Installatie terugdraaien en Shared Technologies | Windows

Wanneer u Photoshop of Premiere Elements installeert, verandert de status in Terugdraaibewerking en wordt de toepassing verwijderd.

De installatie van Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements kan mislukken door een van de volgende fouten:

"The wizard was interrupted before Adobe Photoshop Elements could be installed." (De wizard is onderbroken voordat Adobe Photoshop Elements geïnstalleerd kon worden.) "Below mentioned application has failed to install: Shared Technologies." (De onderstaande toepassing kon niet geïnstalleerd worden: Shared Technologies.)

"The Adobe Premiere Elements installation wizard was interrupted while installing Shared Technologies." (Het installatieprogramma van Adobe Premiere Elements is onderbroken tijdens het installeren van Shared Technologies.)

"The installation process has encountered an error while installing Shared Technologies." (Het installatieproces is een fout tegengekomen tijdens het installeren van Shared Technologies.)

Conflicterende software uitschakelen

Sluit Adobe Bridge

Als u andere Adobe-toepassingen geïnstalleerd hebt, kan het zijn dat Adobe Bridge op de achtergrond wordt uitgevoerd.

 1. Kijk of er een Adobe Bridge-pictogram wordt weergegeven in het systeemvak (rechtsonder in het scherm naast de klok).

  Bridge

 2. Zo ja, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram en kies Adobe Bridge afsluiten.
 3. Open Taakbeheer (Ctrl+Alt+Delete) en controleer of Adobe Bridge.exe niet wordt weergegeven onder Processen.

Automatische analyse uitschakelen 

Als er een vorige versie van Elements is geïnstalleerd, wordt de Automatische analyse van Elements Organizer mogelijk op de achtergrond uitgevoerd.

 1. Open Taakbeheer (Windows) of Activiteitenweergave (Mac)

 2. Zoek ElementsAutoAnalyzer.exe (Windows) in het tabblad Processen of ElementsAutoAnalyzer (Mac) en beëindig het.

Schakel de Automatische analyse uit door de stappen te volgen onder Automatische analyse voor slimme tags uitschakelen in Tags toewijzen aan foto's en video's

Antivirussoftware en firewalls uitschakelen

Als u antivirussoftware van Norton gebruikt, zorgt u ervoor dat scannen is uitgeschakeld tijdens de installatie van Elements.

Als u McAfee gebruikt (VirusScan Enterprise 8.7.0.i of 8.8), gaat u als volgt te werk:

 1. Open het scherm Eigenschappen, ga naar het tabblad Toegangsbeveiliging en selecteer Maximale beveiliging van Anti-virus onder Categorieën. Schakel de optie Prevent alteration of all file extension registrations uit.
 2. Selecteer Algemene standaardbeveiliging onder Categorieën en schakel de optie Mozilla- en Firefox-bestanden en -instellingen beveiligen uit.
 3. Installeer antivirussoftware van McAfee in de modus Standaardbeveiliging en niet in de modus Maximale bescherming.

Back-upsoftware uitschakelen

Schakel eventuele CrashPlan-/back-upsoftware uit die op uw systeem is geïnstalleerd of verwijder deze. Installeer vervolgens Elements. U kunt de CrashPlan-/back-upsoftware inschakelen of opnieuw installeren nadat Elements zonder fouten is geïnstalleerd.

Adobe AIR verwijderen en opnieuw installeren

Zorg dat alle installatiecomponenten beschikbaar zijn

Installeren vanaf de desktop

Opmerking: sla deze taak over als u downloadbare software hebt gekocht.

 1. Probeer de desktopinstallatie als u vanaf een dvd of extern apparaat installeert.
 2. Sluit alle toepassingen.
 3. Maak een map, zoals C:/PSEInstaller/. Maak de map niet op uw bureaublad.
 4. Plaats de installatie-dvd-rom van Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements in het dvd-station van uw computer of het externe apparaat.
 5. Kies Start > Deze computer (Windows XP) of Start > Computer (Windows Vista/Windows 7).
 6. Klik met de rechtermuisknop op het dvd-station of het externe apparaat en kies Verkennen.
 7. Kies Bewerken > Alles selecteren.
 8. Sleep de geselecteerde items naar de map die u in stap 2 hebt gemaakt. Wacht tot het kopieerproces is voltooid. (Als er tijdens het kopiëren een foutbericht wordt weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe voor een vervangende installatie-dvd-rom. Als u een beroep wilt doen op de klantenservice van Adobe in uw regio, gaat u naar www.adobe.com, selecteert u uw regio in het menu boven aan de pagina en klikt u op Contactinformatie.)
 9. Als het kopieerproces is voltooid, verwijdert u de dvd-rom uit het station.
 10. Open de map met de installatiebestanden (zie stap 7) en dubbelklik op Setup.exe om het installatieprogramma te starten.
 11. Als het installatieprogramma zonder fouten wordt voltooid, kunt u de map verwijderen die u in Stap 2 gemaakt hebt.

Controleer de onderdelen in de map van het Elements STI-installatieprogramma

Download de installatiebestanden, open de map Elements en zoek de map 'ElementsSTIInstaller'.

Open de map als deze aanwezig is en zorg dat de map de volgende onderdelen bevat:

 • Map Deploy
 • Map Packages
 • Map Payloads
 • Map Resources
 • Bestand Set-up.exe

Download Elements nogmaals en pak het opnieuw uit als een van deze onderdelen ontbreekt.

Beschadigde bestanden opnieuw maken

Archiveer de OOBE-map

 1. Navigeer naar de map OOBE

  • Windows: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  • Mac OS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/OOBE folder
  OPMERKING: bestanden in de bovenstaande paden zijn verborgen. Raadpleeg het onderstaande artikel om ze zichtbaar te maken: 
 2. Wijzig de naam van de OOBE-map naar OOBE.bak

  • Windows: klik met de rechtermuisknop op de OOBE-map en selecteer Naam wijzigen
  • MAC OS: selecteer de map en druk op de toets Return/Enter als u de naam van de map wilt wijzigen.
 3. Installeer uw Elements-product opnieuw.

Wijzig de naam van het cache.db-bestand

Informatie in dit bestand kan soms een conflict veroorzaken met een Photoshop Elements-installatie. Het installatielogboek kan problemen met AFL.dll bevatten.

 1. Ga naar de volgende map:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
  • Mac OS: //Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache
 2. Wijzig de naam van cache.db naar cache.old.

OPMERKING: Als u de naam van dit bestand wijzigt, worden de licentiegegevens van alle geïnstalleerde Adobe-producten op deze computer verwijderd. Wanneer u de volgende keer andere Adobe-toepassingen start, wordt u gevraagd het serienummer opnieuw in te voeren.

Algemene installatieproblemen oplossen

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan een terugdraaibewerking van de installatie. Zie Installatieproblemen oplossen | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows voor meer informatie.

Het installatielogboek op fouten controleren

Als er geen foutmelding wordt gegeven bij het terugdraaien van de installatie, kunt u het installatielogboek controleren voor een gedetailleerde uitleg van de mislukte installatie. Gebruik ASA (Adobe Support Advisor) om het logboekbestand van de installatie te analyseren. Zie Adobe Support Advisor | App voor probleemoplossing installeren. Als ASA u geen oplossing kan bieden, leest u de sectie 'Het hoofdinstallatielogboek handmatig analyseren' in Installatieproblemen oplossen met behulp van logbestanden | Premiere Elements, Photoshop Elements voor meer informatie.

Controleer uw installatiepad

Als u een gedownload installatieprogramma gebruikt of de installatie vanaf de harde schijf uitvoert, kan Shared Technologies mislukken door het installatiepad. U ziet mogelijk het volgende in het logboek:

[FATAL] Setup - Launch Path is too long. Voer het installatieprogramma uit van een andere locatie.

Kopieer de installatiebestanden naar een map in de hoofdmap van de schijf, zoals C:\PSEInstaller\, en voer de installatie opnieuw uit. Een installatiepad van een toepassing mag maximaal 260 tekens bevatten. Raadpleeg Bestanden, paden en naamruimtes benoemen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account