Fejlfinding i forbindelse med installation og start | CS6, CS5.5, CS5

Bruger du Creative Cloud?

Identificér fejl, og find en løsning 

Bemærk:

Når du har identificeret en fejl, kan du søge i dette dokument (Command+F eller Ctrl+F i browseren) efter de pågældende fejlfindingstrin.

Fejl i den overordnede installationslogfil

Logfilstreng Fejlbeskrivelse Løsningsforslag
Afslutningskode: 11 – En anden programforekomst kører. Der kan kun køre én programforekomst ad gangen Der kører allerede en anden forekomst af installationsprogrammet. Luk den anden forekomst af installationsprogrammet, eller vent til det er færdigt, og prøv igen.
Afslutningskode: 14 - Installationen mislykkedes pga. utilstrækkelige rettigheder  Der var ikke logget på med administratorrettigheder ved start af installationen. Se Fejlmeddelelsen "Fejl pga. utilstrækkelige tilladelser" | Creative Suite 5, CS5.5.
Afslutningskode: 15 – Synkronisering af mediedatabase mislykkedes Synkronisering af mediedatabase mislykkedes. Kør installationen af igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre renseværktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
Afslutningskode: 16 – Indlæsning af installationsfil mislykkedes Den midlertidige installationsfil kunne ikke indlæses. Kør installationen igen.
Afslutningskode: 19 - Betaling kan ikke installeres pga. afhængig driftsfejl; Lukning af forstyrrende processer Se Installationslogfilfejl: "Afslutningskode: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
Afslutningskode: 20 – Stien til installationskilden findes ikke Kildefiler til installationen mangler. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
Afslutningskode: 21 – Den installerede version af RIBS understøtter ikke versionen Et element i installationsprogrammet har et nyere versionsnummer, end der forventes af installationsmodulet. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
Afslutningskode: 22 – Kontrol af INSTALLDIR mislykkedes Installationsmappen kunne ikke åbnes. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
Afslutningskode: 25 – Installationsprogrammet overskrider MAX_PATH-begrænsningen Installationsstien overskrider filsystembegrænsningen. Flyt installationsprogrammet til en anden installationssti med færre tegn, eller vælg en kortere placering.
Afslutningskode: 26 – Udskiftning af medie er nødvendig for at fortsætte installationen Der kræves en anden disk for at fortsætte installationen. Se Fejlkode 26: "Udskiftning af medie er nødvendig for at fortsætte installationen".
Afslutningskode: 27 – Nøglebeskyttede filer fundet i destinationen Der anvendes en korrektion, der ikke er tilpasset, på et system, der kører i et miljø med en Sassafras-nøgle. Kontakt din lokale systemadministrator for at få en tilpasset rettelse.
Afslutningskode: 28 – Basisprogrammet er ikke installeret Rettelsen kan kun anvendes, når programmet er installeret. Se Fejl "Basisprogrammet er ikke installeret" | Installation af opdatering | CS5.
Afslutningskode: 29 – Basisprogrammet er flyttet Basisprogrammet er flyttet. Start programmet, og prøv derefter at anvende rettelsen igen.

Afslutningskode: 30 – Installation udført med fejl pga. for lidt ledig plads

Afslutningskode: 31 – Installationen mislykkedes pga. for lidt ledig plads

Utilstrækkelig ledig diskplads til at udføre installationen.  Se Afslutningskode 30 og 31, "Mangel på diskplads".
Afslutningskode: 32 – Rettelsen er allerede anvendt Rettelsen er allerede installeret. Se Fejl: Basisprogrammet er ikke installeret | Installation af opdatering | CS5.

DR010 Oprettelse af registreringsdatabasenøgle mislykkedes - Start 64-bit:<is64Bit> rod:<rod> rolle:<rolle> perm:<tilladelser> nøgle:<nøgle>. Fejl: <error>

DR011 Sletning af registreringsdatabasenøgle - ikke udført. Fejl:<error>

DR012 Fejl opstod: <fejlkode>

DR013 Sletning af registreringsdatabaseværdi - ikke udført. Fejl: <error>

DF001 Tilladelser til "<filsti>" kunne ikke hentes

Sletning af registreringsdatabaseværdi - ikke udført. Fejl: <error>

DF002 Tilladelser til "<filsti>" kunne ikke indstilles

DF002 Ejer <uid> og gruppe <gid> for <filsti> kunne ikke gendannes

DR014 Nøgleåbning - ikke udført. Nøgle: <key> Fejl: <error code>

Kunne ikke ændre registreringsdatabasenøglen.

Se Installationslogfilfejl: "Fejl ved registreringsdatabasenøgle" | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Ejer og gruppe for <filsti> kunne ikke bevares

DF004 Ejer og gruppe for <filsti> kunne ikke angives som <uid> og <gid>

 

DF001 Tilladelser til <sti> kunne ikke hentes

DF003 Ejer og gruppe for <sti> kunne ikke bevares

DF037 Sletning af bibliotek <sti> kunne ikke udføres

DF002 Tilladelser for "<filsti>" kunne ikke angives til <tilstand>

DF002 Tilladelser for "<filsti>" kunne ikke gendannes til <tilstand>

DF027 Kopiering af fil fra "<kilde>" til "<destination>" kunne ikke udføres

Kunne ikke ændre fil eller mappe. Se Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | CS

DF016 Kunne ikke gendanne et biblioteket på <sti> med tilstanden <tilstand>

Installationsprogrammet til Creative Suite kan ikke gendanne et bibliotek. Kontroller tilladelser på placeringen, og om den ledige diskplads er tilstrækkelig.
DF019 Kan ikke finde filen til programrettelse. Geninstaller produktet og anvend derefter programrettelsen igen Fil med programrettelse findes ikke. Geninstallation af produktet kan muligvis løse problemet.  
Udskiftning af disk er nødvendig. Udskift disken: <volume name> <volume path> En disk med det tilsvarende navn er sat i, men der mangler nødvendige installationsfiler. Skub DMG ud, og sæt installationsprogrammet i igen.
DF027 Filen kan ikke kopieres fra <kilde> til <destination> Filkopieringen mislykkedes.  Kontroller, at kildefilen eksisterer. Kontroller tilladelser på placeringen, og om den ledige diskplads er tilstrækkelig.
DS001 Kunne ikke indsætte diskbilledet på <sti til disk>. Kontroller, at diskbilledet ikke er beskadiget. Installationsprogrammet til Creative Suite kunne ikke finde softwaren på disken. Genindsæt disken.
DF027 Cachelagring af element mislykkedes Installationsprogrammet til Creative Suite kan ikke cachlagre et element. Luk alle konfliktskabende processer, og prøv at udføre installationen igen.
Udskiftning af disk er nødvendig. Udskift disken: <volume name> <volume path> Der findes filer, som er gemt på et delt SMB. Flyt filer til et delt AFP eller anbring en DMG på et delt SMB.
Fejl ifbm. angivelse af timeout ved optaget Databasesession kan ikke åbnes. Luk eventuelle eksisterende installationer, og kør installationen igen.
Ukendt relationstype. Ukendt relationstype. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
Forsøg på angivelse af afhængigt kørselsresultat for element, hvor dette ikke kræves Angivelse af kørselsresultat for et element ud fra dets relationer mislykkedes. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DW028 Kørselskøen kan ikke åbnes Initialisering af kørselskøen for elementer kunne ikke gennemføres. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DW041 INSTALLDIR indeholder ugyldige tegn Installationsbiblioteket indeholder ugyldige tegn. Vælg et andet installationsbibliotek.
DW041 INSTALLDIR beskriver ikke en komplet sti Installationsstien er ufuldstændig. Vælg et andet installationsbibliotek.
DW062 Mappen til token <token> kunne ikke findes Et bibliotekstoken kunne ikke tilknyttes dens faktiske sti. Luk alle konfliktskabende processer, og prøv at udføre installationen igen.
DS005 Ugyldig INSTALLDIR <installdir> Installationsprogrammet har problemer med at få oplysninger om installationsstien. Vælg et andet installationsbibliotek.
DF016 Bibliotek på <sti> for ressourceudtræk kunne ikke oprettes. Fejl: <error> Kunne ikke oprette bibliotek. Kontroller tilladelser på placeringen, og om den ledige diskplads er tilstrækkelig. Sørg for at være logget på som en bruger med administratorrettigheder.
DW020: Der findes konflikter i de markerede elementer. Installationen stoppes. Der findes konflikter mellem installationskomponenterne. Fjern installationer af programudgaver, der ligger før programudgivelsen, og kør installationen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DS003 Der kan ikke pakkes filer ud i <sti> fra zip-filen <zip-filnavn> Udpakning af zip-fil mislykkedes. Der kan være problemer med tilladelse eller diskplads. Se Fejl "ALVORLIG FEJL: Kan ikke oprette udtræksaktiver..." | Installationslog | CS5, CS5.5.
DF012 Stien til installationskilden findes ikke: <sti> Installationfilerne er beskadigede. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DF027 Filen kan ikke kopieres fra <kilde> til <destination> Filkopieringen mislykkedes. Kontroller, at kildefilen eksisterer.  Kontroller tilladelser på placeringen, og om den ledige diskplads er tilstrækkelig.
DF012 Afinstallationsstien findes ikke Installationfilerne er beskadigede. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DF027 Databaseskabelonfilen kan ikke kopieres fra <sti> til <sti> Installationsprogrammet kunne ikke angive FILE_ATTRIBUTE_NORMAL til filen på filstien. Vælg et andet installationsbibliotek.
DF055 Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer Instllationsprogrammet havde ukorrekte parametre. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DS014 Der er angivet ugyldige parameterværdier Installationsprogrammet fik ugyldige parametre. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DB001 Databasefilen: <filsti> kan ikke åbnes Installationsdatabasefilen kan ikke åbnes. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DB001 Databasefilen <fil> findes ikke. Der mangler en installationsdatabasefil. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DW013 Handling på element mislykkedes pga. <undtagelse> En undtagelse medførte, at en installationshandling mislykkedes. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DW013 Handling på element mislykkedes pga. en ukendt undtagelse. Der opstod en undtagelse under handling på element. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DW041 Stien <sti> overskrider den maksimale begrænsning En sti i INSTALLDIR har overskredet MAX_PATH på Windows og PATH_MAX på OSX. Kør installationen af igen. Vælg en anden installationsplacering med en kortere sti.
DF008 Symlink-destinationen på kildefilen <filsti> kunne ikke læses Installationen af elementer mislykkedes. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DB001 Databasefilen: <filnavn> kan ikke åbnes Databasefilen kan ikke åbnes. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DF008 Symlink-destinationen på kildefilen <filsti> kunne ikke læses Destinationsoplysninger kunne ikke udpakkes fra symlink-filen. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DF014 Symlink på <destinationssti> kunne ikke oprettes Symlink-oprettelse på destinationstien mislykkedes. Kør installationen af igen. Vælg en anden installationsplacering.
DW036 Elementet <AdobeCode> kan ikke installeres pga. afhængig driftsfejl; En proces kørte og forhindrede installationen af en komponent. Se Installationslogfilfejl: "Afslutningskode: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Sletning af oprettet symlink på <sti> kunne ikke udføres Sletning af symlink på stien mislykkedes. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne programmerne. Se Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DF052 Kan ikke åbne filen Der kunne ikke hentes en gyldig handle til en påkrævet fil. Kontrollér, at filen findes, og prøv installationen igen.
DF034 SetFileTime mislykkedes med fejlen:<fejl> Handlen til filen blev åbnet, men API'en SetFileTime mislykkedes. Prøv at udføre installationen igen.
Sletning af filkopi på <filepath> kunne ikke udføres Filsletningen mislykkedes ved fortrydelse af filkopieringen. Kør installationen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
Destinationssti findes på <sti> for filen <fil> Destinationsstien findes Fjern filen, der er angivet i fejlen, og prøv at udføre installationen igen.
DF012 Kan ikke finde filen Installationsprogrammet kan ikke finde filen Prøv at udføre installationen igen.
Der er angivet ugyldige parameterværdier Der er angivet ugyldige parameterværdier Prøv at udføre installationen igen.
Der blev anmodet om version på to forskellige filer af forskellige typer Ikke forventet at ske i en GM-version af produktet. Kør installationen af igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du køre værktøjet Creative Cloud Cleaner og fjerne alle programmer. Der er flere oplysninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DW048 Element: <elementkode> diskplads <plads> krævet på <drev> er større end den ledige plads <plads> Utiltrækkelig diskplads til installation. Frigør diskplads på installations- og systemdrevene, og prøv at udføre installationen igen.
DW041 INSTALLDIR-enheden <enhed> findes ikke. Ugyldigt installationsbibliotek Vælg en anden installationsplacering, og prøv at udføre installationen igen.
DW054 En InstallFile-kommando bryder indtastningen En rettelse prøver at opdatere en Sassafras-nøglebeskyttet fil på computeren. Der installeres en tilpasset rettelse. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.
DW054 En PatchFile-kommando bryder indtastningen En rettelse prøver at opdatere en Sassafras-nøglebeskyttet fil på computeren. Der installeres en tilpasset rettelse. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.
DF016 Kan ikke oprette bibliotek på <sti> Installationsprogrammet kunne ikke oprette DIR Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DF014 Symlink på <sti> kunne ikke oprettes Installationsprogrammet kunne ikke oprette symlink Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DW028 Ukendt afhængighedstype Installationsprogrammet til Creative Suite kan ikke genkende afhængighedstypen. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DF008 Symlink-destinationen på kildefilen <sti> kunne ikke læses Installationsprogrammet kunne ikke læse symlink Prøv at udføre installationen igen.
DF027 Filen kan ikke kopieres fra <kildesti> til <dststi> Filkopieringen mislykkedes. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DS011 Elementstien findes ikke, og der er ikke angivet nogen mediepost. Installationsprogrammet kunne finde elementstien på mediet. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DS011 Der er ikke angivet nogen medieoplysninger for placering af flytbar kilde Der er ikke angivet nogen medieoplysninger for flytbar kildeplacering Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DW037 Installationen kører allerede. En anden forekomst af installationsprogrammet kører allerede. Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.
DB003 sqlite-trin Kunne ikke fortsætte gennem en SQLite-forespørgsel. Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.
DB004 sqlite afslut En SQL API mislykkedes.   Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DB005 sqlite forbered Der kunne ikke forberedes et SQLite-udsagn. Luk alle installationer, og prøv at udføre installationen igen.
DW038 Den aktuelle bruger har ikke tilstrækkelige sikkerhedsrettigheder til at installere softwaren. Den aktuelle bruger har ikke tilstrækkelige sikkerhedsrettigheder til at installere softwaren. Log på som en bruger med administrative rettigheder, og prøv at udføre installationen igen.
DW041 Ugyldig INSTALLDIR - <undtagelse> Det valgte installationsbibliotek er ugyldigt Vælg et andet installationsbibliotek.
DF003 Ejer og gruppe for <filsti> kunne ikke bevares Brugeren, der er logget på som administrator, har ikke rettigheder til at opdatere ejer/gruppe for den angivne fil. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DF004 Ejer og gruppe for <filsti> kunne ikke angives som <uid> og <gid> Brugeren, der er logget på som administrator, har ikke rettigheder til at opdatere ejer/gruppe for den angivne fil. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DF005 Ejer <uid> og gruppe <gid> for <filsti> kunne ikke gendannes Brugeren, der er logget på som administrator, har ikke rettigheder til at opdatere ejer/gruppe for den angivne fil. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DB002 Fejl ved angivelse af timeout ved optaget Databasefilsession kan ikke åbnes. Luk alle andre installationsforekomster, og prøv igen.
DF006 SymLink-stien findes allerede på <sti> Installationsprogrammet har registreret, at symLink-stien allerede findes Fjern symlinket på den pågældende sti, og prøv at udføre installationen igen.
DF017 Mac-alias på <sti>, der henviser til <mål>, kunne ikke oprettes Installationsprogrammet kunne ikke oprette Mac-alias Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DF016 Kunne ikke gendanne biblioteket på <sti> med tilstanden <tilstand> Installationsprogrammet kan ikke gendanne biblioteket. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
Diskbilledet på <path to the DMG> kunne ikke anvendes. Kontroller, at diskbilledet ikke er beskadiget. Installationsprogrammet kunne ikke finde disken/mediet. Isæt DMG'en igen. Hvis fejlen opstår igen, skal DMG-filen hentes igen.
Filen kan ikke kopieres fra <source> til <destination> Filkopieringen mislykkedes. Kontroller, at kildefilen eksisterer. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
Cachelagring af element mislykkedes Cachelagringen af elementet mislykkedes. Luk alle programmer, og prøv at udføre installationen igen.
Mappen til token <token> kunne ikke findes Et bibliotekstoken kunne ikke tilknyttes dens faktiske sti. Anmodning om software, der sælges. Der blev leveret Beta-software.
Der kunne ikke oprettes et bibliotek på <path> til udpakning af ressourcer. Fejl: <error> Oprettelse af bibliotek på stien mislykkedes. Ressourcerne kunne ikke udpakkes. "error" er den fejlkode, der returneres af GetLastError() Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
Kommandoen <command> mislykkedes. Den angivne kommando mislykkedes. Genstart computeren, og prøv igen.
DB009 CreateUninstallDataBase: Kan ikke indsætte i Egenskab <navn>=<værdi> Kommandoen Insert mislykkedes på fjernelse af databaseinstallation. Frigør noget diskplads, og udfør installationen igen.
DW063 Fejl ved tilknytning af kommandoen <kommando> Kommandoen kunne ikke tilknyttes. Kontroller, at du har fuld adgang til installationsmappen, eller vælg en anden.
DB001 Kan ikke åbne databasefilen <databasefilnavn> for at læse egenskaben <egenskabsnavn> Databasen til installationsprogrammet er beskadiget. Luk alle -produkter, og prøv at udføre installationen igen.
DS005 Egenskaben INSTALLDIR er obligatorisk Betingelsestabellen er ikke angivet korrekt. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DB008 Registreringer i ressourcetabellen kan ikke hentes Ressourcetabellen er ikke i en korrekt tilstand. Udpak igen eller kopier indholdet af installationsprogrammet.
DW015 Forsøg på angivelse af afhængigt kørselsresultat for element, der ikke kræver det Installationsprogrammet til Creative Suite forsøger at udføre en ugyldig handling. Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer. Der er flere anvisninger i Brug værktøjet Creative Cloud Cleaner til at løse installationsproblemer.
DF027 Kopiering af filen <kilde> til <destination> mislykkedes Filkopiering fra kilde til destination mislykkedes. Frigør noget diskplads, og udfør installationen igen.

amt3.log fejl

Logfilstreng Fejlbeskrivelse Løsningsforslag
AMT: FEJL: Produktet mangler SIF og er ikke passivt aktiveret Manglende application.sif. Installer produktet igen.
AMT: FEJL: Initialisering og læsning af lager, der er tillid til, mislykkedes, og der er derfor ingen licens Manglende/beskadiget SLConfig.xml. Installer produktet igen.
AMT: FEJL: Konfigurationsfil Filen application.xml mangler for produktet. Eller en mappe af følgende type mangler fra placeringen, hvor produktet er installeret: Mappen AMT Legal. Installer produktet igen.
PCDService: Master PCD findes ikke. Masterfilen pcd.database kunne ikke findes. Installer produktet igen.
AMT: FEJL: Programmet er ikke installeret, men installation er obligatorisk Programmet blev ikke installeret (eller en installation mislykkedes). Fremsendte programmer skal normalt installeres. Installer produktet igen.
AMT: FEJL: Cachelagret PCD er skrivebeskyttet, og derfor afsluttes processen.

Installationsprogrammet kunne ikke læse cache-PCD'en (cache.database) – sandsynligvis fordi SQLLite-journalfilen forhindrede det. Dette er muligvis pga. manglende adobe_caps.dll/framework på placeringen, hvor produktet er installeret. Fejlen kan også betyde, at den cachelagrede pcd ikke har skrivetilladelser. I så fald åbnes programmet ikke.

1. Kontroller tilladelser til delt Adobe-mappe.

  • Win 32 bit: \Programfiler\Fælles filer\Adobe
  • Win 64 bit: \Programfiler (x86)\Fællesfiler\Adobe
  • Mac OS X: /Bibliotek/Programsupport/Adobe/

2. Slet eventuelle journalfiler i Adobe PCD-mappen.

FEJL: Fejl ved cachelagret PCD og der afbrydes.

WeInstaller kunne ikke læse cache-PCD'en (cache.database) – sandsynligvis fordi SQLLite-journalfilen forhindrede det. Dette er muligvis pga. manglende adobe_caps.dll/framework på placeringen, hvor produktet er installeret.

Fejlen kan også betyde, at den cachelagrede pcd ikke har skrivetilladelser. I så fald åbnes programmet ikke.

1. Kontroller tilladelser til delt Adobe-mappe.

  • Win 32 bit: \Programmer\Fælles filer\Adobe
  • Win 64 bit: \Programfiler (x86)\Fællesfiler\Adobe
  • Mac OS X: /Bibliotek/Programsupport/Adobe/

2. Slet eventuelle journalfiler i Adobe PCD-mappen.

Adgang til licensbutik mislykkedes: Licensbutikken tillader ikke skrivning (213:11) Licensfiler har ukorrekte tilladelser. Se Fejl "Licenslager tillader ikke skrivning" | Installationslog | CS5, CS5.5.

 

Åbning af Master PCD mislykkedes.

AMT: FEJL: Cachelagret PCD er skrivebeskyttet, og derfor afsluttes processen. (Fejl = 16)

Hoveddatabasefil kan ikke åbnes. Se Installationslogfilfejl: "Master PCD kunne ikke åbnes" eller "Kan ikke skrive til Cache PCD" | Creative Suite 5, CS5.5.
AMTErrnoServiceALMErrno kunne ikke findes Fejl. Serviceindlæser kunne ikke indlæse funktion: Fejlen betyder, at serviceindlæseren forsøgte at indlæse en funktion fra et .dll/framework, og det mislykkedes. Fejlen kan opstå som følge af en beskadiget amtservices.dll-/framework-fil. Installer produktet igen.
AMTErrnoServiceErrno kunne ikke findes Fejl. Serviceindlæser kunne ikke indlæse funktion: Fejlen betyder, at serviceindlæseren forsøgte at indlæse en funktion fra et .dll/framework, og det mislykkedes. Fejlen kan opstå som følge af en beskadiget amtservices.dll-/framework-fil. Installer produktet igen.
Valider licens før Chrome Kunne ikke åbne brugeroplysninger. Du kan læse mere i Adobe Hjælpecenter.
C_AMTConfigurationServiceCreate kunne ikke findes Fejl. Serviceindlæser kunne ikke indlæse funktion: Fejlen betyder, at serviceindlæseren forsøgte at indlæse en funktion fra et .dll/framework, og det mislykkedes. Fejlen kan opstå som følge af en beskadiget amtservices.dll-/framework-fil. Installer produktet igen.

oobelib.log

Logfilstreng Fejlbeskrivelse Løsningsforslag
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x00) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x01) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x02) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x04) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x08) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x10) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x20) Indtastet serienummer valideres ikke Start programmet, og skift det valgte sprog, hvis det er muligt, eller geninstaller ved hjælp af serienummeret.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x40) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x80) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x100) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
FlexiSrz: Validering af serienummer mislykkedes (flag = 0x200) Indtastet serienummer valideres ikke Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.
Filen OOBELib SIF findes ikke Filen application.sif findes ikke Installer CS5-produktet igen.
Brugeren indtastede det samme serienummer i for mange arbejdsforløb Hvis brugeren indtaster det samme serienummer på skærmbilledet med afvisningen, accepteres det ikke. Se Fejl: "Dette serienummer er ikke gyldigt til dette produkt" | Creative Suite.

aul.log-fejl

Logfilstreng

Fejlbeskrivelse

Løsningsforslag

AUL: Der blev fundet et syntaktisk korrekt serienummer til produktet

Der findes ikke noget gyldigt serienummer til opgraderingstilladelse på brugerens computer.

findes ikke i konfigurationsfilposten for opgraderings-id i aul.xml

Der findes ikke noget gyldigt serienummer til opgraderingstilladelse på brugerens computer.

 PDApp.log-fejl

Logfilstreng Fejlbeskrivelse Løsningsforslag
[ERROR] Fejl ved kommandoen UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Installationsprogrammet kører allerede... Der køres allerede en anden forekomst af opdateringsprogrammet. Prøv igen senere. Luk alle forekomster af opdateringsprogrammet, og prøv igen.
[ERROR] UWANative – installation af opdateringer returnerede statuskode: 44 og fejlkode: 14 Log på med administratorrettigheder for at fortsætte. Log på som en bruger med administrative rettigheder.
[ERROR] UWANative – Der opstod en fejl under indlæsningen af opdateringsprogrammet. Fejlkode: 23 Opdateringer er slået fra. Opdateringsprogrammet blev slået fra under installationen. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.
[ERROR] Fejl ved kommandoen UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Installationsprogrammet kører allerede. Adobe Application Manager kører allerede. Luk alle forekomster af Adobe Application Manager for at fortsætte med programmet. Luk alle forekomster af opdateringsprogrammet, og prøv igen.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 201 Der opstod en fejl ved download af opdateringen. Giv skriverettigheder, og prøv igen. Kontroller, at du har fuld styring af din midlertidige mappe.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 202 Der er et problem med at gemme opdateringer i den mappe, der er valgt i indstillingerne. Vælg en anden sti, og fortsæt. Download opdateringen fra Adobe.com, og installer den.
[ERROR] UWANative - download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 203 Størrelsen på de valgte opdateringer overstiger mængden af ledig plads på harddisken. Frigør tilstrækkelig plads, og klik på Fortsæt. Der kræves yderligere ledig plads på harddisken for at udføre installationen.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 204 Der opstod en fejl ved download af opdateringen. Afslut, og prøv igen på et senere tidspunkt. Prøv at downloade på et senere tidspunkt, eller download opdateringen fra Adobe.com.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 205 Der opstod en fejl ved download af opdateringen. Afslut, og prøv igen på et senere tidspunkt. Kontakt Adobe Support for at få hjælp.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 206 Der opstod en fejl under filoverførslen. Prøv igen senere. Prøv at downloade på et senere tidspunkt, eller download opdateringen fra Adobe.com.
[ERROR] UWANative – download af opdateringer returnerede statuskode: 43 og fejlkode: 207 Der opstod en fejl ved download af opdateringen. Afslut, og prøv igen på et senere tidspunkt. Undersøg, om firewallen ændrer indholdet, der hentes. Brugeren kan også besøge Adobe.com, og downloade og installere opdateringen manuelt.
[ERROR] UWANative – installation af opdateringer returnerede statuskode: 44 og fejlkode: 210 Der opstod en fejl under installation af opdateringen. Afslut, og prøv igen på et senere tidspunkt. Download opdateringen fra Adobe.com, og installer den.
[ERROR] UWANative – søgning efter opdateringer returnerede statuskode: 41 og fejlkode: 212 Opdateringsserveren svarer ikke. Serveren er midlertidigt nede, eller internet- eller firewallindstillingerne er forkerte. Prøv igen senere. En firewall eller proxy blokerer muligvis for opdateringerne. Download opdateringerne fra Adobe.com, indtil problemet er løst.
[ERROR] UWANative – søgning efter opdateringer returnerede statuskode: 41 og fejlkode: 213 Opdateringsserveren svarer ikke. Serveren er midlertidigt nede, eller internet- eller firewallindstillingerne er forkerte. Prøv igen senere. Slet midlertidige filer.
Biblioteket UWANative kan ikke indlæses UWANative mangler eller er beskadiget Installer produktet igen.
Appletten UWANative kan ikke startes Opdateringsprogrammets kerne mangler, er beskadiget eller der opstod en intern fejl. Installer produktet igen.
ZString-fil kunne ikke indlæses for nogen landestandard Installationen er beskadiget. Opdateringsprogrammet starter ikke Installer produktet igen.
Fejl i pdatabaseOpenSessionNoCreate Det er ikke alle produktikoner, der vises i opdateringsprogrammet, og installationen mislykkes også nogle gange. Fejlen opstår, hvis pdatabase mangler eller er beskadiget Installer produktet igen.
Fejl i pdatabaseGetPayloads. Fejl ved hentning af elementliste Det er ikke alle produktikoner, der vises i opdateringsprogrammet, og installationen mislykkes også nogle gange. Fejlen opstår, hvis pdatabase mangler eller er beskadiget Installer produktet igen.
Fejl i mdatabaseOpenSessionNoCreate Det er ikke alle produktikoner, der vises i opdateringsprogrammet. Fejlen opstår, hvis mediedatabasen mangler eller er beskadiget Installer produktet igen.
Der opstod fejl under generering af XML til opdatering "Error loading Updater Workflow" vises på hovedbrugerfladen. Rettelsen er beskadiget Download opdateringen fra Adobe.com, og installer den.
PostSelfUpdate-tilstand: Gemt xml-tilstand kunne ikke hentes. Afslutter. Opdateringsprogrammet starter ikke i tilstanden efter selvopdatering. Download opdateringen fra Adobe.com, og installer den.
OpenUpdater: Procesoprettelse mislykkedes Opdateringsprogrammet starter ikke fra AAM Updates Notifier Installer produktet igen.
Semaforlås kunne ikke udløses Programinstallation/selvopdatering mislykkes. Genstart computeren.
[ERROR] Fejl ved kommandoen InstallUpdates for UWA.HostMessageHandler. Installation af selvopdatering mislykkedes... Selvopdatering mislykkes, hvis Logtransport2.exe kører Genstart computeren.
[Fejl] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo returnerede ikke en success-streng. Følgende blev returneret: <error>Fejl opstod i opdateringsprogrammets kerne</error> [Authenticating Proxy]Opdateringsprogrammet kunne ikke oprette forbindelse, hvis brugernavnet og adgangskoden indeholder tegn på flere byte. Brugernavnet eller adgangskoden indeholder tegn på flere byte. Dialogboksen til godkendelse kan ikke åbne tegn på flere byte, såsom Kanji.
Ingen elementer på øverste niveau blev udpakket Der vises ingen produkter på skærmbilledet med installationsindstillinger, fordi hovedproduktet ikke blev installeret. Fortsæt med installationen.
DWA.ProductOptionsMediator returnerede ingen værdi Det midlertidige bibliotek var tomt, mens installationen blev udført. Prøv at udføre installationen igen.
Der findes ingen beskrivelse til konfiguration på mediet "Installer failed to initialize" vises under installationen, fordi installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
DWA.FetchMediaInformationCommand. Biblioteket DWANative kan ikke indlæses "Installer failed to initialize" vises, fordi installationsprogrammet er beskadiget. DWA Native mangler. Download og udpak installationsprogrammet igen.
ZString-fil kunne ikke indlæses for nogen landestandard Installationsprogrammet vises ikke. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Tilknytning af elementer blev ikke fuldført "Installer failed to initialize" vises under installationen, fordi installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
CheckForUpgrade-serienummer returnerede tom opgraderings-XML Listen med gyldige produkter på opgraderingsskærmbilledet vil være tom, fordi der mangler opgraderingsoplysninger. Du bruger et opgraderingsserienummer, men installationsprogrammet understøtter ikke opgradering. Brug et andet installationsprogram/serienummer.
PWA kunne ikke indlæses. Installationsfunktioner kan ikke anvendes Serienummeret er ikke valideret. Installation udføres ikke. PWANative er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Der blev ikke returneret nogen elementer fra serveren "Installer failed to initialize" vises under installationen, fordi installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Driveren er ikke aktiveret, og installationsknappen er derfor deaktiveret Installationsknappen er deaktiveret. Driveren kan ikke installeres på computeren. Kontroller systemkravene til -produktet.
GetChallengeString returnerede ikke resultatskode Challenge-streng blev ikke vist på opgraderingens bagregistreringsskærmbillede Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved skrivning af mærkeinformation til fil Standardikonet (-) vises for produktet Der vises det forkerte ikon. Fortsæt med installationen.
Kunne ikke hente mdatabaseGetBrandingData Standardikonet (-) vises for produktet Dette er kun et problem ved brugergrænsefladen. Der vises et standardikon i stedet for et produktikon. Der er ingen anden effekt.
DE-processen kunne ikke køres Installationsmodulet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Installations-XML kunne ikke skrives til en fil Der sker ikke noget, når jeg klikker på installationsknappen. Download og udpak installationsprogrammet igen.
IPC Packets kunne ikke findes. Der sker ingenting, når du trykker på installationsknappen. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Elementlisten har ikke nogen resultatskode på øverste niveau: Returværdien er "Installer failed to initialize" vises under installationen, fordi installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Den nødvendige ledige diskplads kunne ikke allokeres Ledig diskplads er rapporteret som 0 KB med et advarselssymbol (!). Der kræves yderligere ledig diskplads på installations- eller systemdrevene for at fuldføre installationen.
Processen kunne ikke køres Produktikonet sidst i installationen starter ikke produktet. Afslut installationen, og start produktet normalt.
Der kunne ikke udtrækkes svarkode fra svar-xml. "Produktet kunne ikke registreres på nuværende tidspunkt. Prøv igen senere." eller "Dit abonnement på Adobe CS Live kunne ikke startes. Prøv igen senere." vises, fordi Adobes server afgav et negativt svar. Prøv at fuldføre Adobe ID-processen igen på et senere tidspunkt.
Oprettelse af lokal kopi af underskriftsfil mislykkedes Install.sig eller update.sig mangler. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Indlæsning af underskriftsfil mislykkedes Install.sig eller update.sig mangler. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved udtrækning af ressourcer. Pima mangler (ressourcefil). Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Applet-fil findes ikke på computeren - AAM-installationen er beskadiget på computeren. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Kopiering af PDAppFlex.swf til et niveau højere kunne ikke udføres Fejlen "Installer failed to initialize" vises under installationen. Installationsprogrammet eller "ditto"-kommandoen er muligvis ødelagt. Installer produktet igen.
PDApp kunne ikke startes. Fejl ved ekstra kopiering af PDAppFlex Når fejlmeddelelsen "Installer failed to initialize" vises under installationen, er installationsprogrammet sandsynligvis beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved parsing af kommandolinjeargumenter ved - Der er anvendt forkert udformede kommandolinjeargumenter. Fortsæt med installationen.
Der findes ingen eksekverbar fil til Adobe Application Manager på placeringen Fejlen "Installer failed to initialize" vises under installationen. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Der findes ingen eksekverbar fil til installationsmodulet på placeringen: Installationsprogrammet er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Kørselsstien er for lang. Kør installationsprogrammet fra en anden placering "Kørselsstien er for lang. Kør installationsprogrammet fra en anden placering" vises under installationen. Flyt installationsfilerne til en kortere sti, og prøv at udføre installationen igen.
Ufuldstændigt/manglende sæt kommandolinjeargumenter videresendt Forkerte kommandolinjeargumenter videresendes. Kontrollér installationsdokumentationen for gyldige kommandolinjeargumenter.
Tilsidesættelsesfilen findes ikke - Tilsidesættelsesfilen, der er angivet af kommandolinjeargumentet "--overrideFile=", findes ikke. Ret stien til tilsidesættelsesfilen.
Installationsfilen findes ikke - Installationsfilen, der er angivet af kommandolinjeargumentet "--deploymentFile=", findes ikke. Ret stien til installationsfilen.
Afinstallation via Bootstrapper understøttes kun i diskret tilstand Du skal have administratorrettigheder for at fuldføre afinstallationen. Log på en brugerkonti med administrative rettigheder, og prøv at udføre afinstallationen igen.
PIM kunne ikke indlæses, og/eller funktioner kunne ikke findes "Installer failed to initialize" vises under installationen. PIM mangler eller er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Setup.xml findes ikke "Installer failed to initialize" vises under installationen. Der mangler konfigurationsoplysninger i installationsprogrammet. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Initialisering kunne ikke udføres. Fejl ved parsing af filen setup.xml "Installer failed to initialize" vises under installationen. Filen med konfigurationsoplysninger er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved initialisering. Fejl ved parsing af filen setup.xml "Installer failed to initialize" vises under installationen. Filen med konfigurationsoplysninger er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Filen med konfigurationsoplysninger er beskadiget eller findes ikke Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved initialisering. Parsing af konfigurationsoplysninger mislykkedes Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Elementerne findes ikke på placeringen: Installationskilden, der er angivet via kommandolinjen, er ugyldig. Angiv en gyldig placering på kommandolinjen.
Stien til installationskilden findes ikke - Installationskilden, der er angivet via kommandolinjen, er ugyldig. Angiv en gyldig placering på kommandolinjen.
Der opstod timeout ved lukning af andre processer. "Installer failed to initialize" vises under installationen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installationer. Luk alle programmer, og prøv at udføre processen igen.
Fejl ved lukning af processer. Installationen kan ikke udføres "Installer failed to initialize" vises under installationen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installationer. Luk alle programmer, og prøv at udføre processen igen.
Fejl ved lukning af meddelelsesprocesser "Installer failed to initialize" vises under installationen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installationer. Luk alle programmer, og prøv at udføre processen igen.
Biblioteket ZString kunne ikke initialiseres Installationsprogrammets bootstrapping vises på engelsk. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl ved åbning af ordbogsfil for lokalt sprog Installationsprogrammets bootstrapping vises på engelsk. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Der opstod fejl under fjernelse. Fejl:   Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer.
Fejl returneret ved installation af .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Installationen i ACF er muligvis beskadiget. Installer produktet igen.
En anden installationsproces kører allerede... Fuldfør den pågældende process for at fortsætte Du har forsøgt at starte eller opdatere et produkt, mens der udføres en installation. Fuldfør installationen, og start eller opdater derefter andre Adobe-produkter.
Den aktuelle installationsproces lukkes, da en anden installationsproces er ved at opdatere ACF'en... Fuldfør den pågældende proces for at fortsætte installationen Du har forsøgt at starte eller opdatere et produkt, mens der udføres en installation. Fuldfør installationen, og start eller opdater derefter andre Adobe-produkter.
Pipe opened mislykkedes. Der kunne ikke åbnes til skrivning. Windows GetLastError returneret Adobe Application Manager kører allerede. Luk alle programmer, og prøv at udføre processen igen.
Registreringsoplysningerne for applet kunne ikke hentes. Geninstallation af Adobe Application Manager kan muligvis løse problemet AAM-installationen er beskadiget. PIM eller PIM-database er beskadiget Installer produktet igen.
Registreringsoplysningerne for applet kunne ikke hentes. Programmet lukkes. Geninstallation af Adobe Application Manager kan muligvis løse problemet AAM-installationen er beskadiget. PIM eller PIM-database er beskadiget Installer produktet igen.
Applet-fil findes ikke på computeren - AAM-installationen er beskadiget Installer produktet igen.
Fejl ved oprettelse af PDApp-hovedvindue – Manglende Hosting SWF-fil AAM-installationen er beskadiget Installer produktet igen.
Biblioteksfil for applet-database findes ikke på stien - AAM-installationen er beskadiget. PIM mangler. Installer produktet igen.
Applet-database findes ikke på stien - AAM-installationen er beskadiget. PIM mangler. Installer produktet igen.
Ordbogsfilen til den valgte landestandard kunne ikke findes. Engelsk benyttes som standard AAM viser menuen på Engelsk i Mac OS Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl. Fællesstien til PIM kunne ikke oprettes. "Installer failed to initialize" vises under installationen. Du har ikke tilladelser til installationsmappen. Kontroller, at du har fuld styring af følgende Mac-mapper: /~/Programmer/Adobe and /Bibliotek/Application Support/Adobe/.
Databasejournalfil fundet. Adobe Application Manager er i beskadiget tilstand ved Strømmen blev afbrudt, eller installationsprogrammet blev lukket, mens installationen blev udført. AAM-installationen er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl. Kunne ikke oprette databasefil Fejlmeddelelsen "Installer failed to initialize" vises. Dette kan forekomme, hvis du ikke har tilladelser i mappen, hvor installationen foretages. Kontroller, at du har fuld styring af følgende Mac-mapper: /~/Programmer/Adobe and /Bibliotek/Application Support/Adobe/.
Fejl. Kunne ikke hente //package_installation_info/ Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Mislykkedes på grund af stiens størrelse AAM-installationen er beskadiget Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer.
Fejl. Konfigurationsfil kunne ikke behandles Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl. Kunne ikke indlæse XML. Forkert xml-fil ved indeks Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Pakker kunne ikke kopieres fra Installationen mislykkes. Nogle filer er låst. Genstart computeren, og prøv at udføre installationen igen.
Filen updaterInventory.dll findes ikke på placeringen Opdateringselementer mangler i installationsprogrammet. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Biblioteket updaterInventory kunne ikke indlæses Opdateringsoversigten er beskadiget i installationsprogrammet. Download og udpak installationsprogrammet igen.
mangler i pakkeoplysningerne. Konfigurationsoplysninger i en pakke er ugyldige. Installationsprogrammet er beskadiget. Download og udpak installationsprogrammet igen.
Fejl. Størrelsen på den tidligere pakke på systemet kunne ikke hentes AAM-installationen er beskadiget Kør værktøjet Creative Cloud Cleaner for at fjerne alle programmer.
Fejl. Ugyldig værdi for størrelse på pakkeressourcer AAM-installationsprogrammet er beskadiget Download og udpak installationsprogrammet igen.
Der kunne ikke udtrækkes svarkode fra svar-xml. "Produktet kunne ikke registreres på nuværende tidspunkt. Prøv igen senere." eller "Dit abonnement på Adobe CS Live kunne ikke startes. Prøv igen senere." vises, fordi Adobes server afgav et negativt svar. Prøv at fuldføre Adobe ID-processen igen på et senere tidspunkt.
Der opstod et problem ved behandling af openFile!. Shellexecute-returværdien er 2 Mappen OBLRes mangler. Installer produktet igen.
Fejl i mdatabaseOpenSessionNoCreate Mediedatabasesession blev ikke oprettet. Mediedatabasen findes ikke. Installer produktet igen.
Der findes ingen EULA-liste i mappen EULA mangler i en AMT-mappe. Installer produktet igen.
Kunne ikke hente EULA-liste i mappe EULA mangler i en AMT-mappe. Installer produktet igen.
Kunne ikke hente de installerede Adobe-koder fra pdatabase Der opstod en fejl, da de installerede Adobe-koder skulle hentes fra pdatabase. Deaktivering kan forekomme uden problemer.
adobe_oobelib dll/dylib mangler eller er beskadiget Brugeren kan ikke se noget arbejdsforløb til installation. OOBElib er beskadiget eller mangler Installer produktet igen.
Indhold i filen AMTLibXML kunne ikke hentes

Brugeren kan ikke se noget arbejdsforløb til installation.

Genstart programmet, og geninstaller, hvis problemet fortsat forekommer.
amtlib_parameters-kode fra filen AMTLibXML kunne ikke hentes Brugeren kan ikke se noget arbejdsforløb til installation. Genstart programmet, og geninstaller, hvis problemet fortsat forekommer.
Biblioteket PWANative kunne ikke indlæses! De oprindelige komponenter til installation (LWA) kan mangle eller være beskadigede. PWA Native er beskadiget eller mangler. Installer produktet igen.
ZString-fil kunne ikke indlæses for nogen landestandard. Installationskomponenten (LWA) ZString mangler muligvis eller er beskadiget Brugeren kan ikke se noget arbejdsforløb til installation. Installer produktet igen.
Korrekt node med resultatskode kunne ikke registreres i XML som svar på pwa_getEULALocaleList Lokal EULA-fil og mediedatabase mangler. Installer produktet igen.
LoadTrial returnerede ingen success-kode. Returværdien er Konfigurationsfilerne er beskadigede. Installer produktet igen.
LaunchApplication returnerede ingen success-kode. Returværdien er Programmet starter ikke fra installationsskærmbillederne. Installer produktet igen.
Der kunne ikke angives produkter til kvalificeringskontrol på første niveau Der vises en tom liste i opgraderingsprocessen til serienummer. Kontakt Adobe Support vedr. hjælp med læsning af aul.log.
Der kunne ikke angives produkter til kvalificeringskontrol på andet niveau Der vises en tom liste i opgraderingsprocessen til serienummer. Kontakt Adobe Support vedr. hjælp med læsning af aul.log.
Resultatkode til Suite-aktiveringsdetaljer kunne ikke hentes Der opstod en fejl, da de installerede Adobe-koder skulle hentes fra pdatabase. Fortsæt med deaktiveringen.
Netværket er offline. Adobe-ID afbrydes Ved netværksfejl eller langsommere netværk vises Adobe-ID-skærmbilledet ikke Adobe kontrollerer forbindelsen til netværket, hvis der er problemer. Hvis Adobe ikke kan kontrollere netværkets status på det pågældende tidspunkt, vises Adobe -ID-skærmbilledet ikke. Problemet kan løses ved at forbedre internetforbindelsen.
Applet-fil findes ikke på computeren – LWA_ui Programmet starter ikke, hvis LWA-mappen er beskadiget/slettet. Hent Adobe Application Manager fra Adobe-webstedet, og kør installationen igen.
Den angivne URL kunne ikke åbnes Brugeren klikkede på registreringsknappen, men URL-adressen blev ikke åbnet. Log ind på Adobe.com.
Ordbogsfilen til den valgte landestandard kunne ikke findes. Engelsk benyttes som standard Meddelelsen vises på engelsk i stedet for produktsproget. Log ind på Adobe.com.
Fejl i getInstallStatusOfTheMedia  

Omdøb filen media_database.database file:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Adobe Support.

Adobe-logo

Log ind på din konto