1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

 2. בחר Effect‏ > Stylize‏ > Drop Shadow‏.

 3. קבע את אפשרויות ההצללה ולחץ על OK.

  Mode

  קביעת מצב מיזוג עבור ההצללה.

  Opacity

  קביעת אחוזי האטימות הרצויים עבור ההצללה.

  X Offset and Y Offset

  קביעת מרחק ההסטה של ההצללה מהאובייקט.

  Blur

  קביעת המרחק מקצה הצל שבו יתבצע טשטוש. Illustrator יוצרת אובייקט רסטר שקוף המדמה את הטשטוש.

  Color

  קביעת צבע הצל.

  Darkness

  קביעת אחוזי השחור שברצונך להוסיף להצללה. במסמך CMYK, ערך של 100% המשמש עם אובייקט שנבחר הכולל צבע מילוי או קו שאינו שחור, יוצר צל שחור צבעוני. ערך של 100% המשמש על אובייקט שנבחר הכולל רק צבע מילוי או קו שחור, יוצר צל שחור ב-100%. ערך של 0% יוצר הצללה בצבע האובייקט שנבחר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת