bestand.
  • Met Koppeling voor revise kopiëren kunt u het bestand met andere ontvangers delen of het bestand in uw browser openen.
  • Met Downloaden haalt u het bestand naar uw apparaat.
  • Gebruik Gedeeld bestand verwijderen om het bestand permanent te verwijderen.
  • Met Misbruik rapporteren meldt u ongewenste inhoud die u hebt ontvangen.
    
  Acties voor bestanden die zijn ontvangen voor weergave
  Acties voor bestanden die zijn ontvangen voor weergave