Du kan redigere artikkelinnstillinger, også enkelte innstillinger som ikke er tilgjengelige i Folio Builder-panelet, med Folio Producer Editor. Folio Producer Editor har to visninger: en miniatyrvisning for forhåndsvisning av artikler og endring av egenskaper og en listevisning for sortering, låsing og endring av andre innstillinger.

Tilgjengelige artikler i folioen
Tilgjengelige artikler i folioen

A. Valgt artikkel B. Listevisning og miniatyrvisning C. Vis horisontal eller vertikal layout 

Du kan endre rekkefølgen på artikler manuelt, endre nedlastingsprioritetene og redigere andre innstillinger i listevisningen.

Folioartikler som vises i listevisningen
Folioartikler som vises i listevisningen

Forhåndsvise artikler i miniatyrvisningen

HTML-artikler og InDesign-artikler som bruker JPEG- eller PNG-bildeformat, viser miniatyrbilder i Folio Producer Editor. Det vises imidlertid ikke miniatyrbilder i artikler som bruker PDF-bildeformatet.

 1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite, og klikk på Folio Producer.

 2. Velg folioen du vil redigere, og klikk på Åpne.

 3. Gjør ett av følgende:

  Endre rekkefølgen

  Dra en artikkel for å endre rekkefølgen.

  Redigere artikkelegenskaper

  Endringer du gjør i innstillingene i Artikkelegenskaper, gjenspeiles i Folio Builder-panelet. Se Endre artikkelegenskaper.

  Vise horisontale og vertikale layouter

  Klikk knappene for horisontal og vertikal for å endre layouten. Dra glidebryteren for miniatyrstørrelse for å endre størrelsen på artikkelminiatyrene.

  Legge til en artikkel

  Klikk Legg til, og velg deretter artikkelen i folioen som du vil kopiere fra. Du kan også kopiere en artikkel til en annen folio ved å velge Kopier til på artikkelens hurtigmeny.

  Importere filen HTMLResources.zip

  Klikk for å importere filen HTMLResources.zip. Se Importere HTML-ressurser.

  Endre artikkelnavnet

  Velg Endre navn på artikkelens hurtigmeny, og endre deretter artikkelnavnet. Når du endrer artikkelnavnet, endres bare artikkelnavnet, ikke artikkeltittelen som vises i visningsprogrammet. Endrer du et artikkelnavn, kan det føre til at navto-koblingene mellom artikler brytes.

Redigere artikkelinnstillinger

 1. Velg og åpne en folio i Folio Producer Editor.

 2. Endre artikkelinnstillingene ved hjelp av enten miniatyrvisningen eller listevisningen. Se Endre artikkelegenskaper.