Konkreetse kasutajakontoga seotud ootamatu käitumise tõrketuvastus

Probleem

Adobe'i rakendus käitub ootamatult mõne kindla Macintosh arvuti või Windows 7 arvuti või uuema operatsioonisüsteemi kasutajakontoga.Näiteks ei pruugi rakendus käivituda, täidab käskluseid valesti, tekivad tõrked või sulgub ootamatult. Teiste kasutajakontode puhul sama tõrget ei teki.

Enne alustamist

Varundage enne selle dokumendi lahenduste proovimist enda käivitusketas.

Mõne lahenduse proovimisel kuvab Otsija Autentimise akna. Autentimise akna ilmumisel sisestage administraatori konto kasutajanimi ja salasõna ja klõpsake OK.

Konto-spetsiifiliste ootamatute probleemide põhjuseid võib olla väga palju. Selles dokumendis käsitletakse vaid kõige sagedasemaid. Kasutajakontot puudutavate probleemide tõrkeotsingu puhul saate lisatuge Apple'i klienditoelt.

Varundage enne selle dokumendi lahenduste proovimist enda süsteemidraiv.

Vahel kuvatakse nende lahenduste proovimiseks Kasutajakonto kontrolli dialoogiboks ja peate andma jätkamiseks eraldi loa. Jätkamise otsustamiseks lugege dialoogiboksis kuvatud üksikasju. Kui otsustate mitte jätkata, ei saa te konkreetse lahendusega jätkata.

Mõned selle dokumendi lahendused mainivad peidetud kaustu. Windowsi failisüsteem peidetud kaustu vaikimisi ei kuva. Peidetud kaustade kuvamiseks vaadake artiklit Peidetud kaustade ja faililaiendite kuvamine | Windows XP, Vista, Windows 7.

Konto-spetsiifiliste ootamatute probleemide põhjuseid võib olla väga palju. Selles dokumendis käsitletakse vaid kõige sagedasemaid. Kasutajakontot puudutava tõrkeotsinguga saate täiendavat abi arvuti tootjalt või Microsofti abi ja kasutajatoe saidilt aadressil http://support.microsoft.com.

Lahendused

Logige sisse kontole, mille kasutamisel ilmnevad Adobe'i rakenduse probleemid. Seejärel toimige järgmiselt (pidage kinni etteantud järjekorrast):

Mac OS

Veenduge, et kasutajakontol on lugemise ja kirjutamise õigused järgmiste kaustade jaoks:

 • /Applications/Adobe
 • /Applications/.AdobePatchFiles (peidetud, kasutage käsklust Mine > Mine kausta)
 • /Applications/Utilities/Adobe
 • /Library/Application Support/Adobe
 • /Library/Preferences/com.adobe
 • /Users/[kasutaja]/Library/Application Support/Adobe
 • /Users/[kasutaja]/Library/Caches/Adobe
 • /Users/[kasutaja]/Library/Caches/com.adobe
 • /Users/[kasutaja]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[kasutaja]/Library/Preferences/com.adobe

Pärast õiguste andmist logige muudatuste rakendamist kontolt välja ja uuesti sisse või taaskäivitage arvuti.

Adobe'i rakendused hoiavad kasutaja kohandatud seadistusi spetsiaalsetes failides. Igal kasutajakontol on enda failikomplekt.

Kui Adobe'i rakenduse kasutamisega on probleeme vaid kindla kasutajakontoga, võivad põhjuseks olla kahjustatud seadistuste failid. Seadistuste faile sisaldava kausta ümber nimetamisega saate sundida Adobe'i tarkvara uute ja kahjustamata failide loomiseks. Mõned Adobe'i rakendused hoiavad kaustas mitut erinevat seadistuste faili. Sellisel juhul võite ümber nimetada terve kausta.

Mõned Adobe'i rakendused salvestavad seadistused nii kaustades kui ka eraldi failides. Näiteks Adobe Photoshop CS4 kasutab nii seadistuste faili nimega com.adobe.Photoshop.plist kui ka seadistuste kausta nimega Adobe Photoshop CS4 Settings. Photoshop CS4 uute ja kahjustamata seadistuste failide loomise sundimiseks nimetage ümber mõlemad. Näiteks andke neile nimeks vastavalt Old com.adobe.Photoshop.plist ja Old Adobe Photoshop CS4 Settings.

Reeglina salvestavad Adobe'i rakendused seadistuste failid ja kaustad ühte või mitmesse asukohta:

 • /Users/[kasutajanimi]/Library/Preferences
 • /Users/[kasutajanimi]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[kasutajanimi]/Library/Application Support/Adobe

NB! Alates Mac OS X 10.7 versioonist on kasutaja Library kaust vaikimisi peidetud. Kui peate Adobe'i toodetega seotud tõrkeotsingu jaoks leidma peidetud faile, lugege artiklit Ligipääs kasutaja peidetud Library failidele.

Mõned Adobe'i rakendused hoiavad seadistuste faile teistes asukohtades. Näiteks salvestab Adobe Premiere Pro CS4 täiendavad seadistuste failid ka kaustadesse Layouts, Settings ja Styles. Need kaustad asuvad /Users/[kasutajanimi]/Documents/Adobe/Premiere Pro/4.0 kaustas.

Tõrketuvastuse jaoks leiate Adobe'i rakenduse täpsed seadistuste failide ja kaustade nimed ja asukohad veebisaidilt www.adobe.com/ee/support. Otsige kasutajatoe teadmistebaasist märksõna „seadistused” koos enda rakenduse nime ja versiooniga. Seejärel otsige dokumenti „Süsteemi tõrked või hangumised” või teisi otsingutulemites loetletud dokumente.

Adobe'i rakenduse jaoks uute seadistuste failide loomiseks toimige järgmiselt:

 1. Sulgege Adobe'i rakendus.
 2. Nimetage ümber Adobe'i rakenduse seadistuste failid ja kaustad.
 3. Avage Adobe'i rakendus. Rakendus loob uued seadistuste failid.

Pärast seadistuste failide ja kaustade uuesti loomist proovige tõrget uuesti tekitada.

Kui probleem ei ole lahenenud, ei olnud põhjuseks seadistuste failid. Kasutajakonto kohandatud seadistuste taastamiseks kustutage uued seadistuste failid ja kaustad. Seejärel taastage eelnevalt ümber nimetatud üksuste algupärased nimed.

Kui probleem lahenes, olid põhjuseks kahjustatud seadistuste failid. Kasutajakontol ei ole enam varasemalt kohandatud seadistusi.

Mac OS võimaldab valida, kas fondid paigaldatakse kõigile kasutajakontodele või ainult konkreetse kasutajakonto jaoks. Konto-spetsiifilised fondifailid asuvad /Users/[kasutajanimi]/Library/Fonts kaustas.

Kui Adobe'i rakendus käitub ootamatult vaid kindlal kontol, võivad põhjuseks olla sellele kontole paigaldatud kahjustatud fondifailid.

Kasutage Mac OS X rakendust Font Book ja lülitage konto-spetsiifilised fondid ajutiselt välja. Pärast konto-spetsiifiliste fontide välja lülitamist tuleb kustutada ka Adobe'i fontide vahemälu. Toimige järgmiselt:

 1. Sulgege kõik avatud rakendused.
 2. Kui kasutate fontide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks kolmanda osapoole tarkvara, lülitage see ajutiselt välja. Vastavad juhised leiate tarkvara dokumentatsioonist.
 3. Avage Font Book. Vaikimisi asub Font Book rakenduste kaustas.
 4. Valige Kogumiku veerust Kasutaja. Seejärel tehke järgmist.

  • Kui fontide veerg on tühi, ei ole sellel kontol ühtegi konto-spetsiifilist fonti. Jätke järgmised sammud vahele ja jätkake 3. ülesandega.
  • Kui fontide veerg sisaldab vähemalt ühte fonti, valige Redigeeri > Lülita välja „Kasutaja”.
 5. Valige Otsijas Fail > Otsi. Esimese Otsija akna ülaosas kuvatakse otsingu valikud.

 6. Kasutage Adobe'i fontide vahemälu failide leidmiseks järgmiseid valikuid:

  • Mac OS X v.10.4.x: valige otsingu valikute esimeselt realt Kodu. Teiselt realt valige Nimi ja seejärel kahest kontekstimenüüst Algab. Sisestage Algab valiku paremale küljele ilmunud tekstiväljale märksõna AdobeFnt.
  • Mac OS X v.10.5.x või hilisem: valige otsingu valikute esimeselt realt kasutajakonto nimi (kuvatakse jutumärkides). Teiselt realt valige Nimi ja seejärel kahest kontekstimenüüst Algab. Sisestage Algab valiku paremale küljele ilmunud tekstiväljale märksõna AdobeFnt.
 7. Kustutage otsingutulemite kuvas kõik failid, mille nime alguses on AdobeFnt ja lõpus .lst.

 8. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, ei olnud põhjuseks konto-spetsiifiline font. Aktiveerige konto-spetsiifilised fondid Font Booki abil uuesti. Selleks valige Kogumik veerust Kasutaja ja seejärel Redigeeri > Aktiveeri. Jätkake 3. ülesandega.

Kui probleemi enam ei teki, oli põhjuseks konto-spetsiifiline font. Täpse probleemse fondi tuvastamiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Font Book.

 2. Valige Kogumiku veerust Kasutaja.

 3. Valige Fontide veerust üks välja lülitatud font.

 4. Valige Redigeeri > Aktiveeri [fondi nimi].

 5. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada. Seejärel tehke järgmist.

  • Kui probleem tekib endiselt, sulgege Adobe'i rakendus ja korrake samme 3 kuni 5.
  • Kui probleemi enam ei teki, oli põhjuseks kõige viimasena uuesti aktiveeritud font. Jätke see font välja lülitatuks või kustutage see. Seejärel küsige fonti avaldajalt asendusfaili.

Mõned Adobe'i rakendused loovad ajutisi andmefaile ehk vahemälufaile. Kasutajakonto liiga suured või kahjustatud vahemälufailid võivad põhjustada Adobe'i konto ootamatut käitumist.

Toimige järgmiselt:

 1. Sulgege kõik Adobe'i rakendused.

 2. Leidke Otsijas kaust /Users/[kasutajanimi]/Library/Caches.

 3. Kustutage Caches kaustas asuv Adobe'i kaust.

 4. Kustutage Caches kaustas asuvad mistahes muud kaustad, mis on nimetatud tõrkeotsingut puudutava Adobe'i rakenduse järgi.

 5. Kustutage Caches kaustas asuvad mistahes muud kaustad, mis on nimetatud tõrkeotsingut puudutava Adobe'i rakenduse komponentide järgi. Näiteks, kui tõrkeotsing puudutab Photoshop CS4 tarkvara, kustutage ka Caches kaustas asuv Camera Raw kaust.

 6. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Sisselogimise üksused on rakendused või dokumendid, mis avatakse kasutajakontole sisse logides automaatselt. (Automaatse sisselogimise korral avatakse need automaatselt arvuti käivitamisel.) Mõned sisselogimise üksused on pärast avamist peidetud. Konto-spetsiifilised Adobe'i tarkvara tõrked võivad tähendada, et mõni konto sisselogimise üksustest toimib valesti, on kahjustatud või ei ühildu kasutatava Adobe'i rakendusega.

Kasutajakonto sisselogimise üksuste poolt põhjustatud tõrgete tuvastamiseks toimige järgmiselt:

 1. Valige Apple'i menüü > Logi välja [kasutajanimi].

 2. Valige kinnituse dialoogiboksis Logi välja. Oodake mõni hetk, seejärel ilmub sisse logimise aken.

 3. Valige sisse logimise aknas tõrkeotsingule vastav kasutajakonto.

 4. Tippige salasõna tekstiväljale kasutajakonto salasõna ; kuid ärge vajutage Tagasi ning ärge klõpsake veel Logi sisse.

 5. Hoidke all Shift-klahvi ja klõpsake nupul Logi sisse. Vabastage Shift-klahv, kui kuvatakse Dokk. Sisselogimise üksused on välja lülitatud kuni välja logimise või arvuti taaskäivitamiseni.

 6. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, ei olnud põhjuseks sisselogimise üksus. Sisselogimise üksuste uuesti aktiveerimiseks logige välja (Apple'i menüü > Logi välja [kasutajanimi]). Seejärel logige sama kontoga sisse aga ärge hoidke all Shift-klahvi. Jätkake 5. ülesandega.

Kui probleem lahenes, oli põhjuseks sisselogimise üksus. Täpse sisselogimise üksuse tuvastamiseks toimige järgmiselt:

Kui probleem ei lahenenud, ei olnud põhjuseks konto-spetsiifiline font. Aktiveerige konto-spetsiifilised fondid Font Booki abil uuesti. Selleks valige Kogumik veerust Kasutaja ja seejärel Redigeeri > Aktiveeri. Jätkake 3. ülesandega.

Kui probleemi enam ei teki, oli põhjuseks konto-spetsiifiline font. Täpse probleemse fondi tuvastamiseks toimige järgmiselt:

 1. Valige Apple'i menüü > Logi välja [kasutajanimi].

 2. Logige tagasi sisse samale kontole. Ärge hoidke Shift-klahvi all.

 3. Valige Apple'i menüü > Süsteemi sätted.

 4. Süsteemi sätete aknas valige Kontod.

 5. Kui akna alaosas ilmuv luku ikoon on lukustatud, klõpsake ikoonil ja autentige.

 6. Valige tõrkeotsinguks vajalik kasutajakonto.

 7. Klõpsake Sisselogimise üksuste sakil.

 8. Kirjutage üles kõik aktiivsed sisselogimise üksused.

 9. Valige üks sisselogimise üksus ja Kustutage see.

 10. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada. Seejärel tehke järgmist.

  • Kui probleem ei lahenenud, sulgege Adobe'i rakendus ja korrake samme 9 ja 10.
  • Kui probleem lahenes, oli põhjuseks viimasena kustutatud sisselogimise üksus. Võtke ühendust selle avaldajaga ja uurige uuendatud versioonide saadavust. Teiste sisselogimise üksuste taastamiseks lohistage nende ikoonid Süsteemi sätete akna Sisselogimise üksuste alale. Võite sisselogimise üksusega seotud rakenduse ka uuesti installida.

Proovige seda lahendust vaid siis, kui teostate tõrkeotsingut administraatorikontoga ja konto on kaitstud salasõnaga.

Kõigil Mac OS X failidel on Unix-stiilis omaniku ja ligipääsuloa seadistused. Need sätted määravad selle, millistel kasutajakontodel on failile või kaustale juurdepääs ja millistel mitte.

Kui konto Library kausta (või alamkausta) juurdepääsusätted on kahjustatud või valesti piiratud, võivad Adobe'i rakendused käituda ootamatult. Sätete parandamiseks saate kasutad Unixi käskluseid chmod ja chown. Toimige järgmiselt:

 1. Avage Otsijas Mine > Kodu. Otsija esimeses aknas avaneb kasutajakonto Kodu kaust. Pöörake tähelepanu Otsija akna päises olevale nimele. See nimi on „lühike kasutajanimi „ sellele kontole. (Seda lühikest kasutajanimi läheb tarvis 3. sammu lõpetamiseks.)

 2. Avage /Rakendused/Utiliidid alt Terminali rakendus.

 3. Kasutage eeskujuna ühte allpool asuvatest näidetest ja sisestage käsklus Terminali aknasse ning vajutage sisestusklahvile. (Pärast käskluse sisestamist palutakse teil sisestada salasõna. Sisestage kasutajakonto salasõna ja vajutage uuesti sisestusklahvile. Salasõna sisestamise ajal ei kuvata ekraanil midagi, ka mitte tärne. See on täiesti tavapärane.)

  NB! Allpool asuvad käsklused on näidised, mitte reaalselt sisestatavad käsklused. Reaalselt sisestatavas käskluses tuleb kasutajanimi asendada 1. sammus tuvastatud lühendatud kasutajanimega. Kasutage lühendatud kasutajanime sisestamiseks väiketähti. (Mac OS X v10.4.x puhul tuleb lühendatud kasutajanimi sisestada kahekordselt ja eraldada kooloniga. Mac OS X v.10.5.x puhul sisestage lühendatud kasutajanimi, koolin ja seejärel sõna staff.)

  Näidiskäsk opsüsteemile Mac OS X v.10.4.x:


  sudo chown -R kasutajanimi :username ~/Library

  Näidiskäsk opsüsteemile Mac OS X v.10.5.x:

  sudo chown -R kasutajanimi :staff ~/Library

 4. Sisestage allpool asuv käsklus (täpselt nagu näidatud) ja vajutage sisestusklahvile.

  sudo chmod -R 700 ~/Library

 5. Väljuge Terminalist.

 6. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Adobe'i rakenduse konto-spetsiifiliste tõrgete põhjuseks võib olla vaid kindlat kasutajakontot mõjutav kõvaketta kahjustus.

Kui teil on olemas arvutiga kaasas olnud Mac OS X paigaldusketas, toimige vastavalt allpool asuvatele juhistele. Kui teil ketast ei ole, saate käivitamise ketta parandamiseks kasutada Terminali käsklust fsck. Võite kasutada ka mõne kolmanda osapoole ketta parandamise tööriista. Käskluse fsck kasutamise juhised on toodud Apple'i kasutajatoe veebisaidi artiklis TS1417. Kolmanda osapoole ketta parandamise tööriista juhised leiate selle tarkvara dokumentatsioonist.

 1. Sisestage Mac OS X paigaldusketas arvuti optilise ketta draivi.
 2. Valige Apple'i menüü > Taaskäivita.
 3. Käivitusheli kuulmisel hoidke all klaviatuuri C klahvi.
 4. Vabastage C klahv, kui näete käivitusakent ja arenguriba.
 5. Kui Mac OS X palub valida installeri keele, valige endale meelepärane keel.
 6. Installeri menüü avanedes (ekraani ülemises vasakus osas) valige Installer > Ketta utiliit.
 7. Seejärel valige Ketta utiliidi vasakult servalt käivitamise ketas.
 8. Klõpsake Esmaabi mis asub paremal küljel.

 9. Klõpsake valikul Paranda ketas.

 10. Kui parandamise protsessis kuvatav teade annab märku kettal parandatud vigadest, korrake 9. sammu. Kui parandamise protsess on lõpetatud ilma vigasid leidmata, avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Kui rakendus käitub kindlal kontol endiselt ootamatult, soovitab Adobe kõigi isiklike failide kopeerimist (või teisaldamist) uuele kasutajakontole. Seejärel kasutage edaspidi uut kontot.

Isiklike failide uuele kontole kopeerimisel saate abi Apple'i kasutajatoelt.

Windows

Veenduge, et kasutajakontol on lugemise ja kirjutamise õigused järgmiste kaustade jaoks:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files\Common Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\com.adobe.
 • C:\Users\\AppData\Local\Adobe
 • C:\Users\\AppData\LocalLow\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Common Files\Adobe

Adobe'i rakendused hoiavad kasutaja kohandatud seadistusi spetsiaalsetes failides. Igal kasutajakontol on enda failikomplekt.

Kui Adobe'i rakenduse kasutamisega on probleeme vaid kindla kasutajakonto all, võivad põhjuseks olla kahjustatud seadistuste failid. Seadistuste faile sisaldava kausta ümber nimetamisega saate sundida Adobe'i tarkvara uute ja kahjustamata failide loomiseks.

Näiteks salvestab Adobe Premiere Pro CS4 seadistused kaustas 4.0, mis asub C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro. Selleks, et Adobe Premiere Pro CS4 peaks looma uued seadistuste failid, andke 4.0 kaustale uus nimi (näiteks Vana 4.0).

Reeglina hoiavad Adobe'i rakendused seadistuste faile ja kaustu ühes asukohas kahest, või mõlemas:

 • C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\[kasutaja nimi]\AppData\Local\Adobe

Mõned Adobe'i rakendused hoiavad seadistuste faile teistes asukohtades. Näiteks hoiab Adobe Premiere Pro CS4 täiendavaid seadistuste faile kaustades nimega Styles ja Layouts, mis asuvad kaustas C:\Users\[kasutajanimi]\Documents\Adobe\Premiere Pro\4.0.

Tõrketuvastuse jaoks leiate Adobe'i rakenduse seadistuste täpsed failide ja kaustade nimed ja asukohad veebisaidilt www.adobe.com/support.Otsige kasutajatoe teadmistebaasist märksõna „seadistused” koos enda rakenduse nime ja versiooniga. Seejärel vaadake dokumenti „Süsteemi tõrked või hangumised” või teisi otsingutulemites loetletud dokumente.

Adobe'i rakenduse jaoks uute seadistuste failide loomiseks toimige järgmiselt:

 1. Sulgege Adobe'i rakendus.

 2. Nimetage ümber Adobe'i rakenduse seadistuste kaustad.

 3. Käivitage Adobe'i rakendus. Rakendus loob uued ja kahjustamata seadistuste failid.

Pärast seadistuste failide uuesti loomist proovige tõrget uuesti tekitada.

Kui probleem ei ole lahenenud, ei olnud põhjuseks seadistuste failid. Adobe'i rakenduse kasutajakonto-spetsiifiliste seadistuste taastamiseks kustutage uued seadistuste kaustad. Seejärel taastage eelnevalt ümber nimetatud kaustade algupärased nimed.

Kui probleem lahenes, olid põhjuseks kahjustatud seadistuste failid. (Kasutajakontol ei ole enam varasemalt kohandatud seadistusi.)

Mõned Adobe'i rakendused hoiavad andmeid ka ajutistes failides. Adobe'i rakendusel võivad tekkida probleemid, kui konto ajutised failid on liiga suured, vananenud või kahjustatud.

Ajutiste failide kustutamiseks kasutage Kettapuhastuse utiliiti. Vaadake artiklit Ajutiste failide kustutamine Kettapuhastuse utiliidiga (Windows 7 ja Vista).

Kettapuhastuse utiliit jätab vaikimisi kustutamata kasutajakonto ajutised failid, mida on kasutatud viimase seitsme päeva jooksul. Ajutiste failide põhjalikumaks eemaldamiseks peate Temp kausta sisu kustutama käsitsi.

Lahtiütlus: Temp kausta sisu käsitsi kustutamisel võib olla negatiivne mõju Adobeist erinevate tootjate tarkvarale. Olge seda ülesannet teostades hoolikas. Adobe ei paku tuge Temp kausta failide käsitsi kustutamise tagajärjel tekkinud probleemide lahendamisel.

Temp kausta failide käsitsi kustutamiseks toimige järgmiselt:

 1. Sulgege kõik rakendused.

 2. Valige Start > Kõik programmid > Tarvikud. Paremklõpsake Käsuviibal ja valige Käivita administraatorina.

 3. Sisestage käsuviiba aknasse järgmine käsklus täpselt sellisena, nagu see allpool kirjas on ja vajutage sisestusklahvile:

  del %temp%\*.* /s /q

  Märkus: del annab käskluse failide kustutamiseks. %temp%\*.* on kombinatsioon konto Temp kausta kasutajamuutujast ja kõiki faile tähistavast metamärgist. /s laiendab käsklust ka kõigile alamkaustades asuvatele failidele. /q takistab Windowsil iga faili korral kustutamise kinnituse küsimist.

 4. Käsuviiba aknas kuvatakse kustutatud failide loend. (Loendis võivad olla ka failid, mida ei õnnestunud kustutada. Vahel võite näha teadet „Juurdepääs on keelatud” või „Protsess ei pääse faili juurde, sest seda kasutab muu protsess”. See on täiesti tavapärane.)

 5. Sulgege käsuviiba aken.

Avage pärast ajutuste failide kustutamist Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Käivitusüksused on rakendused või dokumendid, mis avatakse kasutajakontole sisse logides automaatselt. Konto-spetsiifilised Adobe'i tarkvara tõrked võivad tähendada, et mõni konto käivitusüksustest toimib valesti, on kahjustatud või ei ühildu kasutatava Adobe'i rakendusega.

Käivitusüksuste poolt põhjustatud tõrgete tuvastamiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Windows Exploreri ja liikuge kohta C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 2. Tehke üht järgnevast:

  • Kui Startup kaust on tühi või puudub, ei ole kontoga seotud ühtegi käivitusüksust. Jätke järgmised sammud vahele ja jätkake 4. ülesandega.
  • Kui Startup kasutas on mõni üksus, looge Töölauale uus kaust. Nimetage see Ootekaustaks.
 3. Teisaldage kõik Startup kaustas olevad failid Töölauale loodud Ootekausta.

 4. Valige Start > Logi välja.

 5. Logige sisse samale kasutajakontole.

 6. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, ei olnud põhjuseks konto-spetsiifiline käivitusüksus. Võite Ootekausta liigutatud failid tagasi C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kausta teisaldada. Jätkake 4. ülesandega.

Kui probleem lahenes, oli põhjuseks konto-spetsiifiline käivitusüksus. Täpse käivitusüksuse tuvastamiseks toimige järgmiselt:

 1. Sulgege Adobe'i rakendus.

 2. Teisaldage üks üksus Ootekaustast tagasi C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kausta.

 3. Valige Start > Logi välja.

 4. Logige sisse samale kasutajakontole.

 5. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada. Seejärel tehke järgmist.

  • Kui probleem tekib endiselt, korrake samme 1 kuni 5.
  • Kui probleemi enam ei teki, oli põhjuseks kõige viimasena aktiveeritud käivitusüksus. Eemaldage see Startup kaustast ja võtke ühendust selle käivitusüksuse tootjaga, et saada teavet uuendatud versioonide kohta. Teisaldage Ootekasuta jäänud failid tagasi C:\Users\[kasutajanimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kausta.

Proovige seda lahendust vaid siis, kui teostate tõrkeotsingut administraatorikontoga ja tegemist ei ole võrgudomeeni arvutiga

Kui kontol puuduvad täielikud lugemise/kirjutamise õigused konto-spetsiifilistes andmekaustades asuvatele Adobe'i rakenduse seadistuse failidele, võivad tekkida konto-spetsiifilised tõrked.Saate kasutada käsku icacls et lähtestada juurdepääsu seaded. Toimige järgmiselt:

 1. Sulgege kõik rakendused.

 2. Valige Start > Kõik programmid > Tarvikud. Paremklõpsake Käsuviibal ja valige Käivita administraatorina. Avaneb käsuviiba aken.

 3. Sisestage käsuviiba aknasse järgmised käsklused (olge täpne). Vajutage pärast iga käsklust sisestusklahvile. 

  NB! enne ja pärast parameetreid tuleb sisestada tühik -- /T, /C, ja /grant -- ja nii iga käsu puhul.

  icacls „%kasutajaprofiil%\AppData\Local" /T /C /grant „%kasutajanimi%":F

  icacls "%kasutajaprofiil%\AppData\Roaming" /T /C /grant "%kasutajanimi%":F

  icacls "%kasutajaprofiil%\AppData\Local" /T /C /grant system:F

  icacls "%kasutajaprofiil%\AppData\Roaming" /T /C /grant system:F

 4. Sulgege käsuviiba aken.

 5. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Lahtiütlus: see ülesanne eeldab Windowsi registri muutmist. Register sisaldab süsteemi andmeid, mis on kriitilised arvuti ja rakenduste kasutamiseks. Enne registri muutmist tuleb sellest teha varukoopia. Adobe ei paku tuge registri vale muutmise tagajärjel tekkinud probleemide lahendamiseks. Windowsi registri või registriredaktori kohta saate lisateavet Microsofti abi ja kasutajatoe veebisaidilt http://support.microsoft.com.

 1. Sulgege kõik rakendused.

 2. Klõpsake Start. Tippige  regedit Start menüü otsinguväljale ja vajutage sisestusklahvile. Avaneb registriredaktor.

 3. Kasutage registriredaktori vasakpaani, et leida ja valida registrivõti:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe.

 4. Valige Fail > Ekspordi.

 5. Registrifaili eksportimise dialoogiboksis valige Ekspordiulatuse alt Valitud haru. Sisestage registrivõtme varukoopia nimi ja asukoht ning klõpsake Salvesta.

 6. Paremklõpsake Adobe'i registrivõtmel ja valige Kustuta.

 7. Registrivõtme kustutamise dialoogiboksis klõpsake OK.

 8. Sulgege registriredaktor.

 9. Avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada.

Kui probleem ei ole lahenenud, ei olnud põhjuseks kahjustatud registrikanne. Toimige Adobe'i registrivõtme varukoopia taastamiseks järgmiselt:

 1. Sulgege kõik rakendused.

 2. Klõpsake Start. Tippige  regedit Start menüü otsinguväljale ja vajutage sisestusklahvile. Avaneb registriredaktor.

 3. Valige registriredaktoris Fail > Impordi.

 4. Registrifaili importimise dialoogiboksis leidke eelnevalt salvestatud varukoopia asukoht. Valige fail ka klõpsake Ava.

Adobe'i rakenduse konto-spetsiifiliste tõrgete põhjuseks võib olla vaid kindlat kasutajakontot mõjutav kõvaketta kahjustus.

Süsteemi kõvaketta parandamiseks vaadake artiklit Kõvaketaste parandamine ja defragmenteerimine (Windows 7 ja Vista).

Pärast kõvaketta parandamist avage Adobe'i rakendus ja proovige probleemi uuesti tekitada. Kui probleem ei lahenenud, jätkake järgmise sammuga.

Kui rakendus käitub kindlal kontol endiselt ootamatult, kopeerige (või teisaldage) kõik isiklikud failid kontole, kus probleemi ei teki. Seejärel kasutage edaspidi uut kontot.

Isiklike failide uuele kontole viimisel saate abi enda arvuti tootjalt. Samuti võite abi saada Microsofti abi ja kasutajatoe veebisaidilt http://support.microsoft.com.

Adobe logo

Logige oma kontole sisse