Lettertypen insluiten in HTML-artikelen

Zorg ervoor dat uw lettertypenlicentie u toestaat lettertypen in een HTML-artikel in te sluiten. Neem in de bronmap van het bestand HTMLResources.zip een lettertypenmap op die lettertypen bevat en een CSS-map die het bestand met CSS-stijlen bevat. Verwijs in het HTML-bestand naar deze bestanden en lettertypen met relatieve paden. Zie HTMLResources-map importeren.

U kunt ook een instelling voor DPS App Builder gebruiken om lettertypen in te sluiten in de app in plaats van in het artikel.

Voorbeeld van de structuur van een HTML-artikel

Voorbeeld van een HTML-bestand waarin wordt verwezen naar ingesloten lettertypen

Voorbeeld van een CSS-bestand

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?