Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Otevření nebo import souboru videa

V aplikaci Photoshop můžete soubor videa otevřít přímo nebo můžete video přidat do otevřeného dokumentu. Když video naimportujete, odkazuje vrstva videa na snímky obrazů.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor videa otevřít přímo, zvolte Soubor > Otevřít.

  • Chcete-li importovat video do otevřeného dokumentu, zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.

 2. Z nabídky Typ souboru (Windows) nebo Zobrazit (Mac OS) v dialogovém okně Otevřít vyberte buď Všechny čitelné dokumenty nebo Film QuickTime.
 3. Vyberte soubor videa a klepněte na Otevřít.

Poznámka:

Video můžete otevřít i přímo z aplikace Bridge: Vyberte soubor videa a klikněte na Soubor > Otevřít v programu > Adobe Photoshop.

Import sekvencí obrazů

Při importování složky se soubory sekvence obrazů v aplikaci Photoshop se z každého obrazu stane snímek ve vrstvě videa.

 1. Zkontrolujte, že jsou soubory obrazů v jedné složce a že jsou sekvenčně pojmenované.

  Složka by měla obsahovat jen ty obrazy, které chcete použít jako snímky. Výsledná animace se bude lépe zobrazovat, pokud budou mít všechny soubory stejné rozměry v obrazových bodech. Aby se snímky pro animaci správně seřadily, pojmenujte soubory v abecedním nebo číselném pořadí. Například soubor001, soubor002, soubor003 a tak dále.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor sekvence obrazů otevřít přímo, zvolte Soubor > Otevřít.

  • Chcete-li importovat obrázkovou sekvenci do otevřeného dokumentu, zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte do složky se soubory sekvence obrazů.
 4. Vyberte jeden soubor, vyberte volbu Sekvence obrazů a pak klepněte na Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud vyberete více než jeden soubor ze sekvence obrazů, volba Sekvence obrazů bude nedostupná.

 5. Zadejte kmitočet snímků a klikněte na tlačítko OK.

Umístění videa nebo sekvence obrazů

Chcete-li v aplikaci Photoshop video nebo sekvenci obrazů při importování do dokumentu transformovat, použijte příkaz Umístit. Po umístění budou snímky videa obsaženy v inteligentním objektu. Když je video obsažené v inteligentním objektu, můžete procházet snímky pomocí panelu Animace a také můžete aplikovat inteligentní filtry.

Poznámka:

Na snímky videa obsažené v inteligentním objektu nelze přímo malovat nebo klonovat. Ale nad inteligentní objekt můžete přidat prázdnou vrstvu videa a malovat na prázdné snímky. K malování na prázdné snímky také můžete použít nástroj klonování s volbou Vzorkovat všechny vrstvy. To umožňuje použít video v inteligentním objektu jako zdroj klonování.

 1. V otevřeném dokumentu zvolte Soubor > Umístit.

 2. V dialogovém okně Umístit proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte soubor videa a klepněte na Umístit.

  • Vyberte jeden soubor obrázkové sekvence, vyberte volbu Sekvence obrazů a klikněte na Umístit.

  Poznámka:

  Zajistěte, aby všechny soubory sekvence obrazů byly v jedné složce.

 3. (Volitelně) Pomocí řídicích bodů můžete importovaný obsah zvětšit, zmenšit, natočit, přemístit nebo deformovat.
 4. Soubor umístíte tím, že na pruhu voleb kliknete na tlačítko Potvrdit transformaci .

Poznámka:

Video také můžete umístit přímo z aplikace Adobe Bridge. Vyberte soubor videa a pak zvolte Soubor > Umístit > Do Photoshopu.

Nové načtení záběru do vrstvy videa

Pokud upravíte zdrojový soubor pro vrstvu videa v jiné aplikaci, Photoshop obvykle záběr znovu načte a aktualizuje, když otevřete dokument obsahující vrstvu videa, která odkazuje na změněný zdrojový soubor. Pokud upravíte zdrojový soubor, když už je dokument otevřený, použijte k novému načtení a aktualizování aktuálního snímku na panelu Animace příkaz Znovu načíst snímek. Záběr by se měl znovu načíst a aktualizovat také při procházení vrstvou videa s použitím tlačítek Předcházející snímek, Následující snímek nebo Spustit na panelu Animace.

Nahrazení záběru ve vrstvě videa

Photoshop se pokusí zachovat vazbu mezi vrstvou videa a zdrojovým souborem i tehdy, když zdroj přemístíte nebo přejmenujete. Jestliže se vazba z nějakého důvodu přeruší, objeví se výstražná ikona na vrstvě v panelu Vrstvy. Chcete-li obnovit vazbu vrstvy videa se zdrojovým souborem, použijte příkaz Nahradit záběr. Tímto příkazem můžete také nahradit video nebo sekvenci snímků ve vrstvě videa snímky z jiného zdroje videa nebo sekvence snímků.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu videa, jejíž vazbu na zdrojový soubor chcete obnovit nebo jejíž obsah chcete nahradit.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nahradit záběr.
 3. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor videa nebo sekvence obrazů a klepněte na Otevřít.

Interpretování video záběrů

Interpretace videozáběrů

Můžete určit, jak má Photoshop interpretovat alfa kanál a kmitočet snímků videa, které jste otevřeli nebo naimportovali.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu videa, kterou chcete interpretovat.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Interpretovat záběr.
 3. V dialogovém okně Interpretovat záběr proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li určit, jak má být interpretován alfa kanál ve vrstvě videa, vyberte volbu pro Alfa kanál. Aby byla tato volba dostupná, musí záběr obsahovat alfa kanál. Pokud je vybraná volba Předem vynásobené – Podklad, můžete určit barvu podkladu, se kterou se kanály předem vynásobí.

  • Chcete-li určit rychlost přehrávání (počet snímků videa za sekundu), zadejte Kmitočet snímků.

  • Chcete-li na snímky nebo obrázky ve vrstvě videa použít správu barev, vyberte nějaký profil v nabídce Profil barev.

Interpretace kanálu alfa ve videu a sekvencích obrazů

Videa a sekvence obrazů s alfa kanály mohou být buď neupravené nebo předem vynásobené. Pokud pracujete s videem nebo sekvencemi obrazů obsahujícími alfa kanály, je důležité určit, jak má aplikace Photoshop interpretovat alfa kanál, abyste dostali očekávané výsledky. Pokud máte předem vynásobené video nebo obrazy v dokumentu s určitými barvami pozadí, mohou vzniknout nežádoucí „duchy“ nebo aureoly. Můžete určit barvu podkladu tak, aby se poloprůhledné obrazové body prolnuly (vynásobily) s pozadím bez vzniku aureoly.

Ignorovat

Ignoruje alfa kanál ve videu.

Přímý – Bez podkladu

Interpretuje alfa kanál jako přímou alfa průhlednost. Pokud aplikace, kterou jste použili k vytvoření videa, předem nenásobí barevné kanály, vyberte tuto volbu.

Předem vynásobený – Podklad

Používá alfa kanál k určení, kolik barvy podkladu smíchat s barevnými kanály. V případě potřeby klepněte na políčko barvy v dialogovém okně Interpretovat záběr a určete barvu podkladu.

Obraz v aplikaci Photoshop s předem vynásobenými kanály
Položky s předem vynásobenými kanály (nahoře) se objeví olemované černě, když jsou interpretovány jako Přímo – Bez podkladu (vlevo dole). Když jsou interpretovány jako Předem vynásobené – Podklad, ve kterých je jako barva pozadí určena černá, toto olemování se kolem nich neobjeví (vpravo dole).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online