Příručka uživatele Zrušit

Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

 Vyzkoušejte funkce beta verze dostupné v aplikaci Photoshop pro počítače!
Některé funkce beta verze jsou nyní k dispozici pro vývoj, testování a zpětnou vazbu v aplikaci Photoshop pro počítače.

Další nápovědu naleznete v komunitě beta verze aplikace Adobe Photoshop.

Co jsou pověření k obsahu?

Pověření k obsahu umožňují tvůrcům připojit ke svému obsahu při exportu nebo stahování další informace. Připojením těchto informací můžou tvůrci získat větší uznání za svou práci, spojit se s uživateli online a zvýšit transparentnost pro své publikum. Chcete-li získat další informace o pověřeních k obsahu a o tom, proč byste je měli zahrnout do svých děl, přečtěte si téma Přehled pověření k obsahu  

Používání pověření k obsahu v aplikaci Photoshop

Povolení pověření k obsahu

 1. Chcete-li povolit a začít nahrávat pověření k obsahu pro svůj dokument, přejděte do nabídky Okna > Pověření k obsahu (beta). Měl by se zobrazit panel, kde můžete kliknutím na tlačítko Povolit pověření k obsahu zobrazit další nastavení. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na libovolnou kartu otevřeného dokumentu a vybrat možnost Povolit pověření k obsahu.

 2. Pověření k obsahu můžete také ve výchozím nastavení povolit pro všechny nové dokumenty nebo pro dokumenty s existujícími pověřeními k obsahu tak, že přejdete do nabídky Předvolby > Historie a pověření k obsahu > Pověření k obsahu: nastavení dokumentů. Doporučujeme vybrat možnost Povolit pro nové a uložené dokumenty s pověřeními k obsahu, aby bylo zajištěno, že úpravy a akce provedené při vytváření obsahu budou zachyceny od začátku do konce. Tímto způsobem, pokud tyto informace zahrnete do pověření k obsahu, budou pro uživatele, kteří si váš obsah prohlížejí, co nejúplnější a nejužitečnější.

  Poznámka:

  Pověření k obsahu je k obrázku připojeno pouze tehdy, pokud jsou pověření k obsahu povolena v souvisejícím dokumentu a pokud se při exportu obrázku v nabídce Soubor > Exportovat > Exportovat jako rozhodnete připojit nebo publikovat pověření k obsahu.

 3. Chcete-li upravit informace, které chcete zahrnout do pověření k obsahu jednotlivých dokumentů, přejděte do nabídky Okna > Pověření k obsahu (beta) a vyberte požadované informace na zobrazeném panelu nastavení Pověření k obsahu (beta).

Zobrazení náhledu pověření k obsahu

Přidružené pověření k obsahu jednotlivých dokumentů lze před exportem zobrazit pomocí ikony Pověření k obsahu v nabídce panelů nebo výběrem nabídky Okna > Pověření k obsahu (beta) zobrazte panel nastavení Pověření k obsahu (beta) a vyberte možnost Náhled.

Na základě vašich nastavení se zobrazí následující informace:

 • Producer (Tvůrce): jméno uvedené ve vašem účtu Adobe.
 • Produced with (Vytvořeno v): Aplikace nebo zařízení použité k vytvoření výsledného obrázku.
 • Edits and activity (Úpravy a aktivita): Úpravy a zpracování provedené za účelem vytvoření výsledného obrázku.
 • Assets (Aktiva): Další části obsahu použité k vytvoření výsledného obrázku.
 • Signed by (Podepsáno): Organizace odpovědná za vydání pověření k obsahu a platný záznam informací v něm obsažených.

Export díla s pověřením k obsahu

Až budete připraveni exportovat své dílo s připojeným pověřením k obsahu, přejděte na Soubor > Exportovat > Exportovat jako a zkontrolujte nastavení exportu. V části Pověření k obsahu (beta) můžete zvolit, jak chcete do exportovaného obrázku zahrnout pověření k obsahu:

 • Publikovat do cloudu funkce Pověření k obsahu: Při použití této možnosti je velikost souboru menší a zvýší se odolnost pověření k obsahu k vašemu souboru. Pokud by pověření k obsahu bylo z obsahu někdy odstraněno, lze jej obnovit pomocí možnosti Ověřit. V části Ověřit se vaše publikované pověření k obsahu může zobrazit jako možná shoda s obsahem, který je vizuálně podobný vašemu.
  • Cloud funkce Pověření k obsahu společnosti Adobe je veřejné trvalé úložiště pro vaše pověření k obsahu, oddělené od cloudového úložiště souborů, které je součástí vašeho plánu Adobe.
  • Pokud po publikování online zjistíte, že u vašeho obsahu chybí pověření k obsahu, je pravděpodobné, že platforma pro publikování ještě pověření k obsahu nepodporuje. Pokud své pověření k obsahu publikujete v cloudu funkce Pověření k obsahu, lze je obnovit pomocí funkce Ověřit
 • Připojit k souboru: Při použití této možnosti pověření k obsahu přímo připojíte k exportovanému souboru JPG nebo PNG. Tím se zvětší velikost souboru, ale u vašeho pověření k obsahu bude zachována vyšší míra soukromí. Připojená pověření k obsahu jsou méně odolná a při publikování nebo sdílení online mohou být z obsahu odstraněna.
 • Žádné: K exportovanému souboru nebude připojeno žádné pověření k obsahu.

Kteroukoli z těchto možností můžete nastavit jako výchozí nastavení funkce Exportovat jako v nabídce Předvolby > Historie a pověření k obsahu > Pověření k obsahu (beta): možnosti exportu.

Podporované typy souborů

Pověření k obsahu lze v současné době při exportu z aplikace Photoshop připojit k následujícím typům souborů: 

 • JPG
 • PNG

Minimální a doporučené systémové požadavky pro funkci Pověření k obsahu

 • Připojení k internetu  
 • Předplatné služby Creative Cloud nebo aplikace Photoshop
 • Procesory  
  • Mac: Intel/ARM
  • Windows: Intel  
 • Operační systémy   
  • Mac 10.15.7, 11 nebo novější  
  • Windows 10 (64bitová) verze 1809 nebo novější 
 • Podporované prohlížeče
  • Dvě nejnovější verze těchto prohlížečů pro Mac PC: Chrome, Firefox 
  • Tyto verze závisí na operačním systému vašeho zařízení
   • Pouze Mac: Safari
   • Pouze PC: Microsoft Edge  
 • Správci systému: Systém musí mít přístup k těmto koncovým bodům: cai.adobe.io a cai-identity.adobe.io.

Další informace naleznete v tématech popisujících systémové požadavky a známé problémy s aplikací Photoshop.  

Známé problémy s funkcí Pověření obsahu 

Funkce Pověření k obsahu (beta) je stále ve vývoji, takže v aplikaci Photoshop zatím nejsou plně podporovány následující možnosti:

Problém

Řešení

Náhled pověření k obsahu v dokumentu aplikace Photoshop nebo pověření k obsahu v exportovaném souboru naznačují, že některé úpravy nebo činnosti nebyly zaznamenány.

K tomu může dojít, pokud:

 • Dokument byl upraven, když byla funkce Pověření k obsahu zakázána.
 • Funkce Pověření k obsahu byla načtena po spuštění aplikace Photoshop nebo došlo k chybě funkce.
 • Dokument byl upravován na více zařízeních, v různých aplikacích nebo různými uživateli.
 • Byl použit skript nebo modul plug-in třetí strany.

Po povolení pověření k obsahu pro dokument zajistěte, aby zůstala povolena po celou dobu procesu úprav, a byl tak zachycen úplný záznam úprav a činností použitých k vytvoření obsahu. Pokud je u dokumentu povolena funkce Pověření k obsahu, a pak je zakázána buď vaší volbou, nebo načtením po aplikaci Photoshop, případně v důsledku chyby, a poté je znovu povolena, v pověření k obsahu dokumentu se pravděpodobně objeví údaj o chybějících úpravách nebo činnosti. Tuto akci nelze vrátit zpět.

 

U souborů jiných než PSD nebo PSDC může tomuto problému zabránit převod do souboru PSD nebo PSDC před úpravami v jiných zařízeních nebo aplikacích. Nejjednodušší způsob, jak se tomuto problému vyhnout, je provádět všechny změny na stejném zařízení a se stejným uživatelským účtem. 

 

Skripty a moduly plug-in třetích stran momentálně nejsou funkcí Pověření k obsahu podporovány a jejich použití může mít za následek zprávu o chybějících informacích o úpravách nebo činnostech v pověření k obsahu.

Pověření k obsahu nelze exportovat v režimu offline.

Export s pověřením k obsahu v režimu offline není v současnosti podporován. Před pokusem o export souboru s pověřením k obsahu se ujistěte, že jste připojeni k internetu. 

Nelze exportovat jako vrstvy nebo návrhové plochy.

Pro tento problém neexistuje žádné řešení, protože tyto akce nejsou v současné době podporovány. 

Problémy s oprávněním souborů v systému Mac OS: Nelze použít pověření k obsahu nebo pověření k obsahu nemůžou číst nebo aktualizovat soubor.

Při prvním otevření aplikace Adobe Photoshop se zobrazí následující místní okno s následující zprávou:

cai-helper

Pokud jste vybrali možnost Nepovolit, nebudete moct povolit pověření k obsahu souborům, dokud neprovedete následující kroky:

 1. Přejděte do nabídky Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí > Soubory a složky > cai-helper.
 2. Povolte přístup ke složce zaškrtnutím níže uvedených položek cai-helper.

Povolení přístupu pro nástroj cai-helper

Soubor byl exportován, ale jeho pověření k obsahu nebylo možné publikovat ani připojit.

Potvrzení k obsahu nemusí být možné po exportu souboru z aplikace Photoshop publikovat nebo připojit z následujících důvodů:

 • Kvůli nedostatečným oprávněním k souboru nebo složce. Postupujte podle výše uvedených pokynů pro problémy s oprávněními k souboru v systému Mac OS.
 • Kvůli problémům s připojením mezi funkcí Pověření k obsahu a jinou službou. Neexistuje žádné řešení, kromě toho, že to zkusíte znovu později.
 • Kvůli ztrátě připojení k internetu během exportu. Zkontrolujte připojení k internetu a zkuste to znovu.
 • Kvůli stále zpracovávaným změnám dokumentu. Před dalším pokusem počkejte na dokončení zpracování všech změn dokumentu.

  Kvůli nějaké jiné chybě. Můžete zkusit export provést znovu, ale může nastat stejná chyba.

Pověření k obsahu nejsou k dispozici pro uživatele plánu pro vzdělávací instituce.

Uživatelé plánu pro vzdělávací instituce by měli mít přístup k funkci Pověření k obsahu brzy poté, co tato funkce opustí beta verzi a bude všeobecně dostupná v aplikaci Photoshop.

Pověření k obsahu nejsou k dispozici pro uživatele plánu pro podniky.

Podnikoví uživatelé musí být v současné době přidáni do seznamu přístupů, aby mohli používat funkci Pověření k obsahu. U podnikových uživatelů, kteří nemají přístup, odešlete žádosti správci.

Výběr jména, které má být uvedeno jako tvůrce, když existují dva nebo více spolupracovníků.

Při použití funkce Pověření k obsahu lze v současné době uvést jako tvůrce jméno pouze jedné osoby, která exportuje soubor.

 

Jestliže se na úpravách obrázku podílí více osob, a chcete uvést jméno tvůrce, ujistěte se, že osoba, jejíž jméno chcete v pověření k obsahu zobrazit jako tvůrce, exportuje soubor.

Funkce Pověření k obsahu se v aplikaci Photoshop nezobrazují v mnou zvoleném jazyce.

Pokud je aplikace Photoshop nastavena na jazyk, který funkce Pověření k obsahu nepodporuje, zobrazí se obsah pověření k obsahu v angličtině. 

 

Aktuálně podporované jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština a japonština.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace v komunitě beta verze aplikace Adobe Photoshop. Rádi s vámi vše probereme!

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.