Fout: Toegangspunt niet gevonden

Fout 'Toegangspunt niet gevonden' bij het starten van Adobe Premiere Elements

Wanneer u probeert Adobe Premiere Elements te starten, ontvangt u het foutbericht PremiereElementsEditor.exe - Toegangspunt niet gevonden met de volgende beschrijving:

'Kan toegangspunt _crtCreateSymbolicLinkW niet vinden in DLL-bestand c:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP110.dll'

Oplossing

Dit probleem doet zich voor wanneer de installatie van Visual Studio 2012 runtime tijdens het installeren van Adobe Premiere Elements mislukt. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk om Visual C ++ Redistributable voor Visual Studio 2012 Update 4 te installeren.

  • Installeer Windows-updates.
  • Download Visual C ++ Redistributable voor Visual Studio 2012 Update 4 van het Microsoft-downloadcentrum en installeer de runtime handmatig.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?