Publisere folioer til Distribution Service

Når du oppretter folioer og artikler, lastes de opp til Folio Producer-serveren som driftes av acrobat.com, men de vises ennå ikke i Adobe Distribution Service (av og til kalt fullførelsesserveren). Distribution Service lagrer alle folioene som kundene kan laste ned.

Hvis du vil publisere folioer med statusen Salg eller Offentlig, må du DPS-kontrollpanelet ved hjelp av en DPS Professional- eller Enterprise-konto. Alle kan imidlertid publisere folioer som private for å forbedre nedlastingsytelsen i Adobe Content Viewer på en enhet.

Når du publiserer folioer, må du kontrollere at du logger på riktig konto. For hver app finnes en Adobe-ID med en programrolle—kalt "Tittel-ID" når du bygger appen i DPS App Builder. Folioer du publiserer som Offentlig ved hjelp av Program-kontoen som er tilgjengelig i appen.

Publisere innhold til Distribution Service

 1. Klikk Folio Producer (folioopprettingsverktøy) i kontrollpanelet. Velg en folio og klikk Publiser på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet.

 2. Angi foliostatusen.

  Nå eller Planlagt

  Hvis du velger nå, publiseres folioen når du klikker Publiser. Velg Privat for status. Når folioen overføres live, bytter statusen fra Privat til Offentlig. Du kan planlegge at folioer skal publiseres, men ikke at de skal oppdateres.

  Hvis du velger Planlagt, publiseres folioen på tidspunktet du angir (ikke før 30 minutter og ikke etter 7 dager fra gjeldende klokkeslett). Datoen og klokkeslettet vises i GMT, og du kan foreta nødvendige justeringer for ønsket tidssone.

  På dette tidspunktet publiseres bare den planlagte folioen. Det blir ikke sendt ut noen push-varsling.

  Privat eller Offentlig

  Når du setter foliostatusen til Offentlig, kan kundene laste folioen ned straks den er tilgjengelig i butikken. Du må ha en DPS Professional- eller Enterprise-konto for å publisere en folio som Privat. Hvis en folio er angitt som Privat, kan den ikke lastes ned til et egendefinert visningsprogram av kunder. Den er bare tilgjengelig i Adobe Content Viewer.

  Gratis eller Salg

  Sett foliostatusen til Salg hvis kundene bare kan laste ned folioen hvis de har betalt for den gjennom et abonnement eller et kjøp fra et program. Når det gjelder salgsfolioer, må du gå gjennom In App Purchase-prosessen på Apple-utviklernettstedet eller In App Billing-prosessen på Google Play-utviklernettstedet for å fastsette prisen på nedlastingen av salgsfolioen.

  Alle folioer som publiseres med statusen Salg, vises ikke i Adobe Content Viewer. Forhåndsvis folioer til salgs med det egendefinerte utviklerprogrammet du oppretter.

  Merk:

  Statusen for folioer til salgs må ikke angis til Gratis og deretter Salg. Dette kan føre til at folioen ikke blir tilgjengelig i det egendefinerte visningsprogrammet. Opphev publiseringen av slike folioer, og publiser dem deretter på nytt som offentlige folioer og salgsfolioer.

 3. Angi produkt-ID-en.

  De beste resultatene får du ved å bruke formatet com.publisher.publication.issue (for eksempel com.adobepress.inspire.july2013) for å angi produkt-ID-en. Vi anbefaler at du ikke bruker store bokstaver i produkt-ID-en din. Det er ikke sikkert at store bokstaver fungerer med Amazons funksjon for kjøp fra programmet.

  For salgsinnhold må du passe på at du bruker den samme produkt-ID-en i dialogboksen Publiser folio som den du oppretter når du definerer kjøp fra programmet.

  Merk:

  Bruk nye produkt-ID-er for hver separate folio i programmet. Hvis du oppretter foliogjengivelser, bruker du imidlertid den samme produkt-id-en for alle gjengivelsene i settet.

 4. Klikk Publiser.

  Folioen publiseres ikke hvis den inneholder artikler med ulike retninger eller størrelsesforhold. Hvis folioen publiseres, erstattes Publiser-knappen av en Oppdater-knapp, og Fjern-knappen aktiveres.

Når du publiserer eller oppdaterer en folio, sendes jobben til køen, slik at du kan fortsette å jobbe i Organizer og publisere eller oppdatere flere folioer. Velg View (Vis) > Publish Requests (Publiseringsforespørsler) for å vise køstatusen. Hvis en jobb mislykkes, kan du prøve på nytt. Det kan være at du må oppheve publisering og velge Publiser på nytt. Se DPS-statussiden for informasjon om serverbrudd som kan påvirke publisering.

Ubeskyttede artikler lastes opp til en webserver, slik at de kan vises på datamaskiner.

Hvis Push-varslinger er aktivert for det egendefinerte visningsprogrammet ditt, klikker du på knappen Notify (Varsle) for å utløse en Push-varsling. Se Push-varslinger.

Oppdatere publiserte folioer

Etter at du har publisert en folio, bruker du knappen Update (Oppdater) i Folio Producer Organizer for å oppdatere den publiserte folioen. Når Adobe Content Viewer registrerer at en nedlastet folio har blitt oppdatert, ber programmet brukerne laste ned den oppdaterte folioen. Kontroller at du ikke har endret verdiene for publikasjonsnavn, folionummer, produkt-ID og størrelse. Hvis du må endre noen av disse verdiene, opphever du publiseringen av folioen og publiserer den på nytt i stedet for å oppdatere den.

 1. Gjør de nødvendige endringene i folioen og artiklene.

  Hvis du redigerer kildedokumentene for en artikkel, bruker du Oppdater-kommandoen i Folio Builder-panelet.

 2. Gå til organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet.

 3. Kontroller at folioens innstillinger for publikasjonsnavn og folionummer er identiske med innstillingene for den eksisterende folioen.

  Hvis en av disse innstillingene er forskjellig, behandles den nye folioen som en separat utgave.

 4. Velg folioen og Oppdater.

 5. Angi de aktuelle statusinnstillingene og produkt-ID-en.

  Ikke endre produkt-ID-en. Hvis du må bruke en annen produkt-ID, opphever du publiseringen av folioen og publiserer den deretter på nytt.

  Hvis folioen din er en salgsversjon, kontrollerer du at produkt-ID-en er lik produkt-ID-en som ble angitt i In App Purchase-prosessen for iPad-programmer eller i den relaterte prosessen for Android-programmer. Hvis du angir en annen produkt-ID, vises ikke folioen i det egendefinerte visningsprogrammet.

  Hvis Oppdater innhold er valgt, oppdateres folioinnholdet og metadataene. Hvis dette alternativet ikke er valgt, endres bare statusen når du klikker på Oppdater. Det beste resultatet får du ved å la alternativet for oppdatering av innhold være valgt.

Fjerne folioer fra serveren

Folio Producer Organizer inneholder kommandoer både for oppheving av publisering og sletting.

 • Kommandoen for oppheving av publisering fjerner den publiserte folioen fra Distribution Service. Hvis du har et visningsprogram for flere folioer i butikken, kan fjernede folioer ikke lenger lastes ned.

 • Kommandoen for sletting sletter folioen og innholdet i den. Slettede folioer vises ikke lenger i Folio Producer Organizer eller Folio Builder-panelet.

Fjernede eller slettede folioer slettes ikke fra noen enheter de har blitt lastet ned til. Et trykk på Arkiver-knappen fjerner den slettede folioen fra visningsprogrambiblioteket.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet