Eksportere folioer for visningsprogrammer for én folio

Hvis du er en Professional- eller Enterprise-kunde, kan du eksportere en folio som en ZIP-fil som du kan angi i DPS App Builder. Før du kan eksportere en folio, må du publisere den.

Hvis du bruker et Creative Cloud-abonnent eller en Single Edition-lisens til å opprette en app for én folio, kan du ikke bruke eksporteringsmetoden. Velg i stedet folioen i Folio Builder-panelet, og velg Create App (Opprett program) på panelmenyen. Fra og med desember 2014 kan ikke lenger tjenesten Digital Publishing Suite, Single Edition kjøpes fra Adobe.com. Etter 1. mai 2015 kan ikke DPS Single Edition lenger brukes til å bygge eller redigere apper.

  1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite med en abonnementskonto.

  2. Klikk på Folio Producer (folioopprettingsverktøy) i kontrollpanelet. Publiser folioen i Folio Producer Organizer. Se Publisere folioer til Distribution Service.

  3. Velg den publiserte folioen, og klikk på Eksporter i Folio Producer Organizer.

  4. Angi navn og plassering for ZIP-filen, og klikk deretter på Lagre.

Du angir denne ZIP-filen når du bruker DPS App Builder til å opprette et visningsprogram for én folio. Se Opprette et egendefinert visningsprogram for iPad.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din