ציור עם הכלים Pen‏, Pencil או Flare

ציור בעזרת הכלי Pen

ציור מקטעי קווים ישרים בעזרת הכלי Pen

הנתיב הפשוט ביותר שניתן לצייר בעזרת הכלי Pen הוא קו ישר, אשר נוצר על-ידי לחיצה על הכלי Pen ליצירת שתי נקודות עיגון. המשך הלחיצה יוצר נתיב המורכב ממקטעי קווים ישרים המחוברים באמצעות נקודות פינה.

הלחיצה על הכלי Pen יוצרת מקטעים ישרים.

 1. בחר את הכלי Pen.
 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את המקטע הישר, ולחץ כדי להגדיר את נקודת העיגון הראשונה (אל תגרור).
  הערה:

  המקטע הראשון שתצייר לא יהיה גלוי עד ללחיצה על נקודת העיגון השניה. (בחר את האפשרות Rubber Band ב-Photoshop כדי להציג מקטעי נתיבים בתצוגה מקדימה.) בנוסף, אם מופיעים קווי כיוון, סימן שגררת בטעות את הכלי Pen; בחר Edit > ‏Undo ולחץ שוב.

 3. לחץ שוב במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע (השתמש ב-Shift ולחיצה כדי לאלץ יצירה של זווית מקטע שהיא כפולה של 45°).
 4. המשך ללחוץ כדי להגדיר נקודות עיגון עבור מקטעים ישרים נוספים.

  נקודת העיגון האחרונה שתוסיף תמיד תופיע בתור ריבוע אחיד המציין שהיא נבחרה. נקודות עיגון שהוגדרו קודם לכן הופכות לחלולות ובחירתן מתבטלת בזמן שאתה מוסיף נקודות עיגון נוספות.

 5. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

   הערה: לסגירת נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור באובייקט ולבחור בתפריט Object ‏> Paths ‏> Close Path.

  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.

   כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select > ‏Deselect ב-Illustrator או Edit > ‏Deselect All ב-InDesign. ב-InDesign או ב-Illustrator, ניתן גם פשוט להקיש Enter או Return כדי להשאיר את הנתיב פתוח.

ציור עקומות בעזרת הכלי Pen

ניתן ליצור עקומה על-ידי הוספת נקודת עיגון במקום שבו העקומה משנה כיוון, וגרירת קווי הכיוון המעצבים את העקומה. האורך והשיפוע של קווי הכיוון קובעים את צורת העקומה.

קל יותר לערוך עקומות והמערכת יכולה להציג ולהדפיס אותן במהירות רבה יותר אם אתה מצייר אותן באמצעות מספר קטן ככל האפשר של נקודות עיגון. השימוש בנקודות רבות מדי עלול גם ליצור בליטות לא רצויות בעקומה. במקום זאת, צייר נקודות עיגון מרווחות והתנסה בעיצוב עקומות על-ידי שינוי האורך והזוויות של קווי הכיוון.

 1. בחר את הכלי Pen.
 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את העקומה והחזק את לחצן העכבר לחוץ.

  נקודת העיגון הראשונה מופיעה ומצביע הכלי Pen משתנה לראש חץ. (ב-Photoshop, המצביע משתנה רק לאחר תחילת הגרירה.)

 3. גרור כדי להגדיר את השיפוע של מקטע העקומה שאתה יוצר, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  בעיקרון, כדאי למתוח את קו הכיוון לאורך כשליש מהמרחק לנקודת העיגון הבאה שאתה מתכנן לצייר. (ניתן לשנות צד אחד או שניים של קו הכיוון מאוחר יותר.)

  החזק את מקש Shift לחוץ כדי לאלץ את הכלי להגדיר כפולות של 45°.

  ציור הנקודה הראשונה בעקומה

  A. ‏מיקום הכלי Pen‏ B. ‏תחילת הגרירה (לחצן העכבר לחוץ) C. גרירה למתיחת קווי כיוון 

 4. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את מקטע העקומה ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור עקומה בצורת C, גרור בכיוון ההפוך לקו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור הנקודה השניה בעקומה

  • כדי ליצור עקומה בצורת S, גרור באותו הכיוון כמו קו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור עקומת S

  הערה:

  (Photoshop בלבד) כדי לשנות את הכיוון של העקומה בצורה חדה, שחרר את לחצן העכבר ולאחר מכן גרור תוך כדי הקשה על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) את נקודת הכיוון בכיוון העקומה. שחרר את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ואת לחצן העכבר, מקם מחדש את המצביע במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע, וגרור בכיוון ההפוך כדי להשלים את מקטע העקומה.

 5. המשך לגרור את הכלי Pen ממיקומים שונים כדי ליצור סדרה של עקומות חלקות. שים לב שיש למקם נקודות עיגון בתחילת העקומה ובסופה, ולא בשיא העקומה.
  הערה:

  הקש על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת קווי הכיוון כדי להוציא קווי כיוון של נקודת עיגון.

 6. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

   הערה: לסגירת נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור באובייקט ולבחור בתפריט Object ‏> Paths ‏> Close Path.

  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.

   כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select > ‏Deselect ב-Illustrator או Edit > ‏Deselect All ב-InDesign.

מיקום מחדש של נקודות עיגון בזמן הציור

 1. לאחר הלחיצה ליצירת נקודת עיגון, השאר את לחצן העכבר לחוץ, החזק את מקש הרווח לחוץ וגרור כדי למקם מחדש את נקודת העיגון.

סיום שרטוט נתיב

 1. השלם נתיבים באחת מהדרכים הבאות:
  • כדי לסגור נתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

   הערה: לסגירת נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור באובייקט ולבחור בתפריט Object ‏> Paths ‏> Close Path.

  • כדי להשאיר נתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.

כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select > ‏Deselect ב-Illustrator או Edit > ‏Deselect All ב-InDesign. ב-InDesign, ניתן גם פשוט להקיש Enter או Return כדי להשאיר את הנתיב פתוח.

ציור קווים ישירים ואחריהם עקומות

 1. באמצעות הכלי Pen, לחץ על נקודות פינה בשני מיקומים כדי ליצור מקטע ישר.
 2. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. ב-Illustrator וב-InDesign, סמל המרת נקודה מופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי (ב-Photoshop, קו אלכסוני או נטוי קטן מופיע ליד הכלי Pen). כדי להגדיר את השיפוע של המקטע המעוקל שתיצור לאחר מכן, לחץ על נקודת העיגון וגרור את קו הכיוון שמופיע.
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 1)

  A. המקטע הישר הושלם B. ‏מיקום הכלי Pen מעל נקודת הקצה (הסמל Convert Point מופיע רק ב-Illustrator וב-InDesign)‏ C. גרירת נקודת הכיוון 

 3. מקם את העט במקום שבו ברצונך למקם את נקודת העיגון הבאה ולאחר מכן לחץ (תוך כדי גרירה, אם תרצה) על נקודת העיגון החדשה כדי להשלים את העקומה.
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 2)

  A. ‏מיקום הכלי Pen‏ B. ‏גרירת קו הכיוון‏ C. מקטע העקומה החדש הושלם 

ציור עקומות ואחריהן קווים ישרים

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל, גרור כדי להשלים את העקומה ושחרר את לחצן העכבר.
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 1)

  A. הושלמה הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל, והכלי Pen ממוקם מעל לנקודת הקצה B. גרירה להשלמת העקומה 

 3. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. סמל המרת נקודה יופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי. לחץ על נקודת העיגון כדי להמיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה.
 4. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע הישר ולחץ כדי להשלים את המקטע הישר.
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 2)

  A. מיקום הכלי Pen מעל נקודת קצה קיימת B. לחיצה על נקודת הקצה C. לחיצה על נקודת הפינה הבאה 

ציור שני מקטעים מעוקלים המחוברים באמצעות פינה

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen וגרור כדי ליצור עקומה עם נקודה חלקה שניה; לאחר מכן החזק את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לחוץ וגרור את קו הכיוון לכיוון הקצה הנגדי כדי להגדיר את השיפוע של העקומה הבאה. שחרר את המקש ואת לחצן העכבר.

  תהליך זה ממיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה על-ידי פיצול קווי הכיוון.

 3. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל השני, וגרור נקודה חלקה שניה כדי להשלים את המקטע המעוקל השני.
ציור שתי עקומות

A. גרירת נקודה חלקה חדשה B. הקשה על Alt/Option לפיצול קווי כיוון בעת הגרירה, והזזת קו הכיוון כלפי מעלה C. התוצאה לאחר מיקום מחדש וגרירה בפעם השלישית 

ציור בעזרת הכלי Pencil

הכלי Pencil עובד בדרך כלל באותה הצורה ב-Adobe Illustrator וב-InDesign. הוא מאפשר לך לצייר נתיבים פתוחים וסגורים בדומה לציור באמצעות עיפרון על פיסת נייר. הוא שימושי במיוחד לשרטוטים מהירים או ליצירת מראה של ציורים ידניים. לאחר ציור נתיב כלשהו, ניתן לשנות אותו באופן מיידי במקרה הצורך.

נקודות עיגון מוצבות במהלך הציור באמצעות הכלי Pencil; אתה אינך קובע את מיקומן. עם זאת, תוכל לשנות אותן לאחר השלמת הנתיב. מספר נקודות העיגון המוצבות תלוי באורך ובמורכבות של הנתיב ובהגדרות הרגישות בתיבת הדו-שיח Pencil Tool Preferences. הגדרות אלה קובעות את רמת הרגישות של הכלי Pencil לתזוזה של העכבר או העט במחשבי לוח גרפיים.

ציור נתיבים חופשיים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הכלי Pencil  .
 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב, וגרור כדי לצייר נתיב. הכלי Pencil  מציג סימן x קטן כדי לציין את הציור של נתיב חופשי.

  במהלך הגרירה, קו מקווקו מופיע אחרי המצביע. נקודות עיגון מופיעות בשני הקצוות של הנתיב ובנקודות שונות לאורכו. הנתיב מקבל את תכונות הקו והמילוי הנוכחיות ונשאר במצב בחירה כברירת מחדל.

ציור נתיבים סגורים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הכלי Pencil.
 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב והתחל לגרור כדי לצייר נתיב.
 3. לאחר תחילת הגרירה, החזק את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לחוץ. הכלי Pencil מציג עיגול קטן (ב-InDesign, מחק אחיד) כדי לציין שאתה יוצר נתיב סגור.
 4. כאשר הנתיב מגיע לגודל ולצורה הרצויים, שחרר את לחצן העכבר (אך לא את מקש Alt או Option). לאחר שהנתיב נסגר, שחרר את מקש Alt או Option.

  אינך צריך למקם את המצביע מעל נקודת ההתחלה של הנתיב כדי ליצור נתיב סגור; אם תשחרר את לחצן העכבר במיקום אחר, הכלי Pencil יסגור את הצורה על-ידי יצירת הקו הקצר ביותר האפשרי בחזרה לנקודת המקור.

עריכת נתיבים בעזרת הכלי Pencil

ניתן לערוך כל נתיב באמצעות הכלי Pencil ולהוסיף קווים וצורות חופשיים לכל צורה.

הוספה לנתיב בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר נתיב קיים.
 2. בחר את הכלי Pencil.
 3. מקם את חוד העיפרון בנקודת הקצה של הנתיב.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנקודת הקצה כאשר סימן ה-x הקטן ליד חוד העיפרון נעלם.

 4. גרור כדי להמשיך את הנתיב.

חיבור שני נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את שני הנתיבים (Shift ולחיצה או גרירה מסביב לשניהם בעזרת הכלי Selection).
 2. בחר את הכלי Pencil.
 3. מקם את המצביע במקום שבו ברצונך להתחיל מנתיב אחד והתחל לגרור לכיוון הנתיב האחר.
 4. לאחר תחילת הגרירה, החזק את מקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לחוץ. הכלי Pencil מציג סמל מיזוג קטן כדי לציין שאתה מוסיף לנתיב הקיים.
 5. גרור אל נקודת הקצה של הנתיב האחר, שחרר את לחצן העכבר ולאחר מכן שחרר את מקש Ctrl או Command.
  הערה:

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, גרור מנתיב אחד לאחר כאילו אתה פשוט ממשיך את הנתיבים בכיוון שבו נוצרו.

שינוי צורה של נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הנתיב שברצונך לשנות.
 2. מקם את הכלי Pencil בנתיב או לידו כדי לשנות את צורתו.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנתיב כאשר סימן ה-x הקטן ייעלם מהכלי.

 3. גרור את הכלי עד ליצירת הצורה הרצויה של הנתיב.
  שימוש בכלי Pencil לעריכת צורה סגורה

  הערה:

  בהתאם למקום שבו התחלת לצייר מחדש את הנתיב ולכיוון הגרירה, ייתכן שתקבל תוצאות לא צפויות. לדוגמה, אתה עלול להפוך נתיב סגור לנתיב פתוח, להפוך נתיב פתוח לנתיב סגור או לאבד חלק מהצורה בלי כוונה.

אפשרויות הכלי Pencil

לחץ פעמיים על הכלי Pencil כדי להגדיר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

Fidelity

האפשרות קובעת כמה רחוק יש להזיז את העכבר או העט לפני שתתווסף נקודת עיגון חדשה לנתיב. ככל שהערך גבוה יותר, כך הנתיב חלק יותר ומורכב פחות. ככל שהערך נמוך יותר, כך העקומות יותאמו לתנועת המצביע וייצרו זוויות חדות יותר. אפשרות זו יכולה לנוע בין 0.5 עד 20 פיקסלים.

Smoothness

אפשרות זו קובעת את מידת החלקות שחלה בעת השימוש בכלי. טווח הערכים האפשרי של Smoothness הוא בין 0% ל-100%. ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק יותר. ככל שהערך נמוך יותר, כך נוצרות יותר נקודות עיגון והחריגות בקו נשמרות יותר.

Fill New Pencil Strokes

(Illustrator בלבד) האפשרות מחילה מילוי על קווי עיפרון שאתה מצייר לאחר בחירת אפשרות זו, אך לא על קווי עיפרון קיימים. זכור לבחור את המילוי לפני ציור קווי העיפרון.

Keep Selected

האפשרות קובעת אם הנתיב יישאר במצב בחירה לאחר ציורו. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

Edit Selected Paths

האפשרות קובעת אם ניתן לשנות או למזג נתיב שנבחר עד למרחק מסוים ממנו (המצוין באפשרות הבאה).

Within: _ pixels

האפשרות קובעת כמה קרובים העכבר או העט צריכים להיות לנתיב קיים כדי לערוך אותו באמצעות הכלי Pencil. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות Edit Selected Paths.

ציור קרני אור

הכלי קרני אור יוצר אובייקטים בצורת קרני אור עם מרכז בהיר, הילה, קרניים וטבעות. השתמש בכלי זה כדי ליצור אפקט הדומה להבזק קרני אור בצילום.

קרני אור כוללות ידית אחיזה במרכז וידית אחיזה בקצה. השתמש בידיות האחיזה כדי למקם את קרני האור ואת הטבעות של קרני האור. ידית האחיזה במרכז נמצאת במרכז הבהיר של קרני האור – נתיב קרני האור מתחיל בנקודה זו.

רכיבים של קרני אור

A. נקודת אחיזה במרכז B. נקודת אחיזה בקצה C. קרניים (מוצגות בשחור לצורך תצוגה ברורה) D. הילה E. טבעות 

למידע נוסף בנושא יצירה ועריכה של קרני אור, ראו נושא זה במערכת העזרה באינטרנט.

הערה:

עזרה מלאה ומעודכנת זמינה באינטרנט. היישום לא זיהה חיבור לאינטרנט. לקבלת עזרה מלאה בנושא זה, לחץ על הקישור שלמטה או חפשו בעזרה המלאה בכתובת community.adobe.com/help.

יצירת קרני אור

הכלי קרני אור יוצר אובייקטים בצורת קרני אור עם מרכז בהיר, הילה, קרניים וטבעות. השתמש בכלי זה כדי ליצור אפקט הדומה להבזק קרני אור בצילום.

קרני אור כוללות ידית אחיזה במרכז וידית אחיזה בקצה. השתמש בידיות האחיזה כדי למקם את קרני האור ואת הטבעות של קרני האור. ידית האחיזה במרכז נמצאת במרכז הבהיר של קרני האור – נתיב קרני האור מתחיל בנקודה זו.

רכיבים של קרני אור

A. נקודת אחיזה במרכז B. נקודת אחיזה בקצה C. קרניים (מוצגות בשחור לצורך תצוגה ברורה) D. הילה E. טבעות 

יצירת קרני אור לפי הגדרות ברירת המחדל

 1. בחר בכלי Flare .

 2. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ במקום הרצוי לנקודת האחיזה במרכז של קרני האור.

  הערה:

  בדרך כלל, קרני אור נראות היטב כשמציירים אותן על גבי אובייקטים קיימים.

ציור קרני אור

 1. בחר בכלי קרני אור.

 2. החזיקו את לחצן העכבר לחוץ כדי למקם את ידית האחיזה של מרכז קרני האור. לאחר מכן גרור כדי לקבוע את גודל המרכז ואת גודל ההילה וכדי לסובב את זווית הקרניים.

  לפני שתשחררו את לחצן העכבר, הקש Shift כדי להגביל את הקרניים לזווית קבועה. הקש חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להפחית קרניים. הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) כדי לשמור על מרכז קרני האור קבוע.

 3. שחררו את לחצן העכבר כשהמרכז, ההילה והקרניים הגיעו למצב הרצוי.

 4. לחץ וגרור שנית כדי להוסיף טבעות לקרני האור ולמקם את נקודת האחיזה של הקצה.

  לפני שחרור לחצן העכבר, הקש חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להפחית טבעות. הקש טילדה (~) כדי למקם את הטבעות באופן אקראי.

 5. שחררו את לחצן העכבר כשנקודת האחיזה של הקצה נמצאת במיקום הרצוי.

  כל רכיב של קרני האור (מרכז, הילה, טבעות וקרניים) מתמלא בצבע בדרגות אטימות שונות.

יצירת קרני אור מתיבת הדו-שיח Flare Tool Options

 1. בחר בכלי קרני אור ולחץ במיקום הרצוי לנקודת האחיזה של מרכז קרני האור.

 2. בתיבת הדו-שיח Flare Tool Options, בצע אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  • ציין את הקוטר, האטימות והבהירות הכוללים של מרכז קרני האור.

  • ציין ערך Growth של ההילה כאחוז מהגודל הכולל, וציין את מידת הערפול של ההילה (0 יהיה חד ו-100 יהיה מעורפל).

  • אם תרצה שקרני האור יכילו קרניים, בחר Rays וציין את מספר הקרניים, את הקרן הארוכה ביותר (כאחוז מהקרן הממוצעת) ואת ערפול הקרניים (0 יהיה חד ו-100 יהיה מעורפל).

  • אם תרצה שקרני האור יכילו טבעות, בחר Rings וציין את הנתיב שבין נקודת המרכז של ההילה (נקודת האחיזה במרכז) לבין נקודת המרכז של הטבעת הרחוקה ביותר (נקודת האחיזה של הקצה), את מספר הטבעות, את הטבעת הגדולה ביותר (כאחוז מהטבעת הממוצעת) ואת הכיוון או הזווית של הטבעות.

עריכת קרני אור

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר בקרני האור ולחץ פעמיים על הכלי קרני אור כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Flare Tool Options. שנו את הקביעות בתיבת הדו-שיח.

  עצה: כדי לאפס את קרני האור לערכי ברירת המחדל, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על Reset.

 • בחר בקרני האור ובכלי קרני אור. גרור נקודת קצה – מנקודת האחיזה במרכז או מנקודת האחיזה של הקצה – כדי לשנות את אורך קרני האור או את כיוון קרני האור.

 • בחר בקרני האור ובחר בתפריט Object ‏> Expand. כך ניתן לערוך את רכיבי קרני האור, כמו רכיבי מיזוגים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון