Importer HTML-ressurser

Når du oppretter artikler basert på HTML-dokumenter i stedet for InDesign-dokumenter, kan du konfigurere en ressursmappe for deling av bilder, skript og CSS-filer mellom flere HTML-artikler. HTMLResources.zip er også nyttig når du skal koble til PDF-filer, bilder og HTML-filer for å vise innholdet i nettleseren i appen.

Ressursfilen må hete HTMLResources.zip. Du kan bare importere én HTMLResources-mappe i en folio. Filen HTMLResources.zip er ikke en artikkel som kan forhåndsvises. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter HTML-artikler, kan du se Importere HTML-artikler.

Merk:

Når du skal opprette ZIP-filen, velger du innholdet i HTML-ressursmappen, ikke selve mappen.

Hvis flere personer jobber med HTML-artikler, må du sørge for at de har en oppdatert kopi av HTML-ressursmappen, slik at de kan referere til den.

  1. Åpne mappen som inneholder HTML-ressursene, velg innholdet og komprimer det til en ZIP-fil.

  2. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite. Klikk Folio Producer.

  3. Velg en folio, og velg Open (Åpne).

  4. Klikk på knappen Import HTML Resources (Importer HTML-ressurser) i Folio Producer Editor.

  5. Klikk på Bla gjennom, velg filen HTMLResources.zip og klikk deretter på Åpne.

Hvis du må redigere den komprimerte HTML-ressursfilen, gjør du endringene, oppretter en ny ZIP-fil og importerer den på nytt.

Du kan også importere filen HTMLResources.zip ved å velge Importer HTML-ressurser på Folio Builder-panelmenyen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din