Neparedzētas darbības problēmu novēršana konkrētā lietotāja kontā

Problēma

Kad esat pierakstījies konkrētā lietotāja kontā, izmantojot Macintosh datoru vai datoru ar operētājsistēmu Windows 7 vai jaunāku versiju, Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības. Piemēram, lietojumprogramma netiek palaista, nepareizi izpilda komandas, rāda kļūdu paziņojumus vai negaidīti aizveras. Šādas problēmas nerodas, kad pierakstāties citā lietotāja kontā.

Pirms sākt

Pirms sākat pildīt šajā dokumentā norādītos uzdevumus, pilnībā dublējiet savu starta disku.

Veicot dažas šajā dokumentā aprakstītās darbības, funkcija Finder (Meklētājs) rāda lodziņu Authenticate (Autentificēšana). Kad tiek parādīts lodziņš Authenticate (Autentificēšana), ievadiet administratora lietotāja konta lietotājvārdu un paroli un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

Pastāv daudz iespējamu cēloņu, kādēļ neparedzētas darbības rodas kādā konkrētā kontā. Šajā dokumentā tiek aplūkoti tikai visbiežākie cēloņi. Lai saņemtu papildu palīdzību par problēmu novēršanu lietotāju kontos, sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

Pirms sākat pildīt šajā dokumentā norādītos uzdevumus, pilnībā dublējiet savu sistēmas disku.

Šie uzdevumi dažreiz iniciē lietotāja konta vadības dialoglodziņu, kas lūdz jūsu atļauju, lai turpinātu. Izlasiet dialoglodziņā doto informāciju, lai noteiktu, vai vēlaties turpināt. Ja dialoglodziņā izvēlēsieties atcelšanas funkciju, jūs nevarēsiet turpināt uzdevuma izpildi.

Dažos no šajā dokumentā norādītajiem uzdevumiem ir minētas darbības ar slēptajām mapēm. Pēc noklusējuma pārlūkprogramma Windows Explorer nerāda slēptās mapes. Lai padarītu slēptās mapes redzamas, skatiet sadaļu Slēpto failu, mapju un failu nosaukumu paplašinājumu parādīšana | Windows XP, Vista, Windows 7.

Pastāv daudz iespējamu cēloņu, kādēļ neparedzētas darbības rodas kādā konkrētā kontā. Šajā dokumentā tiek aplūkoti tikai visbiežākie cēloņi. Lai saņemtu papildu palīdzību saistībā ar lietotāju kontu problēmu novēršanu, sazinieties ar sava datora ražotāju vai apmeklējiet Microsoft palīdzības un atbalsta vietnihttp://support.microsoft.com.

Risinājumi

Pierakstieties tajā lietotāja kontā, kurā Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības. Pēc tam norādītajā secībā veiciet tālāk aprakstītos uzdevumus.

Mac OS

Pārliecinieties, vai lietotāja kontam ir atļauja šādu mapju lasīšanai/rakstīšanai:

 • /Applications/Adobe (/Lietojumprogrammas/Adobe)
 • /Applications/.AdobePatchFiles (slēpts, lietojiet komandu Go > Go to Folder (Atvērt > Atvērt mapi).
 • /Applications/Utilities/Adobe (/Lietojumprogrammas/Utilītas/Adobe)
 • /Library/Application Support/Adobe (/Bibliotēka/Lietojumprogrammu atbalsts/Adobe)
 • /Library/Preferences/com.adobe (/Bibliotēka/Preferences/com.adobe)
 • /Users/[user]/Library/Application Support/Adobe (/Lietotāji/[lietotājs]/Bibliotēka/Lietojumprogrammu atbalsts/Adobe)
 • /Users/[user]/Library/Caches/Adobe (/Lietotāji/[lietotājs]/Bibliotēka/Kešatmiņas/Adobe)
 • /Users/[user]/Library/Caches/com.adobe (/Lietotāji/[lietotājs]/Bibliotēka/Kešatmiņas/com.adobe)
 • /Users/[user]/Library/Preferences/Adobe (/Lietotāji/[lietotājs]/Bibliotēka/Preferences/Adobe)
 • /Users/[user]/Library/Preferences/com.adobe (/Lietotāji/[lietotājs]/Bibliotēka/Preferences/com.adobe)

Lai pēc atļauju piešķiršanas šīs izmaiņas stātos spēkā, vai nu izrakstieties no lietotāja konta un pēc tam pierakstieties atpakaļ tajā, vai arī restartējiet iekārtu.

Adobe lietojumprogrammas lietotāja pielāgotos iestatījumus glabā uzstādījumu failos. Katram lietotāja kontam ir sava uzstādījumu failu kopa.

Kad Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības tikai kādā konkrētā lietotāja kontā, kāds lietojumprogrammas uzstādījumu fails var būt bojāts. Jūs varat piespiest Adobe lietojumprogrammai izveidot nebojātus uzstādījumu failus, pārsaucot pašreizējos uzstādījumu failus. Dažas Adobe lietojumprogrammas vienā mapē glabā vairākus uzstādījumu failus, tādēļ šādā gadījumā varat pārsaukt mapi.

Dažas Adobe lietojumprogrammas saglabā uzstādījumus gan mapēs, gan kā atsevišķus failus. Piemēram, Adobe Photoshop CS4 izmanto gan uzstādījumu failu, kura nosaukums ir com.adobe.Photoshop.plist, gan uzstādījumu mapi, kuras nosaukums ir Adobe Photoshop CS4 Settings. Lai piespiestu Photoshop CS4 izveidot nebojātus uzstādījumu failus, pārsauciet abus vienumus. Piemēram, pārsauciet tos attiecīgi par Vecais com.adobe.Photoshop.plist un Vecie Adobe Photoshop CS4 Settings.

Parasti Adobe lietojumprogrammas glabā uzstādījumu failus un mapes vienā vai vairākās no šīm vietām:

 • /Users/[user name]/Library/Preferences (/Lietotāji/[lietotājvārds]/Bibliotēka/Preferences)
 • /Users/[user name]/Library/Preferences/Adobe (/Lietotāji/[lietotājvārds]/Bibliotēka/Preferences/Adobe)
 • /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe (/Lietotāji/[lietotājvārds]/Bibliotēka/Lietojumprogrammu atbalsts/Adobe)

Svarīgi! Sākot no operētājsistēmas Mac OS X 10.7., Apple ir uzstādījis, ka lietotāja bibliotēkas mape pēc noklusējuma ir slēpta. Ja jums jāpiekļūst slēptajā bibliotēkas mapē esošajiem failiem, lai veiktu ar Adobe saistītu problēmu novēršanu, skatiet sadaļu “Kā piekļūt slēptajiem lietotāja bibliotēkas failiem”.

Dažas Adobe lietojumprogrammas papildu uzstādījumu failus glabā arī citās vietās. Piemēram, Adobe Premiere Pro CS4 papildu uzstādījumu failus glabā mapēs ar nosaukumiem “Layouts” (Izkārtojumi), “Settings” (Iestatījumi) un “Styles” (Stili). Šie faili atrodas šeit: /Users/[user name]/Documents/Adobe/Premiere Pro/4.0. (/Lietotāji/[lietotājvārds]/Dokumenti/Adobe/Premiere Pro/4.0).

Lai precīzi noteiktu to Adobe lietojumprogrammu, kuru problēmas cenšaties novērst, uzstādījumu failu un mapju nosaukumus un atrašanās vietas, apmeklējiet vietni www.adobe.com/lv/support. Atbalsta zināšanu bāzē meklējiet terminu “preferences” (preferences) un lietojumprogrammas nosaukumu un versiju. Pēc tam skatiet dokumentu “Sistēmas kļūdas vai pārstāšana reaģēt” vai citus dokumentus, kas ir norādīti meklēšanas rezultātu sarakstā.

Lai atkārtoti izveidotu Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu failus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet Adobe lietojumprogrammu.
 2. Pārsauciet Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu failus un mapes.
 3. Atveriet Adobe lietojumprogrammu. Lietojumprogramma izveido uzstādījumu failus.

Pēc tam, kad esat atkārtoti izveidojis uzstādījumu failus un mapes, mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, tad to neizraisa bojāts uzstādījumu fails. Lai atjaunotu attiecīgā lietotāja konta pielāgotos iestatījumus, izdzēsiet jaunos uzstādījumu failus un mapes. Tad atjaunojiet oriģinālos nosaukumus visiem vienumiem, kurus pārsaucāt.

Ja problēma vairs nepastāv, tad to bija izraisījis bojāts uzstādījumu fails. Tomēr jūs zaudēsiet ar iepriekšējiem uzstādījumu failiem saistītos pielāgotos iestatījumus.

Operētājsistēmā Mac OS fonti var būt instalēti vai nu visiem lietotāju kontiem, vai arī kādam konkrētam lietotāja kontam. Attiecīgā konta fontu faili atrodas šeit: /Users/[user name]/Library/Fonts (/Lietotāji/[lietotājvārds]/Bibliotēka/Fonti).

Kad Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības tikai kādā konkrētā kontā, to cēlonis var būt bojāts fonta fails, kas ir instalēts tikai šajā kontā.

Izmantojiet operētājsistēmā Mac OS X ietverto lietojumprogrammu Font Book, lai īslaicīgi atspējotu visus konkrētā konta fontus. Pēc konkrētā konta fontu atspējošanas atrodiet un izdzēsiet Adobe fontu kešatmiņas failus. Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas.
 2. Ja parasti izmantojat trešās puses fontu pārvaldības utilītu, lai iespējotu un atspējotu fontus, īslaicīgi atspējojiet šo utilītu. Norādījumus skatiet tās dokumentācijā.
 3. Atveriet Font Book. (pēc noklusējuma lietojumprogramma Font Book atrodas mapē Applications (Aplikācijas)).
 4. Kolonnā Collection (Kolekcija) atlasiet User (Lietotājs). Pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja kolonna Fonts (Fonti) ir tukša, tad šim lietotāja kontam nav atsevišķi instalēts neviens fonts. Izlaidiet pārējās šī uzdevuma darbības un turpiniet no 3. uzdevuma.
  • Ja kolonnā Fonts (Fonti) ir redzams vismaz viens fonts, izvēlieties Edit > Disable “User” (Rediģēt > Atspējot “lietotāju”).
 5. Funkcijā Finder (Meklētājs) izvēlieties File > Find (Fails > Meklēt). Meklēšanas opcijas tiek parādītas pašā priekšpusē esošā Meklētāja loga augšpusē.

 6. Meklējiet Adobe fontu kešatmiņas failus, iestatot šādas meklēšanas opcijas:

  • Mac OS X v.10.4.x: meklēšanas opciju augšējā rindā atlasiet Home (Sākums). Otrajā rindā no abām uznirstošajām izvēlnēm izvēlieties Name (Nosaukums) un Begins With (Sākas ar). Pēc tam tekstlodziņā, kas atrodas opcijas Begins With (Sākas ar) labajā pusē, ievadiet AdobeFnt.
  • Mac OS X v.10.5.x un jaunākām versijām: meklēšanas opciju augšējā rindā atlasiet lietotāja konta nosaukumu (kas tiek parādīts pēdiņās). Otrajā rindā no abām uznirstošajām izvēlnēm izvēlieties Name (Nosaukums) un Begins With (Sākas ar). Pēc tam tekstlodziņā, kas atrodas opcijas Begins With (Sākas ar) labajā pusē, ievadiet AdobeFnt.
 7. Meklēšanas rezultātu sarakstā izdzēsiet visus failus, kuru nosaukums sākas ar AdobeFnt un beidzas ar .lst.

 8. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma joprojām pastāv, tad tās cēlonis nav kontam specifisks fonts. Atkārtoti iespējojiet kontam specifiskos fontus, atverot lietojumprogrammu Font Book, kolonnā Collection (Kolekcija) atlasiet User (Lietotājs) un izvēlieties Edit > Enable (Rediģēt > Iespējot). Pēc tam turpiniet no 3. uzdevuma.

Ja problēma ir izzudusi, tad tās cēlonis ir kontam specifisks fonts. Lai noteiktu, kurš no fontu failiem rada šo problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet Font Book.

 2. Kolonnā Collection (Kolekcija) atlasiet User (Lietotājs).

 3. Kolonnā Fonts (Fonti) atlasiet vienu no atspējotajiem fontiem.

 4. Izvēlieties Edit > Enable [Font Name]
  (Rediģēt > Iespējot [fonta nosaukums]).

 5. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu. Pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja problēma vēl aizvien pastāv, aizveriet Adobe lietojumprogrammu un atkārtoti veiciet 3.–5. darbību.
  • Ja problēma vairs nepastāv, tad to bija izraisījis tas fonts, kuru pēdējo atkārtoti iespējojāt. Atstājiet šo fontu atspējotu vai dzēsiet šo fontu un sazinieties ar fonta izstrādātāju, lai iegūtu aizstāšanas fonta failu.

Dažas Adobe lietojumprogrammas rada pagaidu datu failus, kuri ir zināmi kā kešatmiņas faili. Ja lietotāja kontā ir pārāk daudz kešatmiņas failu vai tie ir bojāti, var rasties neparedzētas Adobe lietojumprogrammas darbības.

Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet visas Adobe lietojumprogrammas.

 2. Funkcijā Finder (Meklētājs) pārejiet uz: /Users/[lietotājvārds]/Library/Caches.

 3. Mapē Caches (Kešatmiņas) izdzēsiet Adobe mapi.

 4. Izdzēsiet arī citas mapē Caches (Kešatmiņas) esošās mapes, kuras sauc tāpat kā Adobe lietojumprogrammu, kuras problēmas cenšaties novērst.

 5. Izdzēsiet arī citas mapē Caches (Kešatmiņas) esošās mapes, kuras sauc tāpat kā tās Adobe lietojumprogrammas komponentus, kuras problēmas cenšaties novērst. Piemēram, ja novēršat Photoshop CS4 problēmas, tad mapē Caches (Kešatmiņas) izdzēsiet mapi Adobe Camera Raw.

 6. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Pierakstīšanās vienumi ir lietojumprogrammas vai dokumenti, kas atveras automātiski, kad pierakstāties kādā lietotāja kontā. (tie arī atveras automātiski, kad ieslēdzat datoru, ja esat iespējojuši automātisko pierakstīšanos). Daži pierakstīšanās vienumi pēc to atvēršanas kļūst slēpti. Ja Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības vienā kontā, viens no konta pierakstīšanās vienumiem var slikti darboties, būt bojāts vai nesaderīgs ar attiecīgo Adobe lietojumprogrammu.

Lai noteiktu, vai kāds no lietotāja konta pierakstīšanās vienumiem rada Adobe lietojumprogrammas problēmas, rīkojieties šādi:

 1. Izvēlieties Apple Menu > Log Out [lietotājvārds] (Apple izvēlne > Izrakstīties no [lietotājvārds]).

 2. Apstiprināšanas dialoglodziņā noklikšķiniet uz Log Out (Izrakstīties). Pēc neilga brīža tiek parādīts pierakstīšanās logs.

 3. Šajā pierakstīšanās logā atlasiet tā lietotāja konta nosaukumu, kura problēmas mēģināt novērst.

 4. Ierakstiet lietotāja konta paroli teksta laukā Password (Parole) , bet nespiediet taustiņu Return (Atgriezties) un vēl neklikšķiniet uz Log In (Pierakstīties).

 5. Turiet nospiestu taustiņu Shift un noklikšķiniet uz Log In (Pierakstīties). Atlaidiet taustiņu Shift, kad parādās dokstacija. Pierakstīšanās vienumi ir atspējoti līdz brīdim, kad jūs izrakstāties (vai restartējat datoru).

 6. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, tad to neizraisa pierakstīšanās vienums. Atkārtoti iespējojiet pierakstīšanās vienumus, izrakstoties (Apple Menu > Log Out [Lietotājvārds] (Apple izvēlne > Izrakstīties no [Lietotājvārds])). Pēc tam pierakstieties atpakaļ tajā pašā kontā, neturot nospiestu taustiņu Shift. Pēc tam turpiniet no 5. uzdevuma.

Ja problēma vairs nepastāv, tad to bija izraisījis pierakstīšanās vienums. Lai noteiktu, kurš no palaišanas vienumiem rada šo problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Ja problēma joprojām pastāv, tad tās cēlonis nav kontam specifisks fonts. Atkārtoti iespējojiet kontam specifiskos fontus, atverot lietojumprogrammu Font Book, kolonnā Collection (Kolekcija) atlasot User (Lietotājs) un izvēloties Edit > Enable (Rediģēt > Iespējot). Pēc tam turpiniet no 3. uzdevuma.

Ja problēma ir izzudusi, tad tās cēlonis ir kontam specifisks fonts. Lai noteiktu, kurš no fontu failiem rada šo problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlieties Apple Menu > Log Out [Lietotājvārds] (Apple izvēlne > Izrakstīties no [Lietotājvārds]).

 2. Pierakstieties atpakaļ tajā pašā kontā. Neturiet nospiestu taustiņu Shift.

 3. Izvēlieties Apple Menu > System Preferences (Apple izvēlne > Sistēmas preferences).

 4. Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uzAccounts (Konti).

 5. Ja loga lejasdaļā esošā slēdzenes ikona izskatās aizslēgta, tad noklikšķiniet uz ikonas un autentificējieties.

 6. Atlasiet tā lietotāja konta nosaukumu, kura problēmas mēģināt novērst.

 7. Noklikšķiniet uz cilnes Login Items (Pierakstīšanās vienumi).

 8. Izveidojiet pašreizējo pierakstīšanās vienumu sarakstu.

 9. Izvēlieties pierakstīšanās vienumu un nospiediet taustiņu Delete (Dzēst).

 10. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu. Pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja problēma vēl aizvien pastāv, aizveriet Adobe lietojumprogrammu un atkārtoti veiciet 9.–10. darbību.
  • Ja problēma vairs nepastāv, tad to izraisīja tas palaišanas vienums, kuru pēdējo atkārtoti iespējojāt. Sazinieties ar šī palaišanas vienuma izstrādātāju, lai noskaidrotu, vai tam nav pieejama jaunāka versija. Atjaunojiet pārējos pierakstīšanās vienumus, ievelkot to ikonas sadaļas System Preferences (Sistēmas preferences) apgabalā Login Items (Pierakstīšanās vienumi). Vai arī pārinstalējiet ar attiecīgo pierakstīšanās vienumu saistīto lietojumprogrammu.

Izpildiet šo uzdevumu tikai tad, ja konts, kura problēmas cenšaties novērst, ir administratora konts un tam ir parole.

Ikvienam Mac OS X apjomā esošajam failam un mapei ir Unix stila īpašumtiesību un atļauju iestatījumi. Šie iestatījumi nosaka, kuriem lietotāju kontiem ir piekļuve attiecīgajam failam un mapei un kuriem šādas piekļuves nav.

Adobe lietojumprogramma var neparedzēti darboties kādā konkrētā kontā, ja tā piekļuves iestatījumi attiecībā uz mapi Library (Bibliotēka) (vai apakšmapi) ir bojāti vai neatbilstoši ierobežoti. Jūs varat izmantot Unix komandas chmod un chown, lai labotu šos iestatījumus. Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Funkcijā Finder (Meklētājs) izvēlieties Go Home (Atvērt > Sākums). Pats priekšējais funkcijas Finder (Meklētājs) logs dodas uz lietotāja konta mapi Home (Mājas). Atcerieties šajā logā Finder (Meklētājs) doto virsraksta nosaukumu. Šis vārds ir lietotāja konta “īsais lietotājvārds”. (Šis īsais lietotājvārds ir nepieciešams 3. darbības izpildei.)

 2. Atveriet lietojumprogrammu Terminal (Terminālis), kas pēc noklusējuma atrodas šeit: /Applications/Utilities (/Lietojumprogrammas/Utilītas).

 3. Izmantojot kādu no zemāk dotajām komandām kā veidni, ievadiet pilno komandu logā Terminal (Terminālis) un pēc tam nospiediet Return (Atgriezties). (Komandas ievadīšanas beigās nospiežot Return (Atgriezties), jūs redzēsiet uzvedni Password (Parole). Ievadiet lietotāja konta paroli un vēlreiz nospiediet Return (Atgriezties). Kamēr ievadāt katru paroles rakstzīmi, jūs nesaņemat nekādas atsauksmes, piemēram, zvaigznītes. Šāda situācija ir normāla).

  Svarīgi! Ikviena no tālāk dotajām komandām ir tikai veidne, tā nav pilnā komanda, kas jums jāievada. Pilnajā komandā, ko ievadīsiet, aizstājiet username ar īsto lietotājvārdu, kuru noteicāt 1. darbībā. Ievadītajā lietotājvārdā jābūt tikai mazajiem burtiem. (Operētājsistēmā Mac OS X v10.4.x īso lietotājvārdu ievadiet divreiz, atdalot ar semikolu. Operētājsistēmā Mac OS X v10.5.x pēc īsā lietotājvārda ievadiet kolu un pēc tam vārdu staff.)

  Komandas veidne operētājsistēmai Mac OS X v.10.4.x:


  sudo chown -R lietotājvārds :lietotājvārds ~/Library

  Komandas veidne operētājsistēmai Mac OS X v.10.5.x:

  sudo chown -R lietotājvārds :staff ~/Library

 4. Tālāk doto komandu ievadiet tieši tā, kā tā ir norādīta, un pēc tam piespiediet Return (Atgriezties).

  sudo chmod -R 700 ~/Library

 5. Aizveriet Terminal (Terminālis).

 6. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Diska bojājums, kas ietekmē tikai kāda atsevišķa lietotāja kontu, var radīt neparedzētas Adobe lietojumprogrammas darbības šajā kontā.

Veiciet zemāk norādītās darbības, ja jums ir Mac OS X instalācijas disks, kas bija iekļauts jūsu datora komplektācijā. Ja jums šī diska nav, varat salabot palaišanas disku, terminālī ievadot komandu fsck . Tāpat jūs varat izmantot arī trešās puses diska labošanas utilītu. Norādījumus par komandas fsck izmantošanu skatiet rakstā TS1417, kas pieejams Apple atbalsta tīmekļa vietnē. Norādījumus par trešās puses diska labošanas utilītas izmantošanu skatiet utilītas dokumentācijā.

 1. Ievietojiet operētājsistēmas Mac OS X instalācijas disku datora optiskajā diskdzinī.
 2. Izvēlieties Apple Menu > Restart (Apple izvēlne > Restartēt).
 3. Izdzirdot palaišanas skaņas signālu, nospiediet un turiet nospiestu tastatūras taustiņu C.
 4. Ieraugot palaišanas logu ar progresa joslu, atlaidiet taustiņu C.
 5. Ja operētājsistēmas Mac OS X instalētājs lūdz jums izvēlēties valodu, tad izvēlieties sev nepieciešamo valodu.
 6. Kad kļūst pieejama izvēlne Installer (Instalētājs) (augšējā kreisajā ekrāna daļā), izvēlieties Installer > Disk Utility (Instalētājs > Disk Utility).
 7. Sadaļas Disk Utility kreisajā pusē atlasiet palaišanas disku.
 8. Noklikšķiniet uz First Aid (Pirmā palīdzība) labajā pusē.

 9. Noklikšķiniet uz Repair Disk (Labot disku).

 10. Ja labošanas process noslēdzas ar norādi, ka diska kļūdas ir labotas, tad atkāroti veiciet 9. darbību. Ja labošanas process noslēdzas un nesaņemat paziņojumu par jebkādām konstatētām kļūdām, atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Ja lietojumprogramma joprojām veic neparedzētas darbības konkrētā lietotāja kontā, Adobe iesaka pārkopēt (vai pārvietot) visus personīgos failus uz jaunu lietotāja kontu. Pēc tam izmantojiet jauno kontu kā savu parasto kontu.

Lai saņemtu palīdzību personīgo failu pārkopēšanā uz jaunu kontu, sazinieties ar Apple atbalsta dienestu.

Windows

Pārliecinieties, vai lietotāja kontam ir atļauja šādu mapju lasīšanai/rakstīšanai:

 • C:\Programmu faili\Adobe
 • C:\Programmu faili\Kopīgie faili\Adobe
 • C:\Programmu faili (x86)\Adobe
 • C:\Programmu faili (x86)\Kopīgie faili\Adobe
 • C:\Programmu dati\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\com.adobe.
 • C:\Users\\AppData\Local\Adobe
 • C:\Users\\AppData\LocalLow\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Common Files\Adobe

Adobe lietojumprogrammas lietotāja pielāgotos iestatījumus glabā uzstādījumu failos. Katram lietotāja kontam ir sava uzstādījumu failu kopa.

Kad Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības tikai kādā konkrētā lietotāja kontā, to cēlonis var būt kāds bojāts lietojumprogrammas uzstādījumu fails. Jūs varat piespiest Adobe lietojumprogrammai izveidot nebojātus uzstādījumu failus, pārsaucot mapi, kurā atrodas uzstādījumu faili.

Piemēram, programma Adobe Premiere Pro CS4 saglabā uzstādījumu failus mapē ar nosaukumu 4.0, kas atrodas šeit: C:\Users\[lietotājvārds]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro. Lai piespiestu programmai Adobe Premiere Pro CS4 atkārtoti izveidot uzstādījumu failus, pārsauciet mapi 4.0 (piemēram, pārsauciet to par “veca_4.0”).

Parasti Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu failus un mapes glabā vienā no šīm vietām vai abās:

 • C:\Users\[lietotājvārds]\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\[lietotājvārds]\AppData\Local\Adobe

Dažas Adobe lietojumprogrammas papildu uzstādījumu failus glabā arī citās vietās. Piemēram, Adobe Premiere Pro CS4 papildu uzstādījumu failus glabā mapēs ar nosaukumiem Styles (Stili) un Layouts (Izkārtojumi), kuras atrodas mapē C:\Users\[lietotājvārds]\Documents\Adobe\Premiere Pro\4.0.

Lai precīzi noteiktu uzstādījumu failu nosaukumus un atrašanās vietas tai Adobe lietojumprogrammai, kuras problēmas cenšaties novērst, apmeklējiet vietni www.adobe.com/lv/support.Atbalsta zināšanu bāzē meklējiet terminu “preferences” un lietojumprogrammas nosaukumu un versiju. Pēc tam skatiet in dokumentu “Sistēmas kļūdas vai pārstāšana reaģēt” vai citus dokumentus, kas ir atrodami meklēšanas rezultātu sarakstā.

Lai atkārtoti izveidotu Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu failus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet Adobe lietojumprogrammu.

 2. Pārsauciet Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu mapes.

 3. Palaidiet Adobe lietojumprogrammu. Lietojumprogramma izveido nebojātus uzstādījumu failus.

Pēc tam, kad esat atkārtoti izveidojis uzstādījumu failus, mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, tad to neizraisa bojāts uzstādījumu fails. Lai attiecīgajam lietotāja kontam atjaunotu Adobe lietojumprogrammas pielāgotos iestatījumus, izdzēsiet jaunās uzstādījumu mapes. Tad pārsauktajām mapēm atjaunojiet oriģinālos nosaukumus.

Ja problēma vairs nepastāv, tad to bija izraisījis bojāts uzstādījumu fails. (lietotāja kontam nav ar iepriekšējiem uzstādījumu failiem saistītu pielāgoto iestatījumu).

Dažas Adobe lietojumprogrammas glabā datus pagaidu failos. Adobe lietojumprogramma var veikt neparedzētas darbības, ja attiecīgajā kontā ir par daudz pagaidu failu, tie ir novecojuši vai bojāti.

Lai dzēstu pagaidu failus, izmantojiet diska tīrīšanas utilītu. Skatiet sadaļu “Pagaidu failu dzēšana, izmantojot diska tīrīšanas utilītu (Windows 7 un Vista)”.

Pēc noklusējuma diska tīrīšanas utilīta nedzēš tos konkrētā konta pagaidu mapē esošos failus, kuriem ir piekļūts pēdējo septiņu dienu laikā. Jūs varat veikt pilnīgāku pagaidu failu likvidēšanu, manuāli dzēšot pagaidu mapes saturu.

Atruna: manuāla pagaidu mapes satura dzēšana var negatīvi ietekmēt lietojumprogrammas, kuras nav izstrādājis Adobe. Ja nolemjat veikt šo papildu uzdevumu, rīkojieties uzmanīgi. Adobe nesniedz atbalstu tādu problēmu gadījumā, kas radušās, manuāli dzēšot failus no pagaidu mapes.

Lai manuāli dzēstu konta pagaidu mapes saturu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.

 2. Izvēlieties Start > All Programs > Accessories(Sākums > Visas programmas > Piederumi). Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz komandu uzvednes un izvēlieties Run As Administrator (Palaist kā administratoram).

 3. Komandu uzvednes logā ievadiet tālāk doto komandu tieši tā, kā tā ir norādīta, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter:

  del %temp%\*.* /s /q

  Piezīme. del ir failu dzēšanas komanda. %temp%\*.* ir konta pagaidu mapes atrašanās vietas vides mainīgā un aizstājējzīmju simbolu kombinācija, kas apzīmē visus failus. /s paplašina komandu, lai iekļautu visus apakšmapēs esošos failus. /q neļauj operētājsistēmai Windows prasīt jums apstiprināt katra faila dzēšanu.

 4. Komandu uzvednes logā parādīsies dzēsto failu saraksts. (sarakstā var būt ietverti faili, kurus nebija iespējams izdzēst. Visticamāk, ka jūs arī redzēsiet paziņojumu “Piekļuve ir liegta” vai “Process nevar piekļūt failam, jo to izmanto cits process”. Šāda situācija ir normāla).

 5. Aizveriet komandu uzvednes logu.

Pēc tam, kad esat izdzēsis pagaidu failus, atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Startēšanas vienumi ir lietojumprogrammas vai dokumenti, kas atveras automātiski, kad pierakstāties kādā lietotāja kontā. Ja Adobe lietojumprogramma veic neparedzētas darbības vienā kontā, iespējams, ka viens no konta startēšanas vienumiem slikti darbojas, ir bojāts vai nav saderīgs ar attiecīgo lietojumprogrammu.

Lai noteiktu, vai kāds no lietotāja konta startēšanas vienumiem rada Adobe lietojumprogrammas problēmas, rīkojieties šādi:

 1. Pārlūkprogrammā Windows Explorer pārejiet uz: C:\Users\[lietotājvārds]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

  • Ja palaides mape ir tukša vai tādas vispār nav, tad šim kontam nav neviena startēšanas vienuma. Izlaidiet visas pārējās šeit norādītās darbības un turpiniet no 4. uzdevuma.
  • Ja palaides mapē ir vismaz viens vienums, tad uz darbvirsmas izveidojiet jaunu mapi. Nosauciet šo jauno mapi par “Pagaidu glabātavu”.
 3. Pārvietojiet visus vienumus no palaides mapes uz pagaidu glabātavas mapi, kuru jūs tikko izveidojāt.

 4. Izvēlieties Start > Log Off (Sākums > Atteikties).

 5. Pierakstieties tajā pašā kontā.

 6. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma izzūd, tad to bija izraisījis konta startēšanas vienums. Jūs varat pārvietot visus pagaidu glabātavas mapē ievietotos vienumus atpakaļ uz: C:\Lietotāji\[lietotājvārds]\Lietojumprogrammu dati\Viesabonēšana\Microsoft\Windows\Sākuma izvēlne\Programmas\Startēšana. Turpiniet no 4. uzdevuma.

Ja problēma vairs nepastāv, tad to bija izraisījis konta startēšanas vienums. Lai noteiktu, kurš no startēšanas vienumiem rada šo problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet Adobe lietojumprogrammu.

 2. Pārvietojiet vienu vienumu no pagaidu glabātavas mapes atpakaļ uz: C:\Users\[lietotājvārds]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 3. Izvēlieties Start > Log Off (Sākums > Atteikties).

 4. Pierakstieties tajā pašā kontā.

 5. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu. Pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja problēma vēl aizvien pastāv, atkārtoti veiciet 1.–5. darbību.
  • Ja problēma vairs nepastāv, tad to izraisīja tas konta startēšanas vienums, kuru pēdējo atkārtoti iespējojāt. Izņemiet to no palaides mapes un sazinieties ar šī startēšanas vienuma izstrādātāju, lai noskaidrotu, vai tam nav pieejama jaunāka versija. Pārvietojiet visus atlikušos vienumus no pagaidu glabātavas mapes atpakaļ uz: C:\Lietotāji\[lietotājvārds]\Lietojumprogrammu dati\Viesabonēšana\Microsoft\Windows\Sākuma izvēlne\Programmas\Startēšana.

Izpildiet šo uzdevumu tikai tad, ja konts, kura problēmas cenšaties novērst, ir administratora konts un neatrodas on tīkla domēnā.

Kļūdas, kas saistītas ar konkrētu kontu, var rasties, ja kontam nav pilnas lasīšanas/rakstīšanas piekļuves mapēm, kurās atrodas Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu faili un attiecīgā konta datu faili. Varat izmantot komandu “icacls” , lai atiestatītu piekļuves iestatījumus. Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.

 2. Izvēlieties Start > All Programs > Accessories (Sākums > Visas programmas > Piederumi). Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz komandu uzvednes un izvēlieties Run As Administrator (Palaist kā administratoram). Atveras komandrindas logs.

 3. Komandrindas logā ievadiet katru no tālāk dotajām komandām tieši tā, kā tās ir norādītas. Pēc katras komandas nospiediet taustiņu Enter. 

  Svarīgi! Katrā komandā ievadiet atstarpi pirms un pēc katra no slēdžiem – /T, /C, un /grant.

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant system:F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant system:F

 4. Aizveriet komandrindas logu.

 5. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Atruna: šajā uzdevumā jums būs jāmodificē operētājsistēmas Windows reģistrs. Tas satur ar sistēmu saistītu informāciju, kas ir kritiski svarīga jūsu datoram un lietojumprogrammām. Pirms modificēt reģistru, izveidojiet tā dublējumkopiju. Adobe nesniedz atbalstu tādu problēmu gadījumos, kas radušās nepareizas reģistra modificēšanas rezultātā. Lai iegūtu papildu informāciju par operētājsistēmas Windows reģistru un reģistra redaktoru, skatiet Microsoft palīdzības un atbalsta vietni http://support.microsoft.com.

 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.

 2. Noklikšķiniet uz Start (Sākums). Ievadiet  regedit  sākuma meklēšanas lodziņā un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts reģistra redaktors.

 3. Šī redaktora kreisajā laukā atrodiet un atlasiet šādu reģistra atslēgu:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe.

 4. Izvēlieties File Export (Fails > Eksportēt).

 5. Reģistra faila eksportēšanas dialoglodziņa izvēlnē Eksportēšanas diapazons atlasiet Selected Branch (Atlasītais zars). Ievadiet dublētās reģistra atslēgas nosaukumu un atrašanās vietu un pēc tam noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).

 6. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Adobe atslēgas un izvēlieties Delete (Dzēst).

 7. Atslēgas dzēšanas apstiprināšanas dialoglodziņā noklikšķiniet uz OK (Labi).

 8. Aizveriet reģistra redaktoru.

 9. Atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, tad to neizraisa bojāta reģistra atslēga. Jūs varat atjaunot Adobe atslēgas dublējumkopiju, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.

 2. Noklikšķiniet uz Start (Sākums). Ievadiet  regedit  sākuma meklēšanas lodziņā un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts reģistra redaktors.

 3. Reģistra redaktorā izvēlieties File Import (Fails > Importēt).

 4. Reģistra faila importēšanas dialoglodziņā pārejiet pie tās dublētās atslēgas atrašanās vietas, kuru jūs saglabājāt iepriekšējās darbībās. Atlasiet failu un noklikšķiniet uz Open (Atvērt).

Diska bojājums, kas ietekmē tikai kāda atsevišķa lietotāja kontu, var radīt Adobe lietojumprogrammas darbības traucējumus šajā kontā.

Lai salabotu sistēmas cieto disku, skatiet sadaļu Cieto disku labošana un defragmentēšana (Windows 7 un Vista).

Pēc tam, kad esat salabojis diskdzini, atveriet Adobe lietojumprogrammu un mēģiniet reproducēt problēmu. Ja problēma vēl aizvien pastāv, veiciet nākamo uzdevumu.

Ja lietojumprogramma vēl aizvien veic neparedzētas darbības konkrētā lietotāja kontā, pārkopējiet (vai pārvietojiet) visus personīgos failus uz kontu, kurā šādas problēmas nepastāv. Izmantojiet jauno kontu kā savu parasto kontu.

Lai saņemtu palīdzību personīgo failu pārkopēšanā uz jaunu lietotāja kontu, sazinieties ar sava datora ražotāju. Tāpat varat arī apmeklēt Microsoft palīdzības un atbalsta vietni (https://support.microsoft.com/lv-lv).

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?