Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze v případě aplikace Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop CC neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC.  

Když v aplikaci Photoshop vytvoříte video nebo animaci, můžete takový obsah snadno optimalizovat, vykreslit a exportovat.

Formáty pro export videa a animací

Animace můžete ukládat jako soubory GIF pro zobrazení na webu. Videa a animace lze ukládat jako filmy QuickTime nebo soubory PSD. Pokud nechcete svou práci uložit jako video, je nejlepší soubor uložit jako PSD, protože se tím zachovají provedené úpravy a soubor se uloží ve formátu, který podporují aplikace Adobe pro digitální video a mnohé aplikace pro střih a úpravy filmů.

Optimalizace snímků animace

Po dokončení animace byste ji měli optimalizovat pro efektivní stahování do webového prohlížeče. Animaci můžete optimalizovat dvěma způsoby:

 • Optimalizujte snímky, aby obsahovaly pouze oblasti, které se mezi jednotlivými snímky změnily. Tím se podstatně zmenší velikost animovaného souboru GIF.

 • Pokud animaci ukládáte jako obraz GIF, optimalizujte ho stejně jako kterýkoli jiný obraz GIF. Na animace se aplikuje speciální technika rozkladu barev, která zajistí, aby vzorky rozkladu byly shodné ve všech snímcích a zabránilo se blikání při přehrávání. Kvůli těmto dodatečným optimalizačním funkcím může optimalizace animovaného souboru GIF trvat déle než optimalizace standardního obrazu GIF.

Poznámka:

Při optimalizaci barev v animaci použijte paletu Adaptivní, Perceptuální nebo Selektivní. Tím se zajistí shodné barvy v různých snímcích.

 1. Přesvědčte se, že panel Časová osa je v režimu animace snímků.

 2. V nabídce panelu zvolte možnost Optimalizovat animaci.

 3. Nastavte následující volby:

  Ohraničovací rámeček

  Ořízne každý snímek na oblast, která se změnila od předcházejícího snímku. Soubory animací vytvořené s touto volbou jsou menší, ale nejsou kompatibilní s editory GIF, které tuto volbu nepodporují. (Tato volba je standardně vybraná a je doporučená.)

  Odstranění nadbytečných bodů

  Převede na průhledné všechny obrazové body snímku, které se od předcházejícího snímku nezměnily. Aby odstranění nadbytečných snímků fungovalo, musí být na panelu Optimalizace vybraná volba Průhlednost. (Tato volba je standardně vybraná a je doporučená.)

  Poznámka:

  Když použijete volbu Odstranění nadbytečných bodů, nastavte metodu odstraňování snímků na Automaticky. (Další informace najdete v části Výběr metody odstranění snímku.)

 4. Klepněte na OK.

Sloučení snímků do vrstev

Při slučování snímků do vrstev se pro každý snímek ve vrstvě videa vytvoři jedna vrstva. To se může hodit například tehdy, když exportujete jednotlivé snímky videa jako samostatné obrazové soubory nebo pokud se chystáte použít video statického objektu v balíčku obrazů.

 1. Na panelu Časová osa nebo na panelu Vrstvy vyberte vrstvu videa.

 2. V nabídce na panelu Časová osa zvolte Sloučit snímky do vrstev.

Export souborů videa nebo sekvence obrazů

 1. Zvolte Soubor > Export > Vykreslit video.
 2. V dialogovém okně Vykreslit video zadejte název videa nebo sekvence obrazů.
 3. Klepněte na tlačítko Vybrat složku a přejděte do umístění pro exportované soubory.

  Chcete-li vytvořit složku, do které se exportovaný soubor uloží, zvolte Vytvořit novou podsložku a zadejte název této podsložky.

 4. V nabídce pod částí Umístění v dialogovém okně Vykreslit video vyberte možnost Adobe Media Encoder nebo Sekvence obrazů aplikace Photoshop. Dále zvolte z rozbalovací nabídky formát souboru. Pokud zvolíte možnost Adobe Media Encoder, můžete si vybrat formát CPS, H.264 a QuickTime.

 5. (Volitelně) V nabídkách pod nabídkou s formátem souboru si nastavte volby konkrétního formátu.

 6. (Volitelné) Jestliže jste v kroku č. 4 zvolili Sekvence obrazů, určete hodnoty Počáteční a Číslice. (Tyto volby určují systém číslování pro exportované soubory.) Poté v případě potřeby proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  • V místní nabídce Velikost vyberte pro exportované soubory rozměry v obrazových bodech.
  • Klepněte na tlačítko Nastavení a určete volby pro jednotlivé formáty.
  • V nabídce Kmitočet snímků dokumentu zvolte kmitočet snímků.
 7. Ve volbě Rozsah vyberte jednu z následujících možností:

  Všechny snímky

  Vykreslí všechny snímky v dokumentu aplikace Photoshop.

  Počáteční snímek a Koncový snímek

  Určete sekvenci snímků k vykreslení.

  Pracovní oblast

  Vykreslí snímky vybrané pomocí pruhu pracovní oblasti na panelu Časová osa.

  První snímek a Poslední snímek (Photoshop Extended)

  Určete sekvenci snímků k vykreslení.

  Momentálně vybrané snímky (Photoshop Extended)

  Vykreslí snímky vybrané pomocí pruhu pracovní oblasti na panelu Animace.

  Poznámka:

  Dostupné volby rozsahu závisí na zvoleném formátu souboru.

 8. (Volitelně) Určete volby vykreslení:

  Alfa kanál

  Určuje způsob vykreslení alfa kanálů. (Tato volba je dostupná jen ve formátech, které podporují alfa kanály, jako je například PSD nebo TIFF). Zvolte Žádný, chcete-li ignorovat alfa kanál, Přímý-bez podkladu k zahrnutí kanálu nebo jednu z voleb Předem vynásobený ke smíchání barvy podkladu s barevnými kanály.

  3D kvalita

  Řídí, jak jsou vykreslovány povrchy, pokud projekt obsahuje 3D objekty. Možnost Interaktivní je vhodná pro videohry a podobné účely. Možnost Sledovaný paprsek (nízká) nabízí nízkou kvalitu, ale vyšší rychlost vykreslování videa. Možnost Sledovaný paprsek (finální) nabízí vysokou kvalitu, ale vykreslení videa trvá delší dobu.

  Kmitočet snímků

  Určuje, kolik snímků bude vytvořeno pro každou sekundu videa nebo animace. Volba Kmitočet snímků dokumentu odráží kmitočet v aplikaci Photoshop. Exportujete-li do jiné normy videa (např. z NTSC na PAL), zvolte vhodný kmitočet z rozbalovací nabídky.

 9. Klepněte na Vykreslit.

Formáty souborů QuickTime pro export (Photoshop Extended)

3G

Formát souborů vyvinutý pro mobilní zařízení třetí generace.

FLC

Formát animace pro přehrávání počítačově generovaných animací na pracovních stanicích a počítačích s operačními systémy Windows a Mac OS. Tento formát se také označuje jako FLI.

Flash Video (FLV)

Adobe Flash Video je formát společnosti Adobe pro streamování zvuku a videa na internetu a dalších sítích. (Chcete-li tento formát používat, musíte nainstalovat kodér FLV QuickTime).

Film QuickTime

Multimediální architektura společnosti Apple Computer zahrnující celou řadu kodeků. (Chcete-li exportovat audio, musíte použít tento formát.)

AVI

AVI (Audio Video Interleave) je standardní formát pro data zvuku a videa na počítačích se systémem Windows.

DV Stream

Formát videa s vnitrosnímkovou kompresí, který používá rozhraní FireWire (IEEE 1394) k přenosu videa do systémů pro nelineární střih.

Sekvence obrazů

Sekvence statických obrazů, které mohou být v jedné složce a používají stejný způsob pojmenování s použitím číslic nebo písmen (například Sekvence1, Sekvence2, Sekvence3 a tak dále).

MPEG-4

Multimediální standard pro přenos zvukových a video streamů přes různě rychlé sítě.

Poznámka:

Aplikace Photoshop podporuje také další formáty jiných výrobců, například kodeky Avid AVR, ale musí být nainstalované vyžadované kodeky QuickTime.

Vysvětlení klíčových snímků QuickTime

V terminologii QuickTime označuje klíčový snímek něco jiného než klíčový snímek v aplikaci Photoshop. V aplikaci QuickTime se klíčové snímky vyskytují ve filmu v pravidelných intervalech a ukládají se jako kompletní snímky. Každý přechodný snímek, který je odděluje, se porovná s předcházejícím snímkem a uloží se pouze změněná data. Použití klíčových snímků značně zmenšuje velikost filmu a značně zvětšuje nároky na paměť potřebnou k úpravě a vykreslení filmu. Kratší intervaly mezi klíčovými snímky umožňují rychlejší vyhledání a obrácené přehrávání, ale může značně zvětšit velikost souboru.

Nastavení exportu do 3G (Photoshop Extended)

Další informace o nastavení pro 3G můžete najít na webu společnosti Apple, hledejte 3G.

Formát souboru

3GPP a 3GPP2 jsou standardy pro vytváření, přenos a přehrávání multimedií přes vysokorychlostní bezdrátové sítě třetí generace. 3GPP je pro sítě GSM a 3GPP2 je pro sítě CDMA 2000. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) a AMC (EZmovie) jsou pro konkrétní sítě. 3GPP (Mobile MP4) je pro službu i-motion 3G společnosti NTT DoCoMo. 3GPP2 (EZmovie) je pro síťovou službu 3G společnosti KDDI. AMC (EZmovie) je pro uživatele služeb společnosti KDDI, kteří mají telefony podporující technologii AMC.

Video

V rozbalovací nabídce pod nabídkou Formát souboru vyberte položku Video a určete tyto možnosti:

Formát videa

Vybere kodek, který se použije při exportu videa. Pokud má zdrojový film jen jednu stopu videa a ta již je komprimovaná, můžete zvolit Bez změny, aby se video již znovu nekomprimovalo.

Rychlost přenosu dat

Určuje počet kilobitů za sekundu (kb/s) při přehrávání. Vyšší rychlost přenosu dat obvykle zlepší kvalitu přehrávání, nevybírejte ale vyšší rychlost přenosu, než jaká je dostupná šířka pásma.

Optimalizováno pro

Určuje zamýšlenou metodu doručení, pokud zvolíte H.264 z nabídky Formát videa, klepnete na Volby videa a zvolíte Nejlepší kvalita. Toto nastavení sděluje kodeku, o kolik se může rychlost přenosu lišit nahoru a dolů od zvolené hodnoty.

Velikost obrazu

Určuje standard pro posílání souboru na mobilní telefon. Při použití volby Současná se zachová velikost zdrojového materiálu; může se ale stát, že výsledný soubor nepůjde na mobilním telefonu přehrát. Chcete-li zadat velikost, která není v nabídce uvedena, zvolte Vlastní.

Zachovat poměr stran s použitím

Určuje co dělat, když měníte velikost obrazu a přitom je nutno změnit rozměry filmu. Při použití volby Dopisní obálka (Letterbox) se velikost zdroje změní proporcionálně tak, aby výsledný rozměr odpovídal velikosti okénka, přičemž se v případě potřeby nahoře a dole nebo po stranách přidají černé pruhy. Při použití volby Oříznout se zdroj vystředí, změní se jeho velikost a ořízne se podle velikosti okénka.

Kmitočet snímků

Určuje počet snímků za sekundu (fps) při přehrávání. Ve většině případů bude vaše video vypadat lépe, zvolíte-li číslo, jímž je rychlost fps zdroje dělitelná beze zbytku. Pokud byl zdroj pořízen například s kmitočtem 30 fps, zvolte kmitočet snímků 10 nebo 15. Nevolte vyšší kmitočet, než jaký má zdrojový materiál.

Klíčový snímek

Určuje, jak často se mají v exportovaném videu vytvářet klíčové snímky. Vyšší frekvence klíčových snímků (nižší číslo) zlepšuje kvalitu videa, ale zvětšuje velikost souboru.

Volby videa

Klepněte na tlačítko Volby videa, pokud je dostupné, aby se otevřelo dialogové okno Další nastavení videa 3G. V závislosti na videu můžete určit, zda se mají do snímků videa přidat resynchronizační značky, které pomáhají obnovení při ztrátě paketů při streamingu. U videa H.264 můžete také urychlit proces komprese (například pro účely náhledu) výběrem volby Rychlejší kódování (jednoprůchodové). Výchozí volba, Nejlepší kvalita (Víceprůchodové), umožňuje kodeku určit, kolik průchodů je potřeba při kompresi k dosažení co nejlepší kvality.

Zvuk

Všechny volby zvuku jsou vypnuté, protože aplikace Photoshop Extended nezahrnuje zvuk do exportovaných souborů 3G.

Text

Všechny volby textu jsou vypnuté, protože aplikace Photoshop Extended nezahrnuje textové stopy do exportovaných souborů 3G.

Streaming

V rozbalovací nabídce pod nabídkou Formát souboru vyberte položku Streaming a určete tyto možnosti:

Povolit streaming

Vytvoří soubor pro streaming RTSP do přehrávače QuickTime Player. Tato volba vytvoří stopu pro instrukce nezbytné pro streaming souboru.

Optimalizovat pro server

Tato volba pomáhá serveru zpracovat soubor rychleji, ale zvětšuje velikost souboru.

Další volby

V rozbalovací nabídce pod nabídkou Formát souboru vyberte položku Další volby a určete tyto možnosti:

Omezit distribuci

Určuje, kolikrát může být soubor přehrán po načtení do telefonu. Také určuje volby vypršení platnosti souboru: nastavte dobu vypršení platnosti souboru počtem dní nebo zadejte datum. Pokud je soubor ve formátu Mobile MP4 nebo EZmovie, můžete omezit distribuci tak, že pokud už je soubor v telefonu, nelze ho poslat ani zkopírovat jinam.

Fragmentovat film

Umožňuje stahování souboru přes HTTP po malých kouscích, takže přehrávání může začít rychleji a lze tak přehrávat na telefonu i větší soubory (do paměti telefonu se musí vejít vždy jen příslušný fragment, a ne celý film).

Nastavení exportu do FLC (Photoshop Extended)

V dialogovém okně Nastavení exportu FLC jsou dostupné následující volby:

Tabulka barev

Určuje tabulku barev s použitím systémových barev Windows nebo Mac OS v exportovaném filmu.

Film

Nastaví kmitočet snímků pro přehrávání.

Nastavení exportu do AVI (Photoshop Extended)

 1. V dialogovém okně Vykreslit video vyberte Export do QuickTime a pak z rozbalovací nabídky zvolte AVI.
 2. Klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V dialogovém okně Nastavení AVI zkontrolujte, že je vybraná volba Video.

  Poznámka:

  Zvukové volby jsou vypnuté, protože aplikace Photoshop Extended, nezahrnuje zvuk do exportovaných souborů AVI.

 4. V části Video klepněte na tlačítko Nastavení a nastavte následující volby:

  Typ komprese

  Vybere kompresor videa (kodek) ke komprimaci videa.

  Snímků za sekundu

  Určuje počet jednotlivých obrazů, který se zobrazí za sekundu. Americký standardní formát videa je NTSC s kmitočtem 29,97 fps. PAL je evropský formát videa s kmitočtem 25 fps. Standardní kmitočet pro film je 24 fps. Filmy QuickTime jsou někdy vytvářeny s nižším kmitočtem snímků, aby se zmenšila šířka pásma a nároky na procesor.

  Filmy s vyššími hodnotami kmitočtu snímků lépe zobrazují pohyb, ale mají větší velikost souboru. Pokud zvolíte kmitočet snímků, který je nižší než stávající kmitočet snímků filmu, některé snímky se odstraní. Pokud zvolíte číslo, které je vyšší než stávající kmitočet snímků, existující snímky se duplikují (nedoporučuje se, protože se tím zvětší velikost souboru bez zlepšení kvality). Ve většině případů bude vaše video vypadat lépe, zvolíte-li číslo, jímž je rychlost fps zdroje dělitelná beze zbytku. Pokud byl zdroj pořízen například s kmitočtem 30 fps, zvolte kmitočet snímků 10 nebo 15. Nevolte vyšší kmitočet, než jaký má zdrojový materiál.

  Klíčový snímek po každých

  Určuje kmitočet klíčových snímků. Vyšší frekvence klíčových snímků (nižší číslo) zlepšuje kvalitu videa, ale zvětšuje velikost souboru. U některých kompresorů se automaticky vloží další klíčový snímek, pokud se obraz mezi dvěma snímky příliš změnil. Obvykle stačí jeden klíčový snímek na každých 5 sekund (počet snímků za sekundu vynásobte 5). Vytváříte-li soubor pro streaming RTSP a máte pochybnosti o spolehlivosti sítě, přes kterou bude přenos probíhat, možná budete chtít zvýšit kmitočet klíčových snímků na jeden klíčový snímek za 1 nebo 2 sekundy.

  Rychlost přenosu dat omezit na

  Určuje počet kilobitů za sekundu (kb/s) při přehrávání. Vyšší rychlost přenosu dat obvykle zlepší kvalitu přehrávání, nevybírejte ale vyšší rychlost přenosu, než jaká je dostupná šířka pásma.

  Hloubka

  Určuje počet barev, který se má zahrnout do exportovaného videa. Tato nabídka není dostupná, pokud vybraný kodek podporuje jen jednu barevnou hloubku.

  Kvalita

  Pokud je k dispozici, přetažením jezdcem nebo zadáním hodnoty nastavte kvalitu obrazu exportovaného videa a tím i jeho velikost souboru. Pokud k zachycení i exportu používáte stejný kodek a už jste si prohlíželi náhledy sekvence, můžete urychlit vykreslování tím, že kvalitu pro export nastavíte stejnou jako při původním zachycení. Zvýšení kvality nad hodnotu použitou při původním zachycení výslednou kvalitu nezlepší, ale může mít za následek prodloužení doby vykreslování.

  Režim rozkladu

  Určuje, zda exportovaný film má půlsnímky (Prokládaný) nebo nemá půlsnímky (Progresivní).

  Poměr stran

  Určuje poměr stran exportovaného filmu na 4:3 nebo 16:9.

  Volby

  (Pouze Intel Indeo® Video 4.4) Nastavuje kompresi, volby průhlednosti a přístup pro kodek Intel Indeo® Video 4.4.

Nastavení exportu pro DV Stream (Photoshop Extended)

V dialogovém okně Nastavení exportu DV jsou dostupné následující volby:

Formát DV

Určuje formát exportovaného videa, buď DV nebo DVCPRO.

Formát videa

Určuje standard vysílání videa, buď NTSC nebo PAL.

Režim rozkladu

Určuje, zda exportované video má prokládané půlsnímky nebo nemá půlsnímky (Progresivní rozklad).

Poměr stran

Určuje poměr stran, buď 4:3 nebo 16:9.

Zachovat poměr stran s použitím

Určuje, co se má stát, když se změní měřítko filmu na jiné rozměry v obrazových bodech. Při použití volby Dopisní obálka (Letterbox) se velikost zdroje změní proporcionálně tak, aby výsledný rozměr odpovídal velikosti okénka, přičemž se v případě potřeby nahoře a dole nebo po stranách přidají černé pruhy. Při použití volby Oříznout se zdroj vystředí, změní se jeho velikost a ořízne se podle velikosti okénka.

Poznámka:

Přestože dialogové okno Nastavení exportu DV obsahuje volby Zvukový formát, aplikace Photoshop Extended neexportuje zvuk do souborů DV.

Nastavení sekvence obrazů pro export do QuickTime (Photoshop Extended)

Aplikace QuickTime se obvykle používá k exportu souborů videa. Můžete však také zvolit Sekvenci obrazů z rozbalovací nabídky Export do QuickTime. Pro přístup k následujícím volbám klepněte na Nastavení:

Formát

Zvolí formát souboru pro exportované obrazy.

Snímků za sekundu

Nastaví kmitočet snímků pro sekvenci obrazů.

Vložit mezeru před číslo

Vloží mezeru mezi název a vygenerované číslo v názvu souboru obrazu.

Volby

Klepněte na tlačítko Volby, je-li dostupné, a nastavte volby týkající se formátu.

Další informace o konkrétních formátech souborů a jejich volbách najdete v tématech Ukládání a export obrázků a Formáty souborů.

Nastavení exportu do MPEG-4 (Photoshop Extended)

 1. V dialogovém okně Vykreslit video vyberte Export do QuickTime a pak z rozbalovací nabídky zvolte MPEG-4. Poté klepněte na Nastavení.
 2. V nabídce Formát souboru v dialogovém okně Nastavení exportu do MPEG-4 vyberte položku MP4 nebo MP4 (ISMA). Formát MP4 (ISMA) zajišťuje použitelnost na zařízeních vyráběných členy aliance ISMA.
 3. V části Video nastavte následující volby:

  Formát videa

  Vybere kodek pro kompresi videa. Pro dosažení nejvyšší kvality při nejnižší rychlosti přenosu dat (nebo s nejmenším souborem) se doporučuje volba H.264. Pokud potřebujete, aby bylo možné soubor přehrávat na zařízení, které podporuje video MPEG-4, zvolte MPEG-4 Basic nebo MPEG-4 Improved, podle cílového zařízení. Pokud je zdrojová stopa videa již komprimovaná, můžete zvolit Bez změny, takže se video nebude znovu komprimovat.

  Rychlost přenosu dat

  Určuje počet kilobitů za sekundu (kb/s) při přehrávání. Vyšší rychlost přenosu dat obvykle zlepší kvalitu přehrávání, nevybírejte ale vyšší rychlost přenosu, než jaká je dostupná šířka pásma.

  Optimalizováno pro

  Určuje, o kolik se může rychlost přenosu dat lišit nahoru a dolů od zvolené hodnoty. Tato volba bude dostupná, když v nabídce Formát souboru vyberete možnost MP4, v nabídce Formát videa vyberete možnost H.264, klepnete na položku Volby videa a vyberete možnost Nejlepší kvalita.

  Velikost obrazu

  Určuje rozměry exportovaného videa v obrazových bodech. Při použití volby Současná se zachová velikost zdrojového materiálu. Chcete-li určit velikost, která není v nabídce Velikost obrazu uvedena, vyberte možnost Vlastní.

  Zachovat poměr stran s použitím

  Určuje, co se stane, když je nutné změnit měřítko filmu na jiné rozměry v obrazových bodech. Při použití volby Dopisní obálka (Letterbox) se velikost zdroje změní proporcionálně tak, aby výsledný rozměr odpovídal velikosti okénka, přičemž se v případě potřeby nahoře a dole nebo po stranách přidají černé pruhy. Při použití volby Oříznout se zdroj vystředí, změní se jeho velikost a ořízne se podle velikosti okénka. Při použití volby Přizpůsobit podle velikosti se zdroj upraví podle velikosti delší strany cíle a v případě potřeby se změní velikost.

  Kmitočet snímků

  Určuje frekvenci snímků pro přehrávání exportovaného videa. Většinou bude video vypadat lépe, pokud zvolíte hodnotu, která je přesně dělitelná kmitočtem snímků (fps) vašeho zdroje. Pokud byl zdroj pořízen například s kmitočtem 30 fps, zvolte kmitočet snímků 10 nebo 15. Nevolte vyšší kmitočet, než jaký má zdrojový materiál.

  Klíčový snímek

  Určuje, zda se klíčové snímky generují automaticky, nebo určuje, jak často se mají v exportovaném videu vytvářet klíčové snímky. Vyšší frekvence klíčových snímků (nižší číslo) zlepšuje kvalitu videa, ale zvětšuje velikost souboru.

 4. (Pouze formát souboru MP4) Klepněte na tlačítko Volby videa a nastavte následující volby:

  Resynchronizační značky

  (Pouze MPEG-4 Basic a MPEG-4 Improved) Určuje, zda se mají v bitovém streamu videa použít resynchronizační značky. Ty mohou pomoci obnovit synchronizaci v případě chyb při přenosu.

  Omezit profily na

  (Pouze H.264) Vybere profily pro přehrávání souborů videa na zařízení, které odpovídá jednomu nebo více profilům tohoto standardu.

  Režim kódování

  (Pouze H.264) Určuje, zda chcete nejlepší kvalitu nebo rychlejší kódování.

Určení nastavení pro Film QuickTime (Photoshop Extended)

 1. V dialogovém okně Vykreslit video vyberte Export do QuickTime a pak z rozbalovací nabídky zvolte Film QuickTime.
 2. Klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V dialogovém okně Nastavení filmu zkontrolujte, že je vybraná volba Video.

  Poznámka:

  Přestože dialogové okno Nastavení filmu zobrazuje volby zvuku, nelze aktuální nastavení zvuku upravit. Chcete-li do exportovaných souborů zahrnout zvuk, viz Přehrání zvuku pro vrstvy videa.

 4. V části Video klepněte na příslušné tlačítko a nastavte následující volby:

  Nastavení

  Otevře dialogové okno Standardní nastavení komprese videa, abyste mohli nastavit kompresi videa a související volby.

  Filtr

  Otevře dialogové okno Zvolit videofiltr, kde můžete aplikovat vestavěné videoefekty QuickTime.

  Velikost

  Otevře dialogové okno Nastavení velikosti pro export, ve kterém můžete určit rozměry exportovaného videa v obrazových bodech.

 5. (Volitelně) Pokud je video určené pro přenos po internetu, vyberte Připravit pro streaming po internetu a vyberte libovolnou z následujících voleb:

  Rychlé spuštění

  Nastaví film tak, aby se přehrávání z webového serveru zahájilo ještě před dokončením stahování na pevný disk počítače uživatele.

  Rychlé spuštění – Komprimovaná hlavička

  Komprimuje hlavičku filmu bezeztrátovou kompresí a nastaví film tak, aby se přehrávání z webového serveru zahájilo ještě před dokončením stahování na pevný disk počítače uživatele.

  Streaming s instrukcemi

  Nastaví film pro streamování serverem QuickTime Streaming Server.

Standardní volby komprese videa QuickTime (Photoshop Extended)

V dialogovém okně Standardní volby komprese videa jsou dostupné následující volby:

Typ komprese

Zvolte kodek, který se použije při exportu souboru.

Film

Určete kmitočet snímků videa výběrem počtu snímků za sekundu (fps). Některé kodeky podporují sadu pevně daných kmitočtů snímků. Zvýšením kmitočtu snímků lze dosáhnout plynulejšího pohybu (v závislosti na původním kmitočtu snímků zdrojových klipů), ale soubor pak zabírá víc místa na disku. Pokud je tato volba dostupná, určete, jak často se mají generovat klíčové snímky. (Viz Vysvětlení klíčových snímků QuickTime.)

Rychlost přenosu dat

Vyberte (pokud je to pro vybraný kompresor dostupné) nebo zadejte rychlost přenosu dat, která určuje horní limit množství obrazových dat produkovaných exportovaným videem při přehrávání.

Kompresor

Nastavte volby kompresoru specifické pro vybraný kodek. Klepněte na tlačítko Volby (pokud je dostupné) a nastavte další volby kompresoru. Je-li dostupná nabídka Hloubka, zvolte počet barev k zahrnutí do exportovaného videa. (Tato nabídka není dostupná, pokud vybraný kodek podporuje jen jednu barevnou hloubku.)

Pokud je v části Kompresor k dispozici jezdec Kvalita, přetažením tohoto jezdce nebo zadáním hodnoty nastavte kvalitu obrazu exportovaného videa a tím i jeho velikost souboru. Pokud k zachycení i exportu používáte stejný kodek a už jste si prohlíželi náhledy sekvence, můžete urychlit vykreslování tím, že kvalitu pro export nastavíte stejnou jako při původním zachycení. Zvýšení kvality nad hodnotu použitou při původním zachycení výslednou kvalitu nezlepší, ale může mít za následek prodloužení doby vykreslování.

Poznámka:

Volby kompresoru nejsou dostupné u kodeku pro Komponentní video.

Nastavení velikosti filmu QuickTime (Photoshop Extended)

V dialogovém okně Nastavení velikosti pro export jsou dostupné následující volby:

Rozměry

Určuje velikost snímku exportovaného filmu. Chcete-li určit velikost snímku, která není obsažena v nabídce Rozměry, zvolte Vlastní a zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška.

Zachovat poměr stran s použitím

Určuje, co se stane, když se rozměry filmu změní na novou velikost snímku. Při použití volby Dopisní obálka (Letterbox) se velikost zdroje změní proporcionálně tak, aby výsledný rozměr odpovídal velikosti okénka, přičemž se v případě potřeby nahoře a dole nebo po stranách přidají černé pruhy. Při použití volby Oříznout se zdroj vystředí, změní se jeho velikost a ořízne se podle velikosti okénka. Při použití volby Podle rozměrů se velikost zdroje nastaví podle delší strany cíle a v případě potřeby se změní velikost.

Odstranit prokládání zdrojového videa

Odstraní prokládání dvou půlsnímků v každém snímku prokládaného videa.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online