Zvuková překrytí

Podporované zvukové soubory umístěné v aplikaci InDesign se přehrají po klepnutí v prohlížeči DPS. Pokud budete chtít přehrát zvuk v prohlížeči DPS na zařízení, použijte formát MP3. Ve foliích pouze pro webový prohlížeč jsou podporovány také zvukové soubory s kódováním AAC/MP4.

Můžete nastavit spuštění přehrávání zvukového souboru, jakmile uživatelé klepnou do oblasti zobrazení, případně můžete vytvořit zvláštní tlačítka pro ovládání zvuku. Chcete-li simulovat vzhled ovladače, můžete vytvořit jednoduchý efekt, který bude přepínat mezi tlačítkem přehrávání a pauzy. Nebo můžete vytvořit pokročilejší efekt, který bude zobrazovat postup přehrávání zvuku.

Podle potřeby můžete určit adresu URL pro vysílání zvukových souborů pouze z webových stránek používajících protokol http. 

Doporučené postupy při práci se zvukovými soubory

 • Můžete nastavit spuštění přehrávání zvukového souboru, jakmile uživatelé klepnou do oblasti zobrazení, případně můžete vytvořit zvláštní tlačítka pro ovládání zvuku. Jsou podporovány volby Přehrát, Pauza a Konec. Volby Pokračovat a Zastavit vše nejsou podporovány.
 • Podle potřeby můžete určit adresu URL pro vysílání zvukových souborů pouze z webových stránek používajících protokol http.
 • Přehrávání zvukového klipu se ukončí, jakmile uživatel přejde k jinému článku. Bude-li však přecházet mezi jednotlivými stránkami v rámci jednoho článku, přehrávání se nepřeruší. Pokud chcete zastavit zvukový klip (nebo video) při otočení stránky, můžete toho dosáhnout automatickým přehráním falešného mediálního souboru. Podrobnosti naleznete v článku Johannese Henselera Zastavení videa při přechodu na další stránku článku.

Vytváření zvukových překrytí

 1. Vyberte příkaz Soubor > Umístit a umístěte zvukový soubor MP3 do dokumentu.

 2. Vyberte umístěný objekt, otevřete panel Média (Okno > Interaktivní > Média) a podle potřeby určete titulní obraz.

  Titulní obraz můžete vybrat také vložením neinteraktivního objektu (například průhledného tlačítka pro přehrávání) přes zvukový objekt.

 3. Vyberte zvukový objekt a na panelu Overlays/Folio Overlays určete následující volby.

  Adresa URL nebo soubor

  Určete adresu URL, ze které chcete vysílat zvukový klip, nebo klikněte na složku a zvolte požadovaný zvukový soubor (pokud jste jej doposud nevložili prostřednictvím nabídky Soubor > Umístit). Jestliže se rozhodnete pro výběr adresy URL pro vysílání, budou vám k dispozici všechny možnosti překrytí, včetně Přehrát automaticky a Soubory ovladače.

  Při vysílání zvuku jsou podporovány adresy URL používající protokol „http“, nikoli „https“. 

  Pokud současně vložíte zvukový soubor i určíte adresu URL pro vysílání, proběhne první zvolená akce. Určíte-li například nejprve adresu URL a poté vložíte zvukový klip, při překrytí bude použita adresa URL a vložený zvuk bude ignorován.

  Soubory ovladače zvuku

  Klikněte na ikonu složky a určete složku obsahující tlačítka Přehrát a Pauza pro zvukové soubory.

  Chcete-li společně s tlačítky Přehrát a Pauza zobrazit při přehrávání zvuku vzhled ovladače, vytvořte v nějaké složce několik souborů .png. Tyto obrazy musejí mít příponu _pause nebo _play. Můžete vytvořit jednu dvojici tlačítek _play a _pause nebo můžete vytvořit několik tlačítek _play a _pause představujících postupné stavy stavového řádku.

  AudioAsset001_play.png
  AudioAsset002_play.png
  AudioAsset003_play.png
  AudioAsset004_play.png
  AudioAsset005_play.png
  AudioAsset001_pause.png
  AudioAsset002_pause.png
  AudioAsset003_pause.png
  AudioAsset004_pause.png
  AudioAsset005_pause.png

  Jakmile v této ukázce dosáhne přehrávání zvuku poloviny, zobrazí se tlačítko AudioAsset003_play.png. Při vyvolání pauzy kliknutím se zobrazí tlačítko AudioAsset003_pause.

  Na začátku zobrazit první obraz

  Pokud je vybrána tato volba, zobrazí zvukový rámeček první soubor _play.png v určené složce s datovými zdroji zvukového ovladače a velikost rámečku bude upravena odpovídajícím způsobem.

  Přehrát automaticky

  Vyberete-li tuto volbu, zvukový soubor se přehraje po načtení stránky na mobilním zařízení. Můžete také nastavit délku prodlevy v sekundách. Možnost Přehrát automaticky není podporována v prohlížečích na platformě Android.

  Přehrávání folií na pozadí

  Vyberete-li tuto volbu, bude se při procházení článků na pozadí přehrávat zvukový soubor. Uživatelé mohou pozastavit nebo znovu spustit zvukový klip klepnutím na ikonu zvuku v horním navigačním pruhu. Tato funkce je k dispozici pouze v zařízení iPad nebo iPhone.

  U dřívějších verzí aplikace DPS se zvuk na pozadí zastavil pokaždé, když uživatel opustil folio. V aplikaci DPS 2015 se zvuk na pozadí při opuštění uživatele aplikace nezastaví ani nepozastaví. Namísto toho uživatelé mohou k pozastavení zvuku na pozadí používat ovládací prvky systému iOS.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?