In de modus Met instructies kunt u Bewerken met instructies gebruiken; dit is een wizardachtige interface voor het toepassen van bepaalde vooraf gedefinieerde effecten. Elke bewerking met instructies heeft een bijbehorende afbeelding. Als u de muis horizontaal boven de afbeelding verplaatst, geeft het gedeelte links van de schuifregelaar de afbeelding weer zonder het effect. Het gedeelte rechts van de schuifregelaar geeft de afbeelding weer waarop het effect is toegepast.

Bewerken met instructies: Achtergrond vervangen

Geïntroduceerd in Photoshop Elements 2018

Met de Bewerken met instructies-optie Achtergrond vervangen kunt u de achtergrond van uw foto's vervangen door andere foto's, kleuren en achtergrondvoorinstellingen die deel uitmaken van Photoshop Elements. Als u uw eigen foto's wilt gebruiken als achtergrondafbeeldingen, kunt u deze importeren en als achtergrond gebruiken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open een foto in Photoshop Elements.
  • Selecteer een foto in het fotovak.
 2. Selecteer Met instructies Speciale bewerkingen > Achtergrond vervangen.

 3. Selecteer een van de volgende tools en maak een selectie van het hoofdonderwerp van uw foto:

  • Automatisch: Gebruik de tool Automatische selectie om automatisch een selectie te maken wanneer u een vorm tekent rond het gebied dat u wilt selecteren. Zie De tool Automatische selectie gebruiken voor meer informatie.
  • Snel: Gebruik de tool Snelle selectie om een selectie te maken op basis van overeenkomsten qua kleur en structuur wanneer u in een gebied dat u wilt selecteren klikt of sleept. Zie De tool Snelle selectie gebruiken voor meer informatie.
  • Penseel: Gebruik de tool Selectiepenseel om te tekenen over het object dat u wilt selecteren. Zie De tool Selectiepenseel gebruiken voor meer informatie.
  • Verfijnen: Gebruik de tool Penseel Selectie verfijnen om gebieden toe te voegen aan of te verwijderen uit een selectie door de randen automatisch te detecteren. Zie Selecties bewerken en verfijnen voor meer informatie.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om een achtergrond te kiezen:

  • Klik op Een foto importeren om uw foto als achtergrond toe te voegen.
  • Klik op Voorinstelling om een van de achtergrondvoorinstellingen als achtergrond toe te voegen.
  • Klik op Geen om de achtergrond te verwijderen.
  • Klik op Kleur om een kleur als achtergrond toe te voegen.
 5. (Optioneel) Klik op de tool Verplaatsen om de voorgrond of de achtergrond zo nodig te verslepen.

 6. Klik op Penseel Randen verfijnen en teken over de voorgrond om de randen van de voorgrond te verfijnen. Gebruik de volgende opties om de instellingen van het penseel op te geven:

  • Toevoegen: Gebruik deze optie om meer ruimte aan de randen van de voorgrond toe te voegen.
  • Verwijderen: Gebruik deze optie om ruimte aan de randen van de voorgrond te verwijderen. 
  • Grootte: Hiermee wijzigt u de penseelgrootte.
  • Dekking: Hiermee verhoogt of verlaagt u de dekking van de penseelstreek.
 7. (Optioneel) Klik op Kleurtinten automatisch afstemmen om de kleurtint van het onderwerp te laten overeenkomen met de achtergrond.

 8. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: U kunt uw foto online zetten met een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements.

Bewerken met instructies: Scherptediepte

Met het effect Scherptediepte kunt u scherpstellen op geselecteerde delen van de afbeelding door de rest van de afbeelding te vervagen.

De methode Eenvoudig

Bij deze methode wordt een kopie gemaakt van de achtergrondlaag en wordt hierop een gelijkmatige vervaging toegepast. Kies de gewenste gebieden waarop u wilt scherpstellen. U kunt de mate van vervaging die op de rest van de afbeelding wordt toegepast, aanpassen.

 1. Klik in de modus Met instructies in het gedeelte Speciale bewerkingen op de optie Scherptediepte.

 2. Klik op Eenvoudig.

 3. Klik op Vervaging toevoegen. Er wordt een gelijkmatige vervaging toegepast op de afbeelding.

 4. Als u delen waarop u wilt scherpstellen wilt definiëren, klikt u op Scherpstellingsgebied toevoegen en sleept u de cursor over het gedeelte van de afbeelding waarop u wilt scherpstellen.

 5. Als u de vervaging voor de rest van de afbeelding wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar Vaag tot u de gewenste vervaging bereikt.

 6. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

De methode Aangepast

Bij deze methode kiest u de objecten waarop u wilt scherpstellen met behulp van de tool Snelle selectie. De vervaging wordt toegepast op niet-geselecteerde delen van de afbeelding. U kunt de mate van vervaging die op de rest van de afbeelding wordt toegepast, aanpassen.

 1. Klik in de modus Met instructies in het gedeelte Speciale bewerkingen op de optie Scherptediepte.

 2. Klik op Aangepast.

 3. Klik op de tool Snelle selectie en beweeg de cursor over de delen van de afbeelding waarop u wilt scherpstellen.

 4. Klik op Vervaging toevoegen. Er wordt een gelijkmatige vervaging toegepast op de rest van de afbeelding.

 5. Als u de vervaging voor de rest van de afbeelding wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar Vaag tot u de gewenste vervaging bereikt.

 6. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Bewerken met instructies: Kadermaker

Geïntroduceerd in Photoshop Elements 15

U kunt nu een fotokader maken met elke foto in uw bibliotheek. Gebruik Bewerken met instructies: Kadermaker om snel een aangepast kader voor uw foto's te maken. 

 1. Open een foto in Photoshop Elements.

 2. Klik op Met instructies > Speciaal > Kadermaker.

 3. Gebruik een van de volgende selectietools om een gebied op de foto te selecteren waar andere foto's kunnen worden geplaatst:

  • Snel. U kunt grote gebieden gemakkelijk selecteren door de tool over de foto te slepen.
  • Penseel. Teken over gebieden van de foto waar foto's kunnen worden ingevoegd.
  • Toverstaf. Klik op gebieden van de foto waar foto's kunnen worden ingevoegd.
  • Veelhoeklasso. Klik op de hoeken van de gebieden waar een foto kan worden ingevoegd.
  Bewerken met instructies: Kadermaker
  Kies een tool en maak een selectie.

 4. Klik op Kader maken om het kader te maken. Het gedeelte van de foto dat u in de vorige stap hebt geselecteerd, wordt verwijderd uit de originele foto om het kader te maken.

 5. Klik op Kader opslaan. Geef een relevante naam op voor uw nieuwe kader.

 6. Klik op Doorgaan in Expert om verdere wijzigingen aan te brengen in het kader of om het kader te gebruiken. 

  Een foto toevoegen
  Gebruik het kader meteen!

  Opmerking:

  Alle kaders die u maakt, zijn beschikbaar in de modus Expert > deelvenster Afbeeldingen. Gebruik de filters Op type > Kader > Mijn kaders om de kaders die u hebt gemaakt te filteren.

 7. Klik op een foto of sleep de foto om deze in het kader in te plaatsen.  

  Het kader gebruiken in Bewerken met instructies: Kadermaker
  Voeg een foto toe aan het kader.

  Opmerking:

  U kunt uw aangepaste kaders met anderen delen via het deelvenster Afbeeldingen in de modus Expert. Gebruik de filters Op type > Kaders > Mijn kaders. Klik met de rechtermuisknop op het kader dat u wilt delen en selecteer Tonen in Verkenner.

Een gedeeld kader importeren

U kunt nu niet alleen leuke, aangepaste kaders maken die uw verhaal vertellen, maar u kunt ook kaders importeren die door andere gebruikers van Elements zijn gemaakt.

Een kader importeren in een paar eenvoudige stappen:

 1. Ga in Photoshop Elements naar de modus Expert.

 2. Klik op Afbeeldingen en klik daarna in het vervolgmenu op Kader toevoegen.

  Fly-out-menu
 3. Selecteer het PSD-bestand voor het kader dat u wilt importeren en klik op Laden.

Een geïmporteerd kader weergeven:

 1. Klik in de modus Expert op Afbeeldingen.

 2. Kies in de keuzemenu's in het rechterdeelvenster Op type > Kaders > Mijn kaders.

Opmerking:

U kunt de aangepaste kaders die u maakt met de Bewerken met instructies-optie Kadermaker terugzetten naar en opnieuw gebruiken op een ander apparaat of met een andere versie van Photoshop Elements. Als u dit wilt doen, maakt u een back-up van deze kaders voordat u Photoshop Elements 15 verwijdert door uw aangepaste kaders vanaf de volgende locaties te kopiëren naar een andere map:

 • Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\Photo Creations\frames
 • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/PhotoshopElements/15.0/Photo Creations/frames

Bewerken met instructies: Orton-effect

Het Orton-effect geeft uw foto's een dromerig aanzien.

 1. Klik in de modus Met instructies in het gedeelte Speciale bewerkingen op Orton-effect.

 2. Klik in het deelvenster Orton-effect maken op Orton-effect toevoegen.

 3. Pas de volgende parameters aan uw wensen aan:

  Vervaging verhogen

  Hiermee geeft u de mate van vervaging aan in de laag waarop niet is scherpgesteld.

  Ruis verhogen

  Hiermee voegt u ruis toe aan de vervaagde laag.

  Helderheid toepassen

  Hiermee vergroot u de helderheid van de vervaagde laag.

 4. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Opmerking:

Met de zoomfunctie in de Editor kunt u zien hoe het effect op verschillende gebieden van de foto is toegepast.

Bewerken met instructies: Opnieuw samenstellen

Ga voor meer informatie over de functies die worden gebruikt in Bewerken met instructies: Foto opnieuw samenstellen naar Opnieuw samenstellen.

Bewerken met instructies: Perfect portret

U kunt in Bewerken met instructies een perfect portret maken door onvolkomenheden te verwijderen en diverse delen van de afbeelding met gebruiksvriendelijke tools te verbeteren.

 1. Klik in de modus Met instructies in het gedeelte Speciale bewerkingen op de optie Perfect portret.

 2. U kunt de structuur van de huid verbeteren.

  1. Klik op Slim vervagen toepassen om de huid zachter te laten lijken en rimpels te laten verdwijnen. Zie Slim vervagen voor meer informatie over de mogelijkheden van Slim vervagen.

  2. Klik op Origineel tonen. Wanneer de originele huid onder de vervaagde huid zichtbaar wordt, kunt u met het penseel Vervagen de huid zachter maken waar dat nodig is.

  3. Klik op Contrast verhogen om de foto helderder te maken.

 3. Gelaatstrekken verbeteren

  1. Klik op de tool Snel retoucheerpenseel om kleine oneffenheidjes weg te werken. Zie Vlekjes en kleine oneffenheden verwijderen voor hulp bij het gebruik van de tool Snel retoucheerpenseel.

  2. Klik op de tool Rode ogen verwijderen om rode stippen in ogen nauwkeurig te verwijderen. Zie Rode ogen nauwkeurig verwijderen.

  3. Klik op Ogen lichter maken om de ogen lichter te maken.

  4. Klik op Wenkbrauwen donkerder maken om de wimpers en wenkbrauwen donkerder te maken. Zie Afzonderlijke gebieden snel lichter of donkerder maken.

  5. Klik op de tool Tanden witter maken voor een stralende glimlach.

 4. Voeg speciale retoucheerbewerkingen toe.

  1. Klik op Gloed toevoegen. Verstel de schuifregelaars totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.

  2. Klik op Slanker maken.

   Opmerking:

   Met elke klik wordt het effect sterker.

 5. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Bewerken met instructies: Oude foto herstellen

Foto's kunnen na verloop van tijd beschadigd raken door de invloed van het weer, de papierkwaliteit of doordat ze worden verwaarloosd. Na digitalisering van een beschadigde foto kunnen verschillende tools worden gebruikt om de afbeelding te herstellen en scheurtjes, verkleuring, vlekken of andere onvolkomenheden te verwijderen. De optie Bewerken met instructies: Oude foto herstellen begeleidt u stapsgewijs door een proces en verschaft u alle tools die u nodig hebt om een afbeelding in één workflow te herstellen.

 1. Gebruik de tool Uitsnijden (C) en het uitsnijdkader voor roteren om te beslissen welk gedeelte van de foto u wilt herstellen.

 2. Gebruik de tool Snel retoucheerpenseel om kleinere vlekjes, lijntjes en scheurtjes te corrigeren.

 3. Gebruik de tool Retoucheerpenseel om een beschadigd gedeelte van een afbeelding te corrigeren aan de hand van een onbeschadigd gedeelte van dezelfde foto. Houd Alt ingedrukt en klik op een geschikt gedeelte van de afbeelding. Sleep dit gedeelte vervolgens naar het beschadigde gedeelte.

 4. Gebruik de tool Kloonstempel om een gedeelte van de afbeelding naar een ander gedeelte te kopiëren. Als u gedeelten wilt herstellen, houdt u Alt ingedrukt, klikt u op het brongebied en sleept u dit vervolgens op het beschadigde gebied.

 5. Gebruik de tool Vervagen om gebieden met ongewenste korreling vloeiend te maken.

 6. Gebruik de tool Stofverwijderaar om kleinere lijnen, stofvlekken en andere onvolkomenheden te corrigeren.

 7. Gebruik de beschikbare knoppen om correcties toe te passen op niveaus, contrast en kleur. U kunt de foto ook met één klik in een zwart-witafbeelding omzetten.

 8. Gebruik de tool Verscherpen om de helderheid van de uiteindelijke uitvoer te verbeteren.

 9. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Bewerken met instructies: Krassen en vlekken

Met de Bewerken met instructies-optie Krassen en vlekken kunt u (grote en kleine) foutjes in een afbeelding corrigeren (met de tool Retoucheerpenseel of de tool Snel retoucheerpenseel).

U kunt alleen het resultaat van de bewerking weergeven, of de afbeelding voor en na de bewerking (horizontaal of verticaal).

Zie Grote onvolkomenheden corrigeren of Vlekken en kleine onvolkomenheden verwijderen voor meer informatie over het corrigeren van kleurzwemen.

Bewerken met instructies: Tekst- en randoverlay

Geïntroduceerd in Photoshop Elements 2019

Geef uw foto's stijlvolle randen met tekst die uw verhaal vertelt. Gebruik de Bewerken met instructies Tekst- en randoverlay om uw foto een nieuwe look te geven met een combinatie van gepolijste randen en tekst.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open een foto in Photoshop Elements.
  • Selecteer een foto in het fotovak.

 2. Selecteer Met instructies > Speciale bewerkingen > Tekst- en randoverlay.

 3. Klik op Een rand selecteren en kies een rand uit de beschikbare opties.

  Randstijlen
  Andere randstijlen.
 4. Sleep de schuifregelaar Randafmetingen aanpassen om de grootte van de rand te vergroten of te verkleinen.

 5. Klik eerst op de Kleurkiezer en vervolgens op de kleur die u wilt toepassen op de rand.

 6. Klik op Tekstoverlay toevoegen. Er wordt een tekstkader weergegeven over de rand en de tool Tekst wordt geactiveerd.

 7. Typ de nieuwe tekst. U kunt het lettertype, de grootte, de kleur en de stijl van de tekst wijzigen in de balk met toolopties in de werkruimte Met instructies. Als u de tekst hebt ingevoerd, klikt u op het groene vinkje () om uw wijzigingen vast te leggen.

 8. Wijzig de positie van de tekst door op een punt op de rand te klikken.

  change-text-position
  Wijzig de positie van tekst door op een punt te klikken.
 9. Klik op de knop Tekststijl om vooraf geconfigureerde tekststijlen weer te geven die u op de tekst kunt toepassen. Klik op een tekststijl om het op de tekst toe te passen. U kunt terugkeren naar de originele tekststijl door te klikken op de knop Herstellen ( ).

 10. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Bewerken met instructies: Kantelen en verschuiven

Pas het effect Kantelen en verschuiven toe om de nadruk te leggen op bepaalde aspecten of objecten in uw foto en de aandacht selectief af te leiden van andere elementen in uw foto. Het effect Kantelen en verschuiven leidt ook tot het vormen van een pseudo-miniatuureffect in de foto.

Bewerken met instructies: Kantelen en verschuiven
Foto voordat het effect Kantelen en verschuiven is toegepast (links) en erna

 1. Open een foto en klik in het deelvenster Bewerken met instructies op Foto-effecten > Kantelen en verschuiven.

 2. Klik op Kanteling-verschuiving toevoegen om het basiseffect op de foto toe te passen. De foto wordt vaag weergegeven.

 3. Klik op Scherpstellingsgebied wijzigen en klik en sleep over de afbeelding om de gebieden op te geven die u in scherpe focus wilt weergeven.

 4. Als u met meer effecten wilt experimenteren, klikt u op Effect verfijnen en wijzigt u:

  • Vervagen: verhoog de intensiteit van de vervaging die op de foto is toegepast.

  • Contrast: verhoog of verlaag de contrastniveaus van de foto.

  • Verzadiging: verhoog of verlaag de kleurverzadigingsniveaus van de foto.

 5. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: Kies een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements om uw afbeelding online te zetten.

Bewerken met instructies: Waterverfeffect

Met de Bewerken met instructies-optie Waterverfeffect kunt u een waterkleureffect aan uw foto's toevoegen met structuur en teksteffecten. 

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:  

  • Open een foto in Photoshop Elements.
  • Selecteer een foto in het fotovak.
 2. Kies Met instructies > Speciale bewerkingen > Waterverfeffect.

 3. Selecteer een waterverfeffect uit de beschikbare opties.

 4. Kies een waterverfpapier. U kunt de dekking van het papier aanpassen.

 5. Kies een structuur voor het canvas. U kunt de intensiteit van de structuur aanpassen.

 6. (Optioneel) Pas de details aan met het penseel Effect verfijnen. Met deze tool kunt u een effect toepassen op of verwijderen uit een gebied waarover u tekent met het penseel.

 7. (Optioneel) Klik op de tool Tekst om tekst toe te voegen. Klik ergens op de foto en typ de gewenste tekst. U kunt het lettertype, de grootte en de stijl van de tekst wijzigen in de balk met toolopties in de werkruimte Met instructies. Als u de tekst hebt ingevoerd, klikt u op het groene vinkje om uw wijzigingen toe te passen.

  Zie Tekst toevoegen voor meer informatie.

 8. (Optioneel) Pas een stijl toe op de tekst uit de beschikbare opties. U kunt Geavanceerde opties kiezen om verdere wijzigingen in het effect aan te brengen. Zie Informatie over laagstijlen voor meer informatie.

 9. Als u het gewenste resultaat hebt bereikt, klikt u op Volgende en kiest u hoe u wilt doorgaan:

  • Opslaan - Opslaan/Opslaan als: Behoud de nieuwe afbeelding in een van de beschikbare indelingen.
  • Doorgaan met bewerken - Snel/Expert: Kies op welke manier u wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding: in de modus Snel of de modus Expert.
  • Delen - Flickr/Twitter: U kunt uw afbeelding online zetten met een van de sociale media- of sharing-services in Photoshop Elements

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid