Importer HTML-ressurser

Når du oppretter artikler basert på HTML-dokumenter i stedet for InDesign-dokumenter, kan du konfigurere en ressursmappe for deling av bilder, skript og CSS-filer mellom flere HTML-artikler. HTMLResources.zip er også nyttig når du skal koble til PDF-filer, bilder og HTML-filer for å vise innholdet i nettleseren i appen.

Ressursfilen må hete HTMLResources.zip. Du kan bare importere én HTMLResources-mappe i en folio. Filen HTMLResources.zip er ikke en artikkel som kan forhåndsvises. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter HTML-artikler, kan du se Importere HTML-artikler.

Merk:

Når du skal opprette ZIP-filen, velger du innholdet i HTML-ressursmappen, ikke selve mappen.

Hvis flere personer jobber med HTML-artikler, må du sørge for at de har en oppdatert kopi av HTML-ressursmappen, slik at de kan referere til den.

  1. Åpne mappen som inneholder HTML-ressursene, velg innholdet og komprimer det til en ZIP-fil.

  2. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite. Klikk Folio Producer.

  3. Velg en folio, og velg Open (Åpne).

  4. Klikk på knappen Import HTML Resources (Importer HTML-ressurser) i Folio Producer Editor.

  5. Klikk på Bla gjennom, velg filen HTMLResources.zip og klikk deretter på Åpne.

Hvis du må redigere den komprimerte HTML-ressursfilen, gjør du endringene, oppretter en ny ZIP-fil og importerer den på nytt.

Du kan også importere filen HTMLResources.zip ved å velge Importer HTML-ressurser på Folio Builder-panelmenyen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet