Photoshop understøtter ekstern automatisering med scripts. I Windows kan du bruge scriptsprog, der understøtter COM-automatisering, f.eks. VB-script. I Mac OS kan du bruge sprog som AppleScript, med hvilket du kan sende Apple-hændelser. Disse sprog fungerer ikke på tværs af platforme, men de kan styre flere programmer som f.eks. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Microsoft Office. I Mac OS kan du også bruge Apples Photoshop-handlinger til Automator til at kontrollere opgaver i Photoshop.

Du kan også bruge JavaScript på begge platforme. Med JavaScript-understøttelse kan du skrive Photoshop-scripts, der kører på enten Windows eller Mac OS.

Bemærk:

Se dokumentation om at bruge scripts, der er installeret i mappen Photoshop CS5/Scripting/Documents samt her. Ekstramodulet ScriptListener kan findes i Phtotoshop CS5/Scripting/Utilities og er også tilgængelig her.

Køre et JavaScript

  1. Vælg Filer > Scripts, og vælg derefter scriptet på listen. Listen over scripts indeholder alle de scriptfiler, der er gemt med filtypenavnet .js eller .jsx og er gemt i mappen Photoshop CS5/Faste indstillinger/Scripts. Hvis du vil køre et script, der er gemt på en anden placering, skal du vælge Filer > Scripts > Gennemse og navigere til scriptet.

Indstille scripts og handlinger til at køre automatisk

Du kan få en hændelse, f.eks. åbne, gemme eller eksportere en fil i Photoshop, til at udløse en JavaScript- eller Photoshop-handling. Photoshop har forskellige standardhændelser, eller du kan få en Photoshop-scripthændelse til at udløse scriptet eller handlingen. Se Photoshop-scriptguiden for at få mere at vide om more information om scripthændelser.

  1. Vælg Filer > Scripts > Scripthændelsesstyring.
  2. Vælg Aktiver hændelser for at køre scripts/handlinger.
  3. Vælg den hændelse i menuen Hændelse i Photoshop, der skal udløse scriptet eller handlingen.
  4. Vælg enten Script eller Handling, og vælg derefter scriptet eller handlingen, der skal køres, når hændelsen finder sted.

    Photoshop har flere prøvescripts, du kan vælge. Hvis du vil køre et andet script, skal du vælge Gennemse og derefter finde scriptet. Til handlinger skal du vælge handlingssættet i den første pop op-menu og en handling fra det pågældende sæt i den anden menu. Handlingen skal være indlæst i handlingspanelet, ellers vises den ikke i disse menuer.

  5. Klik på Tilføj. Hændelsen og dens tilknyttede script eller handling vises i dialogboksen.
  6. Hvis du vil deaktivere og fjerne enkelte hændelser, skal du markere dem på listen og klikke på Fjern. Hvis du vil deaktivere alle hændelser, men bevare dem på listen, skal du fravælge Aktiver hændelser for at køre scripts/handlinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online