Příručka uživatele Zrušit

Informace o pověření k obsahu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

  Vyzkoušejte funkce aplikace Photoshop ve verzi beta ještě dnes!
Funkce ve verzi beta jsou nyní k dispozici pro vývoj, testování a zpětnou vazbu. Nápovědu naleznete v komunitě beta verze aplikace Adobe Photoshop.

Co je funkce Pověření k obsahu (beta)?
Aktualizováno ve verzi z dubna 2022

Pověření k obsahu (beta) je vyvíjená funkce v aplikaci Adobe Photoshop, která (je-li povolena) shromažďuje informace o úpravách, aktivitách a autorství spojené s rozpracovaným obsahem. Při exportu jsou tyto údaje zaznamenány jako údaje o autorství a historii chránící proti padělání (tzv. pověření k obsahu), které tvůrci připojují k hotovému obsahu.

Tato funkce je v souladu s připravovaným standardem C2PA, který má zajistit dohledání digitálního původu na internetu. Vytváří otevřený formát pro sdílení informací o identitě tvůrce a zdrojích a nástrojích použitých k tvorbě obsahu. Tyto údaje v konečném důsledku poskytují užitečné informace o autorství pro publikum, jakmile tvůrce obrázek nasdílí nebo zveřejní.

Funkce Pověření k obsahu (beta) je součástí rozvíjejícího se ekosystému technologií dostupných prostřednictvím iniciativy Content Authenticity Initiative (CAI). Společnost Adobe a dalších více než 700 členů iniciativy CAI se snaží o obnovení důvěry na internetu díky vytvoření standardního způsobu sdílení vizuálního obsahu bez ztráty klíčových kontextových detailů, které lze shrnout slovy „kdo, kdy a jak“. Kromě iniciativy CAI společnost Adobe také spoluzaložila organizaci pro vývoj standardů Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), která vyvíjí otevřený globální standard pro sdílení těchto informací na různých platformách a webech.

Dubnová aktualizace aplikace Photoshop bude první významnou implementací nově vydané specifikace 1.0 standardu C2PA. Funkce Pověření k obsahu (beta) bude spolupracovat s produkty dalších členů uvedených organizací, včetně softwaru, hardwarových zařízení, publikačních systémů a mediálních platforem.

Tato aktualizace má vliv na existující snímky a obrázky používající funkci Pověření k obsahu (beta) v aplikaci Photoshop:

 • Údaje funkce Pověření k obsahu (beta) vytvořené před touto aktualizací nebudou plně kompatibilní se standardem C2PA 1.0.
 • Pokud už byly údaje exportovány a připojeny k obrázku, budeme podporovat starší web služby Veirfy, který bude kontrolovat a porovnávat obrázky jako obvykle.
 • Pokud obrázek ještě nebyl exportován a podepsán, budou veškeré rozpracované údaje funkce Pověření k obsahu (beta) po aktualizaci ztraceny. Uživatelům, kteří budou pokračovat v práci na těchto dokumentech po aktualizaci a připojí pověření k obsahu, se v exportovaných obrázcích zobrazí upozornění.
 • Údaje funkce Pověření k obsahu (beta) vytvořené po této aktualizaci budou kompatibilní se standardem C2PA 1.0 a bude je možné používat běžným způsobem.

Další informace o iniciativě CAI (Content Authenticity Initiative) najdete na webu contentauthenticity.org.

Poznámka:

Funkce Pověření k obsahu (beta) je v současné době k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině a japonštině.

Proč používat Pověření k obsahu (beta)?

Funkce Pověření k obsahu (beta) v aplikaci Photoshopu je součástí širšího projektu nazvaného Content Authenticity Initiative (CAI).CAI je komunita tvůrců, technologů, novinářů, aktivistů a pedagogů, která se pod vedením společnosti Adobe zaměřuje na řešení digitálních dezinformací prostřednictvím otevřeného, rozšiřitelného přístupu k zaznamenávání, úpravám a publikování obsahu s uvedením původu a autorství.

Kdy používat Pověření k obsahu (beta)?

Funkce Pověření k obsahu (beta) je nejužitečnější pro tvůrce, kteří chtějí sledovat atribuce a zajistit vrstvu transparentnosti pro své publikum. Tuto funkci mohou používat příležitostní i profesionální umělci, kteří chtějí zajistit vrstvu důvěryhodnosti pro některé z následujících účelů:

 • Přiřazení tvůrce –Tvůrci můžou pomocí funkce Pověření k obsahu (beta) zaznamenat proces úprav a přidat ke své práci úpravy a přiznání autorství, aby je mohli sdílet se svými diváky. Tato funkce také zajišťuje, že při publikování a sdílení díla bude jasně deklarováno jejich autorství.

Behance podporuje Pověření k obsahu (beta) v prohlížeči jednotlivých obrázků, kde mohou tvůrci se svými díly zobrazovat údaje o pověření k obsahu. Diváci mohou také zkontrolovat historii digitálního přiřazení tvůrčí práce a prozkoumat tyto informace ve službě Verify.

 • Fotožurnalistika – Fotografové mohou zaznamenávat podrobnosti o úpravách, historii snímků a atribuci a sdílet je se svým publikem. Podívejte se na naši případovou studii, která demonstruje komplexní systém Pověření k obsahu (beta)
 • NFT – Kupující a prodávající uměleckých děl s nezaměnitelným tokenem (NFT) mohou funkci Pověření k obsahu (beta) využít k tomu, aby si prohlédli historii a atribuci uměleckého díla předtím, než bylo přidáno do blockchainu. 

Přečtěte si další informace o datových zdrojích a tokenech pro NFT a o tom, jak přidat adresu kryptoměny do funkce Pověření k obsahu (beta)

Používání funkce Pověření k obsahu (beta) v aplikaci Photoshop

Povolení a přihlášení k funkci Pověření k obsahu (beta)

 1. Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte do nabídky Předvolby > Historie a pověření k obsahu a vyberte možnost Pověření k obsahu (beta).

  Poznámka:

  Funkce Pověření k obsahu (beta) připojí k obrázku pověření k obsahu pouze v případě, že uživatel tuto funkci výslovně povolí a rozhodne se příslušné informace připojit při exportu.

 2. Jestliže chcete upravit nastavení funkce Pověření k obsahu (beta), přejděte do nabídky Okna > Pověření k obsahu (beta). V nabídce panelů by se měla zobrazit tato ikona. V tomto panelu můžete vybrat, jaké informace o obsahu chcete k dílu připojit.

Zobrazení náhledu Pověření k obsahu (beta)

Buď použijte ikonu Pověření k obsahu (beta) v nabídce panelů, nebo přejděte do nabídky Okna > Pověření k obsahu (beta) a vyberte možnost Náhled. Zobrazí se následující možnosti:

 • Produced by (Vytvořil): Zvolený název osoby nebo subjektu, který obsah exportoval.
 • Produced with (Vytvořeno v): Aplikace použitá k vytvoření díla.
 • Edits and activity (Úpravy a aktivita): Akce, které tvůrce provedl s obsahem.
 • Signed by (Podepsáno): Organizace, která si nárokuje pověření k obsahu.
 • Signed on (Datum podpisu): Datum podpisu obsahu.

Export obsahu s připojenými údaji funkce Pověření k obsahu (beta)

Přejděte na Soubor > Exportovat > Exportovat jako a výběrem možnosti Připojit k obrázku připojte údaje funkce Pověření k obsahu (beta) ke svému dílu.

Přetažení a zobrazení dat ve službách Verify a Behance

Verify

Přetažením souboru na stránku služby Verify si můžete zobrazit pověření k obsahu obrázku zahrnující údaje o úpravách a aktivitách, výrobci a podepisující entitě. 

Vyzkoušejte službu Verify.

Behance

Behance je přední online platforma pro vystavování a objevování tvůrčích děl. Příležitostní i profesionální umělci mohou na této platformě spolu se svými kreativními díly uvádět i pověření k obsahu.

Podívejte se na Behance.

Podporované typy souborů

Funkce Pověření k obsahu (beta) podporuje v této verzi beta export souborů pouze ve formátech JPG a PNG.

Známé problémy s funkcí Pověření obsahu

Funkce Pověření k obsahu (beta) je stále ve vývoji, takže v aplikaci Photoshop zatím nejsou plně podporovány následující možnosti:

Problém

Řešení

Pluginy a skripty třetích stran
 

Zobrazí se upozornění na zřeknutí se odpovědnosti týkající se vašich obrázků s pověřením k obsahu s oznámením, že byly použity nepodporované akce. Nechcete-li, aby se toto upozornění zobrazilo, dokončete jakoukoli práci s funkcí Pověření k obsahu bez použití skriptů třetích stran. 

Pracovní postupy pro více zařízení a více uživatelů 

Dokončete všechny akce funkce Pověření k obsahu na stejném zařízení a se stejným uživatelským účtem.

Obrázky vytvořené pomocí verzí funkce Pověření k obsahu kompatibilních se standardem C2PA verze nižší než 1.0

Chcete-li pokračovat v používání funkce Pověření k obsahu, použijte obrázky vytvořené pomocí funkce Pověření k obsahu z května 2022 nebo novější.

Starší obrázky s pověřením k obsahu bude stále možné zobrazit v paralelní verzi služby Verify.

Offline export

Před exportem se připojte k internetu. 

Export vrstev a návrhových ploch 

Exportujte výstup jako dokument, nikoli jako vrstvy nebo návrhové plochy.

Společné úpravy a spolupráce 

Ujistěte se, že uživatel, který obrázek exportuje, je ten, jehož jméno a další informace o autorství mají být zapečetěny pomocí pověření k obsahu.

Extrémně velké soubory 

Probíhají další vylepšení výkonu pro práci s velkými soubory. Pokud máte problémy s formátem PNG, zkuste použít formát JPEG.

Jestliže se zobrazí následující zpráva, je pravděpodobné, že soubor je příliš velký.

Extrémně velké soubory

Uživatelé počítačů Mac nemohou po načtení otevřít Pověření k obsahu 

Při prvním načtení aplikace Photoshop se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda má nástroj cai-helper přístup ke složce dokumentů.

cai-helper

Pokud jste tento přístup nepovolili, budete muset přejít do nabídky Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí > Soubory a složky > cai-helper a povolit přístup ke složce zaškrtnutím příslušných položek.

Povolení přístupu pro nástroj cai-helper

Jazyková podpora pro jiné jazyky než angličtinu, němčinu, francouzštinu a japonštinu

Pokud je to možné, nastavte jako výchozí anglickou verzi. Další jazyky budou brzy k dispozici!

Uživatelé plánu pro vzdělávací instituce nemají přístup 

V beta verzi nemají uživatelé plánu pro vzdělávací instituce k této funkci přístup. Plánujeme podporu, jakmile bude funkce Pověření k obsahu obecně dostupná.

Chybí v publikovaném obsahu pověření k obsahu?

Mnoho digitálních aplikací a nástrojů při načítání nebo publikování obrázku vymaže metadata obrázku, včetně informací funkce Pověření k obsahu (beta). Pokud po publikování online zjistíte, že pověření k obsahu obrázku chybí, je to pravděpodobně proto, že příslušná aplikace ještě nepodporuje funkci Pověření k obsahu (beta).

Minimální a doporučené systémové požadavky pro funkci Pověření k obsahu (beta)

 • Připojení k internetu  
 • Předplatné služby Creative Cloud nebo aplikace Photoshop
 • Procesory  
  • Mac Intel/ARM; Windows Intel  
 • Operační systémy   
  • Mac 10.15.7, 11 nebo novější  
  • Windows 10 (64bitová) verze 1809 nebo novější 
 • Podporované prohlížeče
  • Dvě nejnovější verze těchto prohlížečů pro Mac PC: Chrome, Firefox 
  • Tyto verze závisí na operačním systému vašeho zařízení
   • Pouze Mac: Safari
   • Pouze PC: Microsoft Edge  
 • Správci systému: Systém musí mít přístup k těmto koncovým bodům: cai.adobe.io a cai-identity.adobe.io.

Další informace naleznete v tématech popisujících systémové požadavky a známé problémy s aplikací Photoshop.  

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace v komunitě beta verze aplikace Adobe Photoshop. Vašeho názoru si ceníme!

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.