לקבלת הערות המוצר העדכניות ביותר, ראה הערות מוצר | Adobe Illustrator CC.

הערות מוצר | מהדורות קודמות