תהליכי עבודה לעיצוב מחדש של מקטעים ותמיכה במגע

זרימות העבודה לעיצוב מחדש של מקטעי נתיבים שופרו כדי לתמוך בעיצוב מחדש עם קלט מגע בהתקנים מבוססי מגע.

במהדורות קודמות של Illustrator, ניתן היה לעצב מחדש מקטעי נתיבים מעוקלים בעזרת הכלי Direct Selection, אך נקודות האחיזה שלהם תמיד הוגבלו לזוויות המקוריות. כעת, העיצוב מחדש של מקטעים אינו מוגבל. כמו כן, המרה של מקטעים ישרים לנתיבים מעוקלים אפשרית כעת פשוט על-ידי גרירה של המקטע עצמו. יש שלוש דרכים לעצב מחדש מקטעי נתיב.

הכלי Pen

 1. בזמן השימוש בכלי Pen, הקש על המקש Alt / ‏Option.

 2. בעת ריחוף עם המצביע מעל למקטע נתיב, הסמן משתנה לסמן Reshape Segment.

 3. גרירה של מקטע תעצב מחדש את מקטע הנתיב

  שילוב של מקטעי הנתיב, המעוצבים מחדש באמצעות הכלי Pen

  A. צורה מקורית B. ‏הסמן ‏Reshape Segment‏ מציין מקטע המוכן לעיצוב מחדש‏ C. כאשר הסמן Reshape Segment מופיע, שנה את הצורה של המקטע באמצעות לחיצה וגרירה. D. עצב מחדש מקטעים רבים ככל שתידרש E. הצורה הסופית לאחר השלמת משימות העיצוב מחדש 
 4. כדי להמשיך לצייר עם הכלי Pen, שחרר את המקש Alt / ‏Option.

 5. כדי ליצור מקטע חצי מעגלי, החזק את המקש Shift בעת העיצוב מחדש של מקטע. החזקה של מקש הצירוף Shift מגבילה את נקודות האחיזה לכיוון ניצב ומבטיחה אורך זהה של נקודות האחיזה.

הכלי Convert Anchor Point

 1. בחר את הכלי Convert Anchor Point ולאחר מכן רחף עם המצביע מעל למקטע נתיב.

 2. בעת הופעת הסמן Reshape Segment, גרור את מקטע הנתיב כדי לעצב אותו מחדש.

  שינוי גרפיקה על-ידי עיצוב מחדש של מקטע קו בעזרת הכלי Anchor Point

  A. גרפיקה מקורית B. עיצוב מחדש של מקטע באמצעות הכלי Anchor Point C. צורה שהשתנתה 
 3. כדי ליצור עותק של מקטע הנתיב, הקש על Alt / ‏Option בעת ביצוע שלב 2.

 4. כדי ליצור מקטע חצי מעגלי, החזק את המקש Shift בעת העיצוב מחדש של מקטע. החזקה של מקש הצירוף Shift מגבילה את נקודות האחיזה לכיוון ניצב ומבטיחה אורך זהה של נקודות האחיזה.

הכלי Direct Selection

שימוש בכלי Direct Selectionבמקטע ישר מזיז את המקטע. עם זאת, בעת שימוש בכלי במקטע מעוקל, העיצוב מחדש מוגבל, בדומה לכלי Convert Anchor point או הכלי Pen

הגבלת נקודות אחיזה בכיוון הניצב

החזקת המקש Shift בעת עיצוב מחדש עם הכלים Pen,‏ Convert Anchor Point ו- Direct Selection מגבילה את נקודות האחיזה בכיוון הניצב. עובדה זו מאפשרת לך לעצב מחדש עקומות לצורות חצי מעגליות. הדבר גם מבטיח שנקודות האחיזה הן בעלות אורך זהה.