Проблем

(Само в macOS X) Печатането от Photoshop CC 2015.5 и Lightroom Classic 2015.6/Lightroom 6.6 с вашия мастиленоструен принтер, използвайки профили за хартията (цвят, управляван през приложението), води до неочаквани резултати в цвета.

Решения / обходни пътища

Lightroom:

Актуализиране до Lightrom Classic 2015.6.1/Lightroom 6.6.1

Photoshop:

Актуализиране до Photoshop CC 2015.5.1

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност