Přehled funkcí | Photoshop na počítači (verze z října 2021)

Seznamte se s novými funkcemi a vylepšeními v aplikaci Photoshop ve verzi z října 2021 (23.0) a novější.

Photoshop na počítači | Další verze 2022

Photoshop na počítači 23.0 (verze z října 2022)

Vyzkoušet

Automatické výběry při umístění kurzoru

Automaticky vyberte část obrázku, když na ni umístíte ukazatel myši a kliknete. Tato funkce šetří čas při provádění složitých úprav a poskytuje rychlejší výsledky. 

Vyzkoušet

Sdílení komentářů

Rychle sdílejte své návrhy se spolupracovníky, aby si je mohli prohlížet a zadávat zpětnou vazbu přímo v aplikaci Photoshop, aniž byste museli aplikaci opustit.

Vyzkoušet

Vylepšená interoperabilita s aplikací Illustrator

Přesouvání obsahu mezi aplikacemi Illustrator a Photoshop je snadnější než kdy dříve. Snadno importujte vektorový obsah s barvami, tahy a vlastnostmi nebo importujte strukturu vrstev a vektorové masky. 

Vyzkoušet

Nové a vylepšené filtry Neural Filters

Vyzkoušejte celou řadu kreativních nápadů s novými filtry Neural Filters ve verzi beta, jako je Kombinátor krajin, Přenos barev a Harmonizace, které využívají technologii Adobe Sensei. 

Vyzkoušet

Další změny a vylepšení

Zlepšete své kreativní pracovní postupy pomocí zdokonalených přechodů, vylepšené funkci Exportovat jako a řady dalších vylepšení.

Automatické výběry při umístění kurzoru

Výběr objektu je nedílnou součástí běžných pracovních postupů aplikace Photoshop. V této verzi nabízí nástroj Výběr objektu nové funkce, které umožňují automaticky vybrat část obrázku, když na ně umístíte ukazatel myši a kliknete.

Nejnovější aktualizace nástroje Výběr objektu zrychluje a usnadňuje pracovní postupy pro kreativní tvorbu kompozic a retušování tím, že zlepšuje kvalitu funkcí náhledu a maskování pouhým kliknutím na požadovaný objekt.

Automatický výběr objektu při umístění kurzoru

Chcete-li provést automatický výběr při umístění kurzoru pomocí vylepšeného nástrojeVýběr objektu, postupujte následovně:

 1. Aktivujte nástroj Výběr objektu z některého z následujících umístění:
  1. Klikněte na ikonu Výběr objektu na panelu nástrojů na pracovní ploše.
  2. Zvolte možnost Vybrat > Vybrat a maskovat. V zobrazené pracovní ploše Vybrat a maskovat klikněte na ikonu Výběr objektu.
 2. V pruhu voleb v horní části pracovní plochy zvolte režim výběru – Obdélník nebo Laso.
 3. Umístěte kurzor na objekt v obrázku, který chcete vybrat. Aplikace Photoshop automaticky vybere objekt, když na něj umístíte ukazatel myši a kliknete.   
 4. (Volitelné) Výběr můžete dále zpřesnit pomocí voleb Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem, které naleznete v pruhu voleb.

Chcete-li provést více výběrů, můžete na klávesnici stisknout klávesu Shift (macOS) nebo Ctrl (Windows) a pokračovat ve vybírání. 

Dále můžete zvolit příkaz Vrstva > Maskovat všechny objekty a sledovat, jak aplikace Photoshop snadno vygeneruje masky pro všechny objekty detekované ve vrstvě jediným kliknutím.

Další informace získáte v tématu Rychlé výběry.

Sdílení komentářů

Využijte vylepšené možnosti, které vám umožní sdílet a přijímat zpětnou vazbu k návrhům, aniž byste museli opustit aplikaci Photoshop. Nyní můžete snadno sdílet cloudové dokumenty aplikace Photoshop se svými spolupracovníky a dalšími účastníky projektu a přidávat a přijímat zpětnou vazbu pomocí komentářů, kontextových špendlíků a poznámek. Nová funkce sdílení komentářů umožňuje:

 • spolupracovat s ostatními na cloudových dokumentech aplikace Photoshop,
 • zanechat komentáře a připomínky pro svou potřebu, abyste si je mohli později zkontrolovat,
 • vytvářet poznámky, které jako pedagog využijete při výuce, jak používat aplikaci Photoshop,
 • sdílet komentáře a zpětnou vazbu s ostatními.
Sdílení komentářů

Můžete vygenerovat a sdílet odkaz na dokumenty aplikace Photoshop, které mají ostatní okomentovat. Odkaz můžete zpřístupnit pouze lidem, kteří byli k dokumentu pozváni, nebo můžete zpřístupnit komentáře komukoli, kdo má odkaz k dispozici.

V aplikaci Photoshop můžete snadno zobrazit komentáře, špendlíky a poznámky. Tyto komentáře jsou aktualizovány v reálném čase. 

Další informace získáte v tématu Sdílení souborů a komentářů v aplikaci.

Vylepšená interoperabilita s aplikací Illustrator

Vylepšená interoperabilita mezi oblíbenými aplikacemi Illustrator a Photoshop umožňuje využívat interaktivitu a snadno přenášet soubory aplikace Illustrator s vrstvami, vektorovými tvary a cestami a vektorovými maskami do aplikace Photoshop, ve které je můžete dále upravovat a pracovat s nimi.

Vylepšená interoperabilita s aplikací Illustrator

Další informace najdete v tématu Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop.

Nové a vylepšené filtry Neural Filters

Filtry Neural Filters využívající technologii Adobe Sensei přinášejí nové a vylepšené přepracované filtry, které vám umožní prozkoumat řadu kreativních nápadů. Pomocí nových doporučených filtrů a filtrů ve verzi beta můžete v aplikaci Photoshop provádět úžasné úpravy.

Nové a vylepšené filtry Neural Filters

Pokud chcete v aplikaci Photoshop získat přístup k nové pracovní ploše Neural Filters, zvolte Filtr > Neural Filters.

V této verzi můžete použít následující nové filtry Neural Filters ve verzi beta:

 • Kombinátor krajin: Vytvořte novou krajinu smícháním různých obrázků krajiny dohromady.
 • Přenos barev : Kreativně přeneste paletu barev z jednoho obrázku do druhého.
 • Harmonizace: Slaďte barvu a světlost jedné vrstvy s druhou vrstvou a vytvořte tak bezchybnou kompozici.

Dále byly vylepšeny filtry ve verzi beta Kolorovat a Superlupa, které byly povýšeny do seznamu doporučených filtrů Neural Filters. Další informace získáte v těchto tématech:

Další změny a vylepšení

Další pluginy

Nová technologie UXP (Unified eXtensibility Platform) služby Creative Cloud je sdílená technologická platforma poskytující jednotný a moderní modul jazyka JavaScript, který je výkonnější, spolehlivější a bezpečnější. Na této nové platformě nadále staví noví partneři, jako je společnost Globaledit a jejich software pro správu digitálních zdrojů (DAM) pro podnikové kreativní pracovní postupy, nebo společnost Smartsheet vyvíjející řešení pro pracovní spolupráci.

Další pluginy

Chcete-li si nainstalovat pluginy, které zefektivní vaše kreativní pracovní postupy, vyberte v pracovní ploše aplikace Photoshop možnost Pluginy > Prozkoumat pluginy a procházejte nové pluginy na webu Creative Cloud Marketplace

Objevte nové moduly plug-in třetích stran v počítačové aplikaci Creative Cloud, které můžete okamžitě nainstalovat a používat v aplikaci Photoshop, včetně následujících:

 • Easy Panel
 • Pro Stacker
 • Re-Touch by FX-Ray
 • APF-R

Další informace získáte v těchto tématech:

Vylepšená správa barev a možnosti HDR

Aplikace Photoshop nyní podporuje monitory Apple Pro Display XDR, abyste si své návrhy mohli prohlédnout v plném, vysokém dynamickém rozsahu. Kromě monitorů Apple Pro Display XDR jsou displejem XDR vybaveny také nově vydané modely notebooků Macbook Pro 14" a 16". Díky tomu si můžete užít bohatší zobrazení barev: černá je temnější, bílá jasnější a všechny barvy mezi nimi vypadají více jako ve skutečném světě. 

Vylepšená správa barev a možnosti HDR

Sjednocený textový modul

sjednocený textový modul

Sjednocený textový modul nahrazuje starší textové moduly a nabízí pokročilé typografické funkce pro mezinárodní jazyky a písma po celém světě, včetně arabštiny, hebrejštiny, indických písem, japonštiny, čínštiny a korejštiny. Díky sjednocenému textovému modulu budou všechny pokročilé typografické funkce automaticky dostupné a seskupené na panelu Vlastnosti textu aplikace Photoshop.

Mezi hlavní vylepšení patří:

 • Vylepšené tvarování textu pro arabštinu, hebrejštinu a všechna písma, která nevycházejí z latinky.
 • Vylepšená podpora obousměrného textu.
 • Konsolidované pokročilé typografické funkce se nyní nacházejí na panelu Vlastnosti textových vrstev.
Sjednocený textový modul

Další informace získáte v tématu Sjednocený textový modul pro asijská písma.

Moderní filtr Olejová malba

Znovu jsme implementovali náš filtr Olejová malba využívající GPU pro macOS i Windows.  Tato verze přidává novou podporu pro grafické procesory kompatibilní s rozhraním DirectX/Metal a již nespoléhá na podsystém OpenCL v počítači.

Chcete-li získat přístup k filtru Olejová malba, přejděte do nabídky Filtr > Stylizace > Olejová malba a v otevřeném dialogovém okně Olejová malba nastavte vlastnosti filtru.

Moderní filtr Olejová malba v aplikaci Photoshop

Pro lepší výkon při použití filtru Olejová malba přejděte do nabídky Předvolby > Výkon a povolte možnost Používat grafický procesor. Vypněte náhled, aby filtr lépe reagoval při práci s velmi velkými obrázky.

Další informace o filtrech v aplikaci Photoshop získáte v tématuZáklady používání filtrů.

Vylepšený nástroj Přechod

Díky novým možnostem interpolace budou nyní přechody vypadat čistěji, jasněji a lépe než dříve! V této verzi si můžete vyzkoušet moderní nástroj Přechod a metody interpolace přechodů, které nabízejí větší kontrolu nad tvorbou krásných a hladších přechodů. Přechody budou mít přirozenější prolínání a budou vypadat více jako přechody, které vidíte ve fyzickém světě (jako například nebe při západu nebo východu slunce). Můžete také přidat, přesunout, upravit a odebrat zarážku barvy a změnit umístění ovládacího prvku přechodu.

Klasická interpolace

Klasická interpolace v aplikaci Photoshop

Perceptuální interpolace

Perceptuální interpolace v aplikaci Photoshop

Lineární interpolace

Lineární interpolace v aplikaci Photoshop

Nyní můžete pracovat se třemi typy přechodů:

 • Klasický režim: Toto nastavení zachovává způsob, jakým aplikace Photoshop zobrazovala přechody v minulých letech.
 • Perceptuální režim: Toto nastavení bude zobrazovat přechody nejpřesněji k tomu, jak lidé vnímají prolínání světla ve fyzickém světě. Jde o nové výchozí nastavení v aplikaci Photoshop na počítači a na iPadu.
 • Lineární režim: Toto nastavení se často používá v jiných aplikacích, včetně aplikace Illustrator, a také zobrazí přechody blíže k tomu, jak vypadá přirozené světlo. Odborníci na barvy vědí, že v určitých prostorech poskytuje lineární režim variabilnější výsledky.

Další informace najdete v tématu Interpolace přechodu.

Vylepšená funkce Exportovat jako

V této verzi je funkce Exportovat jako rychlejší než kdy jindy. Můžete provádět souběžné porovnání s původním souborem. Funkce Exportovat jako, která byla dříve k dispozici na počítačích Macintosh M1, je nyní výchozí ve všech desktopových operačních systémech, a to s následujícími vylepšeními:

 • Rychlejší než kdy dříve a postavená na nové sadě exportních rozhraní API

 • Lepší zpracování barevných profilů

 • Nové chování při náhledu vrstev

 • Porovnání jednotlivých nastavení exportu vedle sebe

Vylepšená funkce Exportovat jako

Další informace získáte v tématu Export souborů v aplikaci Photoshop.

Iniciativa Content Authenticity Initiative

S potěšením oznamujeme milionům kreativních zákazníků společnosti Adobe, že tato verze aplikace Photoshop přináší funkci Pověření k obsahu ve verzi beta s přístupem k několika funkcím a pracovním postupům. Tímto jsme učinili další krok na cestě za autenticitou obsahu, což je nový způsob, jakým společnost Adobe poskytuje a vyhodnocuje původ a atribuci digitálního obsahu.

Pověření k obsahu (beta) je vyvíjená funkce v aplikaci Adobe Photoshop, která (je-li povolena) shromažďuje informace o úpravách, aktivitách a atributech spojených s rozpracovaným obsahem. Tyto údaje jsou zaznamenány jako údaje o atribuci a historii chránící proti padělání (tzv. pověření k obsahu), které tvůrci při exportu připojují k hotovému obsahu.

Další informace najdete v tématu Informace o pověření k obsahu.

Konec podpory pro zařízení Surface Dial

Z technických důvodů již aplikace Photoshop verze 23.0 a vyšší nebude podporovat zařízení Microsoft Surface Dial.

Další informace naleznete v tématu Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop.

Zastaralé 3D funkce

Z technických důvodů nebude sada 3D funkcí aplikace Photoshop spolehlivě fungovat v moderních operačních systémech a proto začínáme proces odstraňování těchto funkcí. 

Další informace najdete v tématu Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Nově přidané fotoaparáty a objektivy najdete níže v úplném seznamu podporovaných profilů:

Opravené problémy nahlášené zákazníky

Podrobné informace naleznete v tématu Opravené problémy v aplikaci Photoshop.

Známé problémy

Podrobné informace naleznete v tématu Známé problémy v aplikaci Photoshop.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.