Vind antwoord op veelgestelde vragen over kleur in Lightroom

In de module Ontwikkelen geeft Lightroom standaard voorvertoningen weer in de kleurruimte ProPhoto RGB. ProPhoto RGB bevat alle kleuren die digitale camera's kunnen vastleggen, waardoor het een uitstekende keuze is voor het bewerken van afbeeldingen.

De Bibliotheek, de Toewijzing, het Boek, en de Modules Afdrukken in Lightroom geven kleuren weer in de Kleurruimte Adobe RGB. Het Adobe RGB-bereik omvat de meeste kleuren die digitale camera's kunnen vastleggen, samen met bepaalde afdrukbare kleuren (met name cyaan en blauw) die niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van de kleinere webvriendelijke kleurruimte sRGB.

Lightroom gebruikt ook Adobe RGB voor:

Lightroom gebruikt sRGB standaard voor:

  • Presentatie- en Webmodules
  • Afbeeldingen bestemd voor web en e-mail die worden geëxporteerd als JPEG-bestanden
  • Geüploade webgalerieën en PDF-presentaties
  • Afbeeldingen die naar Facebook en andere sites voor het delen van foto's worden gepubliceerd via het deelvenster Services voor publiceren
  • Als u boeken als PDF- of JPEG-bestand exporteert in de module Boek kunt u sRGB of een ander kleurprofiel kiezen.

Raadpleeg de Lightroom-gebruikershandleiding om verwante Help-artikelen over deze onderwerpen te vinden.

Wanneer u onbewerkte afbeeldingen importeert in Lightroom, zijn de eerste miniaturen die u ziet, de ingesloten miniaturen in uw afbeeldingen. Uw camera genereert de miniaturen automatisch uitsluitend op basis van uw camera-instellingen, niet de standaardinstellingen van Lightroom voor camerakalibratie.

Nadat u afbeeldingen hebt geïmporteerd en instellingen voor voorvertoningen hebt toegepast (of u ervoor kiest voorvertoningen van normaal formaat te genereren na import), genereert Lightroom miniaturen en voorvertoningen op basis van de standaardinstellingen voor camerakalibratie, naast voorinstellingen in de module Ontwikkelen die u mogelijk hebt geselecteerd om te worden toegepast tijdens het importeren van afbeeldingen.

Oplossing

In het venster Basis van de module Ontwikkelen selecteert u, in plaats van het standaardprofiel Adobe Color, het toepasselijke Camera Matching-profiel voor uw cameramodel om de look van hoe uw camera de afbeelding verwerkt, te benaderen.

Camera Matching-profielen proberen de kleurweergave van de camerafabrikant onder specifieke instellingen te benaderen. Gebruik de Camera Matching-profielen als u de kleuren liever laat genereren door de software van de camerafabrikant.

Zie voor meer informatie Een profiel toepassen op uw afbeelding.

Lightroom werkt zoals verwacht wanneer u uw onbewerkte afbeeldingen in kleur in de ontwikkelingsmodule ziet. Onbewerkte afbeeldingen worden altijd vastgelegd in kleur, als de sensor in uw camera een kleurensensor is. Onbewerkte beeldbestanden bevatten de onbewerkte sensorgegevens, waarin alle kleurinformatie is ingesloten. 

Wanneer u camera-instellingen zoals monochroom of zwart-wit toepast tijdens het nemen van foto's, zijn deze alleen van toepassing op JPEG-afbeeldingen en niet op de onbewerkte afbeelding. Het monochroomvoorbeeld dat u op uw cameradisplay ziet, is het vastgelegde JPG-bestand (als u JPEG + RAW gebruikt) of het JPEG-miniatuurvoorbeeld dat in de onbewerkte afbeelding is ingesloten. Uw camera genereert deze miniaturen alleen automatisch op basis van uw camera-instellingen.

Wanneer u onbewerkte afbeeldingen importeert in Lightroom, zijn de eerste miniaturen die u ziet, de ingesloten miniaturen in uw onbewerkte afbeeldingen. 

U kunt uw onbewerkte afbeeldingen converteren naar monochroom grijsschaalafbeeldingen in Lightroom via de optie Automatisch zwart-witmix toepassen in het deelvenster Zwart-wit van de module Ontwikkelen. U kunt deze ontwikkelingsinstellingen ook tijdens het importeren op uw afbeeldingen toepassen.

Raadpleeg de volgende hulpbronnen voor verwante informatie:

Een voordeel van het maken van onbewerkte afbeeldingen is dat de resulterende vastgelegde afbeeldingen openstaan voor diverse renderings zonder de oorspronkelijke gegevens te vernietigen. U kunt de afbeelding wijzigen en aanpassen om deze de gewenste look te geven.

Lees Digital Negative (DNG) om meer te weten te komen over de openbare archiefindeling voor RAW-gegevens van digitale camera's.

De module Bibliotheek en het tweede venster gebruiken andere kleurruimten en methoden voor het renderen van afbeeldingsvoorvertoningen dan de module Ontwikkelen. Om het curation-proces in de module Bibliotheek te versnellen, worden vooraf gerenderde afbeeldingsvoorvertoningen weergegeven. Deze voorvertoningen zijn gecomprimeerde 8-bit JPEG's met verlies in Adobe RGB. Afhankelijk van de foto, kunnen verlies van afbeeldingsdetails en kleurverschillen optreden.

De voorvertoningen in de module Bibliotheek en het tweede venster worden weergegeven met de kleurruimte Adobe RGB. In de module Ontwikkelen geeft Lightroom voorvertoningen standaard weer met de kleurruimte ProPhoto RGB.  

Door deze verschillen zien afbeeldingen er soms anders uit.

develop-library
Kleuren kunnen er anders uitzien in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen

Bekijk uw afbeeldingen in de module Ontwikkelen bij zoomniveau 1:1 of hoger. Voorvertoningen in de module Ontwikkelen zijn het nauwkeurigst bij deze zoomniveaus.

U kunt een geschikt profiel selecteren in het deelvenster Basis van de module Ontwikkelen. Zie voor meer informatie Een profiel toepassen op uw afbeelding.

Nee; dit is momenteel niet mogelijk.

De module Afdrukken van Lightroom maakt gebruik van de Adobe RGB-kleurruimte om voorvertoningen van afbeeldingen weer te geven. Bij afdrukken in de ontwerpmodus worden voorvertoningen in de modus Ontwikkelen standaard weergegeven met de ProPhoto RGB-kleurruimte, een groot spectrum met alle kleuren die met digitale camera's kunnen worden vastgelegd. Afdrukapparaten gebruiken CMYK voor de beschrijving van kleuren.

Als gevolg van deze uiteenlopende kleurruimten zien afbeeldingskleuren er vaak anders uit afhankelijk van waar u ze bekijkt.Om de kleurverschillen in overeenstemming te brengen voordat u uw Lightroom-foto's afdrukt, gaat u naar het deelvenster Elektronische proef in de module Ontwikkelen. Hier kunt u zien hoe de kleuren er onder verschillende afdrukomstandigheden uitzien.

Opmerking:

Zorg ervoor dat uw monitor is gekalibreerd. Zie voor meer informatie De monitor kalibreren.

Controleer een elektronische proef van uw foto in de module Ontwikkelen

Elektronische proefdruk

In Lightroom kunt u elektronische proeven gebruiken om te bepalen hoe uw afbeeldingen er afgedrukt uit zullen zien en kunt u deze aanpassen om onverwachte kleur- en tintverschuivingen op de afdruk te beperken.

Profiel: Gebruik het ICC-profiel van het specifieke papiertype waarop u uw foto's wilt afdrukken. Lightroom zet de kleuren van de afbeelding om naar de kleurruimte van de printer, zodat de kleuren correct worden afgedrukt. De ICC-profielen voor verschillende papiertypen worden gewoonlijk tegelijk met het printerstuurprogramma van het apparaat geïnstalleerd. Als de ICC-kleurprofielen voor specifieke papiercombinaties niet op uw computer zijn geïnstalleerd, kunt u ze van de website van de fabrikant van het apparaat downloaden.

Opmerking:

De ICC-kleurprofielen die op uw computer zijn geïnstalleerd, worden niet automatisch in Lightroom weergegeven. U moet de afzonderlijke profielen handmatig selecteren in Lightroom. Dat doet u als volgt:

  1. In het pop-upmenu Profiel kiest u Overige. 
  2. In het geopende dialoogvenster Profielen selecteren selecteert u de afzonderlijke kleurprofielen die in Lightroom moeten worden weergegeven.

Nadat deze zijn toegevoegd, verschijnen de kleurprofielen in het pop-upmenu Profiel van het deelvenster Elektrische proef (module Ontwikkelen) en het deelvenster Afdruktaak (module Afdrukken).   

Zoek de Waarschuwing kleuromvang bestemming in de voorvertoning. Pas de kleuren in de foto die zich buiten het renderbereik van uw printer bevinden aan. Deze zijn rood gemarkeerd in de voorvertoning.

Zie Elektronische proeven van afbeeldingen voor meer informatie.

De instellingen voor kleurbeheer configureren in de module Afdrukken

Voordat u uw Lightroom-foto's afdrukt, kunt u een elektronische proef gebruiken om de kleuren die buiten het renderbereik van uw printer vallen, aan te passen. Zorg ervoor dat u hetzelfde ICC-kleurprofiel kiest als u voor elektronische proeven hebt gebruikt zodat Lightroom uw foto's converteert voordat ze naar de printer worden gestuurd. Hierdoor kunt u accurate kleuren verkrijgen wanneer u op een specifiek type papier afdrukt. In de module Afdrukken staat de instelling Profiel onder het gedeelte Kleurbeheer van het deelvenster Afdruktaak.       

Zie Kleurbeheer voor afdrukken instellen voor gedetailleerde informatie over de afdrukinstellingen in de module Afdrukken.

Wanneer u foto's exporteert of afdrukt vanuit Lightroom, kunt u een cameraprofiel of kleurruimte kiezen om te bepalen hoe de kleuren die u in Lightroom ziet op het doelapparaat worden weergegeven.

U kunt bijvoorbeeld exporteren met behulp van sRGB als u foto's online wilt delen. Als u de afbeeldingen afdrukt (behalve in conceptmodus), kunt u een aangepast kleurprofiel voor uw apparaat kiezen.

Help-bronnen:

Veel browsers hebben geen kleurbeheer en geven afbeeldingen weer in sRGB, ongeacht het gebruikte kleurprofiel.

Bovendien passen sommige sociale netwerken agressieve compressie toe wanneer u afbeeldingen uploadt. Daarom kunnen uw afbeeldingen meer artefacten of lichte kleurverschuivingen hebben in vergelijking met hoe ze eruitzagen toen u ze vanuit Lightroom exporteerde.

Foto's die met een hoge ISO-waarde bij weinig licht of met minder geavanceerde digitale camera's zijn genomen, kunnen een aanzienlijke hoeveelheid ruis hebben. Beeldruis bestaat uit externe zichtbare artefacten waardoor de beeldkwaliteit verslechtert. Tot beeldruis behoren luminantieruis (grijswaarden) die een afbeelding korrelig maakt en chromaruis (kleurruis) die meestal zichtbaar is als gekleurde artefacten in de afbeelding.  

Gebruik de regelaars voor luminantie en kleurruisreductie in de module Ontwikkelen in het deelvenster Details om beeldruis te verwijderen. 

Gebruik het deelvenster Detail om ruis te reduceren.
Gebruik het deelvenster Detail om ruis te reduceren.

Raadpleeg de volgende Help-bronnen voor uitgebreide informatie:

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid