DPS-apps voor de Windows Store ontwikkelen

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Raadpleeg Apps ontwikkelen voor Windows voor het artikel voor AEM Mobile.

Met de release van v32.3 biedt DPS App Builder ondersteuning voor Windows-apps.

Download de Adobe Content Viewer-app uit de Windows Store om folio's op Windows 8.1-apparaten te testen. Download bijvoorbeeld Adobe Inspire en DPS Tips uit de Windows Store om voorbeelden van DPS-apps te bekijken op Windows 8.1-apparaten, zoals Microsoft Surface.

Belangrijke functies van de Windows-viewer

De volgende belangrijke DPS-functies worden ondersteund in de Windows-viewer:

 • Alle Windows 8.1-tablets, -laptops en -computers
 • Schaal van folio's aanpassen aan het scherm (geen knijpen en zoomen op PDF-pagina's)
 • Windows Store-functie voor aankopen in app van folio's (geen abonnementen)
 • Directe machtiging en aangepaste bibliotheek

Zie de lijst met functies die door DPS worden ondersteund voor een uitgebreid overzicht van ondersteunde functies in elk platform.

Vereiste bestanden voor het ontwikkelen van Windows-apps

 • App-pictogrammen in PNG-indeling. We raden een vierkant (310 x 310 pixels) en een rechthoekig (310 x 150 pixels) PNG-bestand aan voor weergave in Windows.
 • Een PNG-welkomstscherm van 620 x 300 pixels.
 • Geldig Windows Store-ontwikkelaarsaccount.

Een Windows-app ontwikkelen

Gebruik de webversie van DPS App Builder om een DPS-app voor Windows te ontwikkelen.

 1. Gebruik de Adobe Content Viewer voor Windows om uw folio's op een apparaat met Windows 8.1 te testen. Gebruik folio's van 1024 x 768 die zijn gemaakt voor het iOS-platform voor het beste resultaat. Als u folio's speciaal maakt voor Windows-apparaten, gebruikt u folio's van 1366 x 768. De Adobe Content Viewer-app is beschikbaar in de Windows Store.

 2. Wanneer u DPS App Builder gebruikt om uw app te maken, moeten bepaalde velden overeenkomen met de informatie die u opgeeft in het Windows-ontwikkelaarscentrum als u van plan bent om de app te verzenden naar de Windows Store. Volg de stappen in DPS-publicatiehandleiding voor Windows Store om de naam van uw app te reserveren.

  Nadat u het eerste proces voor het reserveren van de app-naam hebt voltooid, kunt u teruggaan naar dit artikel voor informatie over het ontwikkelen van app.

 3. Meld u met een Adobe ID met een DPS App Builder-rol aan bij de webversie van DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 4. Klik op het pluspictogram om een nieuwe app te ontwikkelen.

 5. Kies Windows in het menu Platform en klik op Volgende.

 6. Volg de aanwijzingen om de app te ontwikkelen. Zie de verwante sectie verderop in dit artikel voor uitgebreide beschrijvingen van de opties.

 7. Als uw app functies voor aankopen in de app bevat, moet u de gedeelde geheime informatie kopiëren naar het veld "Windows Main Package Identity Name" in de portal van Account Administration. Zie De identiteitsnaam van het hoofdpakket verkrijgen voor meer informatie.

 8. Nadat u een app hebt gemaakt, kunt u deze downloaden, testen en verzenden. Zie DPS-publicatiehandleiding voor Windows Store.

Algemene instellingen

Geef deze instellingen op in het deelvenster General.

App-naam. Voer de naam van app in. Deze naam wordt weergegeven in de app-bibliotheek.

Beschrijving. Geef een korte beschrijving van de app op. Deze beschrijving wordt momenteel niet overal weergegeven. De beschrijving die in de Windows Store verschijnt, wordt toegevoegd in het ontwikkelaarscentrum voor de Windows Store.

Korte app-naam. De korte app-naam wordt weergegeven op de live-tegel. Als het pictogram van uw app de app-naam bevat, kunt u dit veld desgewenst ook leeg laten.

Weergavenaam van uitgever. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de weergavenaam van de uitgever die u opgeeft, identiek zijn aan de naam die u opgeeft in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store. U kunt deze informatie vinden bij Profiel > Account.

Uitgevers-id. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de uitgevers-id die u opgeeft, identiek zijn aan de id die u opgeeft in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store. U kunt deze informatie vinden bij Profiel > Account.

Identiteitsnaam van het hoofdpakket. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de identiteitsnaam van het hoofdpakket die u opgeeft, identiek zijn aan de naam die automatisch door Microsoft wordt gegenereerd. Zie De identiteitsnaam van het hoofdpakket verkrijgen voor meer informatie over het verkrijgen van de identiteitsnaam.

URL voor privacybeleid. Deze waarde is vereist als u de app naar de Windows Store verzendt. Voer de URL in van een webpagina waarop uw privacybeleid wordt beschreven. Als u geen URL voor het privacybeleid opneemt, wordt uw app mogelijk geweigerd door Microsoft.

Het versienummer van de app overschrijven. Deze optie is nodig als u een app bijwerkt en u een ander gereedschap hebt gebruikt om uw bestaande app te maken. Selecteer deze optie en geef een recenter marketingversienummer op. Het versienummer van de huidige app wordt weergegeven op de pagina Mijn apps in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store.

Application Account. Selecteer het toepassingsaccount (ook wel “titel-id” genoemd) dat wordt gebruikt om de folio's te publiceren die in de app-bibliotheek worden weergegeven.

Language Support. Deze optie heeft alleen invloed op de gelokaliseerde gegevens in de winkel en niet op de beschikbaarheid van de app. Microsoft vereist dat u voor elke taal die u vermeldt, een afzonderlijke beschrijving en schermafbeeldingen toevoegt. De meeste uitgevers geven slechts één of twee talen op.

Instellingen voor middelen

Geef deze instellingen op in het deelvenster Assets.

App Tiles. Geef PNG-afbeeldingen van 310 x 310 en 310 x 150 pixels op voor de vierkante en rechthoekige tegels die op het startscherm van Windows worden weergegeven.

Live Tile URL. Geef desgewenst een URL op waarmee de afbeeldingen voor live-tegels van Windows worden weergegeven. Zie The tile template catalog voor meer informatie.

Splash Screen. Geef een PNG-afbeelding van 620 x 300 pixels op die kort wordt weergegeven terwijl uw app wordt geladen. De afbeelding van het welkomstscherm wordt niet geschaald. De afbeelding wordt gecentreerd weergegeven vóór de achtergrondkleur die u opgeeft. Overweeg het gebruik van transparantie in de afbeelding van het welkomstscherm.

Background Color. Geef een hexadecimale kleur van zes cijfers op voor de achtergrond van de welkomstafbeelding. De kleur wordt weergegeven achter het startscherm wanneer de app wordt gestart. Ga naar Adobe CC Color of een andere gerelateerde website voor meer informatie over kleuren kiezen.

Instellingen voor de bibliotheek

Geef deze instellingen op in het deelvenster Library.

Bibliotheek. Als u zich aanmeldt met een Enterprise-account, kunt het .zip-bestand met HTML-code opgeven dat wordt gebruikt voor de aangepaste bibliotheek. Het HTML-bronbestand moet de naam “index.html” hebben. Zie Een aangepaste bibliotheek maken (Enterprise) voor meer informatie.

Instellingen voor directe machtiging

Selecteer Enable Direct Entitlement alleen als u voor de app directe machtiging gebruikt (alleen Enterprise). Geef vervolgens deze instellingen op.

Integrator ID. Adobe verstrekt de integrator-id wanneer uw machtigingsaccount op onze servers is ingericht. Deze optie staat alleen ter beschikking van DPS-klanten met een Enterprise-account. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe voor meer informatie over de Integrator ID.

Entitlement Bundle ID. Gebruik dezelfde bundel-id als voor uw iOS- of Android-app om te voorkomen dat u de instellingen voor uw machtigingsserver moet aanpassen.

Create Account URL. Geef de URL op van de locatie waar gebruikers zich via de uitgever kunnen aanmelden voor een abonnement. Deze URL wordt gebruikt wanneer gebruikers op de knop “Create Account” in het dialoogvenster voor aanmelden tikken.

Forgot Account URL. Geef de URL op waar klanten hun wachtwoord kunnen ophalen als ze dit vergeten zijn.

Instellingen voor aankopen in app

Als uw app aankopen in de app biedt, geeft u de product-id op voor de standaardprijslaag die u hebt ingesteld in de sectie Services van het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store.

Als uw app aankopen in de app biedt, moet u de identiteitsnaam van het hoofdpakket opgeven in het hulpmiddel Account Administration. Zie De identiteitsnaam van het hoofdpakket verkrijgen voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account