Folio's publiceren naar de Distribution Service

Nadat folio's en artikelen zijn gemaakt, worden ze geüpload naar een Folio Producer-server die wordt beheerd door acrobat.com. Ze worden echter nog niet weergegeven op de Adobe Distribution Service (ook wel de 'uitvoeringsserver' genoemd). De Distribution Service slaat alle folio's op die klanten kunnen downloaden.

Als u folio's als openbare of handelsversie publiceert, moet u zich aanmelden bij het dashboard van DPS met een DPS Professional of Enterprise-account. Iedereen kan echter folio's als privéversie publiceren om de downloadprestaties in Adobe Content Viewer op een apparaat te verbeteren.

Wanneer u folio's publiceert, moet ervoor zorgen dat u zich met het juiste account aanmeldt. Er is voor elke app een Adobe ID met een toepassingsrol. Wanneer u de app maakt in DPS App Builder, wordt dit de “Title ID” genoemd. Folio's die u als de openbaar publiceert met het toepassingsaccount, zijn beschikbaar in de app.

Inhoud publiceren naar de Distribution Service

 1. Klik op Folio Producer op het dashboard. Selecteer een folio in de Organizer van de Folio Producer en klik op Publish.

 2. Stel de status van het folio in.

  Now of Scheduled

  Als u Now selecteert, wordt het folio gepubliceerd zodra u op Publish klikt. Kies Private voor de status. Wanneer het folio live gaat, wordt de status van Private gewijzigd in Public. U kunt folio's inplannen voor publiceren, maar niet voor bijwerken.

  Als u Scheduled selecteert, wordt het folio gepubliceerd op het moment dat u opgeeft (niet eerder dan 30 minuten en niet later dan zeven dagen vanaf de huidige tijd). De datum en tijd worden in GMT weergegeven, dus voer de benodigde aanpassingen voor uw tijdzone door.

  Op dit moment wordt alleen het geplande folio gepubliceerd. Er wordt geen pushmelding verzonden.

  Private of Public

  Als u een folio instelt op Public, kunnen klanten het folio downloaden zodra het in de winkel beschikbaar is. Er is een DPS Professional- of Enterprise-account vereist als u een folio wilt publiceren als Public. Als een folio is ingesteld op Private, kan het niet door klanten worden gedownload in een aangepaste viewer-app. Deze optie is alleen beschikbaar in de Adobe Content Viewer.

  Free of Retail

  Stel de foliostatus in op Retail als u wilt dat klanten het folio alleen kunnen downloaden wanneer ze hiervoor hebben betaald via een in-app-aankoop of een abonnement. Doorloop voor Retail-folio's het proces In App Purchase op de Apple-site voor ontwikkelaars of het proces In App Billing op de Google Play-site voor ontwikkelaars om de prijs van het downloaden van het Retail-folio te bepalen.

  Folio's die worden gepubliceerd als Retail, worden niet weergegeven in de Adobe Content Viewer. Geef een voorvertoning van Retail-folio's weer met de aangepaste ontwikkelings-app die u maakt.

  Opmerking:

  Stel voor Retail-folio's de status niet in op Free en later op Retail. Als u dat wel doet, is het folio mogelijk niet beschikbaar in de aangepaste viewer. U kunt folio's als Openbaar en Handelsversie intrekken en opnieuw publiceren.

 3. Geef de product-id op.

  U bereikt het beste resultaat met de indeling com.publisher.publication.issue (zoals com.adobepress.inspire.july2013) voor de product-id. Gebruik geen hoofdletters in uw product-id. Hoofdletters functioneren namelijk wellicht niet naar behoren met aankopen in de app bij Amazon.

  Voor commerciële inhoud moet u dezelfde product-id in het dialoogvenster Publish Folio gebruiken die u hebt gemaakt toen u de functie voor aankopen in de app instelde.

  Opmerking:

  Gebruik verschillende product-id's voor de afzonderlijke folio's in uw app. Als u echter folio-uitvoeringen maakt, gebruikt dezelfde product-id voor alle uitvoeringen in de set.

 4. Klik op Publish.

  Het folio wordt niet gepubliceerd als het artikelen bevat met conflicterende richtingen of hoogte- en breedteverhoudingen. Als het folio is gepubliceerd, wordt de knop Publish vervangen door de knop Update en is de knop Remove actief.

Als u een folio publiceert of bijwerkt, wordt de taak verzonden naar de wachtrij, zodat u kunt blijven werken in de Organizer en extra folio's kunt publiceren of bijwerken. Kies View > Publish Requests om de wachtrijstatus te zien. Als een taak mislukt, probeert u het opnieuw. U moet mogelijk eerst Unpublish selecteren en vervolgens opnieuw Publish kiezen. Zie de DPS-statuspagina voor informatie over serveronderbrekingen die het publiceren kunnen beïnvloeden.

De niet-beveiligde artikelen worden geüpload naar een webserver voor weergave op het bureaublad.

Als pushmeldingen zijn ingeschakeld in uw aangepaste viewer, klikt u op de knop Notify om een pushmelding te activeren. Zie Pushmeldingen.

Gepubliceerde folio's bijwerken

Nadat u een folio publiceert, gebruikt u de knop Update in de Organizer van de Folio Producer om het gepubliceerde folio bij te werken. Als de Adobe Content Viewer vaststelt dat een gedownload folio is bijgewerkt, worden gebruikers gevraagd het bijgewerkte folio te downloaden. Let erop dat u de waarden voor Publication Name, Folio Number, Product ID en Size niet wijzigt. Als u een van deze waarden moet wijzigen, moet u het folio niet bijwerken, maar de publicatie van het folio ongedaan maken en het folio vervolgens opnieuw publiceren.

 1. Breng de gewenste wijzigingen aan in het folio en de artikelen.

  Als u de brondocumenten van een artikel bewerkt, gebruikt u de opdracht Update in het deelvenster Folio Builder.

 2. Navigeer naar de Organizer van de Folio Producer.

 3. Zorg ervoor dat de instellingen voor Publication Name en Folio Number gelijk zijn aan die van het bestaande folio.

  Als een van deze instellingen anders is, wordt het nieuwe folio beschouwd als een aparte uitgave.

 4. Selecteer het folio en kies Update.

 5. Geef de gewenste statusinstellingen en product-id op.

  Wijzig de product-id niet. Als u een andere product-id moet gebruiken, gebruikt u de optie Unpublish om het folio te verwijderen en publiceert u het folio nogmaals.

  Als uw folio een handelsversie is, moet u ervoor zorgen dat de product-id gelijk is aan de product-id die is opgegeven tijdens het aankoopproces binnen de app voor iPad-apps of een vergelijkbaar proces voor Android-apps. Als u een andere product-id opgeeft, wordt het folio niet weergegeven in uw aangepaste viewer-app.

  Als Inhoud bijwerken is geselecteerd, worden de inhoud en de metagegevens van het folio bijgewerkt. Als u deze optie uitschakelt, wordt alleen de status bijgewerkt wanneer u op Bijwerken klikt. Voor het beste resultaat laat u de optie Inhoud bijwerken geselecteerd.

Folio's van de server verwijderen

De Organizer van de Folio Producer bevat zowel de opdracht Unpublish als de opdracht Delete.

 • Met de opdracht Unpublish wordt het gepubliceerde folio van de Distribution Service verwijderd. Als er een viewer-app met meerdere folio's in de winkel voorkomt, kan het verwijderde folio niet langer worden gedownload.

 • Met de opdracht Verwijderen wist u het folio en alle bijbehorende inhoud. Een verwijderd folio wordt niet meer weergegeven in de Organizer van de Folio Producer of in het deelvenster Folio Builder.

Een verwijderd of gewist folio wordt niet verwijderd van apparaten waarnaar het is gedownload. Tik op de knop Archief om het verwijderde folio uit de viewerbibliotheek te verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online