Indlæse billeder og teksturer til filtre

Nogle filtre indlæser og bruger andre billeder, f.eks. teksturer og transformeringsmasker, til at frembringe effekterne. Disse filtre omfatter filtrene Conté-farveblyant, Transformering, Glas, Belysningseffekter, Pasteller, Tekstureffekt, Undermaling og Brugerdefineret. Ikke alle disse filtre indlæser billeder eller teksturer på samme måde.

 1. Vælg det ønskede filter i den relevante undermenu.
 2. Vælg Indlæs tekstur i pop op-menuen Tekstur i filterdialogboksen, og find og åbn et teksturbillede.

  Alle teksturer skal være i Photoshop-format. De fleste filtre bruger kun gråtoneoplysningerne i en farvefil.

Indstille kontrolelementer til teksturer og glasoverflader

Filtrene Pasteller, Undermaling, Glas, Conté-farveblyant og Tekstureffekt indeholder teksturindstillinger. Disse indstillinger får billeder til at se ud, som om de er malet på teksturer, f.eks. lærred eller mursten, eller bliver set gennem blokke af glas eller matteret glas.

 1. Vælg Kunstnerisk > Pasteller, Kunstnerisk > Undermaling, Forvræng > Glas, Skitser > Conté-farveblyant eller Tekstur > Tekstureffekt i menuen Filter.
 2. Vælg en teksturtype til Tekstur, eller vælg Indlæs tekstur for at angive en Photoshop-fil.
 3. Træk i skydeknappen for Skalering for at gøre effekten på teksturmønsteret større eller mindre.
 4. Træk i skydeknappen for Relief (hvis den er tilgængelig) for at justere dybden på teksturens overflade.
 5. Vælg Inverter for at vende skygger og højlys i teksturen om.
 6. Angiv lyskildens retning i forhold til teksturen under Lysretning (hvis indstillingen er tilgængelig).

Definer ikke-forvrængede områder

Med filtrene Transformering, Vridning og Bølge i undermenuen Forvræng og filteret Forskydning i undermenuen Andre kan du behandle områder, der ikke er defineret (eller beskyttet) af filteret, på følgende måder:

Bøj rundt

Udfylder det udefinerede område med indhold fra billedets modsatte kant.

Gentag kantpixel

Udvider pixlenes farver langs billedkanten i den angivne retning. Det kan medføre striber, hvis kantpixlene har forskellige farver.

Indstil til baggrund (kun filteret Forskydning)

Fylder det markerede område med den aktuelle baggrundsfarve.

Anvende filteret Støv & ridser.

 1. Vælg Filter > Støj > Støv & ridser.
 2. Juster om nødvendigt zoomforholdet for eksemplet, indtil området med støj er synligt.
 3. Træk skydeknappen for tærskelværdien ud til venstre til 0 for at slå værdien fra, så alle pixel i markeringen eller billedet kan undersøges.

  Værdien for Tærskel bestemmer, hvor uensartede pixlene skal være, før de fjernes.

  Bemærk:

  Skydeknappen for tærskelværdien giver større kontrol ved værdier mellem 0 og 128 – det mest almindelige område for billeder – end ved værdier mellem 128 og 255.

 4. Træk skydeknappen Radius til venstre eller højre, eller angiv en værdi i tekstboksen mellem 1 og 16 pixel. Værdien for Radius bestemmer størrelsen på det område, hvor der søges efter uensartede pixel.

  Billedet sløres, når radien forøges. Brug den mindste værdi, som fjerner fejlene.

 5. Forøg tærskelværdien gradvist ved at angive en værdi eller trække skydeknappen til den højst mulige værdi, som fjerner fejlene.

Anvende filteret Transformering

Filteret Transformering forskyder en markering ved at bruge en farveværdi fra transformeringsmasken – 0 er den maksimale, negative forskydning, 255 er den maksimale, positive forskydning, og med en gråtoneværdi på 128 er der ingen transformering. Hvis en maske indeholder én kanal, forskydes billedet langs en diagonal linje, der er defineret af forholdet mellem den vandrette og lodrette skalering. Hvis masken indeholder mere end én kanal, styrer den første kanal den vandrette transformering, og den anden kanal styrer den lodrette transformering.

Filteret opretter transformeringsmasker med en samkopieret fil, der er gemt i Adobe Photoshop-format. (Billeder i bitmap-format understøttes ikke).

 1. Vælg Filter > Forvræng > Transformering.
 2. Angiv skaleringen af transformeringens størrelse.

  Når den vandrette og lodrette skalering indstilles til 100%, er den største transformering 128 pixel (fordi mellemgrå ikke medfører transformering).

 3. Hvis transformeringsmasken ikke har samme størrelse som markeringen, skal du vælge, hvordan masken vil passe til billedet – Stræk for at tilpasse for at ændre størrelsen på masken eller Flise for at udfylde markeringen ved at gentage masken i et mønster.
 4. Vælg Bøj rundt eller Gentag kantpixel for at bestemme, hvordan uforvrængede områder i billedet behandles.
 5. Klik på OK.
 6. Vælg og åbn transformeringsmasken. Forvrængningen anvendes på billedet.

Anvende filteret Farvehalvtone

 1. Vælg Filter > Opbrydning > Farvehalvtone.
 2. Angiv en værdi i pixel for et halvtonepunkts maksimale radius fra 4 til 127.
 3. Angiv en værdi for rastervinkel (punktets vinkel fra den ægte vandrette vinkel) for en eller flere kanaler:
  • Brug kun kanal 1 til gråtonebilleder.

  • Brug til RGB-billeder kanal 1, 2 og 3, som svarer til den røde, grønne og blå kanal.

  • Brug til CMYK-billeder alle fire kanaler, som svarer til den cyan, magenta, gule og sorte kanal.

  • Klik på Standard for at gendanne alle rastervinkler til deres standardværdier.

 4. Klik på OK.

Anvende filteret Ekstrudering

 1. Vælg Filter > Effekter > Ekstrudering.
 2. Vælg en 3D-type:
  • Blokke opretter objekter med en firkantet forreste flade og fire sideflader. Vælg Legemers forreste flader for at udfylde hver bloks forreste flade med blokkens gennemsnitsfarve. Fravælg Legemers forreste flader for at udfylde den forreste flade med billedet.

  • Pyramider opretter objekter med fire trekantede sider, der mødes i en spids.

 3. Angiv en værdi i tekstboksen Størrelse for at bestemme længden af en side på objektets grundlinje. Værdien kan ligge mellem 2 og255 pixel.
 4. Angiv en værdi mellem 1 og 255 i tekstboksen Dybde for at angive, hvor langt det højeste objekt ser ud til at rage frem på skærmen.
 5. Vælg en dybdeindstilling:
  • Vilkårlig for at give hver blok eller pyramide en vilkårlig dybde.

  • Niveaubaseret for at få hvert objekts dybde til at svare til dets lysstyrke – lys rager mere frem end mørk.

 6. Vælg Afmask ufuldstændige blokke for at skjule et objekt, der overskrider markeringen.

Anvende filteret Aftegn Kontur

 1. Vælg Filter > Effekter > Aftegn kontur.
 2. Vælg en kantindstilling for at optegne områder i markeringen: Nederste optegner områder, hvor pixlenes farveværdier ligger under det angivne niveau, og Øverste optegner områder, hvor farveværdierne ligger over.
 3. Angiv en tærskelværdi (Niveau) for at vurdere farveværdier (toneniveau) fra 0 til 255. Eksperimenter for at se, hvilke værdier der får de bedste detaljer frem i billedet.

  Brug infopanelet i gråtonetilstand til at identificere en farveværdi, som du vil have aftegnet. Angiv derefter værdien i tekstboksen Niveau.

Oprette et brugerdefineret filter

 1. Vælg Filter > Andre > Brugerdefineret. Dialogboksen Brugerdefineret indeholder et gitter med tekstbokse, hvor du kan angive numeriske værdier.
 2. Vælg den midterste tekstboks, som repræsenterer de pixel, der vurderes. Angiv den værdi, som denne pixels lysstyrkeværdi skal ganges med. Værdierne kan ligge mellem -999 og +999.
 3. Vælg en tekstboks, som repræsenterer en tilstødende pixel. Angiv den værdi, som pixlen på denne placering skal ganges med.

  Hvis du f.eks. vil gange lysstyrkeværdien for pixlen lige til højre for den aktuelle pixel med 2, skal du angive 2 i tekstboksen lige til højre for den midterste tekstboks.

 4. Gentag trin 2 og 3 for alle pixel, der skal medtages i handlingen. Du behøver ikke at angive værdier i alle tekstboksene.
 5. Angiv til Skalering den værdi, som summen af lysstyrkeværdierne for de pixel, der er medtaget i beregningen, skal divideres med.
 6. Angiv til Forskydning den værdi, der skal lægges til resultatet af skaleringsberegningen.
 7. Klik på OK. Det brugerdefinerede filter anvendes på hver pixel i billedet med én ad gangen.

  Brug knapperne Gem og Indlæs for at gemme og genbruge brugerdefinerede filtre.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online