Používání filtrů

Filtry můžete používat k vyčištění nebo retušování fotografií, aplikování speciálních uměleckých efektů, které dodají obrazu vzhled skici nebo impresionistické malby nebo k vytvoření jedinečných transformací s použitím deformací a světelných efektů. Filtry dodávané Adobe se objeví v nabídce Filtr. Některé filtry od vývojářů z jiných společností jsou dostupné jako zásuvné moduly. Po nainstalování se tyto zásuvné moduly filtrů objeví na konci nabídky Filtr.

Inteligentní filtry, aplikované na inteligentní objekty, umožňují použít filtry nedestruktivně. Inteligentní filtry jsou uložené jako efekty vrstev v panelu Vrstvy a kdykoliv lze změnit jejich nastavení, které se aplikuje na původní obrazová data, obsažená v inteligentním objektu. Další informace o efektech inteligentních filtrů a nedestruktivních úpravách viz Nedestruktivní úpravy.

Chcete‑li použít filtr, vyberte odpovídající příkaz z podnabídky v nabídce Filtr. Při výběru filtrů vám mohou pomoci tato pravidla:

 • Filtry se aplikují na aktivní viditelnou vrstvu nebo výběr.

 • U obrázků s 8 bity na kanál lze většinu filtrů aplikovat souhrnně pomocí Galerie filtrů. Všechny filtry se dají aplikovat i samostatně.

 • Filtry není možné aplikovat na obrázky v režimu bitové mapy nebo s indexovanými barvami.

 • Některé filtry fungují pouze v obrázcích v režimu RGB.

 • Všechny filtry se dají aplikovat na 8bitové obrázky.

 • Na 16bitové obrázky lze aplikovat následující filtry: Zkapalnění, Úběžný bod, Rozostření s průměrováním, Rozostřit, Rozostřit více, Rozostření rámečku, Gaussovské rozostření, Rozostření objektivu, Rozmáznout, Kruhové rozostření, Rozostření povrchu, Rozostření tvaru, Korekce objektivu, Přidat šum, Vyhladit, Prach a škrábance, Medián, Potlačit šum, Vlákna, Oblaka, Odečíst oblaka, Odlesk objektivu, Zostřit, Zostřit obrysy, Zostřit více, Chytré zostření, Doostřit, Reliéf, Hledat obrysy, Solarizace, Odstranit prokládání, NTSC barvy, Jiný, Horní propust, Maximum, Minimum a Posun.

 • Na 32bitové obrázky lze aplikovat následující filtry: Rozostření s průměrováním, Rozostření rámečku, Gaussovské rozostření, Rozmáznutí, Kruhové rozostření, Rozostření tvaru, Rozostření povrchu, Přidat šum, Oblaka, Odlesk objektivu, Chytré zostření, Doostřit, Odstranit prokládání, Barvy NTSC, Reliéf, Horní propust, Maximum, Minimum a Posun.

 • Některé filtry se zpracovávají výhradně v paměti RAM. Pokud nemáte dostatek dostupné paměti RAM pro zpracování efektu filtru, můžete dostat chybovou zprávu.

Aplikování filtru z nabídky Filtr

Filtr můžete aplikovat na aktivní vrstvu nebo na inteligentní objekt. Filtry aplikované na inteligentní objekt jsou nedestruktivní a jejich nastavení lze kdykoli změnit.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete‑li filtr aplikovat na celou vrstvu, musí být tato vrstva aktivní nebo vybraná.

  • Chcete‑li filtr aplikovat na určitou oblast vrstvy, vyberte tuto oblast.

  • Chcete-li filtr aplikovat nedestruktivně, abyste mohli později změnit jeho nastavení, vyberte inteligentní objekt s obsahem, na který chcete filtr aplikovat.

 2. Zvolte filtr z podnabídek v nabídce Filtr.

  Pokud se neobjeví žádné dialogové okno, efekt filtru se přímo aplikuje.

 3. Pokud se objeví dialogové okno nebo Galerie filtrů, zadejte hodnoty nebo nastavte volby, a pak klepněte na OK.

Poznámka:

Aplikování filtrů na velké obrazy může trvat dost dlouho, ale náhled efektu si můžete prohlédnout v dialogovém okně filtru. Táhněte v okně náhledu, abyste do okna dostali určitou oblast obrazu. V některých filtrech můžete nastavit střed náhledu klepnutím do obrazu. Pohled můžete přiblížit nebo oddálit kliknutím na tlačítka + nebo – pod oknem náhledu.

Galerie filtrů posyktuje náhled pro mnoho filtrů speciálních efektů. Můžete aplikovat více filtrů, zapnout nebo vypnout efekt filtru, obnovit volby filtru a změnit pořadí, ve kterém se filtry aplikují. Když jste s náhledem spokojeni, můžete je pak aplikovat na obraz. Ne všechny filtry z nabídky Filtr jsou dostupné v Galerii filtrů.

Dialogové okno Galerie filtrů
Dialogové okno Galerie filtrů

A. Náhled B. Kategorie filtrů C. Miniatura vybraného filtru D. Zobrazit/skrýt miniatury filtrů E. Rozbalovací nabídka filtrů F. Volby pro vybraný filtr G. Seznam efektů filtrů, které se mají aplikovat nebo uspořádat H. Efekt filtru je vybraný, ale není aplikovaný I. Efekty filtru se aplikují souhrnně, ale nejsou vybrané J. Skrytý efekt filtru 
 1. Zvolte Filtr > Galerie filtrů. Klikněte na název kategorie filtrů, abyste zobrazili miniatury efektů dostupných filtrů.

Zvětšení nebo zmenšení měřítka náhledu

 1. Klikněte na tlačítko + nebo – pod oblastí náhledu nebo zvolte zvětšení v procentech.

Zobrazení jiné oblasti v náhledu

 1. Táhněte v oblasti náhledu nástrojem ručička.

Skrytí miniatur filtrů

 1. Nahoře v galerii klepněte na tlačítko Zobrazit/skrýt .

Efekty filtrů se aplikují v pořadí, ve kterém je vyberete. Po aplikování filtrů je můžete uspořádat přetažením názvu filtru na jiné místo v seznamu aplikovaných filtrů. Změna pořadí efektů filtrů může dramaticky změnit vzhled obrazu. Kliknutím na ikonu oka  vedle filtru skryjete efekt v náhledu. Aplikované filtry můžete také smazat – vyber filtr a klikněte na ikonu Odstranit vrstvu .

Poznámka:

Abyste ušetřili čas při zkoušení různých filtrů, vyberte si k experimentování jen malou reprezentativní část obrazu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete‑li filtr aplikovat na celou vrstvu, musí být tato vrstva aktivní nebo vybraná.

  • Chcete‑li filtr aplikovat na určitou oblast vrstvy, vyberte tuto oblast.

  • Chcete-li filtr aplikovat nedestruktivně, abyste mohli později změnit jeho nastavení, vyberte inteligentní objekt s obsahem, na který chcete filtr aplikovat.

 2. Zvolte Filtr > Galerie filtrů.
 3. Kliknutím na název filtru přidejte první filtr. Možná budete muset klepnout na dolů obrácený trojúhelník vedle kategorie filtrů, abyste viděli úplný seznam filtrů. Po přidání se filtr objeví v seznamu aplikovaných filtrů v pravém dolním rohu dialogového okna Galerie filtrů.
 4. Zadejte hodnoty nebo vyberte volby pro filtr, který jste vybrali.
 5. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li filtry aplikovat souhrnně, klikněte na ikonu Nová vrstva efektu  a zvolte další filtr, který chcete aplikovat. Opakováním tohoto postupu přidávejte další filtry.

  • Chcete-li změnit pořadí aplikovaných filtrů, přetáhněte filtr do nové polohy v seznamu aplikovaných filtrů v pravém dolním rohu dialogového okna Galerie filtrů.

  • Chcete-li aplikované filtry odstranit, vyberte filtr v seznamu aplikovaných filtrů a klikněte na ikonu Odstranit vrstvu .

 6. Až budete spokojeni s výsledky, klikněte na OK.

Prolnutí a zeslabení efektů filtrů

Příkaz Zeslabit změní krytí a režim prolnutí libovolného filtru, nástroje pro malování, vymazání nebo nastavení barev. Režimy prolnutí příkazu Zeslabit jsou podmnožinou režimů, které jsou k dispozici ve volbách nástrojů pro malování a úpravy (bez režimů Zezadu a Vymazat). Aplikování příkazu Zeslabit je podobné, jako když aplikujete filtr na samostatnou vrstvu, a pak nastavíte krytí a režim prolnutí této vrstvy.

Poznámka:

Pomocí příkazu Zeslabit můžete upravovat i efekty vytvořené příkazem Zkapalnění nebo pomocí filtrů Tahy štětce.

 1. Na obraz nebo výběr aplikujte filtr, nástroj pro malování nebo nastavení barev.
 2. Zvolte Úpravy > Zeslabit. Chcete‑li zobrazit náhled efektu, vyberte volbu Náhled.
 3. Přetažením jezdce nastavte krytí od 0 % (průhledné) do 100 %.
 4. Zvolte režim prolnutí z nabídky Režim.

  Poznámka:

  Režimy prolnutí Zesvětlit barvy, Ztmavit barvy, Zesvětlit, Ztmavit, Rozdíl a Vyloučit nelze použít pro obrazy v režimu Lab.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Tipy pro vytváření speciálních efektů

Vytváření okrajových efektů

K úpravě okrajů efektu aplikovaného pouze na část obrazu můžete použít různé postupy. Chcete‑li nechat ostré okraje, prostě jen aplikujte filtr. Chcete‑li okraje změkčit, prolněte okraje výběru, a pak aplikujte filtr. Abyste dosáhli efektu průhlednosti, aplikujte filtr a pak pomocí příkazu Zeslabit nastavte režim prolnutí a krytí výběru.

Aplikování filtru na vrstvu

Filtry můžete aplikovat na jednotlivé vrstvy nebo na několik vrstev po sobě, abyste efekt zvýraznili. Aby filtr vrstvu změnil, musí být vrstva viditelná a musí obsahovat obrazové body – například vyplněné neutrální barvou.

Aplikování filtrů na jednotlivé kanály

Filtr můžete aplikovat na jeden kanál obrazu, ale můžete také aplikovat různé efekty na jednotlivé barevné kanály nebo na ně aplikovat stejný filtr, ale s různým nastavením.

Vytváření pozadí

Aplikováním efektů na tvary v plných barvách nebo ve stupních šedi můžete vytvářet rozmanitá pozadí a textury. Tyto textury pak můžete rozmazat. Přestože některé filtry (například Sklo) mají jen malý nebo žádný viditelný efekt při použití na jednobarevné plochy, jiné vytvářejí zajímavé efekty.

Kombinování více efektů s maskami nebo duplikovanými obrázky

Použití masek pro vytváření výběrů vám umožní lepší kontrolu přechodu z jednoho efektu do jiného. Můžete například aplikovat filtr na výběr vytvořený pomocí masky.

Můžete také použít nástroj štětec historie k malování efektem filtru na část obrazu. Nejdříve aplikujte filtr na celý obraz. Poté se pomocí panelu Historie vraťte do stavu obrazu před aplikováním filtru a klepnutím na zásobník v levé části stavu historie nastavte zdroj štětce historie na filtrovaný stav. Pak malujte v obraze.

Zlepšení kvality a konzistence obrázků

Můžete zakrýt chyby originálu, změnit nebo vylepšit obrazy, nebo vytvořit spojitost mezi obrazy aplikováním stejného efektu na každý z nich. Použijte panel Akce pro záznam postupu při úpravách jednoho obrazu, a pak tuto akci aplikujte na ostatní obrazy.

Zvýšení výkonu při práci s filtry

Některé filtry mohou vyžadovat hodně paměti, zejména když se aplikují na obraz ve vysokém rozlišení.

 1. Rychlost práce s filtry můžete zlepšit libovolným z následujících úkonů:
  • Filtry a nastavení nejdříve vyzkoušejte na malé části obrazu.

  • Pokud je obraz příliš velký a máte problémy s nedostatkem paměti, aplikujte efekt na jednotlivé kanály – například do každého RGB kanálu zvlášť. (Pro některé filtry vytvoří tento postup jiný efekt než při aplikování filtru na složený kanál, zejména když filtr modifikuje obrazové body náhodně.)

  • Před použitím filtru uvolněte paměť pomocí příkazu Vyčistit.

  • Přidělte aplikaci Photoshop více paměti RAM. Pokud je to nezbytné, ukončete jiné aplikace, abyste uvolnili více paměti pro Photoshop.

  • Zkuste změnit nastavení, aby se urychlilo aplikování filtrů náročných na paměť, jako jsou například filtry Světelné efekty, Vystřižení, Mozaikové okno, Chróm, Zvlnění, Postřik, Nastříkané tahy a Sklo. (Například u filtru Mozaikové okno zvětšete velikost buňky. U filtru Vystřižení zvyšte hodnotu pro Zjednodušení okrajů, snižte hodnotu pro Věrnost okrajů nebo proveďte obojí.)

  • Pokud budete výsledný obraz tisknout na černobílé tiskárně, převeďte před aplikováním filtru kopii obrazu do režimu stupně šedi. Aplikování filtru na barevný obraz a jeho následné převedení na obraz ve stupních šedi ale nemusí vést ke stejným výsledkům jako použití filtru přímo na obraz ve stupních šedi.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online