Tisk fotografií

Aplikace Elements Organizer nabízí následující volby pro tisk fotografií:

 1. Vyberte fotografie, které chcete vytisknout.

  Pokud se pokusíte vytisknout video soubor, vytiskne se pouze první snímek tohoto videa.

  Poznámka:

   (Mac OS): Aplikace Elements Organizer používá k tisku aplikaci Photoshop Elements. Než budete pokračovat, ujistěte se, zda je nainstalována aplikace Photoshop Elements.

 2. Vyberte příkaz Soubor > Tisk.

 3. Pokud tisknete více než jednu stránku fotografií, můžete pomocí navigačních tlačítek   přecházet dozadu a dopředu mezi stránkami. Chcete-li opravit orientaci obrazů, použijte ikony otočení a.

 4. Následujícím způsobem můžete změnit rozvržení stránky a nastavení tiskárny:

  1. Kliknutím na možnost Vzhled stránky můžete nastavit volby tisku fotografií na stránce. V dialogu Vzhled stránky určete zdroj a velikost papíru, jeho orientaci a okraje.

  2. V nabídce Vyberte tiskárnu zvolte požadovanou tiskárnu. Chcete-li tisknout do souboru PDF, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Acrobat.

  3. Chcete-li změnit nastavení tiskárny, klikněte na možnost Změnit nastavení. Zadejte volby pro typ papíru, kvalitu tisku, zásobník papíru a velikost papíru.

  4. V nabídce Vyberte velikost papíru zvolte požadovaný formát papíru.

 5. Chcete-li určit povahu vytištěných snímků, vyberte jednu z voleb v nabídce Vyberte typ tisku. Podle potřeby nastavte pro jednotlivé výběry další volby.

  Individuální tisk

  Vytiskne jednotlivé výtisky vybraných fotografií. Chcete-li zobrazit další volby, klikněte na možnost Více voleb. Informace o konfiguraci těchto voleb naleznete v částech Volby tisku a Vlastní velikost tisku.

  Stránka miniatur

  Vytiskne obrazy miniatur vybraných fotografií. Stránky miniatur můžete vytvořit následujícím způsobem:

  • Do pole Sloupce zadejte počet sloupců v rozvržení.

   Chcete-li zobrazit další volby tisku, vyberte možnost Zobrazit volby tisku.

  • Chcete-li vytisknout datum asociovaný s fotografií, vyberte možnost Datum.

  • Chcete-li vytisknout popisek asociovaný s fotografií, vyberte možnost Popisek.

  • Chcete-li vytisknout název souboru asociovaný s fotografií, vyberte možnost Název souboru.

  • Chcete-li vytisknout čísla stránek pro více stránek miniatur, vyberte možnost Čísla stránek.

  Sada obrazů

  Umožňuje umístit několik kopií jedné nebo více fotografií na jednu stránku podobným způsobem, jaký používají tradiční fotografická studia. Sady obrazů můžete vytvořit následujícím způsobem:

  • Vyberte rozvržení, které je dostatečně velké, aby pojmulo více kopií obrazu.

  • V nabídce Vyberte snímek vyberte okraj obrazu.

  • Vyberte možnost Vyplnit stránku první fotografií.

  • V nabídce Vyberte velikost tisku vyberte požadovanou velikost tisku. Chcete-li umístit více fotografií na jednu stránku, vyberte menší rozměry fotografie.

  Tisk sady obrazů

  A. Vybraná fotografie  B. Volba pro výběr více fotografií k tisku C. Nápověda pro používání voleb v dialogovém okně  D. Konfigurace voleb stránky k tisku E. Volba pro otočení obrazu  F. Volby správy barev  G. Volby pro procházení více fotografií  H. Jezdec zvětšení 

  Různé volby tisku

  A. Jednotlivé fotografie B. Stránka miniatur C. Sada obrazů 

  • Chcete-li zaměnit obrazy v rozvržení, přetáhněte jeden obraz na druhý. Pokud chcete zaměněný obraz převést zpět na originál, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Obnovit na původní.
 6. Chcete-li přizpůsobit jeden obraz určenému rozvržení tisku, vyberte volbu Přizpůsobit oříznutím.

  Velikost obrazu se změní a, pokud je to zapotřebí, ořízne tak, aby odpovídala poměru stran rozvržení tisku. Odznačte tuto volbu, pokud nechcete své fotografie seříznout.

 7. Chcete-li vytisknout více kopií, zadejte do pole Tisknout kopie jejich počet.

 8. Klepněte na tlačítko Tisk.

Výběr více souborů médií

 1. Vyberte příkaz Soubor > Tisk.

 2. V dialogu Výtisky klikněte na možnost Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat média vyberte jednu z těchto možností:

  • Chcete-li vybrat všechna média v otevřeném katalogu, vyberte možnost Všechna média.

  • Chcete-li vybrat všechna média, která jsou aktuálně otevřená v zobrazení Média, vyberte možnost Média z mřížky.

 4. V části Další volby můžete podle svých požadavků vybrat následující volby:

  • Chcete-li vybrat ohodnocená média, vyberte možnost Zobrazit média s hodnocením hvězdičkami.

  • Chcete-li vybrat skrytá média, vyberte možnost Zobrazit skrytá média.

Volby tisku

 1. Vyberte příkaz Soubor > Tisk.

 2. Klikněte na možnost Více voleb.

 3. V části Detaily fotografie proveďte některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytisknout datum asociovaný s fotografií, vyberte možnost Zobrazit datum.

  • Chcete-li vytisknout popisek asociovaný s fotografií, vyberte možnost Zobrazit popisek.

  • Chcete-li vytisknout název souboru asociovaný s fotografií, vyberte možnost Zobrazit název souboru.

 4. Chcete-li kolem vytištěné fotografie zobrazit okraj, nastavte následující volby.

  • Chcete-li určit tloušťku okraje, vyberte možnost Tloušťka a zadejte hodnotu.

  • Chcete-li určit barvu okraje, klikněte na rámeček odpovídající tloušťce.

  • Chcete-li určit pozadí, vyberte možnost Pozadí. Chcete-li určit barvu pozadí, klikněte na odpovídající rámeček.

 5. Podle potřeby můžete v části Rozvržení zadat také následující:

  • Chcete-li, aby stránka obsahovala pouze jednu fotografii, vyberte možnost Jedna fotografie na stránku.

  • Chcete-li mít více stejných kopií fotografie na jednotlivých stránkách, zadejte hodnotu do pole Použít každou fotografii (n) krát.

 6. Chcete-li obraz vytisknout na materiál, jako je například tričko, vyberte možnost Převrátit obraz.

 7. Chcete-li vytisknout ořezové značky asociované s vybraným obrazem, vyberte možnost Tisknout ořezové značky.

Vlastní velikost tisku

Pomocí voleb v dialogu Více voleb můžete přizpůsobit rozměry vytištěného obrazu.

 1. V dialogu Tisk klikněte na tlačítko Více voleb.

 2. Chcete-li přizpůsobit fotografii rozměrům vytištěné stránky nebo materiálu, vyberte možnost Přizpůsobit velikosti média.

 3. Chcete-li určit vlastní velikost vytištěného obrazu, zadejte požadované hodnoty do polí Výška a Šířka.

 4. V nabídce Jednotka zadejte jednotky zadaných rozměrů.

 5. Určete rozlišení pro vytištěný obraz. Informace o doporučeném rozlišení najdete v uživatelské příručce pro vaši tiskárnu.

Nastavení správy barev

Pokud se správou barev teprve začínáte, podívejte se na následující články:

 1. Vypněte správu barev ovladače tiskárny.

 2. V dialogu Výtisky (Soubor > Tisk) klikněte na tlačítko Více voleb.

 3. Barevný prostor obsažený v souboru fotografie se zobrazí v části Prostor obrazu.

 4. V nabídce Tiskový prostor vyberte profil tiskárny.

  Nabídka Prostor tiskárny slouží k nastavení vlastního profilu tiskárny pro převod barev obrazu do barevného prostoru tiskárny nebo vypne převod barev. Pokud máte profil ICC pro tiskárnu a kombinaci papíru, vyberte jej z nabídky.

Zadání jednotek měření pro tisk (pouze v systému Windows)

 1. V zobrazení médií nebo v Zobrazení podle data vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné.
 2. Zvolte Palce nebo Centimetry/Milimetry z nabídky Velikosti tisku.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.