Příručka uživatele Zrušit

Import videí a obrázkových sekvencí

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Otevření nebo import souboru videa

V aplikaci Photoshop můžete soubor videa otevřít přímo nebo můžete video přidat do otevřeného dokumentu. Když video naimportujete, odkazuje vrstva videa na snímky obrázků.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor videa otevřít přímo, zvolte Soubor > Otevřít.

  • Chcete-li importovat video do otevřeného dokumentu, zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.

 2. Z nabídky Typ souboru (Windows) nebo Zobrazit (Mac OS) v dialogovém okně Otevřít vyberte buď Všechny čitelné dokumenty nebo Film QuickTime.
 3. Vyberte soubor videa a klikněte na Otevřít.
Poznámka:

Video můžete otevřít i přímo z aplikace Bridge: Vyberte soubor videa a klikněte na Soubor > Otevřít v programu > Adobe Photoshop.

Import sekvencí obrázků

Při importování složky se soubory sekvence obrázků v aplikaci Photoshop se z každého obrázků stane snímek ve vrstvě videa.

 1. Zkontrolujte, že jsou soubory obrázků v jedné složce a že jsou sekvenčně pojmenované.

  Složka by měla obsahovat jen ty obrázky, které chcete použít jako snímky. Výsledná animace se bude lépe zobrazovat, pokud budou mít všechny soubory stejné rozměry v obrazových bodech. Aby se snímky pro animaci správně seřadily, pojmenujte soubory v abecedním nebo číselném pořadí. Například soubor001, soubor002, soubor003 a tak dále.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor sekvence obrázků otevřít přímo, zvolte Soubor > Otevřít.

  • Chcete-li importovat sekvenci obrázků do otevřeného dokumentu, zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte do složky se soubory sekvence obrázků.
 4. Vyberte jeden soubor, vyberte volbu Sekvence obrázků a pak klikněte na Otevřít.
  Poznámka:

  Pokud vyberete více než jeden soubor ze sekvence obrázků, volba Sekvence obrázků bude nedostupná.

 5. Zadejte kmitočet snímků a klikněte na tlačítko OK.

Umístění videa nebo sekvence obrázků

Chcete-li v aplikaci Photoshop video nebo sekvenci obrázků při importování do dokumentu transformovat, použijte příkaz Umístit. Po umístění budou snímky videa obsaženy v inteligentním objektu. Když je video obsažené v inteligentním objektu, můžete procházet snímky pomocí panelu Animace a také můžete aplikovat inteligentní filtry.

Poznámka:

Na snímky videa obsažené v inteligentním objektu nelze přímo malovat nebo klonovat. Ale nad inteligentní objekt můžete přidat prázdnou vrstvu videa a malovat na prázdné snímky. K malování na prázdné snímky také můžete použít nástroj klonování s volbou Vzorkovat všechny vrstvy. To umožňuje použít video v inteligentním objektu jako zdroj klonování.

 1. V otevřeném dokumentu zvolte Soubor > Umístit.

 2. V dialogovém okně Umístit proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte soubor videa a klikněte na Umístit.

  • Vyberte jeden soubor sekvence obrázků, vyberte volbu Sekvence obrázků a pak klikněte na Umístit.

  Poznámka:

  Zajistěte, aby všechny soubory sekvence obrázků byly v jedné složce.

 3. (Volitelně) Pomocí řídicích bodů můžete importovaný obsah zvětšit, zmenšit, natočit, přemístit nebo deformovat.
 4. Soubor umístíte tím, že na pruhu voleb kliknete na tlačítko Potvrdit transformaci .
Poznámka:

Video také můžete umístit přímo z aplikace Adobe Bridge. Vyberte soubor videa a pak zvolte Soubor > Umístit > Do Photoshopu.

Nové načtení záběru do vrstvy videa

Pokud upravíte zdrojový soubor pro vrstvu videa v jiné aplikaci, Photoshop obvykle záběr znovu načte a aktualizuje, když otevřete dokument obsahující vrstvu videa, která odkazuje na změněný zdrojový soubor. Pokud upravíte zdrojový soubor, když už je dokument otevřený, použijte k novému načtení a aktualizování aktuálního snímku na panelu Animace příkaz Znovu načíst snímek. Záběr by se měl znovu načíst a aktualizovat také při procházení vrstvou videa s použitím tlačítek Předcházející snímek, Následující snímek nebo Spustit na panelu Animace.

Nahrazení záběru ve vrstvě videa

Photoshop se pokusí zachovat vazbu mezi vrstvou videa a zdrojovým souborem i tehdy, když zdroj přemístíte nebo přejmenujete. Jestliže se vazba z nějakého důvodu přeruší, objeví se výstražná ikona na vrstvě v panelu Vrstvy. Chcete-li obnovit vazbu vrstvy videa se zdrojovým souborem, použijte příkaz Nahradit záběr. Tímto příkazem můžete také nahradit video nebo sekvenci snímků ve vrstvě videa snímky z jiného zdroje videa nebo sekvence snímků.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu videa, jejíž vazbu na zdrojový soubor chcete obnovit nebo jejíž obsah chcete nahradit.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nahradit záběr.
 3. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor videa nebo sekvence obrázků a klikněte na Otevřít.

Interpretování video záběrů

Interpretace videozáběrů

Můžete určit, jak má Photoshop interpretovat alfa kanál a kmitočet snímků videa, které jste otevřeli nebo naimportovali.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu videa, kterou chcete interpretovat.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Interpretovat záběr.
 3. V dialogovém okně Interpretovat záběr proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li určit, jak má být interpretován alfa kanál ve vrstvě videa, vyberte volbu pro Alfa kanál. Aby byla tato volba dostupná, musí záběr obsahovat alfa kanál. Pokud je vybraná volba Předem vynásobené – Podklad, můžete určit barvu podkladu, se kterou se kanály předem vynásobí.

  • Chcete-li určit rychlost přehrávání (počet snímků videa za sekundu), zadejte Kmitočet snímků.

  • Chcete-li pro snímky nebo obrázky ve vrstvě videa použít správu barev, zvolte profil z nabídky Profil barev.

Interpretace kanálu alfa ve videu a sekvencích obrázků

Videa a sekvence obrázků s alfa kanály mohou být buď neupravené nebo předem vynásobené. Pokud pracujete s videem nebo sekvencemi obrázků obsahujícími alfa kanály, je důležité určit, jak má aplikace Photoshop interpretovat alfa kanál, abyste dostali očekávané výsledky. Pokud máte předem vynásobené video nebo obrázky v dokumentu s určitými barvami pozadí, mohou vzniknout nežádoucí „duchy“ nebo aureoly. Můžete určit barvu podkladu tak, aby se poloprůhledné obrazové body prolnuly (vynásobily) s pozadím bez vzniku aureoly.

Ignorovat

Ignoruje alfa kanál ve videu.

Přímý – Bez podkladu

Interpretuje alfa kanál jako přímou alfa průhlednost. Pokud aplikace, kterou jste použili k vytvoření videa, předem nenásobí barevné kanály, vyberte tuto volbu.

Předem vynásobený – Podklad

Používá alfa kanál k určení, kolik barvy podkladu smíchat s barevnými kanály. V případě potřeby klikněte na políčko barvy v dialogovém okně Interpretovat záběr a určete barvu podkladu.

Obraz v aplikaci Photoshop s předem vynásobenými kanály
Položky s předem vynásobenými kanály (nahoře) se objeví olemované černě, když jsou interpretovány jako Přímo – Bez podkladu (vlevo dole). Když jsou interpretovány jako Předem vynásobené – Podklad, ve kterých je jako barva pozadí určena černá, toto olemování se kolem nich neobjeví (vpravo dole).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.