Objednávky vytištěných fotografií pomocí online tiskových služeb

O online tiskových službách

Pokud si chcete objednat výtisky, knihy fotografií nebo přání, zaregistrujte se do online tiskové služby. Přihlášení k těmto službám je bezplatné. K objednání však potřebujete číslo platební karty.

Dostupné online tiskové služby závisí na vašem umístění. Některé online služby lze například objednat v Severní Americe a jiné v Asii. Nabídka Online zobrazuje možnosti dostupné ve vaší oblasti a průběžně se mění při přidání nových služeb.

(Mac OS) Aplikace Elements Organizer používá k tisku a pro výtvory aplikaci Photoshop Elements.

Nastavení online tiskových služeb

K odeslání obrazů a projektů poskytovatelům online tiskových služeb můžete v aplikaci Elements Organizer používat služby Adobe Photoshop Services. Služby Adobe Photoshop Services jsou příležitostně aktualizovány. Vyhledávání nových služeb lze nastavit v předvolbách.

 1. Vyberte příkaz Úpravy > Předvolby > Služby partnerů Adobe. V systému Mac OS vyberte příkaz Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Služby partnerů Adobe.
 2. V dialogovém okně Předvolby nastavte následující možnosti.

  Automaticky vyhledat služby

  Tato možnost kontroluje aktualizace online tiskových služeb. Nabízené služby závisí na vašem umístění.

  Informujte mě o aktualizacích služeb

  Nechte se informovat o nových aktualizacích služeb.

  Informujte mě o propagačních akcích Adobe

  Nechte se informovat o nových propagačních akcích Adobe.

  Informujte mě o oznámeních o podpoře produktů

  Nechte se informovat o aktualizacích podpory produktů.

  Informujte mě o službách třetích stran

  Nechte se informovat o nových službách třetích stran.

  Umístění

  Kliknutím na tlačítko Vybrat určete své stávající umístění, aby vám v rámci služeb Adobe Photoshop Services mohly být nabídnuty místní služby.

  Obnovit

  Přidá do aplikace Elements Organizer nové služby pro tisk, sdílení a stahování. Pokud je k dispozici nová služba, zobrazí se v dialogovém okně typ služby a volby dostupných poskytovatelů.

  Vymazat účty

  Umožňuje vymazat uložené informace o účtech všech služeb.

  Vymazat údaje o online službách

  Odstraní zprávy od společnosti Adobe.

 3. Po nastavení předvoleb Služby se po zpřístupnění zobrazí oznámení a aktualizace. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Na stavovém řádku (ve spodní části pracovní plochy Elements Organizer) klikněte na tlačítko Zobrazit oznámení. Lze zobrazit úplný seznam oznámení, nových služeb a aktualizací. V okně Oznámení vyberte oznámení a klikněte na tlačítko Zobrazit nebo klikněte na aktualizaci nebo službu a klikněte na tlačítko Spustit.

  • Klikněte na tlačítko obálky, abyste otevřeli poslední oznámení, službu nebo aktualizaci zobrazenou na stavovém řádku aplikace Elements Organizer.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby se vám zobrazovaly aktualizace a oznámení, připojte se k internetu.

Objednávka výtisků

Dostupné online tiskové služby závisí na vašem umístění. Některé možnosti jsou odlišné pro Asii, Evropu a Severní Ameriku. Pokud není daná služba k dispozici ve vašem národním prostředí, volby online tiskových služeb se nezobrazí.

Aplikace Elements Organizer umožňuje objednat profesionálně vytištěné fotografie a zaslat je určeným příjemcům. Než fotografie objednáte, proveďte na nich všechny požadované změny. Na webových stránkách online tiskových služeb už nelze fotografie vylepšovat.

 1. Vyberte fotografie, které chcete objednat. Fotografické projekty (ve formátu PSE) je možné objednat jako výtisky.

  Poznámka:

  Před objednáním fotografických knih své projekty optimalizujte.  

 2. Vyberte volbu Soubor > Pořadí. Zobrazí se možnost pro vaši zemi. Vyberte požadovanou možnost.

  Svůj stát nebo region můžete změnit podle postupu uvedeného v části Změna státu nebo regionu

  Poznámka:

  Ujistěte se, že jste členem vybraných online tiskových služeb.

 3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a objednejte výtisky.

Změna státu nebo regionu

Při instalaci aplikace Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements musíte zadat svůj stát nebo region. Toto nastavení určuje možnosti používání některých online služeb, například partneři pro objednávání tisku se liší v jednotlivých státech.

Svůj stát nebo region můžete aktualizovat na obrazovce Předvolby - pro změnu státu či regionu nemusíte software přeinstalovat.

 1. 1. Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Výběr státu/regionu (Windows) nebo Adobe Element Organizer > Předvolby > Výběr státu/regionu (Mac)

 2. Ze seznamu vyberte stát nebo region.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Fotografické kalendáře

U fotografických kalendářů vás procesem přípravy vytištěných kalendářů provede webová stránka online tiskové služby. Webová stránka online tiskové služby vám následně poskytne možnost určit počet jednotlivých kusů a místo, kam se objednané výtisky mají odeslat. Pokud se rozhodnete, že kalendář nebudete objednávat ihned, můžete ho uložit na webový server online tiskové služby a objednat jindy.

Fotografické kalendáře se vytvářejí a objednávají pomocí webu služeb Adobe® Photoshop®. Pokud chcete objednat svázané kalendáře, zaregistrujte se do této služby pomocí platné e-mailové adresy. Za připojení do této služby nic neplatíte, k provedení objednávky nicméně potřebujete číslo kreditní karty.

Aplikace Elements Organizer spustí aplikaci Photoshop Elements, pomocí které vytvoříte fotografický kalendář. Před použitím této funkce se ujistěte, že jste nainstalovali aplikaci Photoshop Elements.

Ukázka fotografického kalendáře

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.