Van néhány gyakran előforduló jogi kifejezés az átvehető képekkel és videókkal kapcsolatban. Megértésükkel időt és energiát takaríthat meg.

Jogi terminológia és a szerzői jog fontossága

Ezek a jogterületek határozzák meg, hogy az Adobe licencelhet-e egy tartalmat:

  • Magánélethez való jog/közléshez való jog
  • Védjegy/kereskedelmi megjelenés
  • Szerzői jog
  • Creative Commons

Az alábbiakban olvashatja, hogy ezek mit takarnak:

Magánélethez való jog és közléshez való jog

A magánélethez való jog pontosan azt jelenti, amit sugall: egy személy jogát a magánéletéhez. Ez a világ számos országában alapvető jog, bár az ezt védő törvények eltérőek lehetnek. Hasonlóképpen, a közléshez való jog biztosítja, hogy egy személynek joga van kontrollálni a nevének és képének kereskedelmi célra történő felhasználását.

Amikor az átvehető képekről van szó, a magánélethez és a közléshez való jog azt jelenti, hogy a tartalomban megjelenő összes felismerhető személytől aláírt modellre vonatkozó engedélyre van szükség. Ahol ez szükséges, az összes megjelenő magántulajdon tulajdonosától aláírt tulajdonra vonatkozó engedélyre van szüksége. Ha kétsége van, mindig szerezzen be kereskedelmi használatot lehetővé tevő, a modellre vagy tulajdonra vonatkozó engedélyt, ha tartalmában azonosítható személy, hely vagy tárgy látható. További tudnivalókért lásd A modellre vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos követelményekre és A tulajdonra vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozó részeket.

Védjegyek és kereskedelmi megjelenés

A védjegy egy szóösszetétel, logó vagy szimbólum, amely azonosít egy vállalatot, márkát, illetve terméket vagy szolgáltatást. A kereskedelmi megjelenés egy olyan védjegytípus, amely általában a csomagolásnak, vagy magának a terméknek a megjelenésére vagy kialakítására vonatkozik.

A kereskedelmi megjelenés tartalmazhat egy megkülönböztető alakot vagy színt. Például a „UPS” szó, a „What can brown do for you?” és a „United Problem Solvers” szlogenek, a UPS Shield embléma, és a kiszállítói egyenruhák és tehergépkocsik különleges barna színe mind a United Parcel Service, Inc. (UPS) védjegyei.

Nem fogadhatunk el olyan beküldött tartalmakat, amelyek védjegyeket vagy kereskedelmi megjelenést ábrázolnak, ezért teljesen távolítson el minden védjeggyel védett szimbólumot vagy tárgyat. Egy védjegy vagy logó részleges eltávolítása nem elfogadható helyettesítő eljárásként a védjegyek vagy logók beküldött tartalomból való teljes eltávolításával szemben. A védjeggyel vagy más szellemi tulajdonnal védett gyakori témákról a Képekre vonatkozó ismert korlátozások című részben olvashat.

Szerzői jog

Szerzői jogi véd mindent, ami egy ötlet kifejezésének számít megfogható felületen, például versben, építészeti tervben, fényképen, videón vagy festményen. A Berni Egyezmény több mint 100 országot számláló aláírói elkötelezték magukat, hogy azonos módon védik meg a szerzői jogokat.

A szerzői joggal védett mű tulajdonosa kizárólagos jogokkal rendelkezik a mű terjesztésére, reprodukálására, nyilvános bemutatására és módosítására vonatkozóan. A tulajdonos átruházhat jogokat, vagy az összes ilyen jogot az ügyfeleire.

A tartalom Adobe Stock részére történő elküldésével Ön azt ígéri nekünk, hogy Ön a tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a tartalom szerzői jogainak licencével. Ön a tartalmat az Adobe számára egy feltöltési megállapodás vagy tartalom licencszerződés alapján licenceli, például az Adobe Stock Közreműködői Megállapodás révén. Az Adobe ezután továbblicenceli azt az ügyfelei számára a használati feltételeken vagy meghatározott letöltési/-nagyvállalati licencszerződésen keresztül. További információkért tekintse meg A tartalmak felhasználása című részt. 

A képek és videók moderálása során figyelünk arra, hogy a beküldött tartalmak nem valaki más munkájának másolatai-e, habár nincs hivatalos megállapodás arra vonatkozóan, hogy milyen közel állhat egy kép egy, már létező szerzői jog által védett munkához. Ha úgy gondolja, hogy bármely közreműködő tartalma sérti az Ön szerzői jogait, küldjön be nekünk egy szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos követelést. További információkért tekintse meg A tartalmak felhasználása című részt.

Creative Commons licencek és közkincs

A Creative Commons licenceket tartalomalkotók használják az általuk készített mű megosztására, használatára vagy módosítására vonatkozó jogosultság megadására. Többféle Creative Commons licenc létezik. A leginkább releváns itt a Creative Commons Zero (CC0), amely a tartalomalkotó szerzői jogát átadja a köz számára.

A közkincs részét képező tartalmat nem védi szerzői jog. Ez általában azért van, mert a szerzői jogi lejárt, a mű típusa nem esik a szerzői jog védelme alá, vagy az alkotó szándékosan tette a művet a közkincs részévé. 

A közkincs vagy a Creative Commons Zero hatálya alá eső mű csak a műre vonatkozóan nem rendelkezik szerzői joggal. A műben továbbra is lehet szellemi tulajdon, beleértve a modellt vagy tulajdonságot. Egy olyan fénykép például, amely egy üveg Coca-Colát kezében tartó személyt ábrázol, a közkincs része lehet, azonban a Coca-Cola embléma, a palack formája és a személy portréja nem használható szabadon kereskedelmileg.

NASA-kép és módosított NASA-kép
Készletképként elfogadott NASA-kép (1) és módosított NASA-kép (2)

Általában nem fogadunk el az Adobe Stock-webhelyre feltöltött Creative Commons Zero (CC0) hatálya alá vagy közkincsbe tartozó tartalmat. Azonban a módosított NASA-képek kivételt képezhetnek. Elfogadunk olyan tartalmakat, amelyek közkincsbe tartozó NASA-képeket tartalmaznak, ha a tartalom nem ábrázol NASA-védjegyet, űrhajósra vagy más személyre emlékeztető dolgot, és felismerhetően új vizuális mű elkészítéséhez használták fel. A fenti képen például egy NASA-képet (1) módosították egy új kép (2) létrehozásához, amely jól láthatóan különbözik az eredetitől.

Megjegyzés:

Ez a cikk csak tájékoztatásul szolgál, és nem tekinthető jogi tanácsnak vagy ügyvédi tanácsadásnak. Továbbá előfordulhat, hogy a környezettől függően nem értelmezi a tartalomra vonatkozó összes szellemitulajdon-jogot. Konkrét jogi kérdésekkel kapcsolatban kérjük, forduljon jogi tanácsadójához.