Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Åbne eller importere en videofil

I Photoshop kan du åbne en videofil direkte eller føje video til et åbent dokument. Når du importerer video, angives billedrammerne i et videolag.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil åbne en videofil direkte, skal du vælge Filer > Åbn (Windows) eller Arkiv > Åbn (Mac OS).

  • Hvis du vil importere video til et åbent dokument, skal du vælge Lag > Videolag > Nyt videolag fra fil (Windows) eller Nyt videolag fra arkiv (Mac OS).

 2. Vælg enten Alle dokumenter, der kan læses eller QuickTime-film som Filtype (Windows) eller Aktiver (Mac OS) i dialogboksen Åbn.
 3. Marker en videofil, og klik derefter på Åbn.

Bemærk:

Du kan også åbne videoer direkte fra Bridge: Markér en videofil, og vælg derefter Filer > Åbn med > Adobe Photoshop.

Importere billedsekvenser

Når du importerer en mappe med billedsekvensfiler i Photoshop, bliver hvert billede til en ramme i et videolag.

 1. Sørg for, at billedfilerne findes i én mappe og er navngivet sekventielt.

  Mappen bør kun indeholde de billeder, du vil bruge som rammer. Den resulterende animation bliver bedre, hvis alle filer har samme pixeldimensioner. For at du kan bestille rammer korrekt til animationen, skal du navngive filerne i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. For eksempel filnavn001, filnavn002, filnavn003 osv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil åbne en billedsekvens direkte, skal du vælge Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Åbn.

  • Hvis du vil importere en billedsekvens til et åbent dokument, skal du vælge Lag > Videolag > Nyt videolag fra fil (Windows) eller Nyt videolag fra arkiv (Mac OS).

 3. Naviger til mappen med billedsekvensfiler i dialogboksen Åbn.
 4. Marker en fil, vælg indstillingen Billedsekvens, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis du vælger mere end én fil i en billedsekvens, deaktiveres indstillingen Billedsekvens.

 5. Angiv billedhastigheden, og klik på OK.

Placere en video eller billedsekvens

Brug kommandoen Placer i Photoshop, hvis du vil omdanne videoen eller billedsekvensen, når du importerer den til et dokument. Når videorammerne er placeret, findes de i et Smart Object. Når et Smart Object indeholder video, kan du navigere gennem billederne ved hjælp af panelet Animation, og du kan også anvende Smart-filtre.

Bemærk:

Du kan ikke male eller klone direkte på videorammer, der findes i et Smart Object. Men du kan tilføje et tomt videolag over det pågældende Smart Object og male på de tomme rammer. Du kan også bruge kloningsværktøjet sammen med indstillingen Eksempel på alle lag for at male på tomme rammer. På denne måde kan du bruge videoen i dit Smart Object som kloningskilde.

 1. Vælg Filer > Placer, når et dokument er åbent.

 2. Åbn dialogboksen Placer, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en videofil, og klik på Placer.

  • Marker en billedsekvensfil, vælg indstillingen Billedsekvens, og klik derefter på Placer.

  Bemærk:

  Kontroller, at alle billedsekvensfilerne er placeret i én mappe.

 3. (Valgfrit) Brug kontrolpunkterne til at skalere, rotere, flytte eller fordreje det importerede indhold.
 4. Klik på knappen Udfør transformering  på indstillingslinjen for at placere filen.

Bemærk:

Du kan også placere videoer direkte fra Adobe Bridge. Marker videofilen, og vælg derefter Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Placer > I Photoshop.

Genindlæse optagelser i et videolag

Hvis kildefilen til et videolag ændres i et andet program, genindlæser og opdaterer Photoshop generelt optagelsen, når du åbner dokumentet med det videolag, der henviser til den ændrede kildefil. Hvis dokumentet allerede er åbent, og kildefilen er ændret, skal du bruge kommandoen Genindlæs billede til at genindlæse og opdatere det aktuelle billede i panelet Animation. Hvis du navigerer gennem videolaget ved hjælp af knappen Forrige/Næste billede eller Afspil i panelet Animation, bør optagelsen også blive indlæst og opdateret.

Erstatte optagelser i et videolag

Photoshop forsøger at bevare sammenkædningen mellem videolaget og kildefilen, selvom du flytter eller omdøber kilden. Hvis sammenkædningen brydes af en eller anden årsag, vises et advarselsikon på laget i panelet Lag. Brug kommandoen Erstat optagelse til at sammenkæde videolaget med kildefilen igen. Denne kommando kan også erstatte video- eller billedsekvensbillederne i et videolag med billeder fra en anden video- eller billedsekvenskilde.

 1. Vælg i panelet Tidslinje eller Lag det videolag, du vil sammenkæde til kildefilen igen, eller hvis indhold du vil erstatte.

 2. Vælg Lag > Videolag > Erstat optagelse.
 3. Marker en video- eller billedsekvensfil i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.

Fortolke videooptagelse

Fortolke videooptagelser

Du kan angive, hvordan Photoshop fortolker alfakanalen og billedhastigheden for den video, du har åbnet eller importeret.

 1. Vælg i panelet Tidslinje eller Lag det videolag, du vil fortolke.

 2. Vælg Lag > Videolag > Fortolk optagelse.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Fortolk optagelse:
  • Hvis du vil angive, hvordan alfakanalen i videolaget fortolkes, skal du vælge en alfakanalindstilling. Optagelsen skal have en alfakanal, ellers er denne indstilling ikke tilgængelig. Hvis Forudmultipliceret - bund er valgt, kan du angive den bundfarve, som kanalerne forudmultipliceres med.

  • Hvis du vil angive det antal videorammer, der afspilles pr. sekund, skal du angive en rammehastighed.

  • Hvis du vil farvestyre rammerne eller billederne i et videolag, skal du vælge en profil i menuen Farveprofil.

Alfakanalfortolkning i video- og billedsekvenser

Video- og billedsekvenser med alfakanaler kan være lige eller forudmultipliceret. Hvis du arbejder med video- eller billedsekvenser, der indeholder alfakanaler, er det for at få de forventede resultater vigtigt at angive, hvordan Photoshop fortolker alfakanalen. Når forudmultiplicerede videoer eller billeder findes i et dokument med visse baggrundsfarver, er det muligt at få uønskede uskarpheder eller glorier. Du kan angive en bundfarve, så halvgennemsigtige pixel blandes (multipliceres) med baggrunden uden at frembringe glorier.

Ignorer

Ignorerer alfakanalen i videoen.

Lige - uden bund

Fortolker alfakanalen som en lige alfakanalgennemsigtighed. Hvis det program, du brugte til at oprette videoen, ikke forudmultiplicerer farvekanalerne, skal du vælge denne indstilling.

Forudmultipliceret - bund

Bruger alfakanalen til at afgøre, hvor meget af bundfarven der skal blandes med farvekanalerne. Klik eventuelt på farveprøven i dialogboksen Fortolk optagelse for at angive bundfarven.

Billede med forudmultiplicerede kanaler med Photoshop
Element med forudmultiplicerede kanaler (øverst) vises med en sort glorie, når det fortolkes som Lige – uden bund (nederst til venstre). Når det fortolkes som Forudmultipliceret – bund med sort angivet som baggrund, vises en glorie ikke (nederst til højre).