Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.  

Når du har oprettet video- eller animationsindhold i Photoshop, kan du nemt optimere, gengive og eksportere det.

Formater til eksport af video og animation

Du kan gemme animationer som GIF-filer til visning på internettet. Videoer og animationer kan gemmes som QuickTime-film eller PSD-filer. Hvis du ikke gengiver arbejdet på video, er det bedst at gemme filen som PSD, fordi det bevarer redigeringer og gemmer filen i et format, der understøttes af Adobes digitale videoprogrammer og mange filmredigeringsprogrammer.

Optimering af animationsbilleder

Optimer animationen, når du er færdig med den, så den kan overføres effektivt til en webbrowser. Du kan optimere en animation på to måder:

 • Optimer billederne, så de kun medtager områder, der ændres fra billede til billede. Dette formindsker den animerede GIF-fils størrelse betydeligt.

 • Hvis du gemmer animationen som et GIF-billede, skal du optimere den som alle andre GIF-billeder. En særlig rastersimuleringsteknik anvendes på animationer for at sikre, at rastersimuleringsmønstrene er ensartede i alle billeder, og for at forhindre flimren under afspilningen. På grund af disse ekstra optimeringsfunktioner kan det være nødvendigt at bruge mere tid på at optimere en animeret GIF-fil end en almindelig GIF-fil.

Bemærk:

Når du optimerer farverne i en animation, skal du bruge paletten Adaptiv, Sanselig eller Selektiv. Dermed sikrer du, at farverne er konsekvente i alle billederne.

 1. Sørg for, at panelet Tidslinje er i billedanimationstilstand.

 2. Vælg Optimer i menuen i panelet Animation.

 3. Angiv følgende indstillinger:

  Afgrænsningsramme

  Beskærer hvert billede til det område, der er ændret i forhold til det foregående billede. Animationsfiler, der er oprettet med denne indstilling, er mindre, men ikke kompatible med GIF-redigeringsprogrammer, der ikke understøtter indstillingen. Indstillingen er valgt som standard og anbefales.

  Redundant fjernelse af pixel

  Gør alle pixel gennemsigtige i et billede, der ikke er ændret i forhold til det foregående. Indstillingen Gennemsigtighed i panelet Optimer skal være valgt, for at fjernelse af overflødige pixel virker. Indstillingen er valgt som standard og anbefales.

  Bemærk:

  Indstil kasseringsmetoden til Automatisk, når du bruger indstillingen Fjernelse af overflødige pixel. (Læs Brug en rammekasseringsmetode).

 4. Klik på OK.

Samkopier billeder i lag

Når du samkopierer billeder til lag, oprettes der et enkelt lag for hvert billede i et videolag. Det er praktisk, hvis du f.eks. eksporterer de enkelte videobilleder som separate billedfiler, eller hvis du planlægger at bruge videoen af et statisk objekt i en billedstak.

 1. Vælg videolaget i panelet Tidslinje eller Lag.

 2. Vælg Samkopier rammer i lag i menuen i panelet Tidslinje.

Eksportering af videofiler eller billedsekvenser

 1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Eksporter > Gengiv video.
 2. Skriv et navn til videoen eller billedsekvensen i dialogboksen Gengiv video.
 3. Klik på knappen Vælg mappe, og naviger til placeringen af de eksporterede filer.

  Du kan oprette en mappe til den eksporterede fil ved at vælge indstillingen Opret ny undermappe og skrive et navn til undermappen.

 4. Vælg enten Adobe Media Encoder eller Photoshop Image Sequence i menuen under afsnittet Placering i dialogboksen Gengiv video. Vælg derefter et filformat i pop op-menuen. Hvis du vælger Adobe Media Encoder, kan du vælge mellem formaterne CPS, H.264 og QuickTime.

 5. (Valgfrit) Angiv formatspecifikke indstillinger fra menuerne under filformatmenuen.

 6. (Valgfrit) Hvis du valgte Billedsekvens i trin 4, skal du angive startnumre og cifre. Disse indstillinger angiver nummereringssystemet for de eksporterede filer. Benyt derefter om nødvendigt en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug pop op-menuen Størrelse til at angive pixeldimensionerne for de eksporterede filer.
  • Klik på knappen Indstillinger, og angiv de formatspecifikke indstillinger.
  • Vælg en billedhastighed for dokument i menuen Billedhastighed.
 7. Vælg en af følgende indstillinger under Område:

  Alle rammer

  Gengiver alle billederne i Photoshop-dokumentet.

  Startbillede og Slutbillede

  Angiv sekvensen af de billeder, der skal gengives.

  Arbejdsområde

  Gengiver de billeder, der er valgt på arbejdsområdelinjen i panelet Tidslinje.

  Billede ind og Billede ud (Photoshop Extended)

  Angiv sekvensen af de billeder, der skal gengives.

  Aktuelt valgte billeder (Photoshop Extended)

  Gengiver de billeder, der er valgt på arbejdsområdelinjen i panelet Animation.

  Bemærk:

  De tilgængelige indstillinger for Område afhænger af det valgte format.

 8. (Valgfrit) Angiv gengivelsesindstillinger:

  Alfakanal

  Angiver, hvordan alfakanaler gengives. Denne indstilling er kun tilgængelig i formater, der understøtter alfakanaler, f.eks. PSD eller TIFF. Vælg Ingen for at ignorere alfakanalen, Lige uden bund for at medtage kanalen eller en af Forudmultipliceret-indstillingerne for at blande en bundfarve med farvekanalerne.

  3D-kvalitet

  Styrer, hvordan overflader gengives, hvis dit projekt indeholder 3D-objekter. Interaktivt egner sig til videospil og lignende. Stråleaftegnet udkast er lav kvalitet, men giver hurtig gengivelse af videoen. Sidste output med stråleaftegnet er høj kvalitet, men det tager lang tid at gengive videoen.

  Billedhastighed

  Bestemmer, hvor mange billeder der oprettes pr. sekund i videoen eller animationen. Indstillingen Billedhastighed for dokument afspejler hastigheden i Photoshop. Hvis du eksporterer til en anden videostandard (f.eks. fra NTSC til PAL), skal du vælge den korrekte hastighed i pop op-menuen.

 9. Klik på Gengiv.

Filformater til QuickTime-eksport (Photoshop Extended)

3G

Et filformat udviklet til tredje generation af mobile enheder.

FLC

Et animationsformat til afspilning af computergenererede animationer på arbejdsstationer, Windows og Mac OS. Dette format kaldes også FLI.

Flash Video (FLV)

Adobe Flash Video er Adobe-formatet til streaming af lyd og video over internettet og andre netværk. Hvis du vil bruge dette format, skal du først installere en FLV QuickTime-koder.

QuickTime Movie

Apple Computer-multimediearkitekturen, der indeholder et antal codecs. Hvis du vil eksportere lyd, skal du først bruge dette format.

AVI

AVI (Audio Video Interleave) er et standardformat til lyd- og videodata på Windows-computere.

DV Stream

Et videoformat med komprimering inden for et billede, der bruger FireWire-grænsefladen (IEEE 1394) til at overføre video til ikke-lineære redigeringssystemer.

Billedsekvens

En sekvens af stillbilleder, der kan ligge i én mappe og bruge det samme numeriske eller alfabetiske mønster til filnavne (f.eks. Sekvens1, Sekvens2, Sekvens3 osv.).

MPEG‑4

En multimediestandard til levering af lyd- og videostreams over et båndbreddeområde.

Bemærk:

Photoshop understøtter andre tredjepartsformater, f.eks. Avid AVR-codecs. Men de nødvendige QuickTime-codecs skal være installeret.

Om at bruge QuickTime-keyframes

I QuickTime-terminologi henviser udtrykket keyframes til noget andet end animationskeyframes i Photoshop. I QuickTime optræder der keyframes med jævne mellemrum i filmen, og de gemmes som komplette billeder. Hvert mellemliggende billede, der adskiller dem, sammenlignes med det forrige billede, og kun ændrede data gemmes. Hvis du bruger keyframes, kan du reducere størrelsen af filmen betydeligt. Til gengæld øges den hukommelse der skal bruges til at redigere og gengive filmen. Kortere intervaller mellem keyframes gør det muligt at søge hurtigere og spole hurtigere tilbage, men størrelsen af filen kan blive betydeligt forøget.

Angiv 3G-eksportindstillinger (Photoshop Extended)

Du kan finde yderligere oplysninger om 3G-indstillinger ved at søge efter 3G på Apple Computers website.

Filformat

3GPP og 3GPP2 er standarder for oprettelse, levering og afspilning af multimedier over tredjegenerations trådløse netværk i høj hastighed. 3GPP er til GSM-netværk, og 3GPP2 er til CDMA 2000-netværk. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) og AMC (EZmovie) er til specifikke netværk. 3GPP (Mobile MP4) er til NTT DoCoMos i‑motion 3G-tjeneste. 3GPP2 (EZmovie) er til KDDI's 3G-netværkstjeneste. AMC (EZmovie) er til KDDI-abonnenter med AMC-telefoner.

Video

Vælg Video i pop op-menuen under menuen Filformat, og angiv følgende:

Videoformat

Vælger den codec, der bruges under videoeksport. Hvis kildefilmen kun har ét videospor, og det allerede er komprimeret, kan du vælge Videregivelse, så videoen ikke bliver komprimeret igen.

Datahastighed

Angiver kilobit pr. sekund (kbps) under afspilning. En højere kbps-hastighed forbedrer normalt filmens afspilningskvalitet, men du bør ikke vælge en højere datahastighed end den tilgængelige båndbredde.

Optimeret til

Angiver den tilsigtede leveringsmetode, hvis du vælger H.264 i menuen Videoformat, klikker på Videoindstillinger og vælger Bedste kvalitet. Denne indstilling fortæller den pågældende codec, hvor meget datahastigheden kan variere over og under den datahastighed, du vælger.

Billedstørrelse

Angiver en standard for afsendelse af filen til en mobiltelefon. Aktuel bevarer kildematerialets størrelse, og den oprettede fil kan muligvis ikke afspilles på en mobiltelefon. Vælg Brugerdefineret for at angive en størrelse, der ikke er vist i menuen.

Bevar størrelsesforhold med

Angiver en indstilling, når du ændrer billedstørrelsen, og filmen skal skaleres til de nye dimensioner. Letterbox skalerer kilden proportionalt, så den passer i det rene billedområde, og tilføjer sorte bjælker i toppen og bunden eller siderne som nødvendigt. Beskær centrerer, skalerer og beskærer til det rene billedområde.

Billedhastighed

Angiver billeder pr. sekund (fps) under afspilning. I de fleste tilfælde ser videoen bedst ud, hvis du vælger et tal, som går op i kildens bill./sek. Hvis kilden f.eks. er optaget med 30 fps, skal du vælge en billedhastighed på 10 eller 15. Vælg ikke en hastighed, der er højere end kildematerialets.

Keyframe

Angiver, hvor ofte keyframes oprettes i den eksporterede video. En højere keyframe-hastighed (lavere tal) forbedrer videokvaliteten, men forøger filstørrelsen.

Videoindstillinger

Hvis knappen Videoindstillinger er tilgængelig, skal du klikke på den for at åbne dialogboksen Avancerede 3G-videoindstillinger. Afhængigt af videoen kan du angive, om resynkroniseringsmærker skal tilføjes i videobillederne som hjælp til at gendanne pakketab under streaming. Med H.264-video kan du også gøre komprimeringsprocessen hurtigere (f.eks. til eksempelvisning) ved at vælge Hurtigere kodning (et gennemløb). Med standardindstillingen, Bedste kvalitet (flere gennemløb), kan codecen bestemme, hvor mange gennemløb der er nødvendige for at komprimere dataene til den bedste kvalitet.

Lyd

Alle lydindstillinger er deaktiveret, fordi Photoshop Extended ikke medtager lyd i eksporterede 3G-filer.

Tekst

Alle tekstindstillinger er deaktiveret, fordi Photoshop Extended ikke medtager tekstspor i eksporterede 3G-filer.

Streaming

Vælg Streaming i pop op-menuen under menuen Filformat, og angiv følgende:

Aktiver streaming

Opretter en fil til RTSP-streaming til QuickTime Player. Denne indstilling opretter et "hint"-spor (instruktioner, der er nødvendige for at streame en fil).

Optimer til server

Hjælper serveren med at behandle filen hurtigere, men forøger filstørrelsen.

Avanceret

Vælg Avanceret i pop op-menuen under menuen Filformat, og angiv følgende:

Begræns distribution

Angiver, hvor mange gange filen kan afspilles på håndsættet efter overførsel. Angiver også indstillinger for filudløb: Indstil filen til at udløbe om et vist antal dage, eller angiv en dato. Hvis filen er i Mobile MP4- eller EZmovie-format, kan du begrænse distribution, så når filen er på et håndsæt, kan den ikke sendes videre eller kopieres.

Fragmenter film

Gør det muligt at hente filen via HTTP i små bidder, så afspilningen kan begynde hurtigere, og så større filer kan afspilles på håndsættet (kun fragmentet, ikke hele filmen, skal kunne være på håndsættet på et givet tidspunkt).

Angiv FLC-eksportindstillinger (Photoshop Extended)

Følgende indstillinger findes i dialogboksen FLC-eksportindstillinger:

Farvetabel

Angiver farvetabellen ved hjælp af Windows-systemfarver eller Mac OS-systemfarver i den eksporterede film.

Bevægelse

Indstiller afspilningens billedhastighed.

Angiv AVI-eksportindstillinger (Photoshop Extended)

 1. Vælg QuickTime-eksport i dialogboksen Gengiv video, og vælg derefter AVI i pop op-menuen.
 2. Klik på knappen Indstillinger.
 3. Sørg for, at Video er valgt i dialogboksen AVI-indstillinger.

  Bemærk:

  Lydindstillinger er deaktiveret, fordi Photoshop Extended ikke medtager lyd i eksporterede AVI-filer.

 4. Klik på knappen Indstillinger under Video, og angiv følgende:

  Komprimeringstype

  Vælger videokomprimeringsprogrammet (codec) til at komprimere videoen.

  Rammer pr. sekund

  Angiver det antal enkelte billeder, der vises hvert sekund. NTSC er generelt standardvideoformatet og er 29,97 fps. PAL er et europæisk videoformat, der er 25 fps. Standarden for film er 24 fps. QuickTime-film oprettes sommetider med en lavere billedhastighed for at reducere båndbredde og CPU-krav.

  Film med højere billedhastigheder viser bevægelse bedre, men har større filstørrelser. Hvis du vælger en billedhastighed, der er lavere end filmens aktuelle billedhastighed, slettes der billeder. Hvis du vælger et tal, der er højere end filmens aktuelle billedhastighed, dubleres eksisterende billeder (anbefales ikke, da det forøger filstørrelsen uden at forbedre kvaliteten). I de fleste tilfælde ser videoen bedst ud, hvis du vælger et tal, som går op i kildens bill./sek. Hvis kilden f.eks. er optaget med 30 fps, skal du vælge en billedhastighed på 10 eller 15. Vælg ikke en hastighed, der er højere end kildematerialets.

  Keyframe hvert

  Angiver keyframe-hyppigheden. En højere keyframe-hastighed (lavere tal) forbedrer videokvaliteten, men forøger filstørrelsen. Med nogle komprimeringsprogrammer indsættes der automatisk en ekstra keyframe, hvis for meget af billedet er ændret fra ét billede til det næste. Generelt er én keyframe hvert 5. sekund (multiplicer billeder pr. sekund med 5) tilstrækkeligt. Hvis du opretter en fil til RTSP-streaming og er bekymret for leveringsnetværkets pålidelighed, kan du forøge keyframe-hyppigheden til én keyframe for hver 1 eller 2 sekunder.

  Begræns datahastighed til

  Angiver kilobit pr. sekund (kbps) under afspilning. En højere kbps-hastighed forbedrer normalt filmens afspilningskvalitet, men du bør ikke vælge en højere datahastighed end den tilgængelige båndbredde.

  Dybde

  Angiver det antal farver, der skal medtages i den video, du eksporterer. Denne menu er ikke tilgængelig, hvis den valgte codec kun understøtter én farvedybde.

  Kvalitet

  Træk evt. skyderen, eller skriv en værdi for at justere den eksporterede videos billedkvalitet og dermed filstørrelse. Hvis du bruger den samme codec til at optage og eksportere, og du har gengivet eksempler på en sekvens, kan du spare gengivelsestid ved at sørge for, at eksportkvalitetsindstillingen stemmer overens med den oprindelige indstilling for optagekvalitet. Hvis du forøger kvaliteten over den oprindelige optagekvalitet, medfører det ikke højere kvalitet, men kan betyde længere gengivelsestider.

  Scanningstilstand

  Angiver, om den eksporterede film har halvbilleder (interlaced) eller ingen halvbilleder (progressiv).

  Størrelsesforhold

  Angiver et 4:3- eller 16:9-størrelsesforhold for den eksporterede film.

  Indstillinger

  (Kun Intel Indeo® Video 4.4) Angiver komprimering, gennemsigtighedsindstillinger og adgang for Intel Indeo® Video 4.4-codec.

Angiv DV Stream-eksportindstillinger (Photoshop Extended)

Følgende indstillinger findes i dialogboksen DV-eksportindstillinger:

DV-format

Angiver enten DV- eller DVCPRO-formatet til den eksporterede video.

Videoformat

Angiver enten NTSC- eller PAL-videotransmissionsstandarden.

Scanningstilstand

Angiver, om den eksporterede video har halvbilleder (interlaced) eller ingen halvbilleder (progressiv scanning).

Størrelsesforhold

Angiver et størrelsesforhold på 4:3 eller 16:9.

Bevar størrelsesforhold med

Angiver en indstilling, hvis filmen skaleres til nye pixeldimensioner. Letterbox skalerer kilden proportionalt, så den passer i det rene billedområde, og tilføjer sorte bjælker i toppen og bunden eller siderne som nødvendigt. Beskær centrerer, skalerer og beskærer til det rene billedområde.

Bemærk:

Selvom dialogboksen DV-eksportindstillinger indeholder lydformatindstillinger, eksporterer Photoshop Extended ikke lyd i DV-filer.

Indstillinger for billedsekvens for QuickTime-eksport (Photoshop Extended)

QuickTime bruges typisk til at eksportere videofiler. Men du kan også vælge Billedsekvens i pop op-menuen QuickTime-eksport. Klik på Indstillinger for at få adgang til følgende indstillinger:

Format

Vælger et filformat til de eksporterede billeder.

Rammer pr. sekund

Indstiller billedhastigheden for billedsekvensen.

Indsæt mellemrum inden tal

Indsætter et mellemrum mellem navnet og det genererede tal i billedets filnavn.

Indstillinger

Klik på knappen Indstillinger, hvis den vises, og angiv formatspecifikke indstillinger.

Yderligere oplysninger om de specifikke filformater og deres indstillinger finder du under Gemme og eksportere billeder og Filformater.

Angiv MPEG4-eksportindstillinger (Photoshop Extended)

 1. Vælg QuickTime-eksport i dialogboksen Gengiv video, og vælg derefter MPEG-4 i pop op-menuen. Klik derefter på Indstillinger.
 2. Vælg MP4 eller MP4 (ISMA) i menuen Filformat i dialogboksen MPEG‑4-eksportindstillinger. MP4-formatet (ISMA) sikrer kompatibilitet med enheder fremstillet af ISMA-medlemmer.
 3. Angiv følgende under Video:

  Videoformat

  Vælger den codec, der skal komprimere videoen. H.264 anbefales til den højeste kvalitet med den laveste datahastighed (eller den mindste fil). Hvis filen skal afspilles på en enhed, der understøtter MPEG‑4-video, skal du vælge grundlæggende MPEG‑4 (Basic) eller forbedret MPEG‑4 (Improved), afhængigt af målenheden. Hvis kildefilmens videospor allerede er komprimeret, kan du vælge Videregivelse, så videoen ikke bliver komprimeret igen.

  Datahastighed

  Angiver kilobit pr. sekund (kbps) under afspilning. En højere kbps-hastighed forbedrer normalt filmens afspilningskvalitet, men du bør ikke vælge en højere datahastighed end den tilgængelige båndbredde.

  Optimeret til

  Angiver, hvor meget datahastigheden kan variere over og under den valgte datahastighed. Denne indstilling kan vælges, hvis du vælger MP4 i menuen Filformat, vælger H.264 i menuen Videoformat, klikker på Videoindstillinger og vælger Bedste kvalitet.

  Billedstørrelse

  Angiver pixeldimensionerne for den eksporterede video. Aktuel bevarer kildematerialets størrelse. Vælg Brugerdefineret for at angive en størrelse, der ikke er vist i menuen Billedstørrelse.

  Bevar størrelsesforhold med

  Angiver en indstilling, hvis filmen har brug for at blive skaleret til de nye pixeldimensioner. Letterbox skalerer kilden proportionalt, så den passer i det rene billedområde, og tilføjer sorte bjælker i toppen og bunden eller siderne som nødvendigt. Beskær centrerer, skalerer og beskærer til det rene billedområde. Tilpas inden for størrelse justerer til målstørrelsen ved at tilpasse efter den længste side og om nødvendigt skalere.

  Billedhastighed

  Angiver billedhastigheden for afspilning af den eksporterede video. Normalt ser video bedre ud, hvis du vælger et tal, der kan deles nøjagtigt med kildens billedhastighed (fps). Hvis kilden f.eks. er optaget med 30 fps, skal du vælge en billedhastighed på 10 eller 15. Vælg ikke en hastighed, der er højere end kildematerialets.

  Keyframe

  Angiver, at keyframes genereres automatisk, eller angiver, hvor ofte keyframes oprettes i den eksporterede video. En højere keyframe-hastighed (lavere tal) forbedrer videokvaliteten, men forøger filstørrelsen.

 4. (Kun MP4-filformat) Klik på knappen Videoindstillinger, og angiv følgende:

  Resynkroniseringsmærker

  (Kun MPEG‑4 Basic og MPEG‑4 Improved) Bruger resynkroniseringsmærker i videoens bitstrøm. Det kan hjælpe med at genvinde synkronisering på grund af transmissionsfejl.

  Begræns profil(er) til

  (Kun H.264) Vælger profiler til afspilning af videofiler på en enhed, som overholder specifikationerne for en eller flere af standardens profiler.

  Kodningstilstand

  (Kun H.264) Angiver, om du vil have den bedste kvalitet eller hurtigere kodning.

Angive indstillinger for QuickTime Movie (Photoshop Extended)

 1. Vælg QuickTime-eksport i dialogboksen Gengiv video, og vælg derefter QuickTime Movie i pop op-menuen.
 2. Klik på knappen Indstillinger.
 3. Sørg for, at Video er valgt i dialogboksen Filmindstillinger.

  Bemærk:

  Selvom dialogboksen med filmindstillinger viser lydindstillinger, kan du ikke justere de aktuelle lydindstillinger. Oplysninger om at medtage lyd i eksporterede filer finder du i Eksempel på lyd i videolag.

 4. Klik på den relevante knap under Video for at angive følgende:

  Indstillinger

  Åbner dialogboksen Standardindstillinger for videokomprimering, så du kan angive videokomprimering og tilhørende indstillinger.

  Filter

  Åbner dialogboksen Vælg videofilter, hvor du kan anvende indbyggede QuickTime-videoeffekter.

  Størrelse

  Åbner dialogboksen Indstillinger for eksportstørrelse for at angive pixeldimensioner for den eksporterede video.

 5. (Valgfrit) Hvis filmen leveres via internettet, skal du vælge Forbered til internetstreaming og vælge en af følgende:

  Hurtig start

  Indstiller filmen til at begynde afspilning fra en webserver, inden filmen er helt overført til harddisken på en brugers computer.

  Hurtig start - komprimeret header

  Komprimerer filmens header uden tab og indstiller filmen til at begynde afspilning fra en webserver, inden filmen er helt overført til harddisken på en brugers computer.

  Streaming i realtid

  Indstiller filmen til at blive streamet af en QuickTime Streaming Server.

Standardindstillinger for komprimering af QuickTime-video (Photoshop Extended)

Følgende indstillinger er tilgængelige i dialogboksen Standardindstillinger for videokomprimering:

Komprimeringstype

Vælg den codec, der skal anvendes, når en fil eksporteres.

Bevægelse

Angiv billedhastigheden til videoen ved at vælge antallet af billeder pr. sekund (fps). Nogle codecs understøtter et bestemt sæt billedhastigheder. Hvis du forøger billedhastigheden, kan det give jævnere bevægelser (afhængigt af kildeklippenes oprindelige billedhastigheder), men der bruges mere diskplads. Angiv, hvor ofte keyframes genereres, hvis det er tilgængeligt. Se Bruge QuickTime-keyframes.

Datahastighed

Vælg (hvis funktionen findes for det valgte komprimeringsprogram) og skriv en datahastighed for at indsætte en øvre grænse på mængden af videodata, der produceres af den eksporterede video, når den afspilles.

Kompressor

Angiv indstillinger for komprimeringsprogram, der er specifikke for den valgte codec. Klik på knappen Indstilling (hvis den er tilgængelig) for at angive yderligere komprimeringsindstillinger. Hvis menuen Dybde er tilgængelig, skal du vælge det antal farver, der skal medtages i den eksporterede video. Denne menu er ikke tilgængelig, hvis den valgte codec kun understøtter én farvedybde.

Hvis skyderen Kvalitet er tilgængelig under Kompressor, skal du trække skyderen eller skrive en værdi for at justere den eksporterede videos billedkvalitet og dermed filstørrelse. Hvis du bruger den samme codec til at optage og eksportere, og du har gengivet eksempler på en sekvens, kan du spare gengivelsestid ved at sørge for, at eksportkvalitetsindstillingen stemmer overens med den oprindelige indstilling for optagekvalitet. Hvis du forøger kvaliteten over den oprindelige optagekvalitet, medfører det ikke højere kvalitet, men kan betyde længere gengivelsestider.

Bemærk:

Indstillinger for komprimeringsprogram er ikke tilgængelige for Component Video Codec.

Indstillinger for QuickTime-films størrelser (Photoshop Extended)

Følgende indstillinger er tilgængelige i dialogboksen Indstillinger for eksportstørrelse:

Dimensions

Angiver billedstørrelsen for den eksporterede film. Hvis du vil angive en billedstørrelse, der ikke er medtaget i menuen Dimensioner, skal du vælge Brugerdefineret og indtaste værdier for Bredde og Højde.

Bevar størrelsesforhold med

Angiver en indstilling, hvis filmen skaleres til en ny billedstørrelse. Letterbox skalerer kilden proportionalt, så den passer i det rene billedområde, og tilføjer sorte bjælker i toppen og bunden eller siderne som nødvendigt. Beskær centrerer, skalerer og beskærer til det rene billedområde. Tilpas inden for dimensioner justerer målstørrelsen ved at tilpasse efter den længste side og om nødvendigt skalere.

Fjern skærminterlacing af kildevideo

Fjerner skærminterlacing af de to halvbilleder i hvert interlaced videobillede.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online