דרישות מערכת

לדרישות המערכת העדכניות ביותר, ראה http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_il.

לרשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud, ראה http://www.adobe.com/il_he/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

גרסת ניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Cloud הן מסוג "נסה וקנה". הן מאפשרות לך לנסות מוצרים בודדים או מהדורות ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת לגרסה מלאה. באפשרותך להמיר גרסת ניסיון לגרסה מלאה בכל זמן על-ידי הרשמה למנוי. אם אתה רוכש מנוי, אתה נדרש להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס בעזרת Adobe ID כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רישיון

עליך לקבל את הסכם הרישיון ותנאי האחריות כדי להשתמש במוצר זה. בקר בכתובת www.adobe.com/go/eulas_il לקבלת פרטים. מוצר זה לא יפעל ללא הפעלה ורישום הכרחיים דרך האינטרנט. הפעלה דרך הטלפון אינה זמינה. בקר בכתובת www.adobe.com/go/activation_il לקבלת פרטים.

הרישיון של Adobe למשתמש בודד מאפשר התקנה של רישיון מוצר יחיד בשני מחשבים (כגון מחשב אחד בעבודה ומחשב אחד בבית), בתנאי שהתוכנה נמצאת בשימוש אצל אותו אדם ולא נמצאת בשימוש באותו הזמן בשני מחשבים.

הערה:

אם ברצונך להתקין את המוצר במחשב שלישי, יש להשבית תחילה את התוכנה באחד המחשבים. כדי לבטל את ההפעלה, בחר Help > Sign Out.

תכונות חדשות

תכונות ושיפורים חדשים מפורטים ומתוארים בדף סיכום תכונות חדשות.

תכונות שהוסרו

Sync Settings

Sync Settings הוסר ב-Illustrator CC 2015.2. השירות הקיים ב-Illustrator CC וב-CC 2014 יהפוך ללא זמין בעתיד הקרוב.

CC Charts (תצוגה מקדימה)

צוות Illustrator החליט להשהות את Charts ולבחון מחדש את תכנון התכונה. התצוגה המקדימה של Charts לא תיכלל ב- Illustrator במהדורת נובמבר 2015. למידע נוסף יש לעיין בשאלות נפוצות אודות Creative Cloud Charts.

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

בעיות עיקריות שנפתרו

הבעיות הבאות נפתרו במהדורה זו של Adobe Illustrator:

 • (Mac) לחיצה ימנית אינה פועלת ב-El Capitan, בהגדרת צג כפול (4070053).
 • Illustrator קורס לאחר בחירה/שינוי שם/מחיקה של שכבות ללא נקודת הכנסה, לאחר מעבר בין מסמכים (4026736).
 • (Windows) השם של מסמך חדש מוצג באופן שגוי בעת שימוש בתווים ביפנית (5C או ‏SurrogatePairJP‏) (4026386).
 • (מערכת הפעלה שאינה באנגלית) הערכים בשדות עריכה מספריים גדלים בעת שינוי המיקוד מהשדה לאחר הדפסת המסמך ב-‏PostScript‏ (4026374).
 • (מערכת הפעלה שאינה באנגלית) הקבצים של Preferences ב-Illustrator לא ניתנים לשימוש לאחר הדפסת המסמך ב-‏PostScript‏ (4026330).
 • (GPU) אזהרת מנהל ההתקן צריכה לכלול היפר-קישור למאמר מאגר הידע שכולל מידע נוסף לפתרון בעיות (4025630).
 • (Windows) חלק מהתווים בשפה הקוריאנית אינם קריאים בחלוניות ובתפריטים מסוימים, במערכות הפעלה ביפנית (4025571).
 • (‏GPU‏) Illustrator קורס בעת שמירת קובץ בתבנית ‏EPS‏ (4025008).
 • (‏GPU‏) גרפיקה שנוצרה ביישום אחר אינה מעובדת (4024804).
 • (GPU) מתקבלות שגיאות בעת הצבה, העתקה או הדבקה של גרפיקה מצורפת שנוצרה ביישום אחר (4024661).
 • (Windows) אפשרויות התווים מציגות טקסט בלתי קריא (4023470).
 • בעיות של החלקה עם קווים דקיקים ונתיבים שמולאו (4021777).
 • בעיות של החלקה עם חלקים מסוימים של נתיבים (4021767).
 • ההחלקה יוצרת פריטים חזותיים (קווים או נקודות) בקצוות של אובייקטים חופפים במצב מיזוג (4021764).
 • (GPU) במחשבים עם GPU מרובים, גם אם אין תמיכה ב-GPU אחד, תכונת ה-GPU מושבתת (4021342).
 • ההודעה "GPU תואם לא נמצא" עשויה להיות הודעת שגיאה שגויה (4021326).
 • ספריות אינן מגיבות בזמן הוספת נכסים (4017829).
 • (Windows, GPU) תכונת ה-GPU אינה פועלת ו-Illustrator קורס בהפעלה (4014175).
 • (GPU) חסר מידע על GPUs במחשבים שקיימים בהם ‏GPU‏ מרובים (4012064).
 • Behance אינו פועל למרות שהוגדר כהלכה (4011280).
 • קווי עזר מופיעים כקווים מלאים למרות שהוגדרו לקווים מנוקדים בחלונית ה-Preferences. (4008022).
 • (‏Mac‏) File Preview בתיבת הדו-שיח Open (תצוגת עמודות) מציג רק חלק מהתמונה. (3998672).
 • (Windows, GPU) מערכת ההפעלה מפסיקה להגיב בעת יצירת גרפיקה באמצעות מצב GPU.  (3996015).
 • (GPU) אובייקטים או קבוצות של מיזוג עם קבוצת Knockout אינם מעובדים כהלכה (3993709).
 • Typekit אינו מציג את ההודעות הנכונות על סמך החשבון והזכויות המשויכות לו (3993373).
 • תמונות ממוזערות של קבצים אינן מתעדכנות כאשר שם הגרפיקה מכיל תווים ביפנית (3992514).
 • (GPU) המשוב של Pencil הפסיק לפעול. (3990401).
 • גרפיקת Place/Link/Embed EPS עם גופן Type 42 אינה מעובדת (3990277).
 • (‏GPU‏) Illustrator עובר למצב Outline במצב CPU, לקבצים שכוללים מעבר צבע עם רשת ברמת זום של 6400% או יותר (3990108).
 • (Windows) בעיות עיבוד מתרחשות בעת החלת מצב מיזוג על אובייקט (3985073).
 • (‏GPU‏) EPS ו-PDF מקושרים אינם מעובדים כהלכה (3970562).
 • בעת שינוי גודל הרדיוס של פינות מעוגלות באמצעות רכיב Widget של Corner מופיע קצה כפול (3965177).
 • גרפיקות מוצגות בנתיבים חופפים רבים (3927319).
 • (‏Mac‏) Illustrator קורס בעת העברה/גרירה/שחרור של אובייקטים בין חלוניות בעת התקנת הרחבת הדפדפן 'Pushbullet' של Chrome במחשב (3864165).

בעיות ידועות

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

משאבים מקוונים

לפורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/forums_il.

לעזרה בנושאים הקשורים להורדה, להתקנה ולצעדים הראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

לעזרה של המוצר ולקבלת הנחיות, השראה ותמיכה מחברי הקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_en.

שירות לקוחות

לפנייה לשירות הלקוחות של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il, שם תוכל למצוא סיוע בקבלת מידע על המוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים.

מחוץ לצפון אמריקה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/, לחץ על התפריט הנפתח מתחת לשאלה "Need a different country or region?‎", בחר מדינה או אזור אחרים ולחץ על GO.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת