Om metadata

Metadata er et sæt af standardiserede oplysninger om en fil, f.eks. forfatternavn, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i den. De fleste digitale kameraer indsætter f.eks. nogle grundlæggende oplysninger i en billedfil, f.eks. højde, bredde, filformat og klokkeslættet, da billedet blev taget. Du kan bruge metadata til at strømline din arbejdsgang og organisere filer.

Om XMP-standarden

Metadataoplysninger gemmes ved hjælp af XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop bygger på. Justeringer, som udføres på billeder med Photoshop® Camera Raw, gemmes som XMP-metadata. XMP bygger på XML, og i de fleste tilfælde gemmes metadataene i filen. Hvis det ikke er muligt at gemme oplysninger i filen, gemmes metadata i en separat fil, der kaldes en sidecar-fil. XMP gør det nemmere at udveksle metadata mellem Adobe-programmer og i udgivelsesarbejdsforløb. Du kan f.eks. gemme metadata fra én fil som en skabelon og derefter importere metadataene til andre filer.

Metadata, der er gemt i andre formater, f.eks. Exif, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP, så de lettere kan ses og administreres. Andre programmer og funktioner bruger også XMP til at kommunikere og lagre oplysninger, f.eks. versionskommentarer, som du kan søge i fra Adobe Bridge.

I de fleste tilfælde forbliver metadataene sammen med filen, selv når filformatet ændres (f.eks. fra PSD til JPG). Metadata bevares også, når disse filer placeres i et Adobe-dokument eller -projekt.

Bemærk:

Hvis du er udvikler af C++ eller Java, kan du bruge XMP Toolkit SDK til at tilpasse behandlingen og udvekslingen af metadata. Hvis du er udvikler af Adobe Flash eller Flex, kan du bruge XMP File Info SDK til at tilpasse dialogboksen Filinfo. Yderligere oplysninger finder du på Adobes websted.

Arbejd med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange af de effektive Adobe Bridge-funktioner, der gør det muligt at organisere, søge og holde styr på dine filer og versioner, afhænger af XMP-metadata i dine filer. I Adobe Bridge kan du arbejde med metadata på to måder: Via panelet Metadata og dialogboksen Filoplysninger.

I nogle tilfælde kan der findes flere visninger for den samme metadataegenskab. En egenskab kan f.eks. hedde Forfatter i én visning og Oprettet af i en anden, men de refererer begge til den samme underliggende egenskab. Selv hvis du tilpasser disse visninger til bestemte arbejdsgange, forbliver de standardiserede gennem XMP.

Noter

Du kan føje noter til et billede i Photoshop. Det er praktisk, hvis du vil knytte kommentarer, produktionsnoter eller andre oplysninger til billedet. Noter vises på billedet som små ikoner, der ikke udskrives. De er knyttet til et sted i billedet og ikke til et lag. Du kan skjule eller vise noter, eller åbne noter for at se eller redigere deres indhold.

Tilføje noter

Du kan tilføje noter hvor som helst på dit Photoshop billedlærred. Når du opretter en note, vises et ikon på billedet.

 1. Vælg noteværktøjet i værktøjskassen. (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde pipetten nede).
 2. Indtast eller angiv følgende på indstillingslinjen:

  Forfatter

  Angiver forfatterens navn.

  Farve

  Vælger farven på noteikonet. Hvis du klikker på farveboksen, åbnes Adobe Farvevælger, så du kan vælge en farve.

 3. Klik på det sted, hvor du vil indsætte noten.
 4. Markøren bliver automatisk aktiv

Vise eller skjule noter

Gør et af følgende for at vise eller skjule noter:

 • Vælg Vis > Vis > Noter.

 • Vælg Vis > Ekstra. Denne kommando viser eller skjuler også gitre, hjælpelinjer, markeringskanter, målkurver og udsnit.

Åbne og redigere noter

 • Du skal bruge noteværktøjet og dobbeltklikke på noteikonet i billedet. Så vises tekstredigeringsområdet i notepanelet.
 • Hvis du vil have vist notepanelet, skal du vælge Vindue > Noter. Når du klikker på frem- og tilbage-pilene bladrer du gennem alle noterne i det aktive billede.

Importere noter fra en samkopieret PDF-udgave af et billede med flere lag

Når du åbner en PDF-fil, importeres tilhørende noter automatisk i Photoshop. Du kan dog også vælge at importere noter separat, hvis de blev føjet til en samkopieret PDF-udgave af et billede med flere lag. På den måde kan andre uden Photoshop stadig give dig kommentarer, som du kan se i forhold til designet med flere lag.

 1. Vælg Filer > Importer > Noter.

 2. Vælg en PDF- eller FDF-fil med noter, og klik på Indlæs.

Anmærkningerne vises dér, hvor de blev gemt i kildedokumentet.

Sådan sletter du noter

 1. Vælg noteværktøjet, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette en enkelt note, skal du klikke på den og klikke på ikonet Slet note  i panelet Noter.

  • Hvis du vil slette alle noter, skal du klikke på Slet alle på indstillingslinjen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online