מספר תכונות הקלדה ופריסה הקשורות לטקסט עברו שיפור בגרסת 2014 של Illustrator CC:

  • תווים מוסתרים נוספים (Type >‏ Show Hidden Characters) נוספו לצורך פענוח של סימנים טיפוגרפיים (ראה טבלה בהמשך)
  • הסימן לציון סוף פסקה והסימן לציון סוף שורה הם גליפים שונים כעת.
  • הגופן המשמש להצגת תווים מוסתרים השתנה ל- Adobe Sans MM.
  • עורך הטקסט של Illustrator מכבד כעת את היישור של שורות המסתיימות בגלישת שורות (Shift + Enter/Return)
  • עורך הטקסט של Illustrator תומך כעת ב- IVS (רצף גרסאות אידיאוגרפיות). כתוצאה מכך מתקבלים שני שיפורים חשובים:
    1. כל טקסט שמיובא או מועתק ימשיך להופיע בגרסה הנכונה של גליף, כפי שהוקלד במקור.
    2. כאשר אתה מקליד באמצעות גופן הנתמך ב- IVS, גרסאות הגליפים מוצגות כצפוי.

תו מקורי

Unicode מקורי

גליף חלופי

שם הגליף החלופי

Unicode חלופי

רווח

0020

·

נקודה אמצעית

00B7

הצג הכל

000D

סימן פיסקה

00B6

Tab

0009

»

מרכאות כפולות בזווית לימין

00BB

מעבר שורה

0003

¬

ללא סימן

00AC

מפריד פסקאות

2029

¬

ללא סימן

00AC

סוף טקסט

 

#

סימן של מספר

0023

מקף מנחה שבירה

00AD

-

מקף מינוס

002D

רווח ארוך

2003

_

קו מפריד ארוך

2014

רווח קצר 

2002

-

קו מפריד קצר

2013

רווח דקיק

200A

 

דיארסיס

00A8

רווח דק

2009

 

כתר

02C7

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת