Překrytí hypervazeb a tlačítek

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Hypervazby.

Chcete-li vytvářet vazby pro přechod na weby, jiné články a podobně, můžete použít panel Hypervazby nebo panel Tlačítka. Některé akce tlačítek a typy hypervazeb nemusejí být ve foliích podporovány.

Překrytí hypervazeb jsou podporována v rolovacích rámečcích a prezentacích, ale ne v jiných překrytích.

Výukový videokurz

Pomocí panelu Tlačítka můžete vytvořit odkazy na webové stránky, jinou stránku nebo jiný článek.

Chcete-li si usnadnit práci, používejte k vytváření odkazů panel Tlačítka namísto panelu Hypertextové odkazy. Panel Tlačítka je flexibilnější a stabilnější.

 1. V aplikaci InDesign vytvořte objekt, který chcete použít jako tlačítko.

  Chcete-li například, aby tlačítko přecházelo na určitý web, vytvořte textový rámeček nebo umístěte obraz.

 2. Otevřete panel Tlačítka (Okno > Interaktivní > Tlačítka), vyberte objekt a klikněte na ikonu Převést objekt na tlačítko.

 3. V nabídce Událost vyberte možnost Při uvolnění.

  Při uvolnění je jediná podporovaná událost tlačítka.

 4. Klikněte na znak plus vedle možnosti Akce a vyberte podporovanou akci.

  Podporované akce tlačítek

  A. Podporované akce pro tlačítka hypervazeb B. Podporované akce pro tlačítka prezentací 

  Podporované akce hypertextového odkazu zahrnují Přejít na první stránku, Přejít na poslední stránku, Přejít na další stránku, Přejít na předchozí stránku, Přejít na adresu URL, Zvuk, Video a Přejít na stránku. Akce Přejít na další stav, Přejít na předchozí stav a Přejít na stav jsou podporovány u prezentací.

  Akci Přejít na cíl nepoužívejte k přechodu na jiný článek. Raději použijte akci Přejít na URL ve formátu „navto“. Přečtěte si související část uvedenou dále v tomto článku.

 5. V případě potřeby přidejte další akce tlačítek.

  Akce se spouštějí v sekvenci. Pokud například první akce přehrává video a druhá akce zobrazuje jiný snímek, přehraje se nejprve video a poté se zobrazí snímek.

 6. Chcete-li změnit nastavení hypertextového odkazu, vyberte objekt tlačítka a upravte nastavení na panelu Folio Overlays:

  Otevřít ve foliu

  Zobrazí obsah ve webovém zobrazení v prohlížeči. Tuto volbu zrušte, vytváříte-li odkazy na adresy URL jako itms://, mailto: nebo tel:.

  Otevřít v prohlížeči zařízení

  Zobrazí obsah mimo prohlížeč v prohlížeči mobilního zařízení, jako je například mobilní verze aplikace Safari v tabletu iPad. Pokud chcete, aby se po kliknutí na tento odkaz zobrazil dotaz, vyberte volbu Nejprve se zeptat.

V aplikaci InDesign můžete k přidávání hypervazeb použít panel Hypervazby. Hypervazby jsou nejvhodnější pro text. Chcete-li vytvořit hypervazbu z rámečku, zvažte použití panelu Tlačítka místo panelu Hypervazby. Tlačítka jsou univerzálnější a stabilnější.

 1. Vyberte rámeček nebo text, který chcete použít jako hypervazbu.

 2. Otevřete panel Hypervazby (Okno > Interaktivní > Hypervazby).

 3. Na panelu Hypervazby zvolte v nabídce panelu možnost Nová hypervazba.

 4. Zrušte výběr sdílených cílů.

  Sdílené cíle umožňují pojmenovat a opakovaně používat hypervazby, ale v pracovním postupu DPS je lepší tuto volbu nepoužívat.

 5. V nabídce Vazba na zadejte jednu z následujících voleb a potom klikněte na tlačítko OK:

  URL

  Dvojitým kliknutím na URL hypervazby dojde k zobrazení webové stránky (http://), aplikace obchodu App Store (itms://), aplikace obchodu Amazon Appstore (amzn://) nebo jiného článku (navto://).

  Příklad: http://www.adobe.com

  Při vytváření vazeb na weby zadejte celou adresu URL, včetně „http://“.

  Poznámka:

  Při vytváření vazeb na adresu URL iTunes zrušte na panelu Folio Overlays překrytí volbu Otevřít ve foliu. Jinak se po dvojitém kliknutí na tuto hypervazbu zobrazí chybové hlášení „Nelze otevřít stránku“. Obdobně také platí, že pokud použijete pro odkaz na aplikaci obchodu formát itms:// nebo amzn://, vypněte funkci Otevřít ve foliu.

  Navigační hypervazba navto:// přejde na jiný článek nebo na jinou stránku v tomto článku. Zadejte text navto:// následovaný názvem článku tak, jak je zobrazený na panelu Folio Builder. Použijte hodnotu Název článku, nikoliv hodnotu Nadpis článku. Chcete-li přidat číslo stránky, přidejte znak # následovaný číslem. Pamatujte si ale, že první stránka má hodnotu 0, takže zadáním #2 přejdete na stránku 3.

  Příklad: navto://newsarticle

  Příklad: navto://newsarticle#2 (přejde na stranu 3)

  E-mail

  Dvojitým kliknutím na hypervazbu E-mail dojde ke spuštění poštovní aplikace s vyplněným polem Komu.

  Stránka

  Dvojitým kliknutím na hypervazbu Stránka dojde k přechodu na jinou stránku v daném článku. Nepoužívejte tuto volbu k přechodu na jiný článek.

  Hypervazba Textová kotva není podporována.

 6. Chcete-li změnit nastavení hypervazby, vyberte objekty hypervazby a upravte nastavení na panelu Folio Overlays:

  Otevřít ve foliu

  Zobrazí obsah ve webovém zobrazení v prohlížeči. Tuto volbu zrušte, vytváříte-li odkazy na adresy URL jako itms://, mailto: nebo tel:.

  Otevřít v prohlížeči zařízení

  Zobrazí obsah mimo prohlížeč v prohlížeči mobilního zařízení, jako je například mobilní verze aplikace Safari v tabletu iPad. Pokud chcete, aby se po kliknutí na tuto vazbu zobrazil dotaz, vyberte volbu Nejprve se zeptat. Tato volba je vypnutá, když je vybraná volba Otevřít ve foliu.

  Poznámka:

  Nastavení na panelu Folio Overlays nejsou dostupná pro textové hypervazby. Nemůžete měnit nastavení pro textové hypertextové odkazy, ty jsou implicitně nastaveny na Otevřít ve foliu. Prohlížeč ale obsahuje integrované výjimky pro určité předpony jako itms://, tel: nebo mailto:. V případě použití takových adres URL se ve výchozím nastavení otevře externí aplikace.

Další informace o vytváření hypervazeb viz Vytváření hypervazeb v nápovědě aplikace InDesign CS5/CS5.5.

Články folia jsou uloženy na serveru, takže všechny vazby obsahující cestu k souboru aplikace InDesign budou při vytvoření náhledu přerušeny. Při vytváření vazeb na jiné články použijte formát „navto“.

Při vytváření tlačítka i hypervazby můžete v poli URL nahradit „http://“ za „navto://“. Poté zadejte název cílového článku tak, jak je zobrazen na panelu Folio Builder. Použijte hodnotu Název článku, nikoliv hodnotu Nadpis článku. Mezi platné formáty navto patří navto://[nazev_clanku] a navto://[nazev_clanku]#n. Zadáním #n určíte číslo stránky. První stránka dokumentu má hodnotu 0, takže zadáním #2 přejdete na stránku 3.

Přechod na stránku 3 jiného článku

Příklady zadání navto:

navto://cyklistika

navto://cyklistika#2 (přejde na stránku 3 článku o cyklistice)

Poznámka:

Pokud jste použili předchozí verzi nástrojů k vytvoření vazby navto pomocí názvu složky nebo názvu článku lišícího se od názvu cílového článku, dojde k přerušení vašich vazeb. Chcete-li opravit vazbu navto, můžete buď přejmenovat článek (název, nikoliv nadpis) nebo upravit vazby navto tak, aby odkazovaly na název článku tak, jak je uveden na panelu Folio Creator.

Ve verzi 30 je nově k dispozici relativní navigace ve článcích a na stránce. Mějte na paměti, že relativní formáty navto jsou podporovány pouze v aplikacích verze 30 nebo novější, ale používat můžete libovolné formáty folia (verze 20 nebo novější). Relativní odkazy navto podporují prohlížeče v systémech iOS a Android a v obchodě Windows Store. V prohlížeči pro stolní počítače a webovém prohlížeči podporovány nejsou.

Prostřednictvím různých formátů navto://relative můžete přecházet na následující, předchozí, první nebo poslední článek, případně obnovit folio. Například tlačítko s akcí navto://relative/first umožňuje přechod na první článek ve foliu. Mezi platné formáty patří first, last, next, previous, currentreset. Podle potřeby můžete přejít také na konkrétní článek svojí pozicí relativní k foliu (např. pátý článek).

Příklad: navto://relative/last (přechod na poslední článek ve foliu)

Příklad: navto://relative/last#last (přechod na poslední stránku posledního článku ve foliu)

Příklad: navto://relative/4 (přechod na pátý článek ve foliu)

Příklad: navto://relative/4#2 (přechod na třetí stránku pátého článku ve foliu)

K navigaci po stránce je obzvláště užitečný formát „current“. Mimo formáty #previous, #next, #first, #last můžete použít například formát #3 a přejít na čtvrtou stránku článku.

Příklad: navto://relative/current#previous (přechod na předchozí stránku článku)

Příklad: navto://relative/current#last (přechod na poslední stránku článku)

Příklad: navto://relative/current#3 (přechod na čtvrtou stránku ve stávajícím článku)

Pomocí formátu navto můžete vytvořit tlačítko, které obnoví folio.

Příklad: navto://relative/reset (slouží k přechodu na první článek a vymazání všech pozic v rozečtených článcích)

U článků s plynulým posouváním můžete pro přechod na konkrétní místo používat desetinná čísla nebo procenta.

Příklad: navto://myarticle#3.3 (přechod na konkrétní místo ve článku s plynulým posouváním mezi koncem čtvrté stránky a začátkem páté stránky)

Příklad: navto://myarticle#50% (přechod doprostřed článku s plynulým posouváním)

Pokud budete chtít rozšířit tyto možnosti relativních odkazů navto, můžete vytvořit překrytí webového obsahu nebo článek HTML s přístupem do rozhraní Reading API. Je tak možné do folia odeslat například dotaz na počet článků ve foliu, nebo počet stránek ve článku. Tuto informaci můžete následně zobrazit nebo ji jinak použít v rámci překrytí nebo článku HTML. Další informace viz Nová rozhraní API a funkce ve verzi 30 v centru DPS Developer Center.

Při vytváření hypervazeb nebo tlačítek založených na URL můžete pomocí adresy „navto://“ přejít do jiného článku. Navigační hypervazba je obzvláště vhodná pro přechod do článků HTML.  

Přechod na článek HTML

Zadejte text navto:// následovaný názvem článku HTML (nikoliv nadpisem článku).

Příklad: navto://newsarticle

Přechod na kotvu v článku HTML

Nemůžete přejít na určitou stránku v článku HTML, ale můžete přejít na kotvu, a to zadáním adresy navto://[nazevclanku]#[nazevkotvy].

Příklad: navto://newsarticle#part4

Poznámka:

Chcete-li definovat kotvu v souboru HTML, otevřete soubor HTML v textovém editoru. Přejděte na text, který chcete, aby sloužil jako kotva a uzavřete tento text pomocí tagu kotvy, například „Toto je část 4 článku.“

Přechod na článek aplikace InDesign z článku HTML

Použijte formát navto a vytvořte hypervazbu z článku HTML do článku aplikace InDesign. Příklad:

<a href="navto://newsarticle">Viz novinky</a>

Na stránky ve článku aplikace InDesign můžete také přejít přidáním čísla stránky za název dokumentu. První stránka dokumentu má číslo 0, druhá stránka 1 atd. Příklad:

<a href="navto://Cyklistika#3">Dále viz strana 4 novinky o cyklistice</a>

Přechod z HTML do HTML

Pomocí formátu navto můžete přejít z jednoho článku HTML do druhého pomocí názvu složky. Příklad:

<a href="navto://newsarticle">Viz novinky</a>

Můžete vytvářet tlačítka odkazující na knihovnu, na seznam oddílů nebo na poslední zobrazení (tlačítko Zpět). Pro akci tlačítka použijte libovolný z těchto formátů goto://:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Původní prohlížeč pro systém Android využívající prostředí AIR tyto formáty goto:// nepodporuje. Nativní prohlížeč pro systém Android aktuálně podporuje pouze formáty „library“ a „lastview“.

Pokud máte účet Enterprise DPS, můžete používat formát goto k vytváření odkazů ze článků na obsah HTML asociovaný s vlastními ikonami. Můžete například použít nástroj DPS App Builder k určení vlastních ikon pro „Obchod“, „Nápovědu“ nebo „Podmínky“. Tato tlačítka se zobrazí v knihovně prohlížeče. Chcete-li vytvořit tlačítko v článku pro otevření HTML obsahu pro některou z těchto vlastních ikon, použijte následující formát:

goto://ApplicationViewState/[popisek]

Například akce tlačítka goto://ApplicationViewState/Obchod otevře obchod HTML – podobně jako kliknutí na vlastní ikonu Obchod v knihovně.

Pomocí nástroje DPS App Builder můžete vytvářet vlastní ikony a zadávat popisky. Viz Panel nástrojů navigace (pouze podnikové vydání).

Tyto formáty „goto“ nelze použít, pokud odkaz směruje z knihovny nebo vlastní pozice na jinou vlastní pozici. Namísto toho použijte API goToState. Viz SDK pro knihovnu a obchod DPS.

Můžete vytvořit hypertextový odkaz nebo tlačítko zobrazující lokální soubor HTML, obrazu nebo PDF ve webovém prohlížeči aplikace prohlížeče.

 1. Do složky HTMLResources přidejte složku obsahující lokální soubor HTML.

  Složka HTMLResources se musí nacházet ve foliu. Viz Import složky HTMLResources.

 2. Vytvoření odkazu pro zobrazení souboru HTML v integrovaném prohlížeči aplikace:

  Zdrojový dokument InDesign

  Do pole URL hypervazby nebo tlačítka zadejte cestu bez http://, navto:// nebo jakékoliv jiné předpony. Příklad:

  HTMLResources/Cartoons/train1.html

  Článek HTML

  V článku HTML určete umístění. Příklad:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Podívejte se na galerii komiksu s vlakem</a>

  Odkaz na obrázek PNG můžete vytvořit například takto:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>Zobrazit obrázek s vlakem</a>

  Překrytí webového obsahu

  Překrytí webového obsahu jsou vnořena o dvě úrovně níže, než článek HTML. Příklad:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Podívejte se na galerii komiksu s vlakem</a>

  Poznámka:

  Optimálních výsledků dosáhnete, pokud složky a soubory HTML nebudou obsahovat mezery a speciální znaky. Pokud do názvu složky nebo souboru dáváte mezeru, použijte pro znak mezery příslušný kód HTML. Použijte například „Cartoon%20Files“ pro složku nazvanou „Cartoon Files“.

Podle potřeby můžete vytvořit odkaz, který odešle e-mailovou zprávu (mailto:), textovou zprávu (SMS) nebo zavolá na číslo (tel:) z článku. Můžete také vytvořit odkazy, které otevřou aplikaci YouTube nebo skladbu či album na iTunes. Další informace o používání požadovaných formátů pro zařízení se systémem iOS viz Poznámky ke schématu adres URL společnosti Apple.

Informace o vytváření rozšířených e-mailových odkazů (mailto:) najdete v článku Jamese Lockmana Odesílání e-mailů a e-mailových příloh z publikací DPS.

Pokud při použití aplikace DPS App Builder k vytvoření aplikace pro systém iOS zadáte Volitelné schéma URL, můžete vytvořit odkaz na tuto aplikaci z jiné aplikace nebo odkaz při prohlížení z webové stránky v mobilním prohlížeči Safari. Viz panel Podrobnosti prohlížeče.

Poznámka:

Kdykoli vytvoříte odkaz na externí aplikaci nebo službu, vyberte tlačítko a zvolte možnost Otevřít v prohlížeči zařízení na panelu Folio Overlays.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?