Co je nového v této verzi

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Co je nového v této verzi.

Následující funkce budou k dispozici ve verzi 32.

Přehled aktualizací viz Historie aktualizací vydání nových funkcí.

Seznam opravených chyb naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb v sadě DPS.

Co je nového ve verzi 32.5.6 (3. září 2015)

Kompatibilita se systémem iOS 6

Aktualizace aplikace Digital Publishing Suite (DPS) z 3. září 2015 nabízí podporu pro prohlížeče systému iOS 7.0 a novější a není kompatibilní se systémem iOS 6. Minimální podporovaná verze telefonů a tabletu se systémem iOS 7 je iPhone 4 a iPad 2 (telefon iPhone 3GS již není podporován, protože nenabízí možnost upgradu na systém iOS 7). Podrobnosti naleznete v tématu Časté dotazy ke kompatibilitě se systémem iOS 6.

Změny v příjmu stvrzenek

Tato aktualizace zahrnuje také změny v příjmu stvrzenek v prohlížeči systému iOS. Prohlížeč nově podporuje nejnovější formáty stvrzenek společnosti Apple. Starší formáty stvrzenek již nebude možné v nejnovější verzi prohlížeče systému iOS přijímat. Stávající aplikace pro systém iOS vytvořené v dřívějších verzích aplikace DPS budou i nadále použitelné. Stejně tak budou beze změn i stávající folia koncových uživatelů a nákupy předplatného a uživatelé budou mít i nadále přístup k nakoupeným produktům.

Pokud nicméně používáte rozhraní API JS k přímému ověření stvrzenek u společnosti Apple v rámci vlastního obchodu HTML, bude nutné kód upravit tak, aby dokázal zpracovat nový formát stvrzenek. Podrobnosti o změnách v rozhraní API JS naleznete v tématu SDK pro knihovnu a obchod DPS v2.

Co je nového ve verzi 32.5.3 (27. dubna 2015)

Toto vydání nabízí opravy menších chyb v prohlížečích pro systém iOS a Android. Podrobnosti naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb.

Co je nového ve verzi 32.5.2 (6. dubna 2015)

Změny v rozhraní Reading API

Součástí metadat článku je nově také název článku (systém iOS)

Parametr FolioDataService dříve v rozhraní Reading API zahrnoval také Title, Description, Byline a Kicker. V této verzi je nově u prohlížečů pro systém iOS k dispozici také pole Name. Vydavatelé tak mohou získat Article Name a odkazy „navto:“ sestavovat dynamicky.

Nová podpora parametru AuthenticationService (systém iOS)

Rozhraní Reading API nově nabízí parametr AuthenticationService, který byl dříve dostupný pouze v rozhraní Library/Store API, nikoli v rozhraní Reading API. Rozhraní AuthenticationService API umožňuje přímé ověření oprávnění u prohlížečů pro systém iOS. Toto rozhraní API však nenabízí všechny možnosti, které naleznete v rozhraní Library/Store API. Podle potřeby je možné ověřovat, zda je uživatel přihlášen, a získávat jeho uživatelské jméno a ověřovací token, ale není možné se přihlašovat, odhlašovat ani zobrazovat nativní přihlašovací dialogové okno.

Další informace viz Reading SDK (pouze v angličtině).

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Bylo odstraněno několik chyb prohlížečů pro systém iOS, včetně potíží se zobrazením černého panelu, ke kterým docházelo u aplikací s aktivní volbou „Enable auto-hiding of vertical scrollbar“ (Zapnout automatické skrytí svislého posuvníku). Podrobnosti naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb.

Co je nového ve verzi 32.4.4 (16. března 2015)

Nové požadavky nástroje DPS App Builder pro zařízení iPhone 6/6 Plus

Nástroj DPS App Builder nyní podle pokynů společnosti Apple vyžaduje novou ikonu aplikace a spouštěcí obrázky. Požadované ikony aplikací zahrnují velikosti 87 x 87 a 180 x 180 pro zařízení iPhone 6 a 6 Plus. Ikona o velikosti 120 x 120 byla dříve volitelná a nyní je povinná. Nové spouštěcí obrázky zahrnují velikosti 750 x 1 334 a 1 242 x 2 208. Spouštěcí obrázek velikosti 1 136 x 640 je nyní povinný.

Všechny aplikace nyní musí poskytovat obrázek o velikosti 1 024 x 1 024 pro obchod App Store. Nástroj DPS App Builder dříve nabízel volitelné kresby o velikosti 1 024 x 1 024 a 512 x 512.

Nástroj DPS App Builder má nové požadavky pro ikony funkce Newsstand. Jejich delší okraj nyní musí mít délku 512 (SD) nebo 1 024 (HD) pixelů. Nástroj DPS App Builder dříve vyžadoval obrázek o rozměrech 96 x 128 pro zařízení SD a obrázek o rozměrech 192 x 256 pro zařízení HD. Nástroj DPS App Builder nyní vyžaduje pro funkci Newsstand obrázky o velikosti 384 x 512 / 512 x 384 nebo 768 x 1 024 / 1 024 x 768.

Nástroj DPS Asset Generator podporuje tyto nové rozměry. Přečtěte si článek Práce s nástrojem DPS Asset Generator (pouze v angličtině).

Podpora interpretací zařízení iPhone 6/6 Plus v prohlížeči v systému iOS

Nyní jsou podporovány další interpretace rozměrů, které jsou určeny pro zařízení iPhone 6 (1 334 x 750) a 6 Plus (1 920 x 1 080 fyzické; 2 208 x 1 242 logické).

Přestože jsou nyní pro interpretace podporovány tyto nové velikosti folia, doporučujeme vytvořit folia s velikostí 1 136 x 640 pro zařízení iPhone 5 a vyšší.

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

V prohlížečích pro systém iOS byla opravena chyba, ve které společnost Apple odmítala některé aplikace, protože řetězec balíčku byl delší než 18 znaků. Řetězec balíčku pro prohlížeče systému iOS nově začínají verzí v32.5. Podrobnosti viz Poznámky k vydání – opravy chyb.

Co je nového ve verzi 32.4.3 (2. března 2015)

Představení aplikace společnosti Fast Company

Pokud to ještě nevíte, společnost Fast Company v úzké spolupráci se společností Adobe představila novou mobilní aplikaci, která poskytuje náhled na kompletně přepracované mobilní prostředí, jež bude společností Adobe uvedeno na trh v létě 2015. Podrobné informace najdete v článku Nová aplikace společnosti Fast Company odhaluje vizi společnosti Adobe pro budoucnost digitálního publikování (pouze v angličtině).

Nové prostředky pro tvorbu aplikací

 • DPS Asset Generator představuje vynikající nástroj pro tvorbu potřebných ikon aplikací a spouštěcích obrázků. Například si můžete vytvořit jednu ikonu aplikace v programu Photoshop a posléze se k ní vygenerují všechny odpovídající velikosti, a to do samostatných složek pro každou platformu. Následně můžete dané soubory přetáhnout do nástroje DPS App Builder. Podrobnosti najdete v článku Práce s nástrojem DPS Asset Generator (pouze v angličtině).
 • Chcete experimentovat s použitím přímého oprávnění ve zkušební aplikaci? K testování vyvíjených aplikací použijte službu DPS Entitlement Service. Podrobné informace najdete v článku Jak používat službu DPS Entitlement Service (pouze v angličtině).
 • Chcete-li službu DPS Entitlement Service využít v produkční aplikaci, přečtěte si článek Jak nainstalovat software DPS Entitlement Server (pouze v angličtině).
 • Seznam dalších nástrojů a služeb, které můžete použít k testování funkcí sady DPS ve vyvíjených aplikacích, najdete v článku Tvorba aplikací k ověření koncepce pro sadu DPS (pouze v angličtině).

Opravy chyb prohlížeče pro systém iOS

Tým vyvíjející prohlížeč pro systém iOS opravil chybu, která v některých případech způsobovala zobrazení tlačítka Koupit v oprávněných foliích. Podrobnosti naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb.

Co je nového ve verzi 32.4.2 (2. února 2015)

Aplikace DPS App Builder nově nenabízí možnost vytvořit nebo aktualizovat aplikace verze 31, protože tyto aplikace nejsou kompatibilní s 64bitovým prostředím. V aktualizované verzi aplikace DPS App Builder můžete vytvářet aplikace verze 32 s 64bitovou podporou, které splňují požadavky společnosti Apple. Podrobnosti o 64bitové podpoře naleznete v následující části.

Co je nového ve verzi 32.4.1 (12. ledna 2015)

Podpora aplikací pro 64bitový systém iOS

S novou serverovou aktualizací aplikace DPS App Builder můžete sestavovat aplikace verze 32, které splňují nejnovější požadavky obchodu Apple App Store (pouze v angličtině) na používání 64bitových aplikací.

Stávající aplikace není nutné znovu sestavit. Podpora 64bitového prostředí vyžadovaná společností Apple, která je platná od 1. února, se vztahuje pouze na nově vydané aplikace. Veškeré aplikace verze 32 vytvořené po 12. lednu 2015 musí poskytovat 64bitovou podporu. Aplikace můžete aktualizovat, kdykoli vám to bude vyhovovat.

Společnost Adobe nebude 64bitovou podporu u aplikací verze 31 nabízet. Z tohoto důvodu byla ve vydání aplikace DPS App Builder z 2. února 2015 odebrána možnost sestavit aplikace verze 31. Aplikace verze 31 můžete nicméně podle potřeby převádět na verzi 32 s 64bitovou podporou.

Co je nového ve verzi 32.4.0 (8. prosince 2014)

Ve verzi 32.4 z 8. prosince 2014 jsou zahrnuty následující funkce.

Stahování na pozadí v aplikacích, které nepatří do nabídky Newsstand

Pokud mají uživatelé povolena nabízená oznámení a používají zařízení se systémem iOS 8 nebo novějším, po odeslání nabízeného oznámení nového folia se příslušné folio stáhne na pozadí kterékoli aplikace, která nepatří do nabídky Newsstand. Tato funkce je podporována v aplikacích verze 32.1 a novější.

Podrobnosti naleznete v článku s nápovědou Nabízená oznámeníAktivace stahování na pozadí pomocí nabízených oznámení v prohlížečích systému iOS 8.

Podpora celoobrazovkového režimu pro prohlížeče v systému Android

Aplikace DPS nyní mohou v podporovaných zařízeních se systémem Android využívat prostor na celé obrazovce. V zařízeních se systémem Android se softwarovými tlačítky namísto hardwarových (zpět, domů a nabídka) používají aplikace pro systém Android verze 32.4 a novější k zobrazení obsahu celou obrazovku.

Režim offline pro zobrazení webu v prohlížeči Chrome

Offline doplněk Adobe Content Viewer offline extension pro prohlížeč Chrome umožní čtenářům offline procházení obsahu webového prohlížeče DPS v prohlížeči Chrome. Chcete-li zákazníkům umožnit čtení obsahu webového prohlížeče offline, poskytněte jim tuto adresu URL a požádejte je, aby ji otevřeli v prohlížeči Chrome a řídili se uvedenými pokyny:

https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-content-viewer-offl/kdblggiagcmfpfnkjpfinhllihpkebag (pouze v angličtině)

Další informace naleznete v tématu Offline procházení webového prohlížeče v prohlížeči Chrome.

Vylepšení služby Store Configurator

Store Configurator je webová služba, která pomáhá s tvorbou vlastních knihoven a obchodů pro aplikace DPS. Služba Store Configurator nyní nabízí možnosti pro tvorbu uvítacích obrazovek a poutače knihovny prezentací. Informace o tvorbě poutačů knihoven najdete v článku Tvorba poutačů knihoven prezentací pomocí služby Store Configurator (pouze v angličtině) v Centru pro vývojáře sady DPS. Upozorňujeme, že Store Configurator je doprovodná služba, a proto se na ni nevztahuje zlatá podpora.

Opravy chyb

Vydání verze 32.4 nabízí opravy chyb v prohlížečích pro systém iOS. Podrobnosti naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb v sadě DPS.

Ohlášení a připomenutí týkající se sady DPS

Podpora 64bitového prostředí v systému iOS

Od 1. února 2015 bude společnost Apple vyžadovat, aby všechny nové aplikace publikované v obchodě App Store podporovaly 64bitové prostředí a byly vytvořeny pomocí sady SDK pro systém iOS 8. Verze sady DPS plánovaná na leden 2015 bude obsahovat aktualizaci prohlížeče pro systém iOS verze 32, která zajišťuje soulad s tímto požadavkem společnosti Apple.

Pokud již máte v obchodě App Store publikovánu nějakou aplikaci, tuto aplikaci není třeba znovu sestavovat.

Kompatibilita se systémem iOS

Upozorňujeme na následující:

 • Pokud jste své aplikace pro více folií od 13. září 2014 neaktualizovali, doporučujeme je aktualizovat na verzi 31 nebo 32 a zajistit tak jejich lepší chod u zařízení se systémem iOS 8.
 • Prohlížeč verze 32 pro systém iOS plně podporuje systémy iOS 7 a iOS 8. Prohlížeč verze 32 funguje v systému iOS 6, avšak vývojářský tým sady DPS již neopravuje chyby, které se v tomto systému vyskytly.
 • Prohlížeč verze 31 podporuje systémy iOS 6 a iOS 7 a nabízí omezenou podporu systému iOS 8 (pouze opravy chyb). Vytváření aplikací verze 31 bude dostupné až do ledna 2015.

Starší aplikace Content Viewer pro systém Android již není dostupná

Doporučujeme zákazníkům používat nativní aplikaci Content Viewer pro systém Android, protože umožňuje poskytovat lepší čtenářské uživatelské prostředí v tabletech a chytrých telefonech se systémem Android. Nativní prohlížeč pro systém Android nabízí více možností oproti starší aplikaci Content Viewer pro systém Android založené na platformě AIR. Ve vydání sady DPS v prosinci 2014 již nebude starší prohlížeč pro systém Android založený na platformě AIR podporován. Přečtěte si článek Časté dotazy k nativní aplikaci Content Viewer pro systém Android (pouze v angličtině), kde najdete více informací.

Informace o nativním prohlížeči pro systém Android naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.

Sada DPS Single Edition již nebude dostupná

Sada Digital Publishing Suite se Single Edition bude k dispozici do 1. května 2015. Zákazníci mohou do této doby uplatnit dříve zakoupená sériová čísla a vytvářet aplikace nebo je měnit. Po 1. květnu 2015 však sestavování či úprava aplikací v sadě DPS Single Edition již nebude k dispozici. Od 4. prosince 2014 nebude možné v obchodě Adobe.com sadu Single Edition zakoupit.

Aplikace InDesign CS5.5/CS5 a podpora sady DPS ve verzi 32

Ve verzi 32 již sada DPS aplikaci InDesign CS5/CS5.5 nepodporuje. Uživatelé aplikace InDesign CS5/CS5.5 již nemohou vytvářet folia ani články nebo odesílat obsah do služby Folio Producer Service. Podrobnosti naleznete zde: Sada DPS a podpora aplikace InDesign CS5 a CS5.5 (pouze v angličtině).

Požadavky nástroje DPS App Builder

Upozorňujeme na následující:

 • Pokud chtějí uživatelé systému Mac OS X 10.10 (Yosemite) používat nástroj App Builder, je třeba aktualizovat prostředí Java Runtime Environment (JRE). Chcete-li stáhnout prostředí JRE, přejděte na adresu http://support.apple.com/kb/DL1572.
 • Nástroj DPS App Builder podporuje systém Mac OS X 10.7 a novější. Nástroj DPS App Builder již nelze nainstalovat v systému Mac OSX 10.6.8 a starších verzích.

Omezení počtu folií v nástroji Folio Producer

Verze 32 s sebou nese omezení pro vydavatele. Nyní je prostřednictvím jednoho účtu nástroje Folio Producer možné publikovat 1 000 folií a 1 200 článků ve foliu. Potřebujete-li v aplikaci publikovat více než 1 000 folií, můžete použít alternativní řešení popsané v článku Postup práce s velkým objemem obsahu DPS (pouze v angličtině).

Co je nového ve verzi 32.3 (10. listopadu)

Ve verzi 32.3 z 10. listopadu 2014 jsou zahrnuty následující funkce.

DPS App Builder support for Windows apps (Podpora nástroje DPS App Builder pro aplikace v systému Windows)

Webový nástroj DPS App Builder nově podporuje sestavení aplikací pro systém Windows. Viz Sestavení aplikací DPS pro Windows.

Co je nového ve verzi 32.2 (20. října)

Vydání verze 32.2 nabízí opravy několik významných chyb v prohlížečích pro systém iOS a Android. Podrobnosti naleznete v tématu Poznámky k vydání – opravy chyb v sadě DPS.

Nástroj Adobe Content Viewer podporuje přihlášení AEM

Verze 32.2 nástroje Adobe Content Viewer (pouze v systému iOS) nově nabízí možnost přihlášení prostřednictvím účtu AEM (Adobe Experience Manager). Společnost Apple verzi v32.2 prohlížeče Adobe Content Viewer zatím ještě neschválila, ale pomocí nástroje DPS App Builder můžete zatím vytvořit vlastní verzi prohlížeče Adobe Content Viewer do doby, než bude aktualizovaná verze k dispozici.

Po kliknutí na kartu AEM v přihlašovacím dialogovém okně a přihlášení pomocí účtu AEM můžete zobrazit náhled folií bez nutnosti jejich publikování ve službě Folio Producer Service.

Titulní obrázky v knihovně Adobe Content Viewer nově obsahují odznaky popisující původ folia.

Další informace o používání služby AEM a dalších systémů pro správu obsahu v sadě DPS naleznete v části Efektivní pracovní postupy DPS využívající systémy CMS (pouze v angličtině).

Co je nového ve verzi 32.1 (29. září)

Ve verzi 32.1 z 29. září 2014 jsou zahrnuty následující funkce.

DPS Export for PowerPoint

DPS Export for PowerPoint je doplněk aplikace PowerPoint, který převádí prezentace aplikací Microsoft PowerPoint 2010 a 2013 na folia Adobe DPS. Pokud si v počítači se systémem Windows nainstalujete doplněk DPS Export for PowerPoint, v aplikaci PowerPoint se zobrazí karta „DPS Export“. Na ní můžete zvolit nastavení exportu a vytvořit folio z prezentace. Každá stránka prezentace se promění na samostatný článek PNG. Animace můžete podle potřeby převést na překrytí sekvence obrázků a hypertextové odkazy budou zachovány.

Podrobnosti naleznete v tématu DPS Export for PowerPoint.

Vylepšení nabízených oznámení pro systém iOS 8

Aplikace verze 32 nově v systému iOS 8 podporují místní oznámení. Po odeslání nabízeného oznámení na pozadí můžete odeslat zprávu všem uživatelům, kteří si nabízená oznámení přejí přijímat, ale kteří nemají oprávnění pro přístup k foliu. Uživatelé si mohou zprávu zobrazit nebo kliknout na tlačítko pro připomenutí a obdržet zprávu později.

Dále je nyní podporováno stahování na pozadí aplikací nepatřících do nabídky Newsstand v zařízeních se systémem iOS 8.

Podrobnosti naleznete v tématu Nabízená oznámení.

Prohlížeč v systému Android

 • Články PDF v aplikacích pro systém Android se podle testů nově interpretují přibližně o 40 až 60 procent rychleji.
 • Folia lze nově ukládat na karty SD.

Prohlížeč v systému Windows

Prohlížeče v systému Windows nově podporují rozhraní API pro integraci CRM. Viz Integrace DPS v systémech CRM, například Salesforce.com (pouze v angličtině).

Co je nového ve verzi 32 (8. září)

Ve verzi 32 z 8. září 2014 jsou zahrnuty následující funkce.

Vylepšení při vytváření

Obnovit folio

Pokud vytvoříte tlačítko pomocí formátu navto://relative/reset, uživatelé mohou klepnutím na něj přejít zpět na první článek a vymazat pozice v rozečtených článcích. Tato volba je praktická v případě aplikací typu kiosek a ukázkových aplikací. Tento formát je podporován v prohlížečích pro systémy iOS, Android a Windows, ale nikoli ve webovém prohlížeči.

Rozhraní API pro integraci se systémy CRM

Vydavatelé mohou uchovávat informace o zákaznících v šifrovaném formátu v zařízení se systémem iOS. Rozhraní API knihovny a obchodu nyní obsahují rozhraní API služby EncryptedStorageService, které šifruje a uchovává objekty v databázi SQL Ciper v místním úložišti aplikace. Tato volba je dostupná pouze pro systém iOS. Další informace najdete v článku Integrace DPS v systémech CRM, například Salesforce.com (pouze v angličtině) v Centru pro vývojáře sady DPS.

Nyní jsou k dispozici rozhraní API nabízených oznámení

Vydavatelé publikující v podnikovém vydání si mohou přizpůsobit vlastní pracovní postupy pomocí rozhraní API nabízených oznámení. Tato rozhraní API jsou momentálně dostupná pouze pro systém iOS. Dokumentace rozhraní API bude brzy k dispozici Centru pro vývojáře sady DPS.

Změny v prohlížeči pro systém iOS

Nové volitelné možnosti náhledu článku

Tým vývojářů sady DPS vytvořil alternativní náhled článku, s nimiž lze zřetelněji odlišit bezplatná a chráněná folia a poskytnout čtenářům snadný přístup k dalšímu bezplatnému článku. Pokud chtějí vydavatelé publikující v podnikovém vydání umožnit alternativní náhled článku, je třeba přidat vlastní konfigurační kód do souboru .ZIP jejich poutače s informacemi o nároku.

Tento alternativní náhled funguje pouze v tabletech iPad se systémem iOS 7 a novějším. Měřené články jsou považovány za chráněné. Aplikace dále vyžaduje vlastní poutač s informacemi o nároku. Další informace o tom, jak umožnit alternativní náhled článků, najdete ve článku Konfigurace alternativního náhledu bezplatného článku (pouze v angličtině).

Další změny v prohlížeči pro systém iOS

 • V systému iOS 7 se registrační dialogové okno pro nabízená oznámení nezobrazí, dokud nezavřete uvítací obrazovku.
 • Nabízené připomenutí registrace se zobrazí po nákupu předplatného iTunes nebo přihlášení k přímému oprávnění.
 • Nabízená registrace nyní umožňuje stažení textu, zvuku, odznáčků a pozadí.
 • Pokud uživatel zakáže v systému iOS nastavení „Aktualizace aplikací na pozadí“ a zakoupí si předplatné nebo se přihlásí k oprávnění k aplikaci Newsstand, zobrazí se dialogové okno s informací, že funkce Aktualizace aplikací na pozadí je vypnutá a že je třeba ji zapnout, jestliže chce uživatel stahovat data na pozadí. V systému iOS 8 jsou jednotlivé volby oddělené, takže můžete vypnout funkci Aktualizace aplikací na pozadí a současně povolit stahování dat na pozadí. Text v tomto dialogovém okně lze přizpůsobit pomocí nástroje DPS App Builder.
 • Přihlašovací okno k přímému oprávnění je nyní vybaveno zaškrtávacím polem k zapamatování uživatelského jména. Uživatelé mohou tuto možnost při přihlašování zapnout nebo vypnout (ve výchozím nastavení je vypnutá). Toto zaškrtávací pole je dostupné pouze pro systém iOS.

Změny v prohlížeči pro systém Android

 • Čtenářům se nyní zobrazuje výzva k potvrzení stažení, pokud používají připojení s měřeným objemem datových přenosů (nikoli sítě Wi-Fi).
 • Překrytí analytiky sleduje zvuková překrytí a událost dosažení konce článku.
 • Zvuk na pozadí je nyní podporován.
 • Nyní jsou podporována webová zobrazení v aplikaci. Pokud vytvoříte tlačítko s akcí přechodu na adresu URL a vyberete možnost „Otevřít ve foliu“ na panelu Folio Overlays, v prohlížeči v aplikaci se zobrazí stránka HTML. Po klepnutí na tlačítko Zpět na zařízení se vrátíte k článku.

Informace o sestavení nativních aplikací pro systém Android naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.

Změny v prohlížeči pro systém Windows

 • Nyní jsou podporovány nové události analytiky (zobrazení obsahu, zobrazení reklam, zobrazení úprav).
 • V případě nákupu v aplikacích pro systém Windows je nyní vyžadováno zadání sdíleného tajemství. Volba „Název identity hlavního balíčku pro systém Windows“ se nyní zobrazuje v nástroji Account Admin. Toto sdílené tajemství se automaticky stanovuje pro stávající aplikace pro systém Windows s možností nákupů v aplikaci.

Další informace o vytváření aplikací pro systém Windows naleznete v tématu Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Tabulku s porovnáním funkcí naleznete v tématu Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

Vylepšení nabízených oznámení (ve verzi 31.3)

Certifikáty pro nabízená oznámení lze nyní spravovat ve službě pro nabízená oznámení v rámci řídicího panelu DPS. Je tak nyní snadnější aktualizovat certifikáty pro nabízená oznámení a být upozorněni na případné vypršení platnosti certifikátu.

Pomocí nástroje DPS App Builder označte, že je aplikace připravena na nabízená oznámení, a určete, zda si přejete použít službu pro nabízená oznámení společnosti Adobe nebo službu třetí strany. Prostřednictvím služby pro nabízená oznámení zadejte informace o certifikátech a heslech pro nabízená oznámení. Certifikáty pro nabízená oznámení se neukládají v samotné aplikaci, ale na serveru.

Upozorňujeme na následující:

 • Po ukončení platnosti nebo během posledních 30 dnů platnosti certifikátu pro nabízená oznámení se po přihlášení ke službě pro nabízená oznámení zobrazí výstraha.
 • Certifikáty pro nabízená oznámení ke stávajícím aplikacím se automaticky přenesou z nástroje DPS App Builder do aplikace Folio Producer.
 • Ujistěte se, že všechny vaše certifikáty byly do služby pro nabízená oznámení úspěšně migrovány (DPS Dashboard > Oznámení). V některých případech (např. při použití odlišných účtů s certifikáty pro produkci a vývoj) nemusí migrace certifikátů proběhnout správně.
 • Pokud kliknete na možnost Notify v nástroji Folio Producer Organizer, spustí se služba nabízených oznámení, pomocí níž můžete naplánovat nabízené oznámení.

Informace o nabízených oznámeních naleznete v tématu Nabízená oznámení.

Seznam ostatních funkcí, které jsou součástí verze v31 aplikace DPS, naleznete v tématu Historie aktualizací vydání nových funkcí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?