Poznámky k verzi – opravy chyb v sadě DPS

Tento článek obsahuje seznam známých problémů a také příslušných oprav chyb pro jednotlivé verze sady Digital Publishing Suite. Seznam nových funkcí naleznete v tématu Co je nového v této verzi.

Seznam známých problémů serveru DPS a přehled chystané údržby naleznete na stránce http://status.adobedps.com.

Opravy chyb ve verzi 32.5

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Popis chyby

Opraveno ve verzi

Potřebná akce

Číslo chyby

Pokud není v nástroji App Builder vybrána možnost „Enable auto-hiding of vertical scrollbar“ (Zapnout automatické skrytí svislého posuvníku), mohl se posuvník někdy při zobrazení článku s duální orientací na šířku zobrazit v chybném umístění jako černý panel. Tento problém je nyní vyřešen.

v32.5.2

Aplikaci znovu sestavte

3954895

Pokud vydavatel používá nástroj DPS App Builder k nahrazení výchozí ikony knihovny vlastní ikonou na vlastním navigačním pruhu, docházelo u zařízení iPhone 6 Plus k zobrazení výchozí ikony DPS. Všechna ostatní zařízení využívala vlastní ikonu. Tento problém je vyřešen.

v32.5.2

Aplikaci znovu sestavte

3956201

Pokud jste odstranili ID produktu a toto ID produktu jste znovu přidali, došlo při volání funkcí removeSubscription() a addSubscription() JS API z vlastního obchodu ke ztrátě vlastnosti popisující trvání. Tato chyba měla vliv na uživatelské rozhraní, protože cena neodpovídala délce předplatného. Tento problém je nyní vyřešen.

v32.5.2

Aplikaci znovu sestavte

3953844

Opravy hotfix verze 32

21. března 2015

V aplikaci Adobe Content Viewer byly u obsahu na šířku zobrazeny černé čáry. Tým prohlížeče DPS tyto potíže odstranil a vydal v obchodě App Store novou verzi aplikace Adobe Content Viewer. Společnost Apple tuto novou verzi schválila v sobotu 21. března. Pokud nemáte ve svém zařízení aktivní automatické aktualizace, můžete ze svého zařízení využít v obchodě App Store kartu Aktualizovat a aplikaci Adobe Content Viewer tak aktualizovat.

19. ledna 2015

Nový 64bitový prohlížeč Adobe Content Viewer verze 32.4.1 pro systém iOS se potýkal s nestabilitou. Tento problém byl vyřešen aktualizací prohlížeče Adobe Content Viewer (na verzi 32.4.2) a opravou hotfix pro nástroj DPS App Builder. (3919733)

19. září 2014

 • V zařízení se systémem iOS 8 lze nově řádně otvírat webový obsah DPS využívající prvky iFrames. Došlo tak k opravě problému, kdy nebylo možné spustit odkazy na videa ve službě YouTube. (3825946)
 • V prohlížeči verze 32 v systému iOS 8 lze nově řádně používat webové zobrazení dialogového okna Otevřít. (3825758)
 • V zařízení se systémem iOS 8 lze nově řádně spouštět aplikace s jedním foliem sestavené ve verzi 31/32. (3827604)
 • V aplikaci verze 32 pro systém iOS 7 a iOS 8 dříve nešlo používat možnost „Optional library subscription tile URL“ (Volitelná adresa URL dlaždice odběru v knihovně). Tento problém je nyní vyřešen.

Opravy chyb ve verzi 32.4

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Popis chyby

Opraveno ve verzi

Potřebná akce

Číslo chyby

V prohlížečích pro systém iOS byla opravena chyba, ve které společnost Apple odmítala některé aplikace, protože řetězec balíčku byl delší než 18 znaků. Řetězec balíčku u prohlížečů pro systém iOS nově začíná údajem v32.5.

v32.4.4

Aplikaci znovu sestavte

 

Po nákupu předplatného se už tlačítko Koupit v určitých případech nezobrazuje v oprávněných foliích.

v32.4.3

Aplikaci znovu sestavte

3861685

Opravuje problémy se změnou velikosti určitých externích webových stránek.

v32.4.1

Aplikaci znovu sestavte

3834750

Dialogové okno oznámení o dostupnosti nového vydání se nyní chová správně, když je zapnuta možnost Skrýt bezplatná folia.

v32.4.1

Aplikaci znovu sestavte

3916269

Byl opraven problém, v jehož důsledku některé odkazy v překrytích webového obsahu nereagovaly na kliknutí. Tento problém se týkal také vložených videí ve službě YouTube.

v32.4

Aplikaci znovu sestavte

3844968

Funkce Pinch & Zoom nyní funguje správně v souborech PDF otevřených přes hypertextový odkaz v souboru HTMLResources.zip.

v32.4

Aplikaci znovu sestavte

3839239

Nabídka nastavení prohlížeče dostupná prostřednictvím ikony s ozubeným kolem již v některých případech nezobrazuje prázdné buňky.

v32.4

Aplikaci znovu sestavte

3852775

V aplikacích s placeným obsahem se občas zobrazuje chybová zpráva „Knihovnu nelze aktualizovat“. Tento problém byl nejspíše vyřešen na straně služeb. Prohlížeč pro systém iOS ve verzi 32.4 obsahuje vylepšení, která umožňují tuto chybu obejít, takže uživatelé mohou i nadále prohlížet obsah, na který mají nárok.

Není

Není třeba žádná změna. Aktualizace na prohlížeč verze 32.4 ale umožní uživatelům, kteří se setkají s touto chybou, prohlížet nárokovaný obsah.

3852986 

Opravy hotfix verze 32

12. listopadu 2014

Prohlížeče pro systém Android

 • V prohlížečích pro systém Android se zobrazovaly vzorové datové zdroje poutačů knihovny v nově vytvořených aplikacích verze 32.3 pro systém Android. Tato chyba byla opravena změnou na straně serveru. Žádná z vámi vytvořených aplikací pro systém Android již nevyžaduje tyto vzorové datové zdroje poutačů.

8. prosince 2014

Opravy chyb ve verzi 32.3

10. listopadu 2014

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Popis chyby

Opraveno ve verzi

Potřebná akce

Číslo chyby

Spuštění aplikace v režimu na šířku v situaci, kdy je zařízení v orientaci na výšku, již nezpůsobí krátké zobrazení úvodní obrazovky pro orientaci na výšku.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3842414

Při spouštění se úvodní obrazovka před postupným setměním již nepřesune směrem dolů.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3846043

Ikony pro navigaci ve vlastním foliu se nově zobrazí po vypnutí aplikace a jejím opětovným spuštěním.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3821073

Náhled článku z adresy URL nově funguje řádně, i když je uživatel přihlášen k účtu s přímým oprávněním.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3835863

Obsah zakoupený v zařízení uživatelem ve službě iTunes již po obnovení způsobů platby není k dispozici ostatním uživatelům ve službě iTunes.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3845370

Spodní navigační panel již není při spuštění v zobrazení folia zobrazen o něco výše nad spodním okrajem displeje.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3841841

Po procházení nahoru a dolů v knihovně iPhone se cena nově nezobrazí i u folií, která již byla zakoupena a stažena.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3837451

Při použití nástroje Adobe Content Viewer pro náhled obsahu z aplikace Adobe Experience Manager se v nástroji nově zobrazí všechny platné interpretace AEM folia.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3846222

Po dokončení stahování v telefonu iPhone se v knihovně nově nebude zobrazovat zpráva informující o probíhajícím stahování.

Pouze verze 32.3

Aplikaci znovu sestavte

3839857

Opravy chyb prohlížeče pro systém Android

 • Opravena chyba, kdy se překrytí nevykreslovala správně.
 • Proběhly změny v metodice stahování a stahování na úložiště na kartě SD tak proběhne úspěšně u většího počtu uživatelů. I při ukládání na kartu SD doporučujeme mít k dispozici alespoň 500 MB volného místa na interním úložišti.
 • Byla opravena chyba, kdy při navigaci ve foliu s vazbou pravého okraje docházelo k problikávání displeje.
 • Byla opravena chyba, kdy se uživatelům během progresivního stahování otevřela stránka pro stahování a zůstala zobrazena.
 • Při přechodu z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení během stahování folia se v zařízení se systémem Android 5.0 u čtečky nově nezobrazí výstraha s potvrzením dalšího stahování.
 • Při návratu na video v režimu celé obrazovky se u zařízení se systémem Android 5.0 po klepnutí na tlačítko posledních aplikací nově nezobrazí pozastavené video jako černá obrazovka.

Opravy chyb prohlížeče pro systém Windows

Žádné opravy prohlížeče pro systém Windows.

DPS App Builder

Žádné opravy nástroje DPS App Builder.

Opravy služeb

 • Došlo ke zlepšení podpory přímého oprávnění pro integrátory s několika certifikáty DNS a SSL na jednom serveru. No action is required (Žádný zásah není zapotřebí).
 • Vložený webový prohlížeč nově funguje v zařízení iPad správně. No action is required (Žádný zásah není zapotřebí). (3835499)

Opravy chyb ve verzi 32.2

20. října 2014

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

 • Pokud je nastaveno automatické přehrávání několika vícestavových objektů na stejné stránce, v zařízeních se systémem iOS 8 se automaticky přehraje pouze první vícestavový objekt. Tento problém byl vyřešen. (3835976).
 • Vodorovná úvodní obrazovka při spouštění aplikace se předtím, než zmizí, již rychle nepřepíná na svislou. (3834533)
 • Nyní lze znovu otevřít funkci Náhled na zařízení z knihovny v zařízeních se systémem iOS 8. (3829804)
 • Klepnutí na odkaz v textovém oznámení nyní funguje správně, i když je nastaveno automatické spuštění otevřené vlastní knihovny. (3835862)
 • Odkaz v textovém oznámení se otevře, přestože aplikace neběží na pozadí. (3815113)
 • Uvítací obrazovka nyní správně reaguje na orientaci zařízení se systémem iOS 8. (3835066)
 • Uvítací obrazovka nyní správně mění své rozměry, když uživatel otočí zařízení se systémem iOS 8. (3836869)
 • Starší formáty folií (verze 17 nebo starší) se nyní v aplikacích verze 32 (3835973) vykreslují správně.
 • Po ukončení přehrávání videí na celou obrazovku u folií s jednou orientací v zařízeních se systémem iOS 8 již nedochází k problémům s opětovným vykreslením článku. (3837382)
 • V zařízeních se systémem iOS 8 se stavy v překrytích typu Prezentace nyní načítají správně. (3839289)
 • Bylo opraveno několik chyb souvisejících se změnami orientace, které způsobovaly nestabilitu aplikace v zařízeních se systémem iOS 8. (3830653, 3831903, 3827780)

Opravy chyb prohlížeče pro systém Android

 • Byly opraveny problémy s odkazy navto v článcích HTML a webovém obsahu. (3839699)
 • Byla opravena chyba odkazů ve vlastní knihovně, které otevíraly externí prohlížeč. (3834854)
 • Protokol Mailto: je nyní podporován vlastní knihovnou. (3829488)

Opravy chyb ve verzi 32.1

29. září 2014

Chyba při stahování velkých souborů – v případě aplikací verze 32 pro systém iOS docházelo při stahování velkých datových zdrojů při pomalém připojení k vypršení časového limitu a tím i chybě při stahování. K těmto potížím docházelo konkrétně v situaci, kdy stažení části folia do zařízení trvalo déle než 120 sekund. Tento problém byl vyřešen ve verzi 32.1. V rámci řešení potíží je třeba aplikaci iOS znovu sestavit a odeslat.

Potíže s knihovnou pro zařízení iPhone – v systémech iOS 7 a iOS 8 se již u aplikací verze 32 pro zařízení iPhone nezobrazovaly v knihovně ceny. Tento problém byl vyřešen opravou hotfix.

Pokud se libovolný z uvedených problémů týkal vaší aplikace, můžete jej vyřešit opětovným sestavením a odesláním aplikace.

Poznámky k vydání – opravy chyb ve verzi 32 (září 2014)

Důležité: aktualizujte aplikace pro systém iOS 8

Vývojáři sady DPS zjistili problém s umístěním úložiště u prohlížečů verze 31 a 32 ve verzi GM systému iOS 8, který nebyl v beta verzích systému iOS 8 patrný. Tento problém s umístěním úložiště má nepříznivý vliv na schopnost uživatele otevírat a stahovat obsah, pokud přejde na systém iOS 8. Tento problém byl odstraněn pomocí opravy hot fix pro prohlížeče verze 31 a 32 ze dne 13. září. Je však třeba, abyste aplikace DPS znovu sestavili a odeslali je společnosti Apple.

Upozorňujeme na následující:

 • Pokud jste znovu nesestavili a neodeslali aplikace po vydání verze 31.3 ze dne 18. srpna, je nutné aktualizovat aplikace s více folii, aby bylo možné folia stáhnout do zařízení se systémem iOS 8.
 • Pokud jste znovu sestavili a odeslali aplikace po vydání verze 31.3 ze dne 18. srpna, je pravděpodobné, že si uživatelé nebudou moci po upgradu na systém iOS 8 stáhnout folia, jestliže příslušnou aplikaci neodinstalují a znovu nenainstalují. Důrazně doporučujeme, abyste znovu odeslali novou verzi aplikace a zajistili tak, že folia bude možné stáhnout.
 • Pokud uživatel spustí upgrade na systém iOS 8 a obnoví výchozí nastavení, dojde k odstranění dříve stažených folií ze zařízení. Jestliže však k přechodu použijí aplikace sestavené po 13. září, tato folia budou zachována.
 • Vyzkoušejte aplikace s jedním vydáním na zařízení se systémem iOS 8. Obdrželi jsme informace, že některé z aplikací s jedním foliem vykazují na zařízení iPad se systémem iOS 8 potíže. Aplikace s jedním foliem podle potřeby znovu sestavte a odešlete.
 • Společnost Apple změnila rozhraní aplikace iTunes Connect. Chcete-li odeslat novou verzi aplikace, zadejte tuto novou verzi v aplikaci iTunes Connect a poté pomocí nástroje Application Loader odešlete soubor .zip vygenerovaný z nástroje DPS App Builder. V části „Sestavení“ v aplikaci iTunes Connect zadejte novou verzi, kterou jste odeslali. Počkejte, než se daná verze objeví v dialogovém okně Přidat sestavení, které se otevře po klepnutí na znaménko plus. Může to trvat několik minut a může být třeba obnovit stránku, případně se odhlásit a znovu přihlásit. Je třeba určit prohlížeč verze 32 (99363 nebo vyšší) nebo 31 (99365 nebo vyšší).

Opravy nástroje DPS App Builder

 • Byla opravena chyba související s automatickým skrytím svislých posuvníků. Funkce „Zapnout automatické skrytí svislého posuvníku folia“ v nástroji DPS App Builder nyní funguje správně.

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

 • Byl opraven problém, v jehož důsledku nedošlo k zapamatování pozice na stránce, když uživatel opustil článek a později se k němu vrátil. (3806048)
 • Byl opraven problém, v jehož důsledku se nástroji Adobe Content Viewer nepodařilo stáhnout obsah ze stránek acrobat.com. (3810984)
 • Folia obnovená na pozadí lze nyní stáhnout celá. (3811424)
 • Byla opravena zpráva v dialogovém okně předplatného. (3815420)
 • Byl opraven problém, v jehož důsledku došlo ke zmizení jednoho folia, když uživatel v zařízení zobrazoval náhled několika folií. (3759703)
 • Byl opraven problém, v jehož důsledku nefungovalo zvětšení sevřením prstů správně. (3794606)
 • Byl opraven problém, v jehož důsledku při náhledu folia v zařízení docházelo k nestabilitě aplikace. (3806589)
 • Byl opraven problém, v jehož důsledku nebyly některé analytické události „instalace aplikace“, „spuštění aplikace“ nebo „ukončení aplikace“ odesílány, když byla aplikace spuštěna v orientaci na výšku. (3810661)
 • V případě vypršení časového limitu se již stahování nebudou opakovat do nekonečna. (3811438)
 • Nyní je možné zrušit uvítací obrazovku v systému iOS 8 Beta. (3773662)
 • Byly opraveny vrácené hodnoty JSAPI na uvítací obrazovce v systému iOS 8 Beta. (3802159)
 • Navigační pruhy (HUD) nyní v systému iOS 8 Beta zobrazují text. (3806089)
 • Již nedochází k nestabilitě aplikace při spuštění po stažení na pozadí v systému iOS 8 Beta. (3811826)
 • Folia s integrovaným souborem PDF se nyní zobrazují i v systému iOS 8 Beta. (3813873)
 • Při přecházení mezi články s rámečky rolování již v systému iOS 8 Beta nedochází k nestabilitě aplikace. (3815374)

Opravy chyb prohlížeče pro systém Windows

 • Pozice čtení je nyní po aktualizaci folia zachována. (3794656)
 • Byla opravena chyba související s otevíráním souborů PDF ze složky HTMLResources. (3807536)
 • Původní pozice obsahu se již nemění, pokud je ve vícestavovém objektu integrován rámeček rolování. (3807600)
 • Bylo opraveno chování výsuvné karty v rámečcích rolování. (3813828)
 • Nyní je podporováno použití hypertextového odkazu k odkazování na prostředky HTML. (3813758)

Opravy chyb webového prohlížeče

 • Při klepnutí se prezentace nyní okamžitě zastaví a nepřejde na další snímek. (3787235)

Stávající známé problémy a pokyny

Povinná aktualizace prostředí JRE v systému Mac OSX 10.10 Yosemite

Jestliže používáte počítače se systémem Mac OSX 10.10 (Yosemite), je nutné aktualizovat prostředí Java Runtime Environment (JRE), pokud chcete spustit aplikaci DPS App Builder. Opravu od společnosti Apple lze stáhnout z následujícího umístění:

http://support.apple.com/kb/DL1572   (pouze anglicky)

Problémy s přihlášením/instalací

Známé problémy se sdílením v sociálních sítích / webovým prohlížečem

 • Ve všech aplikacích sestavených 7. února a později je sdílení v sociálních sítích pro systém iOS 6 zakázáno. Na zařízení se systémem iOS 6 je celá nabídka sdílení v sociálních sítích nedostupná. U zařízení se systémem iOS 7 je nabídka sdílení v sociálních sítích i nadále k dispozici.
 • U článků s plynulým posouváním ve webovém prohlížeči se nemusí poslední stránka zobrazit správně, pokud není délka článku s plynulým posouváním přesným násobkem výšky folia. Poslední stránka článku o velikosti 1 024 x 2 000 může být oříznuta, ale článek o velikosti 1 024 x 1 536 (2násobná výška) nebo 1 024 x 2 304 (3násobná výška) se zobrazí správně. K těmto problémům dochází obzvláště v orientaci na výšku. Jedním z řešení je zajistit, aby výška článku s plynulým posouváním byla přesným násobkem výšky folia. Případně můžete u článků s plynulým posouváním namísto formátu PDF používat formát PNG.
 • Obrazy TOC o velikosti větší než 70 x 70 jsou ořezávány namísto úpravy jejich velikosti.

Další známé problémy

 • Při odesílání aplikace sady DPS pomocí nástroje pro nahrávání aplikací se zobrazí chybová zpráva „Varování: neshoda verzí“. Buď můžete toto varování ignorovat a pokračovat v odesílání aplikace, nebo můžete upravit číslo verze ve službě iTunes Connect. Společnost Apple v současnosti z tohoto důvodu aplikace neodmítá. (3632944)
 • Při odesílání aplikace sady DPS pomocí nástroje pro nahrávání aplikací se zobrazí chybová zpráva „Varování: Tato verze je neplatná . . . Soubor Info.plist musí obsahovat seznam oddělený tečkami.“ Toto varování můžete ignorovat a můžete pokračovat v odesílání aplikace. Společnost Apple v současnosti z tohoto důvodu aplikace neodmítá.

Běžné nejlepší postupy

 • Při zadávání metadat pro folia a články používejte základní znaky (A–Z, 0–9), pomlčky a podtržítka. Nepoužívejte lomítka, symboly a rozšířené znaky ASCII.
 • Pokud se v nástroji Folio Producer Editor nezobrazí volba „Bezplatné“, postupujte následovně: (1) upravte verzi prohlížeče folia na v26 nebo vyšší, (2) aktualizujte články obsažené v tomto foliu. (Když aktualizujete verzi prohlížeče folia, uchovají si články svoji předchozí verzi až do provedení aktualizace.)
 • Ačkoli je formát PDF již v systému Android podporován, není podporováno odkazování na soubory PDF v souboru HTMLResources.zip.
 • Neočekávejte, že se budou všechny články PDF chovat stejným způsobem v prohlížečích systému Android jako v prohlížečích systému iOS. Odlišné chování mohou vykazovat především překrytí webového obsahu. V systému Android nejsou stále ještě podporována panoramata, vložená videa a několik dalších funkcí.
 • Při vytvoření proužkové reklamy HTML pro předplacenou aplikaci s oprávněním se reklama roztáhne na celou stránku. Může být nutné odpovídajícím způsobem upravit HTML.
 • Pokud určíte proužkovou reklamu oprávnění, musíte v aplikaci DPS App Builder zadat datové zdroje dlaždice odběru navzdory tomu, že se tato dlaždice nezobrazí. (Tento problém jsme se pokusili vyřešit, ale z důvodu pozdě zachycené chyby jsme se museli vrátit k předchozímu chování.) Jako dlaždice odběru můžete použít prázdné „falešné“ obrazy.
 • Společnost Google změnila formát vkládání pro videa ve službě YouTube. Upravte kód vložených videí ve službě YouTube tak, aby obsahoval řetězec src="http://www.youtube.com" namísto řetězce src="//www.youtube.com". Dále nastavte automatické přehrávání překrytí a přidejte obraz do popředí překrytí.

Opravy chyb předchozího vydání

Seznam předchozích poznámek k verzi a oprav chyb naleznete v tématu Historie poznámek k vydání DPS.

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?