Překrytí Posun a zvětšení

Můžete zobrazit velký obraz na malé ploše a umožnit uživateli posouvat a zvětšovat obraz v rámci této plochy.

 1. Umístěte obraz JPEG nebo PNG.

 2. Pomocí nástroje pro výběr přetáhněte táhlo výběru a ořízněte rámeček bez provedení změny velikosti obrazu. Upravte velikost rámečku podle oblasti zobrazení. Umístěte obraz do rámečku a určete počáteční oblast zobrazení.

  Rámeček kontejneru musí být menší než obraz. Pokud je šířka nebo výška rámečku shodná s výškou či šířkou obrazu, bude objekt považován za rolovací obsah.

  Poznámka:

  Chcete-li do překrytí Posun a zvětšení přidat titulní obraz, vytvořte rámeček o stejné velikosti jako posun obrazu a umístěte jej přes překrytí Posun a zvětšení. Když uživatel klikne na titulní obraz, aktivuje se posun obrazu a skryje titulní obraz. Když uživatel dvojitě klikne na posun obrazu, zobrazí se titulní obraz znovu.

 3. Chcete-li změnit počáteční zvětšení zobrazení, vyberte pomocí nástroje Přímý výběr obraz (nikoliv rámeček) a upravte velikost obrazu.

  Velikost obrazu můžete změnit na hodnotu 100 % nebo menší. Maximální velikost je 100 %.

 4. Vyberte rámeček obrazu a otevřete panel Overlays/Folio Overlays. Klikněte na kartu Posouvání a zvětšování a poté vyberte možnost Zapnuto.

Chcete-li zvětšovat posouváním celou stránku článku DPS, vytvořte článek ve formátu obrazu PDF. Viz Aktivace zvětšování posouváním v článcích.

Pokyny ohledně přiblížení a oddálení

Upozorňujeme na následující:

 • V současnosti musí být oblast zobrazení obdélníková.

 • Nejlepších výsledků dosáhnete používáním obrazů JPEG.

 • Vytvoříte-li překrytí s posunem a zvětšením, které je větší než 2000 × 2000 obrazových bodů při rozlišení 72 ppi, nezapomeňte jej na mobilním zařízení důkladně vyzkoušet. Velké obrazy zvětšují velikost souboru a na mobilních zařízeních mohou způsobit problémy s pamětí.

 • Obecně platí, že obraz musí mít přesně ty rozměry, které chcete použít. Pokud například chcete posouvat obraz o rozměrech 1 024 x 1 024 obrazových bodů v oblasti zobrazení 200 x 200 obrazových bodů, vytvořte obraz 1 024 x 1 024 v rozlišení 72 ppi. Pokud ale používáte zdrojové dokumenty o velikosti 1 024 x 768 ve foliu o velikosti 2 048 x 1 536, použití obrazů v rozlišení 72 ppi může vypadat u různých modelů iPadu různě. Chcete-li tomu předejít, vytvořte verzi obrazu s vysokým rozlišením ve složce HD. Viz Vytváření článků PDF s více definicemi pro zařízení iOS.

 • Funkce Posun a zvětšení není určena pro práci s průhlednými obrazy. Když dojde k načtení stránky s posunem obrazu, zobrazí se titulní obraz a skutečné překrytí není viditelné, dokud na něj nekliknete. Když uživatel dvojitě klikne na překrytí, toto překrytí zmizí a zobrazí se titulní obraz. Pokud posun obrazu obsahuje průhlednost, zobrazí se skrz ni titulní obraz, který vypadá jako duplikovaný obraz. Jedna z možností je vytvořit dvoustavový objekt, kde je titulní obraz v prvním stavu tlačítkem, které odkazuje na posunutý a zvětšený obraz ve druhém stavu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online