הערות מוצר של Illustrator CS6 16.0.1

דרישות מערכת

לקבלת דרישות המערכת העדכניות ביותר, ראה http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs

בעיות שנפתרו

הבעיות הבאות נפתרו במהדורה זו:

 • לעתים, Illustrator מפסיק לפעול בפתאומיות אם יש לך הרשאות קריאה בלבד בתיקיית Preferences.
 • בעת הפעלת Illustrator, מוצגת ההודעה "לא ניתן להגדיר מספר מרבי של קבצים לפתיחה".
 • לעתים, שמירה לאינטרנט אינה יוצרת תמונות בממדים שצויינו.
 • העתקה והדבקה מיישומים אחרים אינה פועלת כצפוי אם משתמשים במנהל לוח עריכה של צד שלישי.
 • Windows 7 בלבד: Illustrator מפסיק לפעול בפתאומיות כאשר מזיזים את הסמן בתוך החלונית Navigator.
 • בחירה באפשרות All Unused Swatches ומחיקתם מסירה את דוגמית האב/הגוון שאינם נמצאים בשימוש.
 • בעת שימוש בטקסט Kotoeri, לא ניתן להעביר את הבחירה לקבוצת טקסט לא מחויבת אחרת בעזרת לחצני החיצים השמאלי/הימני.
 • שמירה כ- PDF/X-4 מצליחה גם אם קיימים גליפים בלתי מוגדרים במסמך.
 • לעתים, האפשרות Contextual Alternates אינה פועלת באופן עקבי. קישורי האותיות המוצגים ב-CS6 שונים מאלה המוצגים בגרסאות קודמות.
 • אם מפעילים יחד את האפשרויות Ligatures ו- Contextual Alternates‏, ייתכן שהטקסט ייראה כאילו חסרים בו חלקים.
 • תיבת הדו-שיח Save as PDF אינה מקבלת הגדרות כלשהן אם כבר שמרת את הקובץ כ- PDF דרך Compression > Compress Text and Line Art option disabled‏.
 • קיימות בעיות בעריכה של טקסט עם אפקט הצללות/הילה חיצונית במסמכים שנשמרו מהורדה, והן עשויות לגרום לנפילת המחשב.
 • פקודות Transform אינן פועלות כמצופה אם משתמשים באפשרות Transform Patterns ולאחר מכן נכנסים למצב Pattern Definition.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון