Arab és héber támogatás a CS6 szoftverben

Az arab és héber nyelvű munkához új és továbbfejlesztett funkciók állnak rendelkezésre a szoftver közel-keleti és észak-afrikai kiadásában.

Adobe World-Ready tördelőprogramok

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Az Adobe World-Ready tördelőprogramokkal közel-keleti nyelveken hozhat létre tartalmakat. Arab, héber, angol, francia, német, orosz és más latin betűs nyelveken vihet be – akár vegyesen is – szöveget.

Az elérhető tördelők közül a Bekezdés panelmenüben választhat (Windows > Bekezdés > panelmenü). Az InDesign programban például használhatja az Adobe World-Ready Paragraph Composer tördelőt. Az Illustrator programban pedig a Közel-keleti egysoros tördelést használhatja.

Adobe World-Ready Composer tördelőprogramok
Adobe World-Ready Composer tördelőprogramok

Fájljait arab és héber nevekkel is mentheti.

Szövegirány

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arab és héber tartalom készítésekor a jobbról balra (RTL) irány állítható be alapértelmezésként. A balról jobbra (LTR) szövegirányt is tartalmazó dokumentumoknál, zökkenőmentesen váltható a két irány.

A Bekezdés panelen választhat bekezdésirányt.

Bekezdésirány választása
Bekezdésirány választása

Ha adott bekezdésben többféle nyelvű szöveg található, karakterszinten adhatja meg a szövegirányt. Karakterszintű szövegirány-megadást érdemes használnia dátumok vagy számok beszúráskor is.

A Karakter panelmenüben válassza a Karakterirány lehetőséget, majd válasszon egy irányt.

Karakterirány
Karakterirány

Szövegegység iránya

Erre vonatkozik:

InDesign CS6

Amikor arab vagy héber nyelvű szöveggel dolgozik, a szövegegység iránya általában jobbról balra. Az első hasábnak a keret jobb oldalára kell esnie, és az ezt követő hasábok ettől balra kerülnek. Ha az elrendezés vegyes tartalmú, akkor az egyes szövegegységekhez eltérő irány szükséges.

A Szövegegység panelen (Ablak > Szöveg és táblázatok > Szövegegység) kattintson valamelyik szövegegység-irányra.

Szövegegység iránya
Szövegegység iránya

Táblázat iránya

Elérhető:

InDesign CS6

Az arab és héber felhasználók beállíthatják a dokumentumba beszúrt táblázathoz tartozó irányt. Az alkalmazás ennek megfelelően állítja be a cellák és az oszlopok sorrendjét, az alapértelmezett nyelvet és a szöveg igazítását. Az arab felhasználóknál a jobb szélső oszlop az első oszlop, és ettől balra következnek a további oszlopok a táblázat bal szélső oszlopáig. A táblázat irányát a Szövegegység-szerkesztő (Ctrl + Y) is támogatja.

Az irány beállítása új táblázatnál:

 1. Válassza a Táblázat > Táblázat beszúrása műveletet.
 2. A Táblázat beszúrása párbeszédpanelen az Irány listán jelölje ki a táblázat irányát.

Az irány módosítása meglévő táblázatnál:

 1. Helyezze a kurzort a táblázatba.
 2. Nyissa meg a Táblázat panelt (Shift + F9), és a táblázat irányának beállításához kattintson a Balról jobbra táblázat vagy a Jobbról balra táblázat ikonra.

Jobbról balra táblázatoknál az arab és az észak-afrikai verzióban az alapértelmezett nyelv az arab lesz. A héber verzióban ekkor a héber lesz a beállított nyelv. Balról jobbra táblázatoknál az arab és a héber verzióban az alapértelmezett nyelv az angol lesz. Az észak-afrikai verzió alapértelmezett nyelve a francia.

Számjegytípusok

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Az arab vagy héber nyelvű munkájánál kiválaszthatja a használni kívánt számjegytípust. Az arab, hindi ás farsi között választhat.

Alapértelmezés szerint az arab nyelvnél a hindi verzió választása automatikusan megtörténik, a hébernél pedig az arab számjegytípusok lesznek kiválasztva. Szükség esetén azonban arab számjegyekre válthat:

 1. Jelölje ki a gépelt szövegben a számjegyeket.
 2. A Karakter panelen (Ctrl + T) a Számjegyek listából kiválaszthatja az a betűtípust, amelyben a számjegyeknek meg kell jelenni.

Az arab számjegyek használatához engedélyeznie kell a Arab nyelvű szövegek beírásakor eredeti számjegyek használata beállítást. Ennek beállításához válassza a szerkesztés menü Beállítások parancsát, majd az Egyéni szövegbeállítások lehetőséget.

Számjegytípus választása
Számjegytípusok választása

Kötésirányok

Elérhető:

InDesign CS6

A kötésirány határozza meg azt a szegélyt, amely mentén a könyv kötése történik. A balról jobbra olvasható nyelven írt könyveket a bal oldalon kötik. A jobbról balra olvasható nyelven írt dokumentumokat a könyv jobb oldali szegélyénél kötik.

A kötési irányt a dokumentum készítésének elkezdésekor állíthatja be
A kötési irányt a dokumentum készítésének elkezdésekor állíthatja be

Új dokumentum esetén választhatja a jobb oldali kötést az Új dokumentum párbeszédpanelen. Már létező dokumentum esetén a kötést a Dokumentum beállítása párbeszédpanelen módosíthatja (Ctrl+Alt+P). Balról jobbra és jobbról balra kötés között választhat.

Oldalelrendezés jobb oldalon kötött könyveknél
Oldalelrendezés jobb oldalon kötött könyveknél

Korábbi betűtípusok támogatása

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

A hagyományosan használt betűtípusok (például az AXT betűtípusok) továbbra is használhatók a szoftver e kiadásában. Javasolt azonban az újabb Open Type betűtípusok használata a szövegalapú elemekben.

A hiányzó karakterjelek védelme (Szerkesztés > Beállítások > Egyéni szövegbeállítások) alapértelmezés szerint engedélyezett. A szövegkezelés automatikusa történik, ahol a karakterjelek nem találhatók a használt betűtípusban.

Alapértelmezett betűtípusok

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

A közel-keleti vagy észak-amerikai verzió telepítésekor a beírás alapértelmezett betűtípusa a telepítési nyelv szerinti. Ha például az angol/arab-kompatibilis verziót telepíti, akkor az alapértelmezett beírási betűtípus az Adobe Arabic. Hasonlóan, az angol/héber-kompatibilis verzió telepítése esetén az alapértelmezett szövegírási betűtípus az Adobe Hebrew (vagy Myriad Hebrew Photoshop esetén).

Automatikus kasida-beszúrás

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Az arab nyelvben a szöveg sorkizárása kasidák hozzáadásával történik. A kasidák az arab karakterekhez adódnak, és meghosszabbítják azokat. A térköz nem módosul. Használjon automatikus kasida-beszúrást az arab szövegek sorkizárására.

Jelölje ki a bekezdést, és a bekezdés panelről (Ablak > Szöveg és táblázatok > Bekezdés), válasszon beállítást a Kasida beszúrása legördülő listából. A választható beállítások: Nincs, Rövid, Közepes, Hosszú és Stiláris. Kasidák csak sorkizárt bekezdéseknél szúrhatók be. Ez a beállítás nem alkalmazható igazítási beállításokkal rendelkező bekezdéseknél.

A kasidák karaktercsoportra történő alkalmazásához jelölje ki a karaktereket, és válasszon kasidákat a Karakter panelmenüből.

Automatikus kasidák
Automatikus kasidák

Ligatúrák

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Az arab és héber nyelvben automatikusan alkalmazhat ligatúrákat karakterpárokra. A ligatúrák tipográfiai helyettesítő karakterek bizonyos betűpárokra, amennyiben megtalálhatók az adott Open Type betűtípusban.

Amikor a Karakter panelmenün vagy a vezérlőpultmenün a Ligatúrák lehetőségek választja, a betűtípusban definiált szabványos ligatúrát kap.

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. Válassza a Ligatúrák lehetőséget a Karakter panel vagy a Vezérlőpult menüben.

Egyes Open Type betűtípusok azonban díszesebb, választható ligatúrákat is tartalmaznak, amelyet a Tetszés szerinti ligatúrák választásakor érhet el. Ezek a ligatúrák a Karakter panel > OpenType > Tetszés szerinti ligatúrák navigáció érhetők el.

Ligatúrák engedélyezése
Automatikus ligatúrák engedélyezése

Másolással beillesztés Microsoft Word-dokumentumból

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

A Microsoft Word alkalmazásból másolt szövegeket közvetlenül a dokumentumba illesztheti. A beillesztett szöveg igazítása és iránya automatikusan az arabéhoz vagy héberéhez állítódik.

Elválasztás

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Azok a mondatok, amelyek nem férnek el egy sorban, automatikusan tovább folytatódnak a következő sorban. Az olyan sorkizárás, ahol körbefolyatás történik, néha felesleges betűközöket okoz a sorban, ami esztétikailag kifogásolható, és esetleg nyelvileg sem helyes. Az elválasztással a sorvégi szó választójellel kettévágható. Ezzel a tördeléssel a mondat jobban folyatható át a következő sorba.

Kevert szöveg: A kasida-beszúrási funkciótól függ az, hogy miiként jelenik meg az elválasztás a kevert szövegben. Amennyiben engedélyezett, a program minden lehetséges helyre beszúrja a kasidákat, és a nem arab szöveget nem választja el. A kasida funkció letiltásakor csak a nem arab szöveg jöhet szóba az elválasztásnál.

Héber szöveg: elválasztás engedélyezett. Az elválasztás engedélyezéséhez és az egyéni beállítások elvégzéséhez válassza a Bekezdés panel > Panelmenü > Elválasztási beállítások lehetőséget.

Elválasztási beállítások
Elválasztási beállítások

Keresés és csere

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Az arab és a héber felhasználók teljes szöveges keresést és cserét hajthatnak végre. Az egyszerű szöveg keresése és cseréje mellett különleges jellemzőkkel rendelkező szöveg is kereshető és cserélhető. Ilyen jellemzők többek között a mellékjelek, a kasidák, a különleges karakterek (például alef), a különböző nyelvű számjegyek (például hindi számjegyek).

Szöveg keresésének és cseréjének végrehajtása:

 • InDesign: Szerkesztés > Keresés/csere
 • Illustrator: Szerkesztés > Keresés és csere

Az InDesign alkalmazásban az Átírás lapot (Szerkesztés > Keresés/csere) használhatja számjegyek kereséséhez és cseréjéhez az arab, hindi és a fárszi nyelv között. Például hindi nyelven beírt számjegyeket kereshet, és ezeket arab nyelvűre alakíthatja át.

Jobbról balra írás beállításai

Elérhető:

InDesign CS6

Semleges karakterek

Az arab és a héber nyelvben egyes karakterek iránya félreérthetően jelenhet meg. A karakterek egyértelmű iránya ismeretének hiánya problémát okozhat a karaktersorozatok irányának és sorrendjének megállapításakor. Az ilyen karakterek egyértelmű és félreérthetetlen iránya a következő lépésekkel adható meg:

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Jobbról balra parancsot.
 2. Jelölje be a Semleges karakterek irányának beállítása a billentyűzetbevitelnek megfelelően négyzetet.

Kurzorvezérlés

Az arab és a héber felhasználók szabályozhatják a kurzormozgás irányát a nyílbillentyűk használatánál. A Kurzormozgatás listán (Szerkesztés > Beállítások > Jobbról balra) két beállítás közül választhat:

 • Vizuális: a kurzor a nyílbillentyű irányába mozog. A Jobbra nyílbillentyű megnyomásakor a kurzor a képernyőn is jobbra mozog.
 • Logikai: a kurzor a beírás nyelvének megfelelő irányban mozog. Az arab és a héber nyelvnél a Jobbra nyílbillentyű megnyomásakor a kurzor a képernyőn balra mozog (a következő karakter elé jobbról balra nyelvnél).

Oldal- és fejezetszámozás

Elérhető:

InDesign CS6

Az arab és a héber felhasználók a régióban általánosan elfogadott számozási rendszereket használják. A legnépszerűbb számozási rendszerek a következők:

 • Arab: arab Abjad és Alef-Ba-Tah
 • Héber: héber bibliai szabvány vagy héber nem szabványos decimális

A számozási rendszer megadásához vagy módosításához az Elrendezés > Oldalszámozás és szakasz beállításai panelen jelölje ki a kívánt beállítást a Stílus listán.

Oldalak, szakaszok és fejezetek számozása
Oldalak, szakaszok és fejezetek számozása

Mellékjelek

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Az arab írásban a mellékjel olyan karakterjel, amellyel a mássalhangzók hosszát vagy a rövid magánhangzókat jelezhetjük. A mellékjel az írás fölé vagy alá kerül. A szöveg stílusának javítása és egyes betűtípusok jobb olvashatósága érdekében a mellékjelek vízszintes és függőleges helyzete változtatható:

 1. Jelölje ki a mellékjeleket tartalmazó szövegrészt
 2. A Karakter panelen módosítsa a mellékjelek íráshoz viszonyított helyzetét. A módosítható értékek: Mellékjel vízszintes igazítása és Mellékjel függőleges igazítása.
Mellékjelek helyzetének módosítása
Mellékjelek helyzetének módosítása

Karaktertábla

Elérhető:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Az arab és a héber felhasználók jeleket használhatnak az alapértelmezett karakterkészletből. Az alapértelmezett karakterkészletben vagy más nyelvi készletben a jelek tallózásához, kijelöléséhez és alkalmazásához azonban a Karaktertábla panelt kell használni:

 • InDesign: Ablak > Szöveg és táblázatok > Karaktertábla
 • Illustrator: Ablak > Szöveg > Karaktertábla
Jelek tallózása, kijelölése és alkalmazása
Jelek tallózása, kijelölése és alkalmazása

Sorkizárási változatok

Elérhető:

InDesign CS6, Photoshop CS6

Egy betűtípusban az ábécé egyes betűinek előfordulhatnak alakváltozatai. A betűkészletben ezen betűváltozatok rendszerint stiláris vagy kalligráfiai célt szolgálnak. Különleges igények miatt néha előfordul sorkizárási változatok alkalmazása a bekezdések sorkizárására és igazítására.

A sorkizárási változatok bekezdés szinten kapcsolhatók be, ahol a program minden lehetséges helyen alkalmazza a változatokat. Ezt a funkciót karakter szinten is be- és kikapcsolhatja. A sorkizárási változatok csak olyan betűtípusoknál léteznek, amelyeknél ez a funkció be van építve. Ezért a ki - és bekapcsolás lehetősége csak a támogatott betűtípusoknál áll fenn.

Sorkizárási változatokat tartalmazó arab betűtípusok: Adobe Arabic, Myriad Arabic és Adobe Naskh. Sorkizárási változatokat tartalmazó héber betűtípusok: Adobe Hebrew és Myriad Hebrew.

 • InDesign

Bekezdés szint: Ablak > Bekezdés panel > Panelmenü > Sorkizárás, majd válasszon egy lehetőséget a Sorkizárás listából.

Karakter szint: Ablak > Karakter panel > Panelmenü > Igazítás Sorkizárási változat beállítás.

 • Photoshop

Karakter szint: Ablak > Karakter panel > Sorkizárási változatok jelölőnégyzet.

Mellékjelek színezése

Elérhető:

InDesign CS6

Arab nyelvű szövegben stilisztikai vagy más célból a mellékjelek eltérő módon színezhetők. Például a mellékjelek a szavak vagy mondatok adott aspektusára helyezhetik a hangsúlyt. A mellékjelek színének kereséséhez és cseréjéhez az Arab mellékjelek színének módosítása lekérdezés használható.

 1. Válassza a Szerkesztés > Keresés/csere parancsot.
 2. A Lekérdezés listán jelölje ki az Arab mellékjelek színének módosítása elemet.
 3. Használja a Módosítás, Összes módosítása vagy a Módosítás/keresés gombot a régebbi mellékjelek lecseréléséhez az új színes mellékjelekkel.

A lekérdezést igényei szerint módosíthatja és mentheti.

Írásirány Galéria nézetben és a Szövegegység-szerkesztőben

Elérhető:

InDesign CS6

Az arab és a héber nyelvnél jelezheti azt az irányt, amellyel a beírás történik. A szolgáltatás engedélyezéséhez a Szerkesztés > Beállítások > Szövegegység-szerkesztő megjelenítése panelen jelölje be az Írásirány jelzése négyzetet. Ha engedélyezve van ez a szolgáltatás, a kurzorhoz az írás irányát jelző nyíl tartozik.

Különleges közel-keleti karakterek beszúrása

Elérhető:

InDesign CS6

Egyes arab és héber karakterek szövegbe való beszúrása nehézségekbe ütközhet. Az arab és a héber billentyűzet elrendezése is bonyolulttá teszi ezeknek a karaktereknek a bevitelét. Az ilyen karakterek, például a héber aposztróf (geres) vagy kötőjel (maqaf) beszúrásához a következő panelról jelölje ki a karaktert: Karakter panel > Panelmenü > Különleges közel-keleti karakterek beszúrása.

Különleges közel-keleti karakterek beszúrása
Különleges közel-keleti karakterek beszúrása

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online