Photoshop podporuje externí automatizaci pomocí skriptování. V systému Windows můžete použít skriptovací jazyk, který podporuje automatizaci COM, jako je například VB Script. V Mac OS můžete použít jazyky, které umožňují odesílat události Apple, jako je například AppleScript. Tyto jazyky nejsou nezávislé na platformě, ale můžete je použít k řízení více různých aplikací, jako je Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Microsoft Office. V Mac OS můžete k řízení úloh v aplikaci Photoshop použít také Akce aplikace Photoshop pro Automator od společnosti Apple.

Na obou platformách můžete také použít JavaScript. Pomocí JavaScriptu můžete psát skripty pro Photoshop, které poběží ve Windows i v Mac OS.

Poznámka:

Použijte dokumentaci ke skriptování nainstalovanou ve složce Photoshop CS5/Scripting/Documents a také informace na této stránce. Plugin Scriptlistener (Naslouchání skriptů) se nachází ve složce Photoshop CS5/Scripting/Utilities a je také k dispozici zde.

Spuštění JavaScriptu

  1. Zvolte Soubor > Skripty a pak ze seznamu vyberte požadovaný skript. V seznamu skriptů jsou uvedeny všechny soubory skriptů s příponou JS nebo JSX, které jsou uloženy ve složce Photoshop CS5/Presets/Scripts. Chcete-li spustit skript uložený na jiném místě, zvolte Soubor > Skripty > Procházet a vyhledejte požadovaný skript.

Nastavení skriptů a akcí, aby se spouštěly automaticky

Určitou událost, například otevření, uložení nebo export souboru v aplikaci Photoshop, může spustit JavaScript nebo akce aplikace Photoshop. Photoshop nabízí několik výchozích událostí, nebo můžete ke spuštění skriptu nebo akce použít libovolnou skriptovatelnou událost aplikace Photoshop. Další informace o skriptovatelných událostech najdete v příručce Photoshop Scripting Guide (Příručka skriptování v aplikaci Photoshop).

  1. Zvolte Soubor > Skripty > Správce událostí skriptů.
  2. Vyberte Povolit spouštění skriptů/akcí pomocí událostí.
  3. Z nabídky událostí aplikace Photoshop zvolte událost, která bude spouštět daný skript nebo akci.
  4. Vyberte buď Skript nebo Akce a pak zvolte skript nebo akci, která se má spustit při výskytu vybrané události.

    Photoshop má několik ukázkových skriptů, z nichž si můžete vybrat. Chcete-li spustit jiný skript, zvolte Procházet a vyhledejte požadovaný skript. V případě akcí zvolte sadu akcí v první rozbalovací nabídce a akci z této sady v druhé nabídce. Aby se sady akcí v těchto nabídkách zobrazovaly, musí být načtené do panelu Akce.

  5. Klikněte na Přidat. Událost a k ní přiřazený skript nebo akce se zobrazí v seznamu v dialogovém okně.
  6. Chcete-li vypnout a odstranit jednotlivé události, vyberte událost v seznamu a klikněte na Odstranit. Chcete-li vypnout všechny události, ale ponechat je v seznamu, odznačte volbu Povolit spouštění skriptů/akcí pomocí událostí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online