Sommige ontwikkelvoorinstellingen (.lrtemplate) worden niet geconverteerd naar XMP nadat Lightroom Classic is bijgewerkt

Probleem

Wanneer u Lightroom Classic de eerste keer start nadat u hebt bijgewerkt naar versie 7.3 (april 2018-release), wordt een bericht weergegeven dat u uw aangepaste ontwikkelvoorinstellingen (.lrtemplate) moet bijwerken naar een nieuwe voorinstellingsindeling (XMP).

Nadat u de update hebt uitgevoerd, ondervindt u echter de volgende problemen:

  • Lightroom Classic heeft enkele van uw aangepaste ontwikkelvoorinstellingen niet naar XMP geconverteerd.
  • In het deelvenster Voorinstellingen van de module Ontwikkelen worden niet alle aangepaste ontwikkelvoorinstellingen weergegeven.
Opmerking:

Dit probleem is verholpen in de Lightroom Classic CC 7.3.1-release.

Productversie waarop dit van invloed is

Lightroom Classic CC 7.3

Besturingssysteem

Windows en macOS

Oorzaak

Het probleem met de conversie van voorinstellingen doet zich in de volgende situaties voor:

  • Bestaande ontwikkelvoorinstellingen (.lrtemplate) bevatten een speciaal teken in de bestandsnaam hebben, zoals / : \ * ? " < > | ¥
  • Een bovenliggende map met voorinstellingen heeft een speciaal teken in de bestandsnaam, zoals / : \ * ? " < > | ¥
  • U installeert in een voorinstellingsmap een nieuwe ontwikkelvoorinstelling die een soortgelijke naam heeft als een bestaande ontwikkelinstelling die al is geconverteerd. Als u bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkelvoorinstelling installeert met de naam X.lrtemplate in een voorinstellingsmap die een bestaande ontwikkelvoorinstelling ~~X.lrtemplate (reeds geconverteerd) bevat, mislukt de conversie van de nieuwe ontwikkelvoorinstelling.

Lightroom Classic CC 7.3 kan dergelijke bestanden voor ontwikkelvoorinstellingen niet converteren naar de nieuwe XMP-indeling.

Oplossing

Met de introductie van nieuwe voorinstellingen en profielen is de indeling van de ontwikkelvoorinstellingen van .lrtemplate veranderd in XMP. Lightroom Classic converteert uw bestaande ontwikkelvoorinstelling (.lrtemplate) nu naar XMP-indeling, inclusief de voorinstellingen met een speciaal teken in hun bestandsnaam. 

Kies Help > Updates om Lightroom Classic naar de nieuwste versie bij te werken. Zie Lightroom up-to-date houden voor gerelateerde informatie.

Aanvullende informatie

Let op:

Controleer het volgende om te zorgen dat uw .lrtemplate-bestanden van ontwikkelvoorinstellingen goed worden geconverteerd:

  • De bovenliggende voorinstellingsmap heeft geen speciale tekens in de bestandsnaam. De conversie van voorinstellingen in deze mappen mislukt anders. 
  • U hebt geen nieuwe ontwikkelvoorinstelling (bijvoorbeeld X.lrtemplate) in een voorinstellingsmap geïnstalleerd die een bestaande ontwikkelvoorinstelling (bijvoorbeeld ~~X.template) met dezelfde naam bevat, die al is geconverteerd. Anders mislukt de conversie van deze nieuwe ontwikkelvoorinstelling.

Lightroom Classic geeft ook een lijst met voorinstellingen weer die niet geconverteerd kunnen worden.

Als u uw voorinstellingen wilt bekijken, gaat u naar Bewerken (Win)/Lightroom (Mac) > Voorkeuren > Voorinstellingen en klikt u op Map met Lightroom-voorinstellingen weergeven.

Wanneer u Lightroom Classic CC 7.3.1 opent na de update, worden al uw ontwikkelvoorinstellingen (.lrtemplate) automatisch opnieuw naar XMP geconverteerd en wordt een dubbele tilde [~~] toegevoegd aan de geconverteerde bestandsnamen met .lrtemplate. Automatische conversie is de beste oplossing voor gebruikers die een groot aantal voorinstellingen hebben en hun hiërarchie willen behouden. Als u wilt dat die voorinstellingen opnieuw worden geconverteerd en in Lightroom worden gebruikt, kunt u deze bestanden handmatig bewerken en de toegevoegde dubbele tilde [~~] uit de namen verwijderen. Start Lightroom vervolgens opnieuw.

Wanneer Lightroom Classic de volgende keer wordt gestart, wordt gecontroleerd op .lrtemplate-voorinstellingsbestanden die niet zijn geconverteerd. Niet-geconverteerde bestanden worden geconverteerd naar de XMP-indeling.

Als u de .lrtemplate-voorinstellingsbestanden wilt bekijken, gaat u naar Bewerken (Win)/Lightroom (Mac) > Voorkeuren > Voorinstellingen en klikt u op Lightroom-map met voorinstellingen weergeven.

Na de conversie worden de nieuwe XMP-voorinstellingen op de volgende locatie opgeslagen:

  • (Win) C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings 
  • (Mac) ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Zie Basiskennis van de module Ontwikkelen voor nuttige informatie over het importeren van voorinstellingen via het deelvenster Voorinstellingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account