Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Článek zaměřený na aplikaci AEM Mobile naleznete v tématu Sestavení aplikací pro systém Windows.

Ve verzi 32.3 nabízí aplikace DPS App Builder také podporu aplikací pro systém Windows.

Pokud chcete testovat folia pro zařízení se systémem Windows 8.1, stáhněte si z obchodu Windows Store aplikaci Adobe Content Viewer. Jestliže budete chtít zobrazit příklady aplikací DPS pro zařízení se systémem Windows 8.1, např. Microsoft Surface, stáhněte si z obchodu Windows Store vhodnou aplikaci, např. Adobe Inspire nebo DPS Tips.

Hlavní funkce v prohlížečích systému Windows

Prohlížeč Windows podporuje následující hlavní funkce nástroje DPS:

 • Veškeré tablety, notebooky a stolní počítače se systémem Windows 8.1
 • Škálování folií podle velikosti displeje (bez nutnosti posouvání a zvětšování stránek PDF)
 • Zakoupení folií v rámci aplikace v obchodě Windows Store (bez předplatného)
 • Přímá oprávnění a vlastní knihovna

Podrobný seznam podporovaných funkcí pro každou z platforem naleznete v tématu Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

Soubory potřebné k sestavení aplikací pro systém Windows

 • Ikony aplikace ve formátu PNG. K zobrazení v systému Windows doporučujeme používat soubory PNG ve tvaru čtverce (310 x 310 pixelů) nebo obdélníku (310 x 150 pixelů).
 • Úvodní obrazovka ve formátu PNG a velikosti 620 x 300 pixelů.
 • Platný vývojářský účet pro obchod Windows Store.

Sestavení aplikace pro systém Windows

Pomocí webového nástroje DPS App Builder sestavte aplikaci DPS pro systém Windows.

 1. K testování folií v zařízení se systémem Windows 8.1 doporučujeme používat nástroj Adobe Content Viewer pro Windows. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte folia s rozlišením 1 024 × 768 vytvořená pro platformu iOS. Chcete-li vytvořit folia speciálně pro zařízení se systémy Windows, použijte rozlišení 1366 × 768. Aplikace Adobe Content Viewer je k dispozici v obchodě Windows Store.

 2. Pokud k vytvoření aplikace použijete nástroj DPS App Builder a plánujete její odeslání do obchodu Windows Store, musí se údaje v určitých polích shodovat s informacemi uvedenými v nástroji Windows Dev Center. Při rezervaci názvu vaší aplikace postupujte podle kroků v tématu Průvodce publikací DPS pro obchod Windows Store.

  Po dokončení výchozí rezervace názvu aplikace se k tomuto článku vraťte a přečtěte si informace o sestavení aplikace.

 3. Za pomoci identifikátoru Adobe ID s rolí DPS App Builder se přihlaste k webovému nástroji DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 4. Po kliknutí na symbol „plus“ sestavte novou aplikaci.

 5. V nabídce Platform (Platforma) vyberte možnost Windows a klikněte na tlačítko „Další“.

 6. Při sestavování aplikace postupujte podle pokynů. Podrobnosti o každé z možností naleznete v související části dále v tomto článku.

 7. Pokud aplikace nabízí možnosti nákupu, je nutné zkopírovat sdílené tajemství do pole „Windows Main Package Identity Name“ (Název identity hlavního balíčku pro systém Windows) na portále Account Administration. Podrobnosti naleznete v tématu Získání názvu totožnosti hlavního balíčku.

 8. Po sestavení aplikace ji stáhněte, vyzkoušejte a odešlete. Viz Průvodce publikací DPS pro obchod Windows Store.

Obecná nastavení

V podokně General (Obecné) upravte následující nastavení.

App Name (Název aplikace). Zadejte název aplikace. Tento název bude uveden v knihovně aplikací.

Description (Popis). Vytvořte krátký popis aplikace. Tento popis se momentálně nikde nezobrazí. Popis uvedený v obchodě Windows Store lze později přidat v nástroji Windows Store Dev Center.

Short App Name (Krátký název aplikace). Krátký název aplikace uvedený na živé dlaždici. Pokud název aplikace dostatečně popisuje její ikona, můžete toto pole ponechat prázdné.

Publisher Display Name (Uvedený název vydavatele). Při odeslání aplikace do obchodu Windows Store musí být uvedený název vydavatele shodný s názvem zadaným v nástroji Windows Store Dev Center. Údaje naleznete v nabídce Profil > Účet.

Publisher ID (ID vydavatele). Při odeslání aplikace do obchodu Windows Store musí být ID vydavatele shodné s ID zadaným v nástroji Windows Store Dev Center. Údaje naleznete v nabídce Profil > Účet.

Main Package Identity Name (Název identity hlavního balíčku). Při odeslání aplikace do obchodu Windows Store musí být název identity hlavního balíčku pro systém Windows shodný s názvem, který automaticky vytvořila společnost Microsoft. Podrobnosti o získání názvu totožnosti naleznete v tématu Získání názvu totožnosti hlavního balíčku.

Privacy Policy URL (Adresa URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů). Tento údaj je nutný v případě, že se chystáte aplikaci odeslat do obchodu Windows Store. Zadejte adresu URL webové stránky, která popisuje vaše zásady ochrany osobních údajů. Pokud adresu URL odkazující na zásady ochrany osobních údajů neuvedete, společnost Microsoft může vaši aplikaci odmítnout.

Override the App Version Number (Potlačit číslo verze aplikace). Tuto možnost je nutné použít v případě, že aplikaci aktualizujete za pomoci jiného nástroje, než se kterým jste aplikaci vytvořili. Vyberte tuto možnost a zvolte novější obchodní verzi. Verze vaší současné aplikace je v nástroji Windows Store Dev Center uvedena na stránce My Apps (Moje aplikace).

Application Account (Účet aplikace). Vyberte Application Account (Účet aplikace, známý také jako „Title ID“ (ID názvu)) použitý při publikaci folií, která budou uvedena v knihovně aplikace.

Language Support (Jazyková podpora). Tato možnost má vliv na lokalizované údaje v obchodě, nikoli na dostupnost aplikace. Ke každému jazyku v seznamu bude společnost Microsoft vyžadovat přidání samostatného popisu a snímků obrazovky. Většina vydavatelů uvádí pouze jeden nebo dva jazyky.

Assets Settings (Nastavení datových zdrojů)

V podokně Datové zdroje upravte následující nastavení.

App Tiles (Dlaždice aplikace). U dlaždic na obrazovce Start systému Windows, které jsou tvaru čtverce, použijte obrázky PNG velikosti 310 x 310 pixelů a u širokých dlaždic použijte obrázky velikosti 310 x 150 pixelů.

Live Tile URL (Adresa URL živé dlaždice). Podle potřeby můžete zadat adresu URL s obrázky pro živé dlaždice systému Windows. Podrobnosti naleznete v části Katalog šablon dlaždic.

Splash Screen (Úvodní obrazovka). Zadejte obrázek ve formátu PNG velikosti 620 x 300 pixelů, který se krátce zobrazí během spouštění aplikace. Velikost obrázku úvodní obrazovky zůstává vždy stejná. Zobrazí se uprostřed s pozadím v barvě, kterou určíte. U obrázku úvodní obrazovky doporučujeme používat průhlednost.

Background Color (Barva pozadí). Zadejte 6místný hexadecimální kód barvy pozadí obrázku. Tato barva se zobrazí na pozadí úvodního obrázku během spouštění aplikace. Informace o volbě barvy naleznete v části Adobe CC Color nebo na jiné související webové stránce.

Library Settings (Nastavení knihovny)

V podokně Library (Knihovna) upravte následující nastavení.

Knihovna: Pokud se přihlásíte pomocí účtu edice Enterprise, můžete určit soubor s příponou ZIP se soubory HTML pro vlastní knihovnu. Zdrojový soubor HTML by měl být pojmenován „index.html.“ Další informace naleznete v tématu Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání).

Direct Entitlement Settings (Nastavení přímého oprávnění)

Možnost „Enable Direct Entitlement“ (Povolit přímá oprávnění) vyberte, pouze pokud vaše aplikace využívá přímá oprávnění (pouze verze Enterprise). Poté tato nastavení upravte.

Integrator ID (ID integrátoru). Společnost Adobe vydává ID integrátoru, když máte na našich serverech zřízen účet oprávnění. Tato volba je dostupná pouze pro předplatitele produktu DPS ve verzi Enterprise. Informace o ID integrátoru vám poskytne zástupce společnosti Adobe.

Entitlement Bundle ID (ID balíčku oprávnění). Použijte stejné ID balíčku, jako ve vaší aplikaci pro systém iOS nebo Android a vyhněte se tak potřebě měnit nastavení serveru pro oprávnění.

Create Account URL (Vytvoření adresy URL účtu). Zadejte adresu URL, kde zákazníci mohou zaregistrovat odběr prostřednictvím vydavatele. Tato adresa URL se použije v případě, kdy uživatel klikne na tlačítko "Create Account" („Vytvořit účet“) v dialogovém okně Sign-In („Přihlásit se“).

Forgot Account URL (Adresa URL pro zapomenuté přihlašovací údaje). Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci získat své zapomenuté heslo.

In-App Purchase Settings (Nastavení nákupu v rámci aplikace)

Pokud vaše aplikace podporuje nákup v rámci aplikace, zadejte Product ID (ID produktu) odpovídající výchozí cenové relaci nastavené v nástroji Windows Store Dev Center v části Services (Služby).

Pokud vaše aplikace podporuje nákup v rámci aplikace, nezapomeňte v nástroji Account Administration (Správa účtu) určit Main Package Identity Name (Název identity hlavního balíčku). Podrobnosti naleznete v tématu Získání názvu totožnosti hlavního balíčku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.