אובייקטי טקסט שנוצרו ב- Illustrator 10 ובגרסאות קודמות יותר אינם ניתנים לעריכה עד שתעדכן אותם לשימוש בגרסאות מאוחרות יותר. לאחר העדכון תהיה לך גישה לכל תכונות הטקסט ב- Illustrator CS5 ומהדורות חדשות יותר, כגון סגנונות פסקה ותו, צימוד אותיות אופטי ותמיכה מלאה בגופני OpenType®‎.

עדכון טקסט שנוצר ב-Illustrator 10

אובייקטי טקסט שנוצרו ב-Illustrator 10 ובגרסאות קודמות יותר אינם ניתנים לעריכה עד שתעדכן אותם לשימוש בגרסאות מאוחרות יותר. לאחר העדכון תהיה לך גישה לכל תכונות הטקסט ב- Illustrator CS5 ומהדורות חדשות יותר, כגון סגנונות פסקה ותו, צימוד אותיות אופטי ותמיכה מלאה בגופני OpenType®‎.

אין צורך לעדכן טקסט אם אין צורך לערוך אותו. טקסט שלא עודכן נקרא טקסט ישן. ניתן להציג, להעביר ולהדפיס טקסט ישן, אך לא ניתן לערוך אותו.טקסטישן מציג סימן X על התיבה התוחמת שלו כשבוחרים בו.

לאחר עדכון טקסט ישן, ייתכן שתשימו לב למספר שינויים קלים בזרימת הטקסט. ניתן להתאים בקלות את הטקסט, או להשתמש בעותק של הטקסט המקורי לצורך התייחסות. כברירת מחדל, Illustrator מוסיפה את המילה “[לאחר המרה]” לשם הקובץ בין שמעדכנים את הטקסט בקובץ ובין שלא, ויוצרת עותק של המסמך כדי לשמור על שלמות הקובץ המקורי. לאחר מכן ניתן לעדכן את הטקסט המקורי במועד מאוחר יותר, או אם כבר עדכנתם אותו, לחזור לגרסה המקורית.

הערה: כדי למנוע מ-Illustrator לצרף תוספת לשם הקובץ, בחר Edit‏ > Preferences‏ > General‏ (‏Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > General‏ (‏Mac OS) ובטל את הסימון באפשרות Append [Converted] Upon Opening Legacy Files‏.

 

עדכון כל הטקסט הישן במסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בעת פתיחת המסמך, לחץ על Update כש-Illustrator תשאל אם ברצונך לעדכן את הטקסט הישן.

  • לאחר פתיחת המסמך, בחר Type ‏> Legacy Text > Update All Legacy Text.

עדכון טקסט ישן שנבחר

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון הטקסט מבלי ליצור עותק שלו, בחר באובייקט הטקסט ובחר Type ‏> Legacy Text > Update Selected Legacy Text. לחלופין, בחר באחד מכלי הטקסט ולחץ על הטקסט שברצונך לעדכן, או לחץ פעמיים על הטקסט שברצונך לעדכן בעזרת הכלי בחירה. לחץ על הלחצן Update.

  • לשמירת הטקסט הישן בשכבה מתחת לטקסט המעודכן, בחר באחד מכלי הטקסט ולחץ על הטקסט שברצונך לעדכן. לחלופין, לחץ פעמיים על הטקסט שברצונך לעדכן בעזרת הכלי בחירה. לאחר מכן לחץ על Copy Text Layer. הדבר מאפשר להשוות את פריסת הטקסט הישן לטקסט המעודכן.

  אם תצרו עותק של הטקסט הישן בעת עדכונו, ניתן להשתמש בפקודות הבאות:

  • Type > Legacy Text > Show Copies או Hide Copies כדי להציג או להסתיר את אובייקטי הטקסט שהועתקו.

  • Type > Legacy Text > Select Copies כדי לבחור באובייקטי הטקסט שהועתקו.

  • Type > Legacy Text > Delete Copies כדי למחוק את אובייקטי הטקסט שהועתקו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת