HTML-bronnen importeren

Als u artikelen maakt op basis van HTML-documenten in plaats van InDesign-documenten, kunt u een map met bronnen instellen voor het delen van afbeeldingen, scripts, CSS-bestanden en meerdere HTML-artikelen. Het bestand HTMLResources.zip is ook nuttig als u een koppeling wilt maken naar PDF-bestanden, afbeeldingen en HTML-bestanden om de inhoud in de browser in de app weer te geven.

De naam van het bronnenbestand moet HTMLResources.zip zijn. U kunt per folio slechts één HTMLResources-map importeren. Het bestand HTMLResources.zip is geen artikel waarvan u een voorvertoning kunt weergeven. Zie HTML-artikelen importeren voor informatie over het maken van HTML-artikelen.

Opmerking:

Selecteer wanneer u het .zip-bestand maakt de inhoud van de map HTMLResources en niet de map zelf.

Als meerdere personen aan HTML-artikelen werken, moet u ervoor zorgen dat iedereen een bijgewerkt exemplaar van de map HTMLResources heeft, zodat ze die kunnen raadplegen.

  1. Open de map met de HTML-bronnen, selecteer de inhoud en comprimeer dit in een .zip-bestand.

  2. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite. Klik op Folio Producer.

  3. Selecteer een folio en kies Open.

  4. Klik in de Editor van de Folio Producer op de knop Import HTML Resources .

  5. Klik op Browse, selecteer het bestand HTMLResources.zip en klik op Open.

Als u het bestand HTMLResources.zip moet wijzigen, breng dan de wijzigingen aan, maak een nieuw .zip-bestand en importeer dit opnieuw.

U kunt het Bestand HTMLResources.zip ook importeren via de optie voor HTML-bronnen importeren in het deelvenstermenu van Folio Builder.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account