Installationsfejlkoder og løsninger

Programmer i Creative Cloud opbevarer information om processerne ved installation og start i logfiler I dokumentet beskrives de fejl, du kan støde på i loggene, samt mulige løsninger.

Bemærk:

Find hurtigt en specifik fejlkode eller -meddelelse: Brug webbrowserens søgefunktion til hurtigt at finde fejlen i dokumentet. Tryk på Cmd+F (Mac OS) eller Ctrl+F (Windows).

Kan du ikke finde fejlkoden?

Du kan finde oplysninger om flere Creative Cloud-installationsfejlkoder i Fejlfinding i forbindelse med download- og installationsfejl og Download- og installationsfejl.

Hvor er mine installationslogfiler?

Windows 32-bit

\Programmer\Fælles filer\Adobe\Installers\

Windows 64-bit

\Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe\Installers

Mac OS

/Bibliotek/Logfiler/Adobe/Installationsprogrammer/

Fejl i installationsprogram: installationsafslutningskoder

Fejlkode

Fejlmeddelelsen er registreret

Årsag

Løsning

0

Afslutningskode: 0 ingen fejl.

BESTÅET

 

1

Afslutningskode: 1 Kan ikke parse kommandolinjen.

Forkerte argumenter i kommandolinjen.

Kontrollér, at du har angivet de rigtige argumenter.

2

Afslutningskode: 2 Ukendt grænsefladetilstand angivet.

Kun diskret tilstand "--mode=silent" understøttes.

 

6

Afslutningskode: 6 Diskret arbejdsforløb gennemført med fejl.

Fejl ved en nødvendig komponent.

Se fejlen igennem i logfilen for at fastslå den præcise årsag.

7

Afslutningskode: 7 Kan ikke gennemføre diskret arbejdsforløb.

Fejl ved en vigtig komponent. 

Se fejlen igennem i logfilen for at fastslå den præcise årsag.

9

Afslutningskode: 9 Operativsystemversionen understøttes ikke.

Forsøger at installere programmet i en version af operativsystemet, som ikke understøttes.

Kontrollér, at operativsystemet understøttes. Se systemkravene til programmet.

10

Afslutningskode: 10 Filsystem understøttes ikke.

System (/Programmer), Bruger (~), placering af installationsprogram: Må ikke være i et filsystem, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver.

 

11

Afslutningskode: 11 En anden programforekomst kører. Der kan kun køre én programforekomst ad gangen.

  Afslut andre forekomster af Adobe Application Manager, så der kun kører én. Genstart derefter computeren.

14

Afslutningskode: 14 Installationen mislykkedes pga. utilstrækkelige tilladelser.

Sørg for, at installationsprogrammet kører i administrationstilstand.

Se Fejl i installationslogfilen "Installationen mislykkedes pga. utilstrækkelige tilladelser" | Creative Cloud.

15

Afslutningskode: 15 Synkronisering af mediedatabase mislykkedes.

Installationsprocessen fletter ikke installationsprogrammets mediedatabase med den lokale mediedatabase.

1. Sørg for, at installationen af de to databasefiler (media.db og local media.db) ikke afbrydes (vis ikke 0 bytes).

2. Opdater operativsystemet.

3. Genstart, og prøv igen.

4. Kontrollér tilladelserne i den lokale media.db.

5. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne gamle installationer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

16

Afslutningskode: 16 Indlæsning af installationsfil mislykkedes.

Implementeringsfilen, som genereres af AAAME eller ASU, er normalt gyldig. Den midlertidige installationsfil kunne ikke indlæses.

Kør installationen igen.

18

Afslutningskode: 18 Bootstrapper til Adobe Application Manager mislykkedes.

   

19

Afslutningskode: 19 Der kører modstridende processer.

Fejlen opstår ofte under diskrete installationer.

Luk alle modstridende processer. Genstart derefter computeren, og installer igen.

Se Fejl i installationslogfilen "Afslutningskode: 19" | Creative Cloud.

20

Afslutningskode: 20 Stien til installationskilden findes ikke.

 

1. Kontrollér, at installationsprogrammet ikke er ødelagt (media.db findes i elementmappen).

2. Opret en lokal kopi af installationsprogrammet, og prøv så at installere igen.

21

Afslutningskode: 21 Versionen, der installeres, understøttes ikke af den installerede version af RIBS.

 

Brug den nyeste version af installationsprogrammet.

22

Afslutningskode: 22 Kontrol af INSTALLDIR mislykkedes.

 

Vælg en anden installationsplacering.

23

Afslutningskode: 23 Kontrol af systemkrav mislykkedes for nogle elementer.

 

Sørg for, at systemet opfylder minimumkravene.

24

Afslutningskode: 24 Brugeren annullerede installation/afinstallation/geninstallation.

Installationen blev annulleret.

 

25

Afslutningskode: 25 Installationsprogrammet overskrider MAX_PATH-begrænsningen.

 

Installer på en kortere sti.

26

Afslutningskode: 26 Nogle af elementerne blev ikke fundet.Kontrollér installationsprogrammet.

 
 • Hvis det er en AAMEE-sag: Gendan installationsprogrampakken for at sikre, at alle elementer findes i elementmappen.
 • Hvis det køres fra medier: Opret en lokal kopi af installationsprogrammet, og prøv igen. Det kan være, at der ikke er adgang til disken.
 • Download en ny kopi af installationsprogrammet.
 • Sag med flere diske: Sørg for, at du har kopieret alle elementer fra disk 2 til den lokale kopi af disk 1.

Se Fejlkode 26: "Udskiftning af medie er nødvendig for at fortsætte installationen."

27

Afslutningskode: 27 Nøglebeskyttede filer fundet på destinationen.

 

Brug Sassafras-rettelsen.

28

Afslutningskode: 28 Basisprogrammet er ikke installeret.

Rettelsen kan kun køres, hvis basisprogrammet er installeret.

Installer basisprogrammet, før du anvender rettelsen. 

Se "Basisproduktet er ikke installeret" og "Opdateringer mislykkedes" | Creative Cloud.

29

Afslutningskode: 29 Basisprogrammet er flyttet.

Rettelsen kan ikke anvendes, fordi basisprogrammet ikke blev fundet. Åbn basisprogrammet, og prøv derefter at anvende rettelsen igen.

30

Afslutningskode: 30 Installation udført med fejl pga. for lidt ledig plads.

 

Frigør noget diskplads, så du kan installere de nødvendige komponenter.

 Se Afslutningskode 30 og 31, fejlene "Mangel på diskplads".

31

Afslutningskode: 31 Installationen mislykkedes pga. for lidt ledig plads.

 
 • Frigør noget plads på den valgte installationsplacering.

   

 • Sørg for, at der er tilstrækkelig plads på systemets lagerenhed til, at de vigtige komponenter kan installeres.

 Se Afslutningskode 30 og 31, fejlene "Mangel på diskplads".

32.

Afslutningskode: 32 Rettelsen er allerede anvendt.

Programmet er opdateret.

Du skal geninstallere appen og køre rettelsen igen for at løse problemer relateret til opdateringsoversigten.

Se "Basisproduktet er ikke installeret" og "Opdateringer mislykkedes" | Creative Cloud.

33

Afslutningskode: 33 Programmet er ikke installeret, kan ikke afinstalleres.

Du forsøger at afinstallere et program, som ikke er installeret på nuværende tidspunkt. Hvis kun ARP er til stede, skal du geninstallere programmet og derefter afinstallere det.

34

Afslutningskode: 34 Elementoplysninger ikke fundet i Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Rapporteret under forhåndsudgivelse af CS6. Bør ikke opstå i GM-programudgaver.

35

Afslutningskode: 35 Nogle af installationsprogrammets filer mangler eller er ugyldige.

   

36

Afslutningskode: 36 Der kører allerede en anden MSI-installation.

(Kun Windows) Der kører allerede et andet Microsoft-installationsprogram.

 

1. Lad den anden MSI-installation blive færdig.

2. Genstart computeren, så den nye MSI-installation kan sættes i gang.

37

Afslutningskode: 37 Godkendelsen mislykkedes.

Validering af mediets ægthed mislykkedes.

Download en ny kopi af installationsprogrammet fra Adobe.

38

Afslutningskode: 38 Ukendt fejl.

Adobe Application Manager kan være ødelagt.

Download en ny kopi af installationsprogrammet fra Adobe.

39

Afslutningskode: 39 Oprettelse af ARP Entry mislykkedes.

 

Genstart computeren, og installer igen.

9999

Hovsa! Der er opstået en katastrofal fejl.

   

Fejlkoder for formatering af installation

Implementeringsfejlkoder bruger følgende format:

D[X][NNN]

Hvor:

 • = installation
 • X = F, S, R, W, B, M, eller C
 • NNN =  fejlkoden, der kan være mellem 000 til 999

D[X]

Eksempel

Årsag

DR

Ingen tilladelse til at oprette registreringsdatabase.

Fejl i forbindelse med registreringsdatabasen.

DW

Der er installeret modstridende elementer.

Problem med arbejdsforløb.

DB

Medie-db-synkronisering mislykkedes.

Problem med database.

DF

Kildefil mangler.

Problem med fil/mappe.

DC

SLCache-data kunne ikke opdateres.

Problem med SLCache.

DS

Kilden er beskadiget/utilgængelig.

Problem med kilde.

DM

Et x64-element kan ikke installeres på en x86-maskine.

Statussen for destinationsmaskinen er forkert.

Installationsfejlkoder og -meddelelser

DF – Deployment File-fejl

Fejlkode Fejlmeddelelsen er registreret Årsag Løsning
DF001 Tilladelser til <path> kunne ikke hentes.

Tilladelse til filen/mappen kunne ikke hentes.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Tilladelser for <path> kunne ikke gendannes til <mode>04o.

Fil-/mappetilladelse kan ikke indstilles.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud

DF002

Tilladelser for <path> kunne ikke angives til <mode>04o.

Fil-/mappetilladelse kan ikke indstilles.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud

DF003

Ejeren/gruppen for <path> kunne ikke hentes.

Ejertilladelse til filen/mappen kunne ikke hentes.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF003

Ejer og gruppe for <path> kunne ikke bevares.

Ejertilladelse til filen/mappen kunne ikke hentes.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF004

Ejeren <uid> og gruppen <gid> for <file path> kunne ikke gendannes.

Ejertilladelse til filen/mappen kan ikke indstilles.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF004

Ejer og gruppe for <file path> kunne ikke angives som <uid> og <gid>.

Ejertilladelse til filen/mappen kan ikke indstilles.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF004

Ejeren/gruppen kunne ikke angives til <path>.

Ejertilladelse til filen/mappen kan ikke indstilles.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF005

Aliasset for et token <token> kunne ikke løses med den oprindelige sti <path> og aliasdataene <alias>.

Aliasset for et token kunne ikke løses med dets oprindelige sti. 

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF006

SymLink-stien findes allerede på <path> for filen <filename>.

En fil/mappe med samme navn findes allerede.

Fjern symlinket på den pågældende sti, og prøv at udføre installationen igen.

DF006

SymLink-stien findes allerede på <path>.

En fil/mappe med samme navn findes allerede.

Fjern symlinket på den pågældende sti, og prøv at udføre installationen igen.

DF006

Stien <path> findes allerede og er ikke en mappe.

En fil/mappe med samme navn findes allerede.

 

DF006

Mappen <directory> kunne ikke oprettes med tilstanden <mode>, da stien allerede findes og ikke er en mappe. Omdøb/slet <file/folder name>, og prøv igen.

En fil/mappe med samme navn findes allerede.

 

DF006

Mappen kunne ikke oprettes, da stien <path> allerede findes og ikke er en mappe. Omdøb/slet den, og prøv igen.

En fil/mappe med samme navn findes allerede.

 

DF007

Ankertjeneste: adobeCode er ikke angivet.

Fejl ved ankertjenestens kommando.

 

DF007

Der blev ikke fundet nogen enclosing framework-pakke for stien <path>.

Fejl ved ankertjenestens kommando.

 

DF007

Ankertjenesten blev ikke installeret.

Fejl ved ankertjenestens kommando.

 

DF008

Opret alias: Kildestien findes ikke på <path>.

Destinationsfilen for aliasset/genvejen mangler.

 

DF008

Destinationsstien findes allerede på <path> for filen <file name>.

Destinationsfilen for aliasset/genvejen mangler.

 

DF008

Symlink blev ikke oprettet, da destinationsfilen ikke findes på <path>.

Destinationsfilen for aliasset/genvejen mangler.

 

DF008

Symlink-destinationen på kildefilen <path> kunne ikke læses.

Destinationsfilen for aliasset/genvejen mangler.

 

Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer. Prøv derefter at udføre installationen igen.

DF009

Der findes allerede en nyere plugin-version på: <path>.

Der er allerede installeret en nyere version af produktpakken.

 

DF010

Installerer ikke plugin til: <path>.

Produktpakken kan ikke installeres, da der allerede er installeret en nyere version af den.

 

DF011

Aliasset findes allerede på <path> for <file>.

Aliasfilen findes allerede, og markeringen af overskrivning er deaktiveret.

 

DF012

Destinationen for aliasset kan ikke ændres: Aliasstien findes ikke på <path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Kan ikke finde biblioteket "<library>" for kommandoen "<command>" – filen blev ikke fundet.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Chmod: Kildestien findes ikke på <path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.
DF012 Filen/mappen findes ikke på <path>. 

Systemet kan ikke finde den angivne fil. Installationsfilerne er beskadigede.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DF012

Flash Player-tillidsfilen "<filename>" findes ikke.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Stien til installationskilden findes ikke: <path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DF012

Afinstallationsdatabasefilen findes ikke på placeringen <path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Filen findes ikke.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Filen blev ikke fundet på <path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Filen <filename>, der skal trykkes på, blev ikke fundet.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

DB-stien til afinstallation blev ikke fundet.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DF012

Databasefilen "<file>" findes ikke til læsning af egenskaben <property>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

Prøv at udføre installationen igen.

DF012

Installationsfilen
findes ikke:<path>.

Systemet kan ikke finde den angivne fil.

 

DF013

Plist-stien på <path> blev ikke slettet.

Sletning af tjenestens plist-fil lykkedes ikke. Plist-filen findes muligvis ikke.

 

DF013

Tjenestens plist <filename> blev ikke slettet.

Sletning af tjenestens plist-fil lykkedes ikke. Plist-filen findes muligvis ikke.

 

DF014

Symlink <value> blev ikke oprettet.

Oprettelse af symlink mislykkedes.

 

DF014

Symlink på <destination path> kunne ikke oprettes.

Oprettelse af symlink mislykkedes.

Kør installationen igen. Vælg en anden installationsplacering.

DF014

Symlink på <path> kunne ikke genoprettes med destinationsfilen <filename>.

Oprettelse af symlink mislykkedes.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF015

Symlink <name> blev ikke slettet.

Sletning af symlink på stien mislykkedes.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne programmerne. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DF015

Sletning af symlink på <path> mislykkedes. <navn>.

Sletning af symlink på stien mislykkedes.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne programmerne. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DF016

Kan ikke oprette et bibliotek på placeringen <path>.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

Kan ikke oprette et bibliotek på placeringen <path>.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

Der kunne ikke oprettes et bibliotek på placeringen <path> til udpakning af ressourcer. Fejl: <error>.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken. Sørg for at være logget på som en bruger med administratorrettigheder.

DF016

<directory name> blev ikke oprettet.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

De nødvendige mapper blev ikke oprettet.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

SLCache: SLCache-mappen på <path> blev ikke oprettet. <filename>.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

Mappen på <path> med tilstanden <mode> blev ikke oprettet

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

Biblioteket kunne ikke oprettes: <path> (fejlbeskrivelse).

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF016

Kunne ikke gendanne biblioteket på <sti> med tilstanden <tilstand>.

Mappen blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at der er nok ledig plads på disken.

DF017

Mac-aliasset <name>, der henviser til <target>, kunne ikke oprettes.

Alias blev ikke oprettet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF018

Mac-aliasset <name> blev ikke slettet.

Alias blev ikke slettet.

 

DF019

Destinationsfilen for MD5-kontrolsummen blev ikke fundet: <filename>.

Fil med programrettelse findes ikke. Installer produktet igen.

DF019

Filen til rettelse blev ikke fundet på <path>.

Fil med programrettelse findes ikke. Installer produktet igen.

DF020

Den originale fil på <path> blev ikke bevaret.

Den originale fil til rettelse blev ikke bevaret.

 

DF021

Kontrolsummen for filen <filename> kunne ikke hentes.

Kontrolsummen for filen kunne ikke beregnes. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til placeringen, og at du er logget på som administrator.

DF022

Filens nye kontrolsum <value> stemmer ikke overens med den forventede værdi <value>.

Filen til rettelse er beskadiget. Installer produktet igen.

DF022

Kontrolsummen efter rettelsen <value> stemmer ikke overens med den forventede værdi <value>.

Filen til rettelse er beskadiget. Installer produktet igen.

DF022

Uoverensstemmelse før kontrolsum for filen <filename>.

Filen til rettelse er beskadiget. Installer produktet igen.

DF023

Backup-aliasfilen <filename> blev ikke slettet.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Backup-filen på <path> blev ikke slettet <error description>.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Backup-filen på <path> blev ikke slettet. <error description>.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Filen <filename> blev ikke slettet. <error description>.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Filen på <path> blev ikke slettet.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Filkopien på <path> blev ikke slettet <error description>.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF023

Aliasfilen med ændret destination <filename> blev ikke slettet.

Filen blev ikke slettet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF024

Filen (genstart) på <path> kunne ikke flyttes til <path>. <error description>.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Filen på <path> kunne ikke flyttes til <path> <error description>.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Den originale fil på <path> blev ikke bevaret <error description>.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Filen <filename> kunne ikke gendannes. <error description>.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Filen på <path> kunne ikke gendannes fra sikkerhedskopien på <path> <error description>.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Filen på <path> kunne ikke gendannes.

Filen blev ikke flyttet. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.
Se Fejl DF024 ved installation af Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF025

Forsøget på at registrere programmet <application path> mislykkedes.

Forsøget på at registrere programmet mislykkedes.

 

DF026

Oversættelsen af PDF-indstillingen kunne ikke fjernes for navnet <value> på sproget <language>.

Fejl ved PDF-indstilling.

 

DF026

Oversættelsen af PDF-indstillingen kunne ikke gendannes for navnet <setting name> på sproget <language> til <setting name>.

Fejl ved PDF-indstilling.

 

DF026

Oversættelsen af PDF-indstillingen kunne ikke angives for navnet <setting name> på sproget <language> til <setting name>.

Fejl ved PDF-indstilling.

 

DF027

Cachelagring af element mislykkedes.

Installationsprogrammet til Creative Cloud kan ikke cachelagre et element.

Luk alle modstridende processer, og prøv at udføre installationen igen.

DF027

Filen kan ikke kopieres fra <source path> til <destination path>.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser. Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF027

Filen kan ikke kopieres fra <source path> til
<destination path>.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF027

Skabelondatabasefilen kan ikke kopieres fra <source> til <destination>.

Installationsprogrammet kunne ikke angive FILE_ATTRIBUTE_NORMAL til filen på filstien.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DF027

Afinstallationsfiler fra tredjepart <value> kan ikke kopieres.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF027

Kopiering af filen "<source>" til "<destination>" mislykkedes.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Frigør noget diskplads, og udfør installationen igen.

DF027

Kopiering af fil fra "<source>" til "<destination>" kunne ikke udføres <error description>.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud

DF027

Den originale aliasfil på <path> blev ikke bevaret.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF027

Den originale fil på <path> blev ikke bevaret. <error string>.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF027

Aliasfilen på <path> kunne ikke gendannes fra sikkerhedskopien på <path>.

Filen blev ikke kopieret. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF028

Destinationen for Mac-aliasset på <path>, der henviser til <target> kunne ikke ændres.

Destinationen for Mac-alias kunne ikke ændres.

 

DF029

ARKServiceControl: Processen <process> kører muligvis stadig; fortsætter alligevel.

Tjenesten blev ikke stoppet.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Tjenesten blev ikke startet/stoppet <service name>. Aktuel status: <state> Afslutningskode: <code> Tjenestespecifik afslutningskode: <code>.

Tjenesten blev ikke stoppet.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService stoppede ikke tjenesten <service name>. Fejl: <error>.

Tjenesten blev ikke stoppet.

 

DF030

Tjenestens plist blev ikke installeret på <path>.

Tjenestens plist blev ikke installeret.

 

DF031

Visningsegenskaber for <filename> kunne ikke læses.

Visningsegenskaber for filen kunne ikke læses. Filen findes muligvis ikke.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.

DF032

Visningsegenskaber for <filename> kunne ikke gendannes til <value>04o med maske <value>04o.

Visningsegenskaber for filen blev ikke angivet. Filen findes muligvis ikke.

 

DF033

Aliasdata for stien <path> kunne ikke hentes.

Aliasdata for rodstien <path> kunne ikke hentes.

 

DF033

Aliasdata for rodstien <path> for token <token> kunne ikke hentes.

Aliasdata for rodstien <path> kunne ikke hentes.

 

DF034

Der blev ikke trykket på filen <filename>.

Trykkommandoen mislykkedes.

Prøv at udføre installationen igen.

DF034

SetFileTime mislykkedes med fejlen:<error><error string>.

Trykkommandoen mislykkedes.

Prøv at udføre installationen igen.

DF035

CreateAlias: Ikonfilen findes ikke på <path> for ikonet <icon name> med destinationsfilen <filename>.

Ikonfilen til oprettelse af genvej findes ikke.

 

DF036

Destinationsstien findes allerede på <path> for filen <file name>.

Filen findes allerede.

 

DF036

Filen findes allerede på <path>.

Filen findes allerede.

 

DF037

Mappen blev fundet på filens placering "<path>".

Mappen blev ikke slettet.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud.

DF037

Mappen blev fundet på filens placering.

Mappen blev ikke slettet.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud.

DF037

Mappen <path> blev ikke slettet. <error description>.

Mappen blev ikke slettet.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud.

DF037

Mappen <path> blev ikke slettet. Mappen blev ikke slettet. Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud.

DF038

e.what().

Firewallkommandoen mislykkedes.

 

DF038

Firewallreglen blev ikke tilføjet.

Firewallkommandoen mislykkedes.

 

DF038

Firewallreglen blev ikke fjernet.

Firewallkommandoen mislykkedes.

 

DF039

Mappeikonet kan ikke angives. <value>.

Mappeikonet kan ikke angives.

 

DF040

Fejl ved <register/unregister> af skrifttypen "<font name>". Fejlmeddelelse: <error message>.

Skrifttypen blev ikke registreret/afregistreret i systemet.

 

DF041

Der kan ikke angives et lokaliseret visningsnavn for <filename> med modulfilen <filename> og resID:<resource ID>. Fejlmeddelelse:0x<error code>x.

Der kan ikke angives et lokaliseret visningsnavn for filen.

 

DF041

Det lokaliserede visningsnavn for <filename> kunne ikke gendannes.

Der kan ikke angives et lokaliseret visningsnavn for filen.

 

DF042

Filen <filename> kunne ikke repareres. Den er enten beskadiget eller er blevet slettet pga. rettelser.

En rettelsesfil kan ikke repareres. Den er enten beskadiget eller er blevet slettet ved rettelser.

 

DF043

Mislykkedes ved
GetNamedSecurityInfo.

Sikkerhedstilladelse for filen/mappen blev ikke hentet.

 

DF043

ACL for filen <filename> blev ikke gemt.

Sikkerhedstilladelse for filen/mappen blev ikke hentet.

 

DF044

Mislykkedes ved SetEntriesInAcl.

Sikkerhedstilladelser for filen/mappen blev ikke angivet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsplaceringen, og at du er logget på som administrator.

DF044

Mislykkedes ved 
SetNamedSecurityInfo.

Sikkerhedstilladelser for filen/mappen blev ikke angivet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsplaceringen, og at du er logget på som administrator.

DF044

SID blev ikke allokeret eller oprettet.

Sikkerhedstilladelser for filen/mappen blev ikke angivet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsplaceringen, og at du er logget på som administrator.

DF044

ACL for filen <filename> kunne ikke gendannes.

Sikkerhedstilladelser for filen/mappen blev ikke angivet.

Kontrollér, at du har fuld adgang til installationsplaceringen, og at du er logget på som administrator.

DF045

Filen <filename> blev ikke sikkerhedskopieret. <error description>.

Filen i rettelseskommandoen blev ikke sikkerhedskopieret. Filen findes muligvis ikke.

 

DF046

Der kan ikke oprettes <make/unmake> en systemmappe for <folder name>. Fejlmeddelelse: <error>.

Der kan ikke angives en mappe som systemmappe.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService kunne ikke angive en
beskrivelse for tjenesten <service name>. Fejl: <error>.

Tjenestebeskrivelsen kan ikke angives.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService kunne ikke angive en beskrivelse for tjenesten <service name>. <value>.

Tjenestebeskrivelsen kan ikke angives.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService kunne ikke installere tjenesten <service name>. Fejl: <error>.

Tjenesten blev ikke installeret.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService kunne ikke fjerne tjenesten <service name>. Fejl: <error>.

Tjenesten blev ikke fjernet.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService mislykkedes for tjenesten <service name>. <value>.

Tjenesten blev ikke ændret.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService mislykkedes ved lagring af en tidligere tjenestekonfiguration.

Tjenesten blev ikke ændret.

 

DF051

Tjenestekonfigurationsdata blev ikke hentet.

Tjenestekonfigurationsdata blev ikke hentet.

 

DF051

Tjenestehandlen for tjenestenavnet "<service name>" kunne ikke hentes. Fejl: <error>.

Tjenestekonfigurationsdata blev ikke hentet.

 

DF052

Filen kan ikke åbnes.

Filen kan ikke åbnes. Filen findes muligvis ikke, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Kontrollér, at filen findes, og prøv at installere igen.

DF053

Aktivering <enable/disable> af Wow64FsReflection mislykkedes. <value>.

Omdirigering af filsystemet (WOW64) blev ikke aktiveret/deaktiveret.

 

DF054

Filens version kunne ikke hentes.

Filens version kunne ikke hentes. Der findes muligvis ingen oplysninger om filens version.

 

DF054

Adobe-filversionen kunne ikke læses for filstien "<path>".

Filens version kunne ikke hentes. Der findes muligvis ingen oplysninger om filens version.

 

DF055

Den eksisterende fil er af typen <file type>, men skulle være <file type> på <path>.

Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Sammenligning af versionerne for "<file path>" og "<file path>" mislykkedes.

Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DF055

Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer.

Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DF056

Der må kun være et tomt stisegment i starten. Kontrollér stien <path>.

Ugyldig filsti. Der må kun være et tomt stisegment i starten.

 

DF057

Filegenskaberne kan ikke indstilles som normale for filen <filename>.

Filegenskaberne kan ikke indstilles.

 

DF058

Tjenesteadministrations-handlen kunne ikke hentes.

Tjenesteadministrationen kan ikke åbnes.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService kunne ikke starte tjenesten <service name>. Fejl: <error>.

Tjenesten startede ikke.

 

DF060

Navnet på diskenheden for stien <path> kunne ikke hentes.

Navnet på diskenheden for stien kunne ikke hentes.

 

DF061

Sti for videredistribution er længere end MAX_PATH.

Filstien overstiger den maksimale grænse.

 

DF062

Filen bruges af en anden proces.

Filen er allerede i brug i en anden proces.

 

DF063

Tjenesteovervågning blev ikke installeret.

Tjenesteovervågning blev ikke installeret.

 

DF063

Tjenesteovervågning blev ikke fjernet.

Tjenesteovervågning blev ikke fjernet.

 

DF063

Tjenesteovervågning blev ikke startet.

Tjenesteovervågning blev ikke startet.

 

DF064

ACL blev ikke tilføjet for tjenesten: <service name>.

Tjenestens ACL-kommando mislykkedes.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Kunne ikke allokere SID. Fejlmeddelelse: <last-errorDF038>

Tjenestens ACL-kommando mislykkedes.

 

DS – Deployment Source-fejl

Fejlkode Fejlmeddelelsen er registreret Årsag Løsning
DS001

Kunne ikke indsætte diskbilledet på
<path to disk>. Kontrollér, at diskbilledet ikke er beskadiget.

Kunne ikke indsætte diskbilledet. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Indsæt disken igen.

DS002

Ressourcen er beskyttet, men der er ikke angivet nogen nøgle.

Ressourcen er beskyttet, men der er ikke angivet nogen nøgle.

 

DS003

"<zip filename>" kan ikke pakkes ud.
Fejl: <error code>.
Filen blev ikke pakket ud fra zip-filen. Installationspakken er muligvis beskadiget, eller disken er fuld. Se "ALVORLIG FEJL: Kan ikke oprette udtræksaktiver..." | Installationslog | CS5, CS5.5.

DS005

Egenskaben INSTALLDIR er obligatorisk.

Egenskaben INSTALLDIR blev ikke fundet. Betingelsestabellen er ikke angivet korrekt.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet

DS006

Ugyldige betingelsesoperatører + betingelsesstrenge.

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

 

DS006

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

 

DS006

Ugyldig logisk betingelsesoperatør + betingelsesstrenge.

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

 

DS006

Understøttede betingelsesoperatører
er: == !=.

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

 

DS006

De understøttede logiske operatører er
&&.

Ugyldige poster i betingelsestabellen.

 

DS007

Egenskaben TotalSize er ikke angivet i databasen.

Egenskaben INSTALLDIR blev ikke fundet.

 

DS008

ParentProductAdobe
egenskabskoden for elementet <product name.product version.code> blev ikke fundet i databasen.

Egenskaben TotalSize blev ikke fundet.

 

DS009

"Det fulde skrifttypenavn kunne ikke hentes fra skrifttypefilen + src".

Forkert skrifttype.

 

DS010

Ugyldig biblioteksfil <filename>. Kunne ikke hente GetCommandObject
API-adressen for kommandoen <command name>.

Forkert modul.

 

DS010

Selvregistreringsfilen "<filename>" er ikke gyldig. <error code>.

Forkert modul.

 

DS011

<product name.product version.code>: Elementet blev ikke fundet i elementmappen: <path>.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Ugyldig rodsti + rod.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Der er ikke angivet nogen medieoplysninger for flytbar kildeplacering.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Elementstien findes ikke, og der er ikke angivet nogen mediepost.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Elementkilden blev ikke fundet.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Apple-pakken findes ikke på placeringen <path>.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

Programmet blev ikke fundet på <path>.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS011

MSI-installationsprogrammet blev
ikke fundet på <path>.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DS012

LocalizeFile: Den lokaliserede streng for sproget "<locale>" blev ikke fundet. Prøv at hente den for en_US.

Den lokaliserede streng blev ikke fundet på det pågældende sprog.

Vælg et andet installationssprog.

DS012

LocalizeFile: Den lokaliserede streng for sproget "<locale>" blev ikke fundet.

Den lokaliserede streng blev ikke fundet på det pågældende sprog.

Vælg et andet installationssprog.

DS013

Kontrol af opgradering/modstridende filer for elementer: Mislykkedes med koden <error code>.

Opgraderingen er ikke kompatibel med det installerede produkt.

 

DS013

Elementet <payload code> er allerede installeret, og sessionselementet <payload code> har ingen opgradering/modstridende filer.

Opgraderingen er ikke kompatibel med det installerede produkt.

 

DS014

Tom filliste for DefragFiles-kommandoen.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Ugyldig handling <action> er indsendt. Bør være 0 eller 1.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Der er angivet ugyldige parameterværdier.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

ServiceInstall: Der er angivet et ugyldigt antal argumenter.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Ukendt SID : + mSID.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Ukendt tilladelse: + mPermission.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Der blev angivet en elementtype, der ikke understøttes – toInstallThirdParty Payload: <Type>.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS014

Ugyldig handling: <handling> for kommandoen ARKServiceControl.

Ugyldig parameter.

Kør installationsprogrammet igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DS015

Symlink-destinationen på kildefilen <filename> kunne ikke læses.

Symlink er beskadiget, eller administratoren har ikke de nødvendige tilladelser.

Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud.

DS016

afinstallationsdatabasen understøtter ikke omplacering.

Afinstallationsdatabasen understøtter ikke omplacering.

 

DS017

<value> er beskadiget. Signaturfilen "<filename>" er beskadiget eller findes ikke.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget. Validering af signaturfilens ægthed mislykkedes.

 

DS017

<value> er beskadiget. Filen "<file name>" er beskadiget. OCE-fejl: <error>.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget. Validering af signaturfilens ægthed mislykkedes.

 

DS017

<value> er beskadiget. Filen "<file name>" er beskadiget. Uoverensstemmelse mellem filnavne.

Ugyldigt installationsmedie. Installationspakken er muligvis beskadiget. Validering af signaturfilens ægthed mislykkedes.

 

DR – Deployment Registry-fejl

Fejlkode Fejlmeddelelsen er registreret Årsag Løsning
DR001

RegGetKeySecurity
mislykkedes: <return code>\n

Sikkerhedsbeskrivelse for registreringsdatabasenøglen blev ikke hentet. Registreringsdatabasenøglen findes ikke, eller også har administratoren ikke de nødvendige tilladelser.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl mislykkedes <error code>\n

Adgangskontrollisten (DACL) kan ikke hentes i en angivet sikkerhedsbeskrivelse. Administratoren har ikke de nødvendige tilladelser, eller også er tilladelserne beskadiget.

 

DR003

SID blev ikke oprettet.
Fejlmeddelelse <error>\n

SID blev ikke oprettet.

 

DR004

SetEntriesInAcl mislykkedes <return code>\n

Der kan ikke tilføjes en ny adgangskontrolliste (ACL) i registreringsdatabasenøglen. Administratoren har ikke de nødvendige tilladelser, eller også er tilladelserne beskadiget.

 

DR005

InitializeSecurity
-beskrivelsen mislykkedes
<error code>\n

Initialisering af sikkerhedsbeskrivelsen mislykkedes.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl-fejl! (rc<error code>lu)

Oplysningerne kan ikke angives i en adgangskontrolliste (DACL). Administratoren har ikke de nødvendige tilladelser, eller også er tilladelserne beskadiget.

 

DR007

RegSetKeySecurity-fejl! (rc=<error code>lu)

Sikkerhedstilladelserne til registreringsdatabasenøglen kan ikke indstilles. Administratoren har ikke de nødvendige tilladelser, eller også er tilladelserne beskadiget.

 

DR008

Ukendt SID : + mRole

Ukendt SID-parameterværdi i installationsdatabasen.

 

DR009

Ukendt tilladelse: + mPerm

Ukendt tilladelsesparameterværdi i installationsdatabasen.

 

DR010

Oprettelse af registreringsdatabasenøgle mislykkedes - Start 64-bit:<is64Bit> rod:<root> rolle:<role> tilladelse:<permissions> nøgle:<key>. Fejl: <error>

Kunne ikke ændre registreringsdatabasenøglen. Administratoren har muligvis ikke de nødvendige tilladelser.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR011

Sletning af registreringsdatabasenøgle - ikke udført. Fejl:<error>

Kunne ikke ændre registreringsdatabasenøglen. Registreringsdatabasenøglen findes ikke, eller også har administratoren ikke de nødvendige tilladelser.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR012

Indstilling af registreringsdatabaseværdien mislykkedes. <error>

Registreringsdatabaseværdien kan ikke indstilles.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR013

Sletning af registreringsdatabaseværdi - ikke udført. Fejl: <error>

Registreringsdatabaseværdien kan ikke slettes.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR014

Nøgleåbning - ikke udført. Nøgle: <key> Fejl: <error>

Åbning af registreringsdatabasenøglen mislykkedes. Registreringsdatabasenøglen findes ikke, eller også har administratoren ikke de nødvendige tilladelser.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DW – Deployment Workflow-fejl

Fejlkode Fejlmeddelelsen er registreret Årsag Løsning
DW001

Indstil status for annulleret element.

Brugeren annullerede handlingen.  

DW002

Uventet brugerreaktion er modtaget; annullerer ...

Brugeren annullerede handlingen.

 

DW001

Ukendt brugerreaktion er modtaget; annullerer ...

Brugeren annullerede handlingen.

 

DW001

Brugeren annullerede handlingen.

Brugeren annullerede handlingen.

 

DW001

Brugerreaktionsanmodningen blev ikke behandlet.

Brugeren annullerede handlingen.

 

DW002

Meddelelsen kunne ikke fjernes fra køen til meddelelsestråden.

Meddelelsen kunne ikke fjernes fra køen til meddelelsestråden.

 

DW003

InstallPayload mislykkedes.

Installation af elementet mislykkedes.

 

DW004

RepairPayload mislykkedes.

Reparation af elementet mislykkedes.

 

DW005

UninstallPayload mislykkedes.

Afinstallation af elementet mislykkedes.

 

DW005

Afinstallationen mislykkedes.

Afinstallation af elementet mislykkedes.

 

DW006

Apple-pakken blev ikke installeret.

Apple-pakken blev ikke installeret.

 

DW007

Destinationsdiskenheden blev ikke hentet. Installationen af Apple-pakken kunne ikke fortsættes.

Destinationsdiskenheden blev ikke hentet. Installationen af Apple-pakken kunne ikke fortsættes.

 

DW008

Installationsmappen kunne ikke hentes fra egenskabstilknytningen. Installationen af Apple-pakken kunne ikke fortsættes.

Der blev ikke fundet en egenskabsværdi i tabellen med egenskaber.

 

DW008

Installationsegenskaberne kunne ikke læses for reparationshandlingen.

Der blev ikke fundet en egenskabsværdi i tabellen med egenskaber.

 

DW008

Elementstien kunne ikke læses for reparationshandlingen.

Der blev ikke fundet en egenskabsværdi i tabellen med egenskaber.

 

DW008

adobeCode er ikke angivet

Der blev ikke fundet en egenskabsværdi i tabellen med egenskaber.

 

DW008

adobeCode-egenskaben er tom

Der blev ikke fundet en egenskabsværdi i tabellen med egenskaber.

 

DW009

Der blev angivet en elementtype, der ikke understøttes – InstallThirdPartyPayload: <type>

Der blev angivet en elementtype, der ikke understøttes, til tredjepartselementer.

 

DW010

Det blev forsøgt at reparere en tredjepartselementtype, som ikke understøtter reparation.

Det blev forsøgt at reparere en tredjepartselementtype, som ikke understøtter reparation.

 

DW010

Fysisk reparation af elementer, der er installeret med konfigurationsversionen 0.0.75.0 og ældre, understøttes ikke på Mac – ikke-alvorlig fejl

Det blev forsøgt at reparere en tredjepartselementtype, som ikke understøtter reparation.

 

DW010

Fysisk reparation af elementer, der er installeret med konfigurationsversionen 0.0.75.0 og ældre, understøttes ikke på Mac.

Det blev forsøgt at reparere en tredjepartselementtype, som ikke understøtter reparation.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload understøttes ikke

Det blev forsøgt at reparere en tredjepartselementtype, som ikke understøtter reparation.

 

DW011

<product name.product version.code>: Afinstallation af et tredjepartselement understøttes ikke; fejl ...

Afinstallation af tredjepartselement understøttes ikke

 

DW011

Afinstaller <product name> separat. Afinstallation af <product name> Apple-pakken understøttes ikke i øjeblikket.

Afinstallation af tredjepartselement understøttes ikke

 

DW011

UninstallThirdParty
-element
understøttes ikke

Afinstallation af tredjepartselement understøttes ikke

 

DW011

Afinstallationsprogrammet blev ikke fundet på <uninstall path>. Det er sandsynligvis allerede afinstalleret.

Afinstallation af tredjepartselement understøttes ikke

 

DW011

Elementtypen understøtter ikke afinstallation: .append(inType)

Afinstallation af tredjepartselement understøttes ikke

 

DW012

Biblioteket "<filepath>" kan ikke indlæses – filen blev ikke fundet.

Installationsprogrammets biblioteksfil kan ikke indlæses. Der mangler en eller flere biblioteksfiler, eller installationsfilen kan være beskadiget.

 

DW012

Ugyldig biblioteksfil <filepath>. API <API name> kan ikke hentes.

Installationsprogrammets biblioteksfil kan ikke indlæses. Der mangler en eller flere biblioteksfiler, eller installationsfilen kan være beskadiget.

 

DW013

Fejl ved indstilling af afhængig handling.
Automatisk indsættelse forårsagede fejl.

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW013

Handlingen for elementet mislykkedes pga. <error>.

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW013

Handlingen for elementet mislykkedes pga. en ukendt undtagelse.

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW013

fejl ved oprettelse
af anvisninger:

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW013

exceptionString

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW013

re.what()

Der opstod en ukendt undtagelse under installationen.

Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW014

PDB-data er allerede initialiseret for element +
mAdobeCode.

Sessions-/PDB-data er allerede initialiseret for et element.

 

DW014

PDB-dataene, der angives for elementet, har en forkert AdobeCode.

Sessions-/PDB-data er allerede initialiseret for et element.

 

DW014

Sessionsdataene er allerede initialiseret for elementet + mAdobeCode.

Sessions-/PDB-data er allerede initialiseret for et element.

 

DW014

Sessionsdataene, der angives for elementet, har en forkert AdobeCode.

Sessions-/PDB-data er allerede initialiseret for et element.

 

DW015

Forsøg på angivelse af afhængigt kørselsresultat for element, hvor dette ikke kræves.

Ugyldig parameter.

Årsager:

 • Der blev fundet en ukendt afhængighedstype for elementer.
 • Ugyldig installationsfil.
Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW015

InstallOperationsQueue:
Installation og fjernelse af elementer i samme omgang understøttes ikke.

Ugyldig parameter.

Årsager:

 • Der blev fundet en ukendt afhængighedstype for elementer.
 • Ugyldig installationsfil.
Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW015

Ugyldig installationshandling <install/uninstall> for <product name.product version.code>.

Ugyldig parameter.

Årsager:

 • Der blev fundet en ukendt afhængighedstype for elementer.
 • Ugyldig installationsfil.
Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW015

Ukendt
afhængighedstype.

Ugyldig parameter.

Årsager:

 • Der blev fundet en ukendt afhængighedstype for elementer.
 • Ugyldig installationsfil.
Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW015

Dårlig installation <int> af <product name.product version.code>

Ugyldig parameter.

Årsager:

 • Der blev fundet en ukendt afhængighedstype for elementer.
 • Ugyldig installationsfil.
Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW016

BEMÆRK: Handlingen kan ikke indstilles
til elementet <product name.product version.code>
, da det allerede er opgraderet
af elementet <product name.product version.code>

Der er allerede installeret et element af en nyere version, så der kan ikke installeres et medieelement af en ældre version.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> elementet
<product name.product version.code> kræves af
<product name.product version.code>, men er ikke ledigt. Årsag: <string>

Elementets handling kan ikke indstilles pga. nogle begrænsninger.

 

DW018

Der er allerede installeret en ældre version af productName

En ældre version af produktet er allerede installeret.

Afinstaller den gamle version, og prøv at installere igen.

DW019

Køb et serienummer til produktet, og kør derefter dette installationsprogram.

Der kan ikke installeres beskyttet indhold i prøveversionen.

Køb et serienummer til produktet, og kør derefter dette installationsprogram igen.

DW020

BEMÆRK: Handlingen kan ikke indstilles til elementet <product name.product version.code>, da der er installeret et modstridende element.

Elementet kan ikke installeres, da et modstridende element allerede er installeret på maskinen.

Afinstaller disse programmer, genstart computeren, og kør derefter dette installationsprogram igen.

DW021

"Elementet <product name.product version.code> fra version <version> understøttes ikke af denne version: <version> af RIBS.

Elementet kan ikke installeres med dette installationsprogram.

 

DW021

Versioner af elementet, der ikke understøttes, er inkluderet.

Elementet kan ikke installeres med dette installationsprogram.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
med version
(+ element >buildInfoInstallerProp
oprettet + allerede
installeret med inkompatibel version
( + existingPayload->mIdentifier + "

Inkompatible elementer er allerede installeret.

 

DW022

Inkompatible elementer er allerede installeret.

Inkompatible elementer er allerede installeret.

 

DW023

errMsg

Installationsmediet har ikke noget overelement for udvidelseselementet (sprogpakke/programrettelse).

 

DW024

errMsg

Installationsmediet har ikke et UI-overelement for et element, der skal have et UI-overelement.

 

DW025

Nogle af de vigtige afhængigheder er
<value>-elementer

Installationsmediet har et afhængigt element (vigtigt/påkrævet/
anbefalet) for et element.

 

DW026

"Kan ikke finde et element, der kan udfylde <product name.product version.code>-afhængigheden på: Family: <family_name> ProductName: <product_name> MinVersion: <version>.

Installationsmediet har ikke noget afhængigt element (påkrævet) for et element.

 

DW027

Sessionen har afhængigheder, der ikke opfyldes

Installationsmediet har et afhængigt element (vigtigt) for et element.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Instruktionssættet er tomt

Der er ikke et eneste element fra mediet, der kan installeres.

Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW028

Kørselskøen kan ikke åbnes Der er ikke et eneste element fra mediet, der kan installeres. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DW029

Brugerdefineret handling for element + element->LogID() + vil springe dette element over. Springer dette element over.

En brugerdefineret handling for elementet (eller et af dets relaterede elementer) vil springe dette element over.

 

DW029

Element + retValue->LogID()
+ kan ikke installeres, fordi en
afhængig handling blev sprunget over
pga. af en brugerdefineret handling

En brugerdefineret handling for elementet (eller et af dets relaterede elementer) vil springe dette element over.

 

DW030

Brugerdefineret handling for
element +
element->LogID() + returnerede en fejl.
Fejl ved dette element.

Brugerdefineret handling for element returnerede en fejl

 

DW031

"Element: +
parentPayload->
LogID() + er blevet
opdateret og valgt til reparation.
Programrettelsen + element->LogID() + bliver installeret nu."

Stien for et element bliver afinstalleret, fordi elementet bliver repareret.

 

DW035

Rettelsen: + retValue->LogID() + er allerede blevet anvendt. Rettelser kan ikke repareres/geninstalleres

Der er allerede anvendt en programrettelse.

 

DW037

Installationen kører allerede.

Der er allerede en version af Adobe Installer Setup, der kører.

Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.

DW038

Den aktuelle bruger har ikke tilstrækkelige
sikkerhedstilladelser
til at installere softwaren.

Den aktuelle bruger har ikke tilstrækkelige sikkerhedsrettigheder til at installere softwaren.

Log på med en administratorkonto, og prøv at udføre installationen igen.

DW039

"Valg af element +
element->LogID() +
er ikke tilladt.
Det kan ikke vælges og
bør fjernes fra deployment.xml-filen"

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

"De angivne elementer i
installationsfilen er allerede blevet afinstalleret. Angiv eventuelle andre relevante elementhandlinger ud over driveren."

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Der blev angivet en ugyldig AdobeCode i installationsfilen: + logID

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Handlingen "installer ikke" kan ikke blandes med handlinger til fjernelse i en installationsfil.

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Handlingerne installer/reparer kan ikke blandes med handlinger til fjernelse i en installationsfil.

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Elementer kan ikke repareres i installationstilstand.

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Indstillingerne for installationselementet kunne ikke angives fra den diskrete installationsfil

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

EDTWorkflow: Handlingen '<install/uninstall>' kunne ikke angives for elementet <product name.product version.code>, da det ikke er et element fra en tredjepart .

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Installationsfilen blev ikke indlæst

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Element + element->
LogID() + er ikke installeret
, så de bør ikke være i installationsfilen

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
elementkode + egenskab er ikke angivet i installationsfilen for afinstallationstilstanden

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

configdbonly-handlingen
understøttes kun for EDT-arbejdsforløb

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Elementets indstillinger blev ikke læst fra installationsfilen: <path>

Ugyldig installationsfil.

 

DW039

Kunne ikke indlæse
installationsfilen: <path>

Ugyldig installationsfil.

 

DW040

Programmet er ikke længere installeret

Programmet er ikke installeret. Afinstallationen kan ikke fortsættes.

 

DW040

Produktet <code> er
ikke installeret. Afinstallationen kan ikke fortsættes

Programmet er ikke installeret. Afinstallationen kan ikke fortsættes.

 

DW041

INSTALLDIR-enheden <volume name> findes ikke.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR kan ikke være
rodstien.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR indeholder
ugyldige tegn.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR beskriver ikke en komplet sti.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR er ikke på en
lokal diskenhed.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR er på en diskenhed, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR-stien overstiger det maksimale antal tegn.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

INSTALLDIR er ikke på diskenhed, der kan skrives til.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

Ugyldigt INSTALLDIR + myInstallDir

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

Ugyldigt INSTALLDIR - <install path>

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

En eller flere
stier til geninstallation
er på en diskenhed, der ikke længere findes på: "<volume path>"

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW041

Stien "<install path>" overskrider
den maksimale begrænsning.

Installationsmappen er ugyldig.

Vælg et andet installationsbibliotek.

DW042

ARP-posten kunne ikke oprettes for sproget: <language code>

Programmet understøtter ikke det valgte installationssprog.

 

DW042

Sprog + cit->
second +
er ikke på listen over understøttede
sprog

Programmet understøtter ikke det valgte installationssprog.

 

DW042

Driverelementet <product name.product version.code> understøtter ikke det valgte installationssprog: <language code>

Programmet understøtter ikke det valgte installationssprog.

 

DW043

Listen over understøttede sprog kunne ikke hentes

Listen over understøttede sprog kunne ikke hentes.

 

DW044

Fejl ved indstilling af handling for + payload->LogID() + :

Elementets handlinger blev ikke indstillet pga. nogle begrænsninger.

 

DW046

Følgende modstridende processer
kørte – <list of conflicting processes>

Der kører processer, som er i konflikt med denne. Luk de modstridende processer for at fortsætte.

 

DW047

Fejl ved kontrol af systemkrav

Fejl ved kontrol af systemkrav.

 

DW048

Fejl ved kontrol af krav til ledig plads på disken

Utilstrækkelig diskplads.

Frigør diskplads på installations- og systemdrevene, og prøv at udføre installationen igen.

DW048

Element: <code> den nødvendige diskplads <value> på "<install path>" er større end den ledige plads på disken <value>

Utilstrækkelig diskplads.

Frigør diskplads på installations- og systemdrevene, og prøv at udføre installationen igen.

DW049

Element + p->LogID()
+ har en handling + GetStrFromPayload
Handling (actionState) +
\ men ingen resultState

Installation af elementet blev sprunget over pga. en fejl eller brugeren annullering.

 

DW050

Elementets Adobe-kode + elementets
navn | + *msg

Elementet blev ikke installeret/afinstalleret

 

DW050

Der blev fundet følgende elementfejl under installationen: <value>

Elementet blev ikke installeret/afinstalleret.  

DW051

Afhængigheden af sessionselement <value> <value> <value> <value> er ændret.

Relationen mellem elementerne i mediet afviger fra det allerede installerede element.

 

DW052

Basisprogrammet er ikke installeret.

Programrettelsesprocessen kunne ikke fortsættes. Rettelsen kan kun køres, hvis basisprogrammet er installeret på maskinen.

Installer basisprogrammet, og installer derefter rettelsen.

DW054

Brug af kommandoen PatchFile afbryder kodningen.

En rettelse prøver at opdatere en Sassafras-nøglebeskyttet fil på computeren.

Der installeres en tilpasset rettelse. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.

DW054

Brug af kommandoen InstallFile afbryder kodningen.

En rettelse prøver at opdatere en Sassafras-nøglebeskyttet fil på computeren.

Der installeres en tilpasset rettelse. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.

DW054

Der kan ikke anvendes en ikke-brugerdefineret rettelse på et
program med nøgle.

Der kan ikke anvendes en ikke-brugerdefineret rettelse på et program med nøgle.

Kontakt din systemadministrator for at få en brugerdefineret rettelse.

DW055

Processen "<command>" kan ikke startes. <error>

En proces kan ikke startes.

 

DW055

Filen til videredistribution kunne ikke åbnes.

En proces kan ikke startes.

 

DW056

Der blev sendt en tom parameter til RunApplication.

Der blev sendt en tom parameter for at starte en proces.

 

DW057

Det aktuelle proces-token kunne ikke hentes – <error code>\n

Det aktuelle proces-token kunne ikke hentes.

 

DW058

Der kunne ikke søges efter rettighedsværdien SE_DEBUG_NAME

Der kunne ikke søges efter rettighedsværdien.

 

DW059

Token-rettighederne for den aktuelle proces kan ikke justeres – \n

Token-rettighederne for den aktuelle proces kan ikke justeres

 

DW060

Processen "<process name>" kan ikke afsluttes <error>

En proces kan ikke afsluttes.

 

DW061

Proceshandlen for processen (<process id>) "<application path>" kunne ikke hentes <error>.

Fejl ved åbning af proces.

 

DW062

Mappen til token <token> blev ikke fundet.

Ugyldigt mappetoken.

Luk alle modstridende processer, og prøv at udføre installationen igen.

DW062

Mappen til token + inToken blev ikke fundet

Ugyldigt mappetoken.

Luk alle modstridende processer, og prøv at udføre installationen igen.

DW064

Krav til hukommelse er ikke opfyldt for <product name.product version.code>

Krav til hukommelse er ikke opfyldt.

 

DW065

Krav til skærm er ikke opfyldt for <product name.product version.code>

Krav til skærm er ikke opfyldt.

 

DW066

Krav til operativsystem er ikke opfyldt for <product name.product version.code>

Krav til operativsystem ikke opfyldt.

 

DW067

Krav til CPU er ikke opfyldt for <product name.product version.code>

CPU-krav er ikke opfyldt.

 

DW068

Den aktuelle MSI-version kunne ikke hentes

Den aktuelle MSI-version kunne ikke hentes.

 

DW069

En anden MSI-installation er allerede i gang. Gør den installation færdig, før du kører denne.

En anden MSI-installation er allerede i gang.

 

DW070

Pc'en har muligvis meget lidt hukommelse tilbage. Luk alle programmer, genstart computeren, og prøv igen.

For lidt hukommelse.

Luk alle programmer, genstart computeren, og prøv så at installere igen.

DW071

Afslutningskoden for tredjepartselementet kunne ikke læses.

Fejl i forbindelse med afslutningskode.

 

DW071

Fejl – afslutningskoden blev returneret.

Fejl i forbindelse med afslutningskode.

 

DW071

Afslutningskoden til tredjepartsprogram blev ikke hentet.

Fejl i forbindelse med afslutningskode.

 

DW072

Tredjepartselementet blev ikke cachelagret på: <payload-patg>.

Elementet blev ikke cachelagret.

 

DW073

Installationen af MSI-elementet mislykkedes med fejlen: <return-value> –
MSI blev ikke installeret.<return-value-error-string>\nMSI-fejlmeddelelse: <MSI-error-message>.

MSI blev ikke installeret.

 

DB – Deployment Database-fejl

Fejlkode Fejlmeddelelsen er registreret Årsag Løsning
DB001

SLCache-session kan ikke åbnes. Fejl: <error>.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget. Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Databasefilen: <filename> kan ikke åbnes til læsning af egenskab <property name>.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Databasefilen "<filename>" findes ikke.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Databasefilen <filnavn> kan ikke åbnes.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Der kunne ikke opnås adgang til installationsegenskaberne for reparationshandlingen.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Der kunne ikke opnås adgang til egenskaberne for afinstallationshandlingen.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

Afinstallationsdatabasen for lagernøglen <key> kunne ikke åbnes.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB001

logStr.

Fejl ved åbning af database. Databasefilen eller installationspakken er muligvis beskadiget.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB002

Fejl ved angivelse af timeout ved optaget: (<error code>) <error message>.

Fejl ved timeout for database

Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.

DB003

sqlite step: (<error code>) <error message>.

Databasetrinnet mislykkedes, fordi forespørgslen er ugyldig.

Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.

DB004

sqlite finalize: (<error code>) <error message>. Database Sqlite finalize-fejl. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.

DB005

sqlite prepare: '<query string>' (<error code>) <error message>.

Databaseforberedelsen mislykkedes, fordi forespørgselsstrengen er ugyldig.

Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.

DB006

Samlingen <collection id> blev ikke tilføjet.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB006

Elementet <payload code> blev ikke føjet til samlingen <collection id>.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB006

AdobeCode <code name> blev ikke fjernet.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB006

installState for elementet <payload code> blev ikke angivet.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB006

Statussen for installationen blev ikke angivet for AdobeCode <code name>.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB006

Fjernelsen af SLCache mislykkedes. Fejl: <error code>.

CAPS-databaseopdateringsfejl. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB007

Elementet <payload code> blev ikke føjet til samlingen <collection id>.

Fejl ved åbning af CAPS-database. CAPS-databasen er muligvis beskadiget.

 

DB008

Poster i ressourcetabellen kan ikke hentes.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Aliasdata for stien <path> kunne ikke hentes.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Aliasdata for rodstien <path> for token <token> kunne ikke hentes.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Der blev ikke hentet aliasdata fra afinstallations-db for lagernøglen <key>.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Der blev ikke hentet token-enhedsdata fra afinstallations-db for lagernøglen <key>.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Installationsegenskaberne kunne ikke læses for reparationshandlingen.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Egenskaberne for afinstallationen kunne ikke læses.

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB008

Egenskaben "UninstallSeq" kunne ikke anvendes til at angive afinstallationssekvensen. Forsøger grundlæggende afinstallation ...

Fejl ved databaseforespørgsel. Posten findes muligvis ikke i tabellen.

Genudtræk eller kopiér indholdet af installationsprogrammet.

DB009

CreateUninstallDataBase mislykkedes ved kommandoen + curCommand->GetName().

Fejl ved oprettelse af database. Databasefilen findes muligvis ikke.

Frigør noget diskplads, og prøv at installere igen.

DB010

CreateUninstallDataBase: Kan ikke indsættes i egenskaben <value>=<value>.

Databaseopdateringsfejl.

 

DB010

Aliasdata for stien <path> blev ikke gemt pga. fejlen <error>.

Databaseopdateringsfejl.

 

DB010

Aliasdata for stien <path> blev ikke gemt.

Databaseopdateringsfejl.

 

DB010

Aliasdata for token-enheden <token> kunne ikke gemmes med enhedsstien på <path> pga. fejlen <error>.

Databaseopdateringsfejl.

 

DB010

Aliasdata for token-enheden <machine architecture> kunne ikke gemmes med enhedsstien på <path>.

Databaseopdateringsfejl.

 

DB011

ostr.str().

Fejl ved åbning af MSI-installationspakken. Installationspakken er muligvis beskadiget.

 

DM – Deployment Machine-fejl

Fejlkode

Fejlmeddelelsen er registreret

Årsag

DM001

Værktøjsprogrammet md5 blev ikke fundet på <path>.

Værktøjsprogrammet md5 blev ikke fundet på /sbin/md5.

DM002

Rettelsesprogrammet blev ikke fundet på <path>.

Rettelsesprogrammet blev ikke på fundet på /usr/bin.bspatch.

DM003

Elementet <Payload code> er angivet i installationen. Kører på nuværende tidspunkt på maskinen <machine architecture>. Springer dette element over. AdobeCode: + i->adobeCode + Produktnavn: + logID + Installationshandlingen var: <install/uninstall>.

Dette program understøttes ikke af destinationscomputeren. Programmet er til en 64-bit-computer, og destinationscomputeren er 32-bit.

DM003

Maskinen er <machine architecture> og <specified machine architecture> elementet AdobeCode var angivet i installationsfilen: <product name.product version.code>.

Dette program understøttes ikke af destinationscomputeren. Programmet er til en 64-bit-computer, og destinationscomputeren er 32-bit.

DM003

Der kan ikke installeres <machine architecture>-elementer på en <machine architecture>-maskine.

Dette program understøttes ikke af destinationscomputeren. Programmet er til en 64-bit-computer, og destinationscomputeren er 32-bit.

DM004

Værktøjsprogrammet til berøring blev ikke fundet på <path>.

Værktøjsprogrammet til berøring blev ikke fundet på /usr/bin/touch.

DC – Deployment SLCache-fejl

Fejlkode

Fejlmeddelelsen er registreret

Årsag

Løsning

DC001

SLCache-session kan ikke åbnes. Fejl: <error>.

SLCache-sessionen blev ikke åbnet.

DC002

Tilføjelse af SLCache mislykkedes. Fejl: <error>

Dataene i SLCache blev ikke opdateret.

Fejlmeddelelser uden fejlkoder

Fejltype

Fejlmeddelelsen er registreret

ERROREX

AMT-handlingen mislykkedes med statuskoden <code> for filen <filename>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair mislykkedes med fejlkoden <error>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair mislykkedes med fejlkoden <error>.

ERROREX

Advarsel: <value>n<value>.

ERROREX

Angivelse af dataændringer ved omplacering returnerede en fejl <error>.

ERROREX

Den eksekverbare fil kunne ikke åbnes: <value>n<value>.

ERROREX

Mappen <folder name> indeholder ugyldige ressourcefiler.

ERROREX

MSI har ikke mere diskplads: <value>.

ERROREX

Element <payload code>: Ressourcemappen blev ikke fundet.

ERROREX

Annullering af dataændringer ved omplacering vendte tilbage med en fejl <error>.

ERROREX

Der kunne ikke opnås adgang til afinstallationsdatabasen for lagernøglen <key> pga. fejlen <error>.

ERROREX

Der kunne ikke oprettes en streng til installationstilstanden <value>.

ERROREX

Omplaceringsdataene for alle stier blev ikke slettet pga. fejlen <error>.

ERROREX

Omplaceringsdataene for alle token-enheder blev ikke slettet pga. fejlen <error>.

ERROREX

SHRepair kunne ikke indlæses fra framework med den eksekverbare fil på <path>.

ERROREX

SHSerializeAndRepair kunne ikke indlæses fra framework med den eksekverbare fil på <path>.

ERROREX

Der blev ikke fundet nogen enclosing-programpakke for stien <path>.

ERROREX

Der blev ikke fundet nogen oplysninger om enclosing-programpakke for stien <path>.

ERROREX

Der blev ikke fundet nogen enclosing framework-pakke for stien <path>.

ERROREX

Afinstallationsdatabasen for lagernøglen <key> kunne ikke åbnes pga. fejlen <error>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair mislykkedes med fejlkoden <error>% err).

ERROR

Ikke-standard afslutning på den forgrenede proces <val> med fejlen <error>% executablePath% waitResult).

ERROR

Samlingen med id'et <ID code> og driverkoden <driver code> kunne ikke føjes til CAPS pga. fejlen <error>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Elementet med id'et <ID code> kunne ikke føjes til CAPS pga. fejlen <error>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

AMT-konfigurationsdata blev ikke angivet. Fejl: <error>.% amtConfigResult).

ERROR

<val> kunne ikke eksekveres fra den forgrenede proces % executablePath).

ERROR

Det nye element kunne ikke markeres som installeret i CAPS med id'et <ID code> pga. fejlen <val>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Elementet med koden <code> fra samlingen med id'et <ID code> kunne ikke markeres som afinstalleret i CAPS pga. fejlen <error>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

CAPS-sessionen kunne ikke åbnes pga. fejlen <error>% capsResult).

ERROR

Samlingen med id'et <ID code> kunne ikke fjernes fra CAPS pga. fejlen <error>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Elementet med koden <payload code> kunne ikke fjernes fra samlingen med id'et <ID code> fra CAPS pga. fejlen <error>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Annullering af en delvis CAPS-transaktion var ikke mulig pga. fejlen <error>% capsResult).

ERROR

Processen <process name>% executablePath) kunne ikke forgrenes.

ERROR

Aliasstien for <val> kunne ikke gemmes for samlingen med id'et <ID code> i CAPS pga. fejlen <error>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Den oprindelige installationssti for <val> kunne ikke gemmes for samlingen med id'et <ID code> i CAPS pga. fejlen <error>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Den opdaterede aliassti for afinstallation for <val> kunne ikke gemmes for samlingen med id'et <ID code> i CAPS pga. fejlen <error>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Der kunne ikke scannes dobbelt fra %@.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME blev ikke fundet + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU afsluttede uventet.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode – afkodning af EULA mislykkedes.

ERROR

Medie-db kan ikke åbnes.

ERROR

Implementeringsfilen findes ikke: + iterArgs->second.

ERROR

Elementets indstillinger blev ikke læst fra installationsfilen: + iterArgs->second.

ERROR

INSTALLDIR-egenskaben er ikke angivet i deploymentFile.

ERROR

Ugyldig fil ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Ugyldig fil SETUP_FILENAME.

ERROR

Medietypen understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

ERROR

ParentProductAdobeCode-egenskaben blev ikke fundet i databasen.

ERROR

Kontrol af stiens validitet mislykkedes.

ERROR

SETUP_FILENAME blev ikke fundet på + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

Denne software er blevet opdateret, siden den blev installeret oprindeligt. Hvis du vil fjerne denne software, skal du først køre installationsprogrammet til opdateringen og fjerne opdateringen.

ERROR

Selvreparerende argumenter kunne ikke allokeres.

ERROR

Sessionen kunne ikke initialiseres. Sørg for, at alle afhængige elementer er valgt til den rigtige handling.

ERROR

Installationsfilen kunne ikke indlæses: + iterArgs->second.

ERROR

Opgraderingskoden er den samme som elementkoden.

ERROR

adobeCode-egenskaben blev ikke fundet i databasen.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature blev ikke fundet.

ERROR

ressourcemappen blev ikke fundet på + outResourcePath.

FATALEX

Elementoplysninger for "<payload code>" blev ikke fundet i Media_db.

WARNEX

Den lokale medie-db kan ikke slettes. <value>.

WARNEX

Fejl ved opdatering af csu-lager for <value> returværdier <major error code>:<minor error code>.

WARNEX

Der blev ikke fundet noget RemoverTool i afinstallationsprogrammet på <path> for det selv-reparerende bibliotek på <path>.

ADVARSEL

Den forgrenede proces <process> blev afsluttet med statussen <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

ADVARSEL

Der kunne ikke opnås adgang til arbejdsrummet og enhedsstien for diskenheden <volume name>.% friendlyName).

ADVARSEL

Der kunne ikke opnås adgang til skalerede billeddata for diskenheden <volume name>.% friendlyName).

ADVARSEL

Der kunne ikke opnås adgang til diskbilledet for diskenheden <volume name>.% friendlyName).

ADVARSEL

Der kunne ikke oprettes et midlertidigt diskbillede for diskenheden <volume name>.% friendlyName).

ADVARSEL

Der kunne ikke skrives et diskbillede for diskenheden <volume name> på stien <path>.% friendlyName % tempFile).

ADVARSEL

En undtagelse forhindrede indlæsning og tilsidesættelse af programikonet.

ADVARSEL

Deaktivering af Wow64FsReflection har allerede fundet sted.

ADVARSEL

Deaktivering af Wow64FsReflection blev ikke udført, og kommandoen Aktivér Wow64FsReflection blev modtaget.

ADVARSEL

Der blev fundet et program, der kører.

ADVARSEL

Brugeren valgte at annullere installationen.

Adobe-logo

Log ind på din konto